of 23 /23
PROSES PERANCANGAN REKA BENTUK & PEMBANGUNAN MEDIA PEMBELAJARAN ROSSENI DIN

PROSES PENILAIAN MEDIA - rosseni.files.wordpress.com · Penilaian Formatif Penilaian Penyenggaraan Penilaian Keberkesanan Penilaian Impak. FAKTOR PENENTU KEBERKESANAN PERSEKITARAN

Embed Size (px)

Text of PROSES PENILAIAN MEDIA - rosseni.files.wordpress.com · Penilaian Formatif Penilaian Penyenggaraan...

PROSES PERANCANGAN REKA BENTUK & PEMBANGUNAN

MEDIA PEMBELAJARANROSSENI DIN

3

1

2 4

Protokol temubual_guru_pelajar_User Need for a new module-system-etc..pdfProtokol temubual_guru_pelajar_User Need for a new module-system-etc..pdf

Semakan Pakar

Keberkesanan

AKTIVITI PEMBANGUNAN

Konsep Produk

Reka Bentuk

Pembangunan

Pemikiran Semula Konsep

Pelaksanaan

Dasar Institusi

FUNGSI PENILAIAN

Semakan

Analisis Keperluan

Penilaian Formatif

Penilaian Penyenggaraan

Penilaian Keberkesanan

Penilaian Impak

FAKTOR PENENTU KEBERKESANANPERSEKITARAN PEMBELAJARAN BANTUAN TEKNOLOGI

Berorientasikan-Masalah Berasaskan-Projek

Mencabar

Kolaboratif

Konstruktif

Interaktif

Responsif

Reflektif

Formatif

BERORIENTASIKAN-MASALAH BERASASKAN PROJEK

AKADEMIK

Projek yang diberi

menentukan persekitaran

pembelajaran

Sebaiknya tugas yang

autentik dan tidak terlalu

akademik

CONTOH BERORIENTASIKAN-MASALAH BERASASKAN-PROJEK

Gempa Bumi

Pemanasan Global

Ikhtilat-Masalah Sosial

Krisis Keluarga

Miskonsepsi Fizik dll

MENCABAR

Mudah Kompleks

Pembelajaran

Interaktif

tidak mudah

dan

tidak perlu

keterlaluan

dipermudahkan

CONTOH MENCABAR

TP buat produksi video 3

fasa seperti dalam dunia

sebenar mengikut tema dan

berasaskan hasil

Perubatan selesaikan

masalah sebenar pesakit di

wad klinikal

KOLABORATIF

Tanpa sokongan Bersepadu

Sokongan alatan

Web 2.0 utk kerja

kumpulan dan

kolaborasi

menyediakan

pelajar dgn kera

persekitaran abad

ke-21

CONTOH KOLABORATIFHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GOQJDLLBL0A&FEATURE=YOUTU.BE

https://www.youtube.com/watch?v=gOQjdlLbL0A&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=gOQjdlLbL0A&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=gOQjdlLbL0A&feature=youtu.be

KONSTRUKTIF

Penglibatan pelajardalam membina ilmudan persembahanyang asli dan bolehdikongsi, kritik dandimurnikan

Replikasi Asli

CONTOH KONSTRUKTIF

Pelajar dari pelbagai bidang membina portfolio

INTERAKTIF

Pelajar perlu masa dan ruang untuk

perbincangan, debat dll corak komunikasi

Sehala Pelbagai

CONTOH INTERAKTIF

PELBAGAI INTERAKSI KINI DALAM FORUM

E-PEMBELAJARAN SEPERTI IFOLIO,

MOODLE, FACEBOOK, TELEGRAM,

WHATSAPP DLL

RESPONSIF

PRODUK YANG DIHASILKAN PERLU ADA

KOMUNITI MAYA YANG

BERTANGGUNGJAWAB UNTUK RESPON

SEGERA DENGAN TEPAT DAN BERETIKA

Superficial Asli/Autentik

CONTOH RESPONSIF

Bidang ini perlu dikaji untuk wujudkansokongan maya dan pembelajaran

sepanjang hayat

REFLEKTIF

Tidak mudah tetapi boleh dipelajari

Melibatkan penglibatan mendalam dan metakognisi

Luaran Mendalam

CONTOH REFLEKTIF GURU

CONTOH REFLEKTIF PELAJAR

FORMATIF

Persekitaran pembelajaran maya boleh dibina olehpelajar secara berperingkat

Pentaksiran Tetap Pentaksiran Berterusan

CONTOH FORMATIF

Guru sebagai fasilitator perlu sentiasa melibatkan

pelajarnya dalam usaha yang berterusan untuk menilai

tugasan mereka menambahbaik dan memurnikan

tugasan yang autentik untuk menggalakkan

pembelajaran sepanjang hayat