of 32/32
7009515 Kratki priručnik

ps3-kratki prirucnik

  • View
    122

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of ps3-kratki prirucnik

Kratki prirunik

7009515

Dokumentacija sistema PS3Dokumentacija sistema PS3 obuhvata sledee:

Friends (Prijatelji)Razgovor i razmena poruka

Bezbednost i podrka

Pre upotrebe proizvoda paljivo proitajte ovaj dokument. On sadri bezbednosne informacije vezane za upotrebu sistema PS3, otklanjanje problema tokom rada, tehnike karakteristike i ostale informacije.

Network (Mrea)Povezivanje na Internet

Kratki prirunik (ovaj dokument)

Ovaj dokument sadri informacije o postavljanju sistema PS3, pripremi za upotrebu i osnovne postupke rukovanja ureajem.

Game (Igra)Igranje igara

Uputstvo za upotrebu (lokacija: eu.playstation.com/manuals)

Za pristup ovom dokumentu potrebna je Internet veza. U njemu se nalaze informacije vezane za upotrebu softvera sistema PS3 ( str. 27).

VideoReprodukcija videa

Proverite da li ste dobili sve navedene predmete. Ako neto nedostaje, obratite se nadlenoj slubi za pomo korisnicima sistema PlayStation, iji se broj telefona nalazi u svakom priruniku softvera za PlayStation, PlayStation2 i PLAYSTATION3. s Sistem PLAYSTATION3 s Beini upravlja SIXAXIS s tampani materijali s USB kabl

Music (Muzika)Reprodukcija muzike

Photo (Fotografije)Pregled slika s Ethernet kabl s Euro-AV prikljuak

s Kabl za napajanje naizmeninom strujom

Settings (Podeavanje)Podeavanje parametara sistema PS3TM

s AV kabl

Users (Korisnici)Izbor korisnika za prijavu na sistem TM PS3

2

Poetni meni

ta je XMB (XrossMediaBar)Sistem PS3 sadri korisniki interfejs koji se naziva XBM (XrossMediaBar). Glavni ekran za XMB se naziva poetni meni.TM

Kategorija

1 2 3

Tasterom za kretanje levo ili desno odaberite kategoriju. Tasterom za kretanje gore ili dole izaberite stavku. Odabranu stavku potvrdite tasterom .

RS

Tasteri za kretanje:Slue za izbor kategorija/stavki na ekranu

Stavka

Taster

: Prikazuje meni s opcijama/kontrolni panelAko tokom reprodukcije sadraja pritisnete taster otvorie se kontrolni panel.

Taster PS:Prikazuje poetni meni Ukljuuje i iskljuuje sistem

Odaberite ikonu i pritisnite taster da bi se prikazao meni sa opcijama.

Taster Taster

: :Ikone Meni sa opcijama Kontrolni panel

Potvruje izabranu stavku

Prekida postupak

3

01 Nazivi delovaPogled spredaPoklopac otvora*3 Otvor za karticu CF*1*3 Taster za izbacivanje*3 Otvor za karticu SD Memory Card*2 Otvor za karticu Memory StickTM*3CF SD/miniSD

Poetak

Pogled otpozadiDigitalni izlaz (optiki) AV MULTI izlaz

Logotip porodice PSMoe se okrenuti prema poloaju sistema

Glavni prekida Main power Prikljuak kabla za napajanje strujom Ventilacija LAN prikljuak Otvor za disk Taster za ukljuivanje Ventilacija HDMI izlaz

Taster za izbacivanje Indikator pristupa beinom LAN-u*3 Indikator pristupa drajvu hard diska USB prikljuci *1 CompactFlash *2 Secure Digital *3 Samo na tako opremljenim modelima Savet

Panja Nemojte da koristite sistem u zatvorenom ormanu ili na drugim mestima gde moe da se stvori toplota, inae sistem moe da se pregreje, to moe izazvati poar, povrede ili oteenja. Ako unutranja temperatura sistema poraste, indikator napajanja e naizmenino treptati crvenom i zelenom bojom. U tom sluaju, iskljuite sistem ( str. 13) i ostavite ga izvesno vreme da se ohladi. Posle hlaenja, premestite sistem na mesto sa dobrom provetrenou i nastavite da ga koristite.

Sistem moe da se postavi u vodoravan ili uspravan poloaj. Kada ga postavljate u uspravan poloaj, postavite ga kao to je prikazano na crteu desno.

NapomenaNe stavljajte sistem na mesto gde se skuplja velika praina ili dim od cigareta. Naslage praine ili dima na unutranjim delovima (npr. na soivu) mogu da otete sistem.

4

PoetakNazivi delovaBeini upravlja SIXAXISRSIndikatori prikljuka Taster L2 Taster L1 USB prikljuci Taster R2 Taster R1 taster taster taster taster Desna palica/ taster R3* Taster START (poetak) Taster PS

Tasteri za kretanje

Leva palica/ taster L3* Taster SELECT (selektovanje) * Tasteri L3 i R3 funkcioniu kada se pritisnu palice. Savet

Pojedinosti o beinom upravljau pogledajte u delu Upotreba beinog str. 14). upravljaa SIXAXIS (

5

02 Postavljanje sistema PS3Postupak postavljanja sistema1. korak: Prikljuivanje na televizor. str. 6

Poetak

1. korak: Prikljuivanje na televizor Video izlaz na sistemu PS3 Sustav PS3 moe reproducirati na dvije vrste razluivosti: HD i SD. U priruniku za uporabu televizora pogledajte koji je video nain podran.

