Przedmioty rozszerzone w technikum

Embed Size (px)

Text of Przedmioty rozszerzone w technikum

  • 1. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W NASZYM TECHNIKUM www.zspoligraf.plUcze wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonymJednym z nich musi by:matematyka lub chemia lub fizyka lub geografia

2. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W NASZYM TECHNIKUM www.zspoligraf.plW naszej szkole masz 8 moliwoci wyboru: 1. geografia + matematyka 2. geografia + jzyk angielski 3. geografia + WOS 4. chemia + matematyka 5. chemia + jzyk angielski 6. chemia + WOS 7. matematyka + jzyk angielski 8. matematyka + WOS 3. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W NASZYM TECHNIKUM www.zspoligraf.pl Zajcia rozszerzone realizowane s w grupach midzyoddziaowych Wyboru dokonujeszw pierwszym semestrze klasy pierwszej.