Przyciąganie bogactwa. Życie w pełnej harmonii ze światem

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Przyciąganie bogactwa. Życie w pełnej harmonii ze światem

 • ID DO:

  KATALOG KSIEK:

  CENNIK I INFORMACJE:

  CZYTELNIA:

  Spis treciPrzykadowy rozdzia

  Katalog onlineZamw drukowany katalog

  Zamw informacje o nowociachZamw cennik

  Fragmenty ksiekonline

  Onepress.pl Helion SAul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.plredakcja: redakcjawww@onepress.plinformacje: o ksigarni onepress.pl

  Do koszyka

  Nowo

  Promocja

  Do przechowalni

  PRZYCIGANIE BOGACTWA. YCIE W PENEJ HARMONII ZE WIATEMAutor: James Arthur RayTumaczenie: Jakub GralczykISBN: 978-83-246-2324-2Tytu oryginau: Harmonic Wealth: The Secret of Attracting the Life You WantFormat: 158235, stron: 304Oprawa: twarda

  Pierwsza ksika, w ktrej wida rnic pomidzy wiedz a dziaaniem. Pokazuje ona jasno, e kreatywne myli zale od kreatywnego dziaania. Ta mistyczna, a jednoczenie praktyczna ksika pokazuje, jak samemu stworzy wasny model sukcesu. Czy jeste gotw?

  dr Joe Vitale, autor Klucza do sekretu oraz Prawa przycigania

  Przyciganie bogactwa pene jest fascynujcych pomysw i idei. To ksika przemawiajca do czytelnika, uczca, jak dy do obfitoci i bogactwa w yciu. Pokae Ci, jak filozofia Jamesa Raya 3 po 3 pomaga osign to, o czym zawsze marzye.

  Scott Martineau, autor bestsellera Prawdziwa moc tkwi w Tobie!

  Sekret realizacji wielkich marze

  Jeli nadal tkwisz w przewiadczeniu, e ycie jest mierteln chorob przenoszon drog pciow, z rzadka urozmaican jakim optymistycznym przebyskiem, nadszed czas, by wreszcie odrzuci ten destrukcyjny model mylenia! Przecie yjesz w najbardziej ekscytujcym momencie historii naszego wiata! Moliwoci, jakie stoj przed Tob, s nieograniczone. Koniec z waleniem gow w mur. Zobacz, jak wykorzysta swoje szanse i na zawsze odmieni wasne ycie.

  Ta praktyczna, zorientowana na wyniki ksika sprawi, e odrzucisz tamszce Ci ograniczenia i nauczysz si osiga wszystko, czego pragniesz. Jej tre jest rezultatem ponad dwudziestu lat bada i wicze praktycznych. Opiera si na staroytnej wiedzy, najnowszych badaniach z zakresu fizyki kwantowej i innych nauk, a przede wszystkim na latach dowiadczenia z pierwszej rki. Poznaj sekrety przycigania tego, co dotd wydawao Ci si nieosigalne. Zyskaj pen satysfakcj we wszystkich dziedzinach ycia.

  Ju teraz moesz: wzmocni swoj kreatywno, inteligencj i intuicj; pogbi wizi z innymi ludmi i przycign do siebie pozytywne osoby; uzyska finansowe bezpieczestwo i niezaleno; zapewni sobie zdrowie, energi oraz tyzn fizyczn.

  http://onepress.plhttp://onepress.pl/zamow_katalog.htmhttp://onepress.pl/katalog.htmhttp://onepress.pl/add3571U~przybohttp://onepress.pl/page3571U~emaile.cgihttp://onepress.pl/page3571U~cennik.htmhttp://onepress.pl/online.htmmailto:onepress@onepress.plhttp://onepress.pl/view3571U~przybohttp://www.onepress.pl/view3571U~przybo

 • Spis treci

  Podzikowania 9Powitanie 11

  Rozdzia 1 Jedna misja, pi filarw 15Rozdzia 2 Moja podr 29

  Filar I Finansowy 39Rozdzia 3 Wielko to nasze prawo 41Rozdzia 4 Pienidze s narzdziem duchowym 47Rozdzia 5 Wszystko ju istnieje 55Rozdzia 6 Twoje osignicia s Twoim lustrzanym odbiciem 65Rozdzia 7 Pienidze to praca od wewntrz 81Rozdzia 8 Powrt do rzeczywistoci 93Rozdzia 9 Stanowcze kroki stanowcza osobowo 101Rozdzia 10 Nawyki budujce Twoj fortun 113