m2. korak: Prikljuivanje digitalnih audio ureaja. str. 9

HD (High Definition)Rezolucija * 1 Formaz slike 1080p 16:9 1080i 16:9 720p 16:9

SD (Standard Definition)576p 16:9 4:3 576i *2 16:9 4:3

m3. korak: Prikljuivanje Ethernet kabla. str. 10

*1 Broj oznaava broj skeniranih linija. Slovo i oznaava interlace (isprepleteno), a slovo p progressive (progresivno) skeniranje. Progresivno skeniranje daje kvalitetniju sliku uz minimalno treperenje. *2 Podeavanje video izlaza na sistemu e biti prikazano kao Standard (PAL) (Standardno (PAL)). *3 Ovi podaci su samo opisni. Kvalitet slike zavisi od televizora koji koristite i uslovima upotrebe.

m4. korak: Prikljuivanje kabla za napajanje naizmeninom strujom. str. 11

Primer izgleda ekrana pri razliitim rezolucijama

m5. korak: Poetno podeavanje softvera sistema. str. 11HD ekran SD ekran

6

PoetakPostavljanje sistema PS3Vrste kablova za video izlazRS Rezolucija prikazana na televizoru zavisi od ulaznih prikljuaka na televizoru i od vrste kablova koji se koriste. Izaberite kabl koji odgovara Vaem televizoru.Vrsta kabla HDMI kabl (prodaje se zasebno) Ulazni prikljuak na televizoru Podrane rezolucije*1

HDMI IN prikljuak

1080p / 1080i / 720p / 576p

Komponentni AV kabl (prodaje se zasebno)

Komponentni VIDEO IN prikljuak

COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R

1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*2

S VIDEO kabl (prodaje se zasebno)

S VIDEO

L -AUDIO-R

S VIDEO IN prikljuak

576i*2

AV kabl (priloen) AV kabl (priloen) Euro-AV prikljuak (priloen)

VIDEO IN prikljuak (kompozitni)

VIDEO

L -AUDIO-R

576i*2

Euro-AV prikljuak (SCART)

576i*2

*1 U zavisnosti od vrste televizora ili sadraja koji se reprodukuje, neke rezolucije nee biti podrane. *2 Podeavanje video izlaza na sistemu e biti prikazano kao Standard (PAL).

7

PoetakPostavljanje sistema PS3Nain povezivanjaPanja Kabl za napajanje naizmeninom strujom prikljuite u utinicu tek poto zavrite sva ostala povezivanja. Utinica mora da se nalazi u blizini ureaja, i mora da bude lako dostupna.Prikljuak AV MULTI OUT

Prikljuivanje putem ostalih vrsta kablovaPrikljuite kabl koji nije HDMI kabl na prikljuak AV MULTI OUT na sistemu.

Prikljuivanje na televizor putem HDMI kablaPrikljuite sistem na televizor pomou HDMI kabla (prodaje se zasebno). HDMI kabl prenosi i sliku i zvuk, tako da omoguava digitalnu sliku i zvuk uz minimalni gubitak kvaliteta.Televizor Euro-AV prikljuak (priloen) AV kabl (priloen)

Euro-AV prikljuak (SCART) HDMI OUT prikljuak Primjer: Kada se koristi AV kabl koji se dobija uz proizvod

Televizor

HDMI kabl (prodaje se zasebno)

HDMI IN prikljuak Savet

Ako promenite vrstu kabla kojim povezujete sistem, slika e se moda izgubiti. Ako se to dogodi, iskljuite sistem, a zatim ga ponovo ukljuite pritiskom na taster za ukljuivanje na prednjoj strani sistema sve dok ne ujete zvuni signal (posle oko 5 sekundi). Slika e biti prikazana prema zadatoj rezoluciji sistema.

8

PoetakPostavljanje sistema PS32. korak: Prikljuivanje digitalnih audio ureajaMoete prikljuiti audio ureaje koji podravaju digitalni izlaz zvuka, kao to je AV risiver za kunu upotrebu.Savet Prilikom prikljuivanja digitalnog audio ureaja na sistem, u opciji (Settings) (Podeavanja) (Sound Settings) (Podeavanja zvuka) Audio Output Settings (Podeavanja izlaza zvuka) izvrite neophodna podeavanja za taj audio ureaj.

Prikljuivanje putem optikog kablaZvuk e izlaziti kroz optiki kabl. Slika e izlaziti kroz kabl video izlaza. RS

Optiki kabl za zvuk (prodaje se zasebno)

Audio izlaz na sistemu PS3Podrani kanali zavise od izlaznog prikljuka koji se koristi.Izlazni prikljuci na sistemu PS3 Prikljuak AV MULTI OUT Prikljuak Digital out (optical) *1 HDMI OUT prikljuak Kanali koji mogu da se koriste za izlaz 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch.

Kabl video izlaza za TV koji koristite str. 7) (

a a a

a a

a *2*3Digitalni audio ureaj npr. AV risiver preko Televizor

*1 Zvuk sa Super Audio CD-a ne moe da se reprodukuje preko prikljuka Digital out (optical). *2 Za izlaz 7.1 Ch zvuka iz HDMI OUT prikljuka potreban je ureaj kompatibilan sa Linear PCM 7.1 Ch. *3 Ovaj sistem ne podrava izlaz iz DTS-HD 7.1 Ch. Zvuk DTS-HD 7.1 Ch izlazi preko 5.1 ili nieg kanala.

9

PoetakPostavljanje sistema PS3Prikljuivanje putem HDMI kablaZvuk i slika izlazie kroz HDMI kabl. Video signal moe da izlazi preko audio ureaja.

