Propellerhead Reason för nybörjare - KTH ?· Propellerhead Reason för nybörjare Användarcentrerad…

Embed Size (px)

Text of Propellerhead Reason för nybörjare - KTH ?· Propellerhead Reason för nybörjare...

 • Propellerhead Reason fr nybrjare

  Anvndarcentrerad utvrdering och designprocess

  A N D E R S L J U N G

  Examensarbete Stockholm, Sverige 2006

 • Propellerhead Reason fr nybrjare

  Anvndarcentrerad utvrdering och designprocess

  A N D E R S L J U N G

  Examensarbete i mnniska-datorinteraktion om 20 pong vid Programmet fr medieteknik Kungliga Tekniska Hgskolan r 2006 Handledare p CSC var Henrik Artman Examinator var Yngve Sundblad TRITA-CSC-E 2006:118 ISRN-KTH/CSC/E--06/118--SE ISSN-1653-5715 Kungliga tekniska hgskolan Skolan fr datavetenskap och kommunikation KTH CSC 100 44 Stockholm URL: www.csc.kth.se

 • Propellerhead Reason fr nybrjare

  Sammanfattning

  Denna rapport beskriver ett examensarbete som utfrts inom mnniska- datorinteraktion pKTH fr Propellerhead Software AB. Syftet med arbetet var att med hjlp av anvndartesteridentifiera de funktioner och objekt i musikprogrammet Reason som r svrast att frst fr ennybrjare. Propellerheads ville dessutom f frslag p frndringar som skulle kunna minimeradessa svrigheter, utan att de skulle vara i vgen fr mer avancerade anvndare.

  Tio explorativa och kvalitativa anvndartester utfrdes och resultaten i form avanvndbarhetsproblem grupperades, rankades och analyserades. De tre strstaproblemomrdena gllde

  att skapa verblick och konceptuell frstelse att f en enhet att lta att spela in

  Resultaten frn anvndartesterna lg till grund fr fyra designfrslag som i form avpappersprototyper utvrderades i samarbete med anvndarna. Designfrslagen bestr av entutorial, ett projektgalleri, en ny preset-baserad enhet samt ett Easy Mode, det vill sga ettspeciellt lge fr nybrjare i programmet.

  Propellerhead Reason for novices

  Abstract

  This report describes a Masters project performed at KTHs department for Human-ComputerInteraction for Propellerhead Software AB. The goal for the project was to identify the functionsand objects in the music software Reason that are the hardest for beginners to understand.Propellerheads also were interested in design solutions that would minimize these difficultieswithout annoying more experienced users.

  Ten explorative and qualitative user tests were performed, and the results in the form ofusability problems were grouped, ranked and analyzed. The three most critical problem areaswere

  getting overview and conceptual understanding getting a device to sound recording

  Four design proposals based on the user tests were produced and in the form of paper prototypesevaluated in cooperation with the users. The design proposals consist of a tutorial, a projectgallery, a new preset based device and an Easy Mode.

 • InnehllsfrteckningBakgrund..............................................................................................................................................1

  Datormusikbranschen idag..............................................................................................................1

  Datormusikens historia....................................................................................................................1

  Propellerhead Reason......................................................................................................................3

  Syfte och problemdefinition............................................................................................................3

  Avgrnsningar .................................................................................................................................4

  Teori .....................................................................................................................................................5

  Mnniska- datorinteraktion .............................................................................................................5

  Formge fr nybrjare eller experter? ..............................................................................................9

  MDI och musik..............................................................................................................................10

  Metod .................................................................................................................................................13

  Fas 1: Explorativa anvndartester.................................................................................................13

  Fas 2: Utveckla designfrslag .......................................................................................................18

  Fas 3: Utvrdera designfrslag .....................................................................................................18

  Resultat...............................................................................................................................................19

  Rekrytering ....................................................................................................................................19

  Anvndartester...............................................................................................................................19

  Sammanfattning och analys av resultat ........................................................................................32

  Intervju med Propellerheads support ............................................................................................34

  Utvrdering av designfrslag ........................................................................................................34

  Designfrslag.................................................................................................................................35

  Diskussion..........................................................................................................................................40

  Sammanfattande slutsatser ............................................................................................................40

  Framtida studier.............................................................................................................................41

  Referenser ..........................................................................................................................................43

  Tryckta kllor ................................................................................................................................43

  Internetkllor .................................................................................................................................44

  Bilagor................................................................................................................................................45

  Bilaga A: anvndarkontrakt ..........................................................................................................45

  Bilaga B: bakgrundsenkt .............................................................................................................47

  Bilaga C: Instruktioner till testpersonerna....................................................................................50

  Bilaga D: Kritiskt index ................................................................................................................51

  Bilaga E: Allvarlighetsrankning per testperson............................................................................54

 • Bakgrund

  1

  BakgrundI detta kapitel ges en kort bakgrund till omrdet datormusik, samt en motivering varfr

  examensarbetet har utfrts.

  Datormusikbranschen idagr 2003 omsatte musikinstrument- och ljudteknikbranschen ca 170 miljarder kronor (The MusicTrades 2004). Musikskapande r idag en i hg grad datoriserad verksamhet, dr tekniken ppnarfantastiska mjligheter fr den som lyckas bemstra den. Mnga artister och musiker r idagoberoende av de stora inspelningsstudior som i princip haft monopol p inspelningsteknikensedan det blev mjligt att spela in ljud. Med Internet har dessutom en helt ny kanal attdistribuera musik ppnats, framfr allt genom filformatet mp3. Sammantaget har datoriseringenomformat hela musikbranschen: studior lggs ner, skivbolagen gr dligt och publiken lyssnarp nedladdade mp3:or i sina iPods. Samtidigt har mjligheterna fr musiker att realisera sinaider dramatiskt kat.

  Datormusik har ocks blivit ett konkurrensmedel mellan datortillverkarna. Apple levererar idagsina datorer med musikprogrammet Garageband, som trots sitt fokus p enkelt musikskapandefr nybrjare r ett mycket kraftfullt verktyg om man jmfrt med de kassettbandspelare somdominerade hobbymarknaden fr 15 r sedan. Dessutom kpte Apple r 2002 Emagic, varsmusikprogram Logic r ett av de strre p marknaden.

  Datormusikens historiaMusik skapad p elektronisk vg har funnits sedan slutet av 1800-talet, d Thaddeus Cahill fickpatent p sitt s kallade Telharmonium (Manning 2004). Apparaten var 20 m bred, vgde ca 200ton och alstrade ljud via olika mekaniskt vxlade elektriska dynamos. Syftet bakom dennagigantiska musikmaskin var att frse stora stder med direktsnda konserter via telentet, enslags tidig form av streaming. Tyvrr strde Telharmonin, som tjnsten kallades, den vanligatelefonin alltfr mycket. I kombination med det astronomiska priset p tvhundratusen dollargjorde detta att Cahills fretag New England Electric Music Company gick i konkurs 1914.

  Frutom Thereminen, som spelas genom att positionera hnderna framfr tv antenner, anvndede fljande decenniernas elektroniska musikinstrument i frsta hand pianotangenter fr attkontrollera ljudalstringen. Sklen till detta var frmst praktiska: pianotangenter r ltta attomstta till elektriska kontakter och r (till skillnad frn till exempel en fiolstrng) diskretuppd