  Filar II Emocjonalny 125Rozdzia 11 Poznaj siebie 127Rozdzia 12 Sta si swoim wyszym ja 137Rozdzia 13 Sta si osob, w ktrej chciaby si zakocha 149

  Filar III Umysowy 163Rozdzia 14 Twj cudowny umys 165Rozdzia 15 Osigniesz to, w co wierzysz 175Rozdzia 16 Zamiana myli w czyn 191Rozdzia 17 Wibrujca energia emocje! 199

 • 8 Przyciganie bogactwa. ycie w penej harmonii ze wiatem

  Filar IV Fizyczny 207Rozdzia 18 Wszechwiat kocha porzdek 209Rozdzia 19 Pielgnowanie swojej wityni 213Rozdzia 20 wiczenie: ruch w stron ycia 237Rozdzia 21 Jzyk ciaa: sia Twoich sw i emocji 247

  Filar V Duchowy 257Rozdzia 22 Most do duchowoci 259Rozdzia 23 Wszechwiat mwi tak 271Rozdzia 24 Twoja modlitwa to potga 285

  Wezwanie do dziaania 295

 • Rozdzia 14

  Twj cudowny umysCzowiek jest jedynie wytworem swych myli.O czym rozmyla, tym si staje.

  GANDHI

  Zdolno emocjonalnaNasze najwiksze wyzwanie kognitywne zwizane jest z kierunkiem. Czy wiesz, na co kierujeszswoj uwag? Czy podporzdkowujesz swj rozkad dnia programowi telewizyjnemu? Czy zapadaszsi przed telewizorem dla relaksu, a trzy godziny pniej uwiadamiasz sobie, e trzeba i spa?Czy lubisz zachodzi do pobliskiej ksigarni? Czy kiedy czytasz o dokonaniach innych osb,czujesz si nie tylko zazdrosny, ale masz to nieprzyjemne wraenie, e po raz kolejny Twojemgliste plany przecieky Ci przez palce? Czy pomidzy mieszanin rutyny i obowizkw udaoCi si stworzy konkretne plany osignicia wasnych celw?

  Jeli chodzi o najwaniejsze yciowe wybory, wikszo ludzi, ktrych spotkaem, zdaje sicierpie na ADD (zesp zaburze uwagi), a ich umysy bdz po ograniczajcych i po-zbawiajcych si obszarach. Ludzie ci tskni za cudownym zwizkiem z drug osob, aleich ostatni zawd miosny zdaje si nie dawa im spokoju. Chc niezalenoci finan-sowej, ale jcz za kadym razem, kiedy przychodzi do pacenia rachunkw. Chociachc by aktywni fizycznie, mczy ich to, e pi lat temu przestali chodzi na siow-ni wic po co si przejmowa? Podobni s do podekscytowanych szczeniakw, a ichumysy przeskakuj od jednej fantastycznej rzeczy do drugiej, co przypomina bieganie zawasnym ogonem. Podczas gdy niedobr uwagi odbiera marzenia, wiele osb wykazujesi jej nadmiarem, skupiajc si na wasnym nieszczciu. Emocjonalnie i intelektualniew minimalnym stopniu speniaj obietnice dane samym sobie. Grzzn w ograniczaj-cych ich negatywnych mylach, podczas gdy rzeczy, ktrych pragn, s wci przekadanena kolejny tydzie; oddaj swoje ycie rutynie i obowizkom, a nadzieje i marzeniaprzeciekaj im przez palce. Pamitaj, e jedyn rywalizacj, w ktrej kiedykolwiek

 • 166 Umysowy

  wemiesz udzia, jest ta pomidzy Twoim zdyscyplinowanym i niezdyscyplinowanymumysem. Chc, eby zwraca baczniejsz uwag na to, co Ci wzmacnia, ni na to,co Ci osabia.

  Istniej dwa poziomy umysowego filaru Harmonijnego Dobrobytu to zdolnociintelektualne i emocjonalne. Twoje zdolnoci intelektualne to umiejtno przyswajaniai przetwarzania nowych informacji, tworzenia pomysw i planowania strategii ichrealizacji prawdziwego mylenia zamiast roztrzsania i niekoczcego si analizowania,ktre moe wydawa si udzco do niego podobne. Prawdziwe mylenie jest natych-miastowe wszystko inne jest uwarunkowanym rozmylaniem. Twoje zdolnoci emo-cjonalne to umiejtno ycia w wiecie penym kolorw, rozmiarw i intensywnocidziki uczuciom, nie za bycie kierowanym przez uczucia; to dostp, zarzdzanie i kon-trola nad tymi potnymi mocami, nie za bycie przez nie kontrolowanym. Porozma-wiajmy najpierw o tym, jak wzmocni Twj intelekt. Nastpnie zastanowimy si, jakuporzdkowa Twj system przekona i jak zarzdza emocjami.