3. korak: Prikljuivanje Ethernet kablaPomou Ethernet kabla prikljuite sistem na Internet. Pojedinosti o mrenim podeavanjima pogledajte u delu Mrena podeavanja ( str. 22).

PanjaSistem podrava mree 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T. Nemojte prikljuivati standardnu telefonsku liniju ili druge vrste kablova koji nisu kompatibilni sa sistemom, jer to moe da izazove stvaranje toplote, poar i druge neispravnosti.HDMI kabl (prodaje se zasebno)

Digitalni audio ureaj npr. AV risiver HDMI kabl (prodaje se zasebno) Ethernet kabl (priloen)

LAN prikljuak Indikator pristupa LAN-u

Televizor Saveti Savet

Ako televizor nema HDMI ulazni prikljuak, upotrebite kabl video izlaza koji odgovara Vaem televizoru ( str. 7) i direktno ga prikljuite na sistem PS3TM. Ako je ureaj povezan sa sistemom PS3 putem HDMI kabla, ne iskljuujte ureaj dok je sistem PS3 ukljuen (indikator napajanja svetli zelenom bojom), inae bi mogle da nastanu neobine smetnje ili neobini zvukovi.

Moete da se prikljuite na Internet i bez Ethernet kabla. Pojedinosti pogledajte u delu Upotreba beine veze ( str. 23).

10

PoetakPostavljanje sistema PS34. korak: Prikljuivanje kabla za napajanje naizmeninom strujomPrikljuivanje kabla za napajanje naizmeninom strujom. Panja Kabl za napajanje naizmeninom strujom prikljuite u utinicu tek poto obavite sva ostala povezivanja. Utinica mora da se nalazi u blizini ureaja, i mora da bude lako dostupna.

5. korak: Poetno podeavanje softvera sistemaRS Posle ukljuivanja sistema obavite poetno podeavanje sistema.

1 2

Ukljuite televizor. Ukljuite glavni prekida.

Glavni prekida Main power

Prikljuak AC IN Kabl za napajanje naizmeninom strujom (priloen) Indikator napajanja zasvetlee crveno i time oznaiti da je sistem preao u stanje pripravnosti.

U strujnu utinicuU nekim regionima i zemljama moda se koriste drugaiji oblici utikaa od prikazanog

3

Pritisnite taster za ukljuivanje.Taster za ukljuivanje

Indikator napajanja Indikator napajanja zasvetlee zeleno, a slika e se pojaviti na televizoru.

11

PoetakPostavljanje sistema PS3

4

Prikljuite beini upravlja na sistem putem USB kabela.

6

Obavite poetno podeavanje.

USB prikljuci

USB kabl (priloen)

Sledite uputstva na ekranu za unos podeavanja jezika sistema, vremenske zone, datuma i vremena, kao i korisnikog imena. Posle poetnog podeavanja na ekranu e se pojaviti poetni meni ( str. 3).USB prikljuci Saveti

5

Pritisnite taster PS na upravljau.Sistem e prepoznati beini upravlja. Poto ga prepozna, prikazae se ekran za poetno podeavanje.

Pojedinosti o unosu teksta pogledajte u delu Upotreba tastature na ekranu ( str. 29). Podeavanja koja prvi put izaberete moete kasnije promeniti u (Settings) (Podeavanja) ili (Users) (Korisnici). Pojedinosti pogledajte u uputstvu raunara ( str. 27).

Podeavanja video izlazaU zavisnosti od prikljuka i vrste kabla koji koristite, moda e biti potrebno da promenite podeavanja video izlaza za prikaz HD rezolucije na televizoru ( str. 6). Uite u (Settings) (Podeavanja) (Display Settings) (Podeavanja prikaza) Video Output Settings (Podeavanja video izlaza) i sledite uputstva na ekranu za izbor odgovarajueg podeavanja.

12

03 Ukljuivanje i iskljuivanje sistema PS3Upotreba beinog upravljaa SIXAXIS Pritisnite taster PS.

Poetni koraci

Iskljuivanje sistemaTaster PS

RS

Drite pritisnut taster PS due od dve sekunde. Kad se na ekranu prikae poruka Turn off the system. (Iskljuiti sistem), izaberite je i pritisnite taster A.Savet

Pre upotrebe beinog upravljaa morate ga upariti sa sistemom ( str. 14).

Upotreba tastera na sistemu

1

Pritisnite taster za ukljuivanje.

Stanje indikatora napajanjaSvetli zeleno Treperi zeleno Svetli crveno Sistem je ukljuen Sistem se iskljuuje Sistem je iskljuen (u stanju pripravnosti) Glavni prekida je iskljuen

Iskljuivanje sistemaDrite pritisnut taster za ukljuivanje due od dve sekunde. NapomenaPre iskljuivanja sistema preko glavnog prekidaa na zadnjoj strani, proverite da li je sistem u stanju pripravnosti (indikator napajanja svetli crveno). Ako iskljuite sistem preko glavnog prekidaa kada nije u stanju pripravnosti, sistem moe da se pokvari ili oteti.

Taster za ukljuivanje

Ugaen

Indikator napajanja

2

Pritisnite taster PS na beinom upravljau.Dodeljuje se broj upravljaa.

13

04 Upotreba beinog upravljaa SIXAXISPre upotrebeDa biste mogli da koristite beini upravlja, najpre ga morate registrovati, tj. upariti sa sistemom PS3 i dodeliti mu broj.