  Chopi i wojownicySpdziem ostatnie dwie dekady, podrujc po caym wiecie i spotykajc ludzi, ktrzymogliby zwikszy moj wraliwo na nowe moliwoci. Ju dawno temu postano-wiem rozwin prawdziw ciekawo, obserwujc sposb mylenia ludzi i ich motywy.Niewane, jak bardzo niezrozumiae mogo si co (lub kto) wydawa, postanowiemby zafascynowany i zaintrygowany, nie za okrutny i uprzedzony. Spotykajc si bymoe nawet z setkami tysicy pochodzcych z rnych kultur osb na rnych etapachycia, i oddziaujc na te osoby, nauczyem si bardzo szybko nawet w cigu kilku mi-nut rozpoznawa, w jaki sposb myli osoba, z ktr rozmawiam. Odkryem, eobojtnie, czy gnied si w ciemnej jaskini, czy wspinam si na wierzchoek gryz osobami, ktre nigdy nie widziay komputera, czy te relaksuj si w zamku z ludmi,ktrzy stworzyli sobie ycie przepenione luksusem, mam do czynienia tak naprawdz zaledwie dwoma rodzajami ludzi. Zdaj sobie spraw, e za kadym uoglnieniemkryj si wyjtki, ale oto zasada.

  Mj sposb postrzegania przypomina sposb postrzegania don Juana, wielkiegowojownika Yaqui i szamana tradycji Yaqui, o ktrym ten opowiedzia Carlosowi Castane-dzie w latach 60. Don Juan nazwa pierwsz grup chopami. S to zwykli ludzie, patrz-cy na ycie jak na bogosawiestwo lub przeklestwo. Jako chop nie posiadasz adnejmocy nad swoim przeznaczeniem, adnej kontroli. Jeli jeste dobry i masz czyste rce,moe uda Ci si suy komu na tyle hojnemu, aby zostawi Ci odpadki ze swego stou.Dzisiejsi, wspczeni chopi to osoby, ktre boj si i odmawiaj zmian. Jeli postrzegaszsiebie jako ofiar okolicznoci, niewolnika zewntrznych przyczyn, ktrych nie kontro-lujesz, jeste w rzeczywistoci kontrolowany przez swoje wasne ograniczenia; na wasneyczenie zamienie si w chopa.

 • Twj cudowny umys 167

  Drugi rodzaj ludzi zwany jest wojownikami. Wojownik jest osob, ktra postrzega yciejako szans wprowadzenia zmian, moliwo nauki i dojrzewania. Wojownicy staj sipanami ycia i postrzegaj swoje dowiadczenia jako naturalne i ekscytujce odkrywa-nie moliwoci.

  Wygld moe by tutaj zwodniczy. Dziki czonek plemienia, cho biedny jak myszkocielna, moe by wojownikiem. Mieszkaniec rezydencji moe okaza si chopem.Wszystko sprowadza si do tego, jak postrzegasz wiat: jak ofiara czy jak zwycizca.Posiadasz kontrol czy jeste kontrolowany?

  Wiem, e nikt nie chce myle o sobie samym jak o chopie, ale jeli jeste na-prawd szczery co do tego, jak wykorzystujesz yciowe dowiadczenia i wyzwania,moesz zauway, e zachowujesz si wanie jak chop. By moe winisz za swj brakawansu w pracy swoich wsppracownikw lub szefa-idiot. Moe wmawiasz sobie, etylko dotd moesz zaj, poniewa rzucie szko redni, poszede na beznadziejnuczelni albo nigdy nie dokoczye pracy magisterskiej. Moge te odoy na bok swojeplany zwizane z edukacj, aby troszczy si o dzieci lub starzejcych si rodzicw, majcprzy tym satysfakcj, e Twoje powicenie jest wartociowym odpowiednikiem re-alizacji marze. To wszystko jest chopsk gadanin, ale wewntrz kadego chopa kryjesi wojownik, dajcy wyjcia w penej zbroi i wymarszu.

  Dwukrotnie w odstpie