Poetni koraci

2. korak: Dodeljivanje broja upravljauPrilikom svakog ukljuivanja sistema treba dodeliti broj upravljau.Pritisnite taster PS Svi indikatori prikljuka trepere.1 2 3 4

1. korak: Uparivanje sistema i upravljaa. Prilikom prve upotrebe Prilikom upotrebe sa drugim sistemom PS3

mPoto upravljau bude dodeljen broj, indikator prikljuka dodeljenog broja zasvetlee crveno.1 2 3 4

m2. korak: Dodeljivanje broja upravljau.Prilikom svakog ukljuivanja sistema

1. korak: Uparivanje sistema i upravljaaKada upravlja koristite po prvi put, ili ako ga koristite sa drugim sistemom PS3, prvo morate da uparite ureaje. Uparivanje e se automatski obaviti ako ukljuite sistem i prikljuite upravlja putem USB kabla.

Istovremeno moete da prikljuite do 7 upravljaa. Broj upravljaa prikazan je brojem iznad indikatora prikljuka. Za brojeve od 5-7 samo saberite brojeve osvetljenih indikatora.

Primer: Dodeljen je upravlja broj 5.

1

2

3

4

1

USB kabl (priloen)

Proverite da li je sistem ukljuen (indikator napajanja svetli zeleno)

Saveti

14

Uparivanje i dodeljivanje brojeva upravljaa moe da se izvri samo kada je sistem ukljuen (kada indikator napajanja svetli zeleno). Ako se neki upareni upravlja koristi s drugim sistemom PS3, izbrisae se uparivanje sa prvobitnim sistemom. Ponovo uparite upravlja sa sistemom ako ste ga koristili sa nekim drugim sistemom. Ako se upravlja ili sistem iskljue, indikatori prikljuka na upravljau e se iskljuiti, a dodeljeni broj e biti izbrisan.

Poetni koraciUpotreba beinog upravljaa SIXAXISUpotreba beinog upravljaaKada izvuete USB kabl, upravlja moete da koristite i beino. Pre beine upotrebe treba napuniti bateriju upravljaa.Savet

Nivo napunjenosti baterijeAko taster PS drite pritisnut due od dve sekunde, na ekranu e se prikazati nivo napunjenosti baterije. RS

USB kabl moe da ostane prikljuen ili izvuen dok su upravlja i sistem ukljueni.

Punjenje upravljaaKada je sistem ukljuen (indikator napajanja svetli zeleno), poveite upravlja sa sistemom putem USB kabla. Indikatori ulaza na upravljau sporo trepere i poinje punjenje. Kada je punjenje zavreno, indikatori ulaza prestae da trepere.Saveti

Upravlja moe da se koristi dok se puni. Upravlja punite na temperaturi od 10 C do 30 C. Na drugim temperaturama punjenje moda nee biti tako efikasno.

Baterija je gotovo puna. Energija u bateriji se smanjuje. Baterija je gotovo prazna. Taster PS treperi crveno. Napunite bateriju. Baterija je prazna.

Savet

U zavisnosti od okruenja ili uslova upotrebe, nivo napunjenosti baterije moda nee biti ispravno prikazan, a trajanje baterije moe da varira.

15

05 Reprodukcija sadrajaCD/DVD/Blu-ray Disc (BD)

Poetni koraci

1

Stavite disk.Na poetnom meniju se prikazuje ikona.

2

Odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster

.

Reprodukcija e zapoeti. U zavisnosti od diska, sadraj diska e moda biti prikazan. Stavite disk tako da je strana sa natpisom okrenuta prema gore

Vaenje diskaZaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite taster za izbacivanje.Savet Pojedinosti o prekidanju igara pogledajte u delu Igranje igara ( str. 19). Indikator izbacivanja

Taster za izbacivanje

16

Poetni koraciReprodukcija sadrajaMemory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (samo kod modela koji su tako opremljeni)RS

1

Stavite memorijsku karticu.Na poetnom meniju se prikazuje ikona. Otvorite poklopac otvora

2

Izaberite ikonu, a zatim pritisnite taster

.

CF

SD/miniSD

Prednja strana Primer: Stavljanje kartice Memory Stick Prikazuje se spisak sadraja za reprodukciju. Savet Ako u sistemu PS3 koristite karticu Memory Stick Duo/miniSD, karticu moete da stavite bez adaptera.

Vaenje karticeUverite se da indikator pristupa ne treperi, a zatim izvadite karticu.Indikator pristupa za karticu CF Indikator pristupa za karticu SD Memory Card Indikator pristupa za karticu Memory Stick

NapomenaDok indikator pristupa treperi, podaci se memoriu ili uitavaju. Nemojte da vadite memorijsku karticu ili da iskljuujete sistem dok indikator pristupa treperi.

Pritisnite karticu u smeru strelice Pritisnite taster za izbacivanje CF kartice

17

Poetni koraciReprodukcija sadrajaUSB ureajiPutem USB kabla moete da prikljuite spoljne ureaje, npr. ureaje koji podravaju masovno memorisanje podataka na USB-u. Ureaji mogu da se prikljue i dok je sistem ukljuen. Takoe pogledajte i uputstvo koje ste dobili uz spoljni ureaj. Napomene Nemojte da izvlaite USB ureaje ili da iskljuujete sistem dok se podaci memoriu ili uitavaju. Moe da doe do gubitka ili oteenja podataka. Kada koristite USB memoriju sa prekidaem za zatitu od brisanja, nemojte da koristite prekida dok je ureaj prikljuen na sistem PS3, inae moe da doe do gubitka ili oteenja podataka.

1

Prikljuite USB ureaj.Na poetnom meniju se prikazuje ikona.

Formati fajlova za reprodukciju ili pregledFormati fajlova koji mogu da se reprodukuju ili pregledaju na ovom sistemu su ATRAC, MP3, AAC, JPEG i MPEG-4. Najnovije informacije pogledajte u uputstvu raunara ( str. 27).Saveti

Spoljni ureaj, npr. digitalna kamera

2

Odaberite ikonu, a zatim pritisnite tasterPrikazuje se spisak sadraja za reprodukciju.

.

U koloni za kompatibilnu kategoriju prikazani su samo fajlovi koji mogu da se reprodukuju ili pregledaju na sistemu PS3 (primer: slikovni podaci prikazani su u kategoriji Photo (Fotografije)). U zavisnosti od memorijske kartice, moda e biti prikazan samo podskup foldera na kartici. Ako u meniju s opcijama izaberete Display All (Prikai sve) ( str. 3), bie prikazani svi folderi memorisani na kartici.

NapomenaKad god je to mogue, pravite kopije podataka na hard disku kao meru predostronosti protiv mogueg gubitka ili oteenja podataka. Ako iz nekog razloga doe do gubitka ili oteenja softvera ili podataka, nee biti mogue obnoviti ni popraviti softver ili podatke. SCEE nee biti odgovoran za gubitak ili oteenje bilo kakvih podataka, fajlova ili softvera.

18

06 Igranje igaraPoetak i zavretak igre Poetak igreStavite disk, odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster A.

Game (Igra)

Podeavanja upravljaaPodeavanja upravljaa moete da menjate tokom igranja. Drite pritisnut taster PS najmanje 2 sekunde, a zatim odaberite opcije sa prikazanog ekrana. RS

Zavretak igreZa vreme igranja drite pritisnut taster PS na beinom upravljau najmanje 2 sekunde. Zatim na ekranu koji e biti prikazan izaberite Quit Game (Zavriti igru).Kada pokrenete ili zaustavite softver formata PlayStation2, dodeljeni broj upravljaa se brie. Sledite donja uputstva o dodeli broja upravljaa. Posle pokretanja igre: Pritisnite taster PS kada se na ekranu prikae sadraj softvera igre. Posle prekidanja igre: Pritisnite taster PS kada se na ekranu prikae poetni meni. Neki softveri formata PlayStation2 moda nee ispravno funkcionisati na ovom sistemu. Najnovije informacije o kompatibilnim softverima moete nai na stranici faq.eu.playstation.com/bc.

Prelaz na analogni nain radaKod reprodukcije softvera formata PlayStation2/PlayStation moete da promenite nain rada upravljaa. Preite na nain rada koji podrava softver. Neki softveri e automatski promeniti nain rada.

Promena brojeva upravljaaMoete da promenite broj dodeljen upravljau. Ako softver odreuje koji ulaz upravljaa e se koristiti, preite na podrani broj upravljaa*.* Ne moete da dodelite ulaz upravljaa 2-D kada koristite sistem PS3.Savet

Broj upravljaa koji Vam je trenutno dodeljen moete proveriti tako to ete taster PS drati pritisnut najmanje 2 sekunde.

Savet

Da biste memorisali podatke softvera formata PlayStation2/PlayStation, morate da pripremite unutranje memorijske kartice ( str. 20).

Memorisani podaci za softver formata PS3Memorisani podaci za softver formata PS3 memoriu se na hard disk sistema. Podaci mogu da se prikau pod (Game (Igra)) (Saved Data Utility) (Program za memorisanje podataka).

19

Game (Igra)Igranje igaraMemorisani podaci za softver formata Play Station 2/ PlayStation Da biste memorisali podatke softvera formata PlayStation2/ PlayStation, morate na hard disku da napravite unutranje memorijske kartice, a zatim da ih dodelite ulazima.

1. korak: Stvaranje unutranje memorijske kartice

1

Na poetnom meniju odaberite (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Program za memorijske kartice (PS/PS2)) u (Game) (Igra), a zatim pritisnite taster A.

1. korak: Napravite unutranju memorijsku karticu.Napravite unutranju memorijsku karticu na hard disku kao zamenu za Memory Card (8MB) (za PlayStation2) ili memorijsku karticu.

Memory Card (8MB) (za PlayStation2) Memorijska kartica

Unutranja memorijska kartica (PS2)

Unutranja memorijska kartica (PS)

2

Izaberite opciju (New Internal Memory Card) (Nova unutranja memorijska kartica), a zatim pritisnite taster A.Sledite uputstva na ekranu za stvaranje unutranje memorijske kartice.

2. korak: Dodelite ulaz.Stavite unutranju memorijsku karticu u unutranji ulaz na hard disku umesto ulaza memorijske kartice na konzoli PlayStation2 ili PlayStation.

Vrste unutranjih memorijskih karticaVrsta Podaci koji mogu da se memoriu Memorisani podaci iz softvera formata Unutranja memorijska PlayStation2 (ne mogu se memorisati kartica (PS2) podaci iz softvera formata PlayStation). Unutranja memorijska Memorisani podaci iz softvera formata kartica (PS) PlayStation

Ulazi MEMORY CARD Unutranji ulazi

20

Game (Igra)Igranje igara2. korak: Dodeljivanje ulaza

3 4

Stavite u adapter memorijsku karticu koju elite da kopirate.Prikazuje se ikona za (Memory Card (PS)) (Memorijska kartica (PS)) ili (Memory Card (PS2) (Memorijska kartica (PS2)).

1 2

Na poetnom meniju odaberite (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Program za memorijske kartice (PS/PS2)) u (Game) (Igra), a zatim pritisnite taster A. Izaberite unutranju memorijsku karticu koju elite da koristite, a zatim pritisnite taster ?.Dodelite ulaz.

RS

Odaberite ikonu, a zatim pritisnite tasterSledite uputstva na ekranu za kopiranje podataka.

.

Saveti

Saveti

U zavisnosti od vrste, memorisani podaci sa Memory Card (8MB) (za PlayStation2) ili memorijske kartice bie kopirani na unutranju memorijsku karticu kao to je prikazano ispod.Memorisani podaci iz softvera formata PlayStation2 Memory card (8MB) (za PlayStation2) Unutranja memorijska kartice (PS2)

U zavisnosti od softvera, ulazi e moda biti unapred dodeljeni. Detalje o tome pogledajte u uputstvu koje ste dobili uz softver. Ulaze moete da dodelite tokom igranja. Drite pritisnut taster PS na beinom upravljau najmanje 2 sekunde a zatim odaberite Assign Slots (Dodeli ulaze) na prikazanom ekranu.

Upotreba podataka memorisanih na Memory Card (8MB) (za PlayStation 2) ili memorijsku karticuDa biste koristili podatke memorisane na Memory Card (8MB) (za PlayStation2) ili memorijsku karticu, morate da kopirate podatke na unutranju memorijsku karticu na hard disku. Za kopiranje podataka morate da koristite adapter za memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

Memorisani podaci iz softvera formata PlayStation

Memorijska kartica

Unutranja memorijska kartice (PS)

* Ako je koliina memorisanih podataka za kopiranje prevelika, sistem e automatski napraviti vie unutranjih memorijskih kartica (PS). Ne moete da kopirate podatke sa hard diska na Memory Card (8MB) (za PlayStation2) ni na Memory Card.

1 2

Odaberite (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Program za memorijske kartice (PS/PS2)) u (Game) (Igra), a zatim pritisnite taster A. Prikljuite adapter za memorijsku karticu na sistem.

21

07 Mrena podeavanjaUpotreba iane vezeSledea uputstva objanjavaju povezivanje na Internet pomou Ethernet kabla.

Network (Mrea)

Priprema potrebnih stvariZa uspostavljanje iane Internet veze potrebno je sledee:

Primer iane mrene konfiguracijeMrena konfiguracija i nain povezivanja mogu da zavise od opreme koja se koristi i od mrenog okruenja.Ruter Mreni ureaj, na primer DSL ili kablovski modem

Pretplata kod provajdera Internet usluga Mreni ureaj, npr. DSL modem ili usmeriva Ethernet kabl (priloen)

Uspostavljanje Internet vezeKod iane Internet veze najee nije potrebno podeavati predefinisane vrednosti. Ako pomou predefinisanih vrednosti ne moete da se poveete na Internet, pogledajte sledea uputstva za njihovo podeavanje:

Nije potreban ako DSL ili kablovski modem ili neki drugi mreni ureaj ima ugraen ruter

1Internet linija

Na poetnom meniju izaberite (Network Settings) (Mrena podeavanja) u opciji (Settings) (Podeavanja), a zatim pritisnite taster A. Odaberite opciju Internet Connection Settings (Podeavanja Internet veze), a zatim pritisnite taster A.Kada se prikae poruka da e Internet veza biti prekinuta, izaberite Yes (Da), a zatim pritisnite taster A.

2

3Ethernet kabl (priloen) Savet Personalni raunar

Izaberite opciju Wired Connection (iana veza), a zatim pritisnite taster za kretanje desno.

Ruter je ureaj koji omoguava da na jednu Internet liniju bude prikljueno vie ureaja. Ruter je potreban ako e istovremeno na Internet biti povezani raunar i sistem PS3.

22

Network (Mrea)Mrena podeavanja

4

Odaberite Easy (Jednostavno) ili Custom (Korisniko) i izvrite podeavanja prema potrebi.

Upotreba beine veze(samo za modele opremljene beinim LAN-om)Sledea uputstva objanjavaju povezivanje na Internet putem beine veze. RS

Primer beine mrene konfiguracijeMrena konfiguracija i nain povezivanja mogu da zavise od opreme koja se koristi i od mrenog okruenja.Ruter Mreni ureaj, na primer DSL ili kablovski modem

Nije potreban ako DSL ili kablovski modem ili neki drugi mreni ureaj ima ugraen ruter

Sledite uputstva na ekranu za vrenje potrebnih podeavanja.Easy (Jednostavno) Custom (Korisniko)

Automatski se nametaju osnovna podeenja. Moete runo da unesete podeavanja. Detalje o podeavanjima pogledajte u uputstvu koje Vam je dao provajder Internet usluga ili koje ste dobili uz mreni ureaj.Internet linija Pristupna taka

Pojedinosti o mrenim podeavanjima pogledajte u uputstvu raunara ( str. 27).

Personalni raunar Savet

Personalni raunar

Pristupna taka je ureaj koji omoguava mreno povezivanje bez upotrebe kabla.

23

Network (Mrea)Mrena podeavanjaPriprema potrebnih stvariZa uspostavljanje iane Internet veze potrebno je sledee: Pretplata kod provajdera Internet usluga Mreni ureaj, npr. DSL modem ili usmeriva Pristupna taka* Podeavanja pristupne take (SSID, WEP klju, WPA klju)

2

Izaberite opciju Internet Connection Settings (Podeavanja Internet veze), a zatim pritisnite taster A.Kada se prikae poruka da e Internet veza biti prekinuta, odaberite Yes (Da), a zatim pritisnite taster A.

3 4

Izaberite opciju Wireless, a zatim pritisnite taster za kretanje desno. Odaberite opciju Scan, a zatim pritisnite taster za kretanje desno.Sistem e potraiti pristupne take unutar dometa i prikazati ih na spisku.

* Nije potrebno ako se koristi beini ruter s mogunou beinog povezivanja.Saveti

Kada se na Internet povezujete beinim putem, moe doi do smetnji na signalu, u zavisnosti od stanja upotrebe ureaja za beinu mreu. Ako se brzina prenosa podataka sa Interneta smanji, ili beini upravlja ne radi ispravno, uspostavite ianu vezu pomou Ethernet kabla. U zavisnosti od pristupne take koju koristite, za povezivanje na Internet e moda biti potrebna MAC adresa Vaeg sistema. MAC adresu sistema moete da pronaete tako to ete odabrati (Settings) (Podeavanja) (System Settings) (Podeavanja sistema) System Information (Informacije o sistemu).

Uspostavljanje Internet vezePrilikom beinog povezivanja na Internet prvo morate da izvrite mrena podeavanja. Mrena podeavanja mogu da zavise od vrste pristupne take i mrenog okruenja. Sledea uputstva opisuju najeu mrenu konfiguraciju:Savet

124

Ako koristite pristupnu taku koja podrava automatsko podeavanje, odaberite Automatic (Automatsko) i sledite uputstva na ekranu. Potrebna podeavanja e automatski biti izvrena. Detalje o pristupnim takama koje podravaju automatsko podeavanje moete saznati od proizvoaa pristupne take.

Na poetnom meniju izaberite (Network Settings) (Mrena podeavanja) u opciji (Settings) (Podeavanja), a zatim pritisnite taster A.

Network (Mrea)Mrena podeavanja

5

Izaberite pristupnu taku koju elite da koristite, a zatim pritisnite taster A.SSID je ifra ili naziv dodeljen pristupnoj taki. Ako ne znate koji SSID treba da koristite, ili ako SSID nije prikazan, obratite se osobi koja je postavila ili koja odrava pristupnu taku.

7

Odaberite sigurnosna podeavanja po potrebi, a zatim pritisnite taster za kretanje desno.Sigurnosna podeavanja mogu da zavise od pristupne take koja se koristi. Da biste saznali koja podeavanja treba da koristite, obratite se osobi koja je postavila ili koja odrava pristupnu taku.

RS

6

Potvrdite SSID pristupne take, a zatim pritisnite taster za kretanje desno.

8

Unesite klju za kodiranje, a zatim pritisnite taster za kretanje desno.Polje kljua za kodiranje e umesto upisanih znakova prikazati zvezdice (*). Ako ne znate klju, obratite se osobi koja je postavila ili koja odrava pristupnu taku.

25

Network (Mrea)Mrena podeavanja

9

Izaberite Easy (Jednostavno) ili Custom (Korisniko) i izvrite podeavanja prema potrebi.

Sledite uputstva na ekranu za vrenje potrebnih podeavanja.Easy (Jednostavno) Custom (Korisniko)

Automatski se nametaju osnovna podeenja. Moete runo da unesete podeavanja. Detalje o podeavanjima pogledajte u uputstvu koje Vam je dao provajder Internet usluga ili koje ste dobili uz mreni ureaj.

Pojedinosti o mrenim podeavanjima pogledajte u uputstvu raunara ( str. 27).

26

08 Povezivanje na internetAko su mrena podeavanja popunjena, sistem PS3 e se automatski povezati na Internet prilikom ukljuivanja sistema. Veza e ostati aktivna sve dok je sistem ukljuen.

Network (Mrea)

Pregledavanje uputstva za upotrebuPomou Internet brauzera moete da pogledate uputstvo za upotrebu sistema PS3. Na poetnom meniju odaberite (Online Instruction Manuals) (On-line uputstva) pod (Network) (Mrea), a zatim pritisnite taster A.Uputstvo za upotrebu sistema PLAYSTATION 3 lokacija: http://manual.playstation.net Uputstvo za upotrebu sadri detaljna uputstva za upotrebu softvera sistema PS3. Uputstvo se moe pogledati i pomou kompjuterskog web brauzera.

RS

Upotreba Internet brauzera

1

Na poetnom meniju odaberite (Internet Browser) u opciji (Network) (Mrea), a zatim pritisnite taster A.Internet brauzer e se otvoriti. Dok se stranica uitava, prikazuje se simbol zauzea.Simbol zauzea

Kreiranje PLAYSTATION Network raunaKreiranjem PLAYSTATIONNetwork rauna moete da razgovarate sa prijateljima putem funkcije (Friends) (Prijatelji), kao i da koristite Internet mrene usluge sistema PS3 i druge funkcije. Idite na (Friends) (Prijatelji), izaberite (Sign Up for PLAYSTATIONNetwork) (Prijava na PLAYSTATIONNetwork), a zatim pritisnite taster A. Prikazae se ekran za kreiranje rauna.

Osnovni postupci rada Internet brauzeromTasteri za kretanje Desna palica Taster L1 Taster START (poetak) Taster

Pomeranje kursora do veze Kretanje u eljenom smeru Povratak na prethodnu stranicu Upiite adresu Prikazivanje ili sakrivanje menijaSavet

Za kreiranje rauna potrebna je Internet veza. Sadraj usluge PLAYSTATION Network moe da bude razliit u zavisnosti od regiona.

27

09 Auriranja sistema PS3

Auriranja

Naini auriranjaAuriranje moete da obavite na neki od naina opisanih ispod.

Auriranjem softvera sistema PS3 moete da poboljate karakteristike i/ili da dodate bezbednosna poboljanja. Redovno aurirajte sistem da biste uvek imali najnoviju verziju softvera sistema. Najnovije informacije o auriranjima pogledajte na stranici http://eu.playstation.com/ps.3

Auriranje putem mreePodatke za auriranje moete preuzeti sa Interneta. Najsveije auriranje e automatski biti preuzeto. Izaberite (Settings) (Podeavanja) (System Update) (Auriranje sistema) Update via Internet (Auriranje putem mree).

Pomou podataka za auriranje izbriite postojei softver sistema

Softver sistema je auriran

Auriranje putem memorijske karticeAuriranje moete da izvrite i putem podataka za auriranje koji se nalaze na kartici Memory Stick ili na drugim karticama. Izaberite (Settings) (Podeavanja) (System Update) (Auriranje sistema) Update via Storage Media (Auriranje putem memorijske kartice).Savet Podaci za auriranje mogu da se nalaze i na nekim diskovima igara.

Napomene Nemojte da iskljuujete sistem ni da vadite kartice za vreme auriranja. Ako se auriranje prekine pre zavretka, softver sistema moe da se oteti, a moda e biti potrebno popraviti ili zameniti sistem. Tokom auriranja taster za ukljuivanje na prednjoj strani sistema ne funkcionie. Odreene sadraje moda neete moi da reprodukujete bez auriranja softvera sistema. Posle auriranja softvera vie nije mogue prei na prethodnu verziju.

Provera verzije softvera sistemaPodatak o verziji softvera sistema moete pogledati tako to ete odabrati (Settings) (Podeavanja) (System Settings) (Podeavanja sistema) System Information (Informacije o sistemu). Trenutna verzija je prikazana u polju System Software (Softver sistema).

28

10 Upotreba tastature na ekranuPrikazuje predviene opcije Kursor Polje za unos teksta

Tastatura

Spisak tasteraPrikazani tasteri zavise od naina unosa i drugih uslova.Tasteri Objanjenje Za prelaz u novi red. Za pomeranje kursora. Za brisanje znaka levo od kursora. Za ubacivanje razmaka. Za prikaz menija sa opcijama. Za promenu naina unosa. Za potvrivanje znakova koji su upisani, ali nisu uneseni, kao i za izlaz iz tastature.

RS

Funkcijski tasteri

Prikaz naina unosa

Unos znakovaNain unosa sa predvianjem omoguava da unesete nekoliko poetnih slova neke rei, posle ega e se pojaviti spisak najeih rei koje poinju tim slovima. Tasterima za kretanje moete izabrati eljenu re. Kada zavrite sa unosom teksta, odaberite taster Enter za izlaz iz tastature.Savet

Prikazuje znakove koji mogu da se unesu izabranim tasterom

Prikazuje da je ukljuen nain unosa sa predvianjem

Moete da koristite i nain unosa jednim pritiskom. Nain unosa teksta menjate pomou tastera Options (Opcije). Kada koristite nain unosa jednim pritiskom, rei koje moete da oblikujete kombinacijama s jednim slovom (ili brojem) na odreenom tasteru prikazane su kao mogui izrazi. Ako, na primer, izaberete taster DEF3, rei koje poinju na d, e, f ili 3 e biti navedene na spisku na desnoj tastature na ekranu. Ako nema moguih kandidata, prikazan je simbol >.

29

TastaturaUpotreba tastature na ekranuVrste naina unosaVrste naina unosa zavise od izabranog jezika.Prikaz naina unosa Nain unosa Slova i brojke Slova i brojke (s dijakritikim znakovima) Samo brojke Preice web adresa Primjeri znakova koji mogu da se unesu abcde12345 12345 12345 .com/ .net/ html gif

Upotreba USB tastatureZnakove moete da unosite i pomou USB tastature (prodaje se zasebno). Dok je prikazan ekran za unos teksta, pritiskom bilo kojeg tastera na prikljuenoj USB tastaturi bie omoguena upotreba USB tastature.Savet

Ako koristite USB tastaturu, ne moete da koristite nain unosa sa predvianjem.

Savet

Jezici koje moete da koristite za unos teksta zavise od softvera sistema. Jezik sistema moete da podesite tako to ete izabrati (Settings) (Podeavanja) (System Settings) (Podeavanja sistema) System Language (Jezik sistema). Primer: Ako je System Language (Jezik sistema) podeen na Franais, moete da unosite tekst na francuskom jeziku.

30

eu.playstation.com/ps3

, PlayStation, PLAYSTATION, PSP i su registrovani zatitni znaci kompanije Sony Computer Entertainment Inc. Osim toga, PS3 je zatitni znak iste kompanije. XMB i xross media bar su zatitni znaci kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. SONY i registrirani su zatitni znaci tvrtke Sony Corporation. Osim toga, Memory Stick, Memory Stick Duo, i ATRAC su registrovani zatitni znaci ili zatitni znaci iste kompanije. Blu-ray Disc i zatitni su znaci. Logotip DVD zatitni je znak. HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zatitni znaci ili registrovani zatitni znaci kompanije HDMI Licensing, LLC. Sony Computer Entertainment Inc. je ovlaeni korisnik licence za registrovani zatitni znak CompactFlash. Svi ostali zatitni znaci su vlasnitvo njihovih vlasnika. Slike u ovom dokumentu mogu da se razlikuju od slika na sistemu PS3, to zavisi od verzije softvera sistema koji se koristi. 2006 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.