PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  1/8

  PENDIDIKAN SENI VISUAL

  KEPENTINGAN DAN

  PERKEMBANGAN KURIKULUM

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  2/8

  Pemilihan

  stategi

  mengajar

  Pemilihan

  kandungan

  Membuat

  keputusan

  mengenaiurutan

  kandungan

  yang akan

  diajar

  Pelaksanaan

  kurikulum

  dalam kontekssekolah, murid

  dan

  persekitaran

  berbeza

  PRINSIP-PRINSIP KURIKU

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  3/8

  KBSR

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  4/8

  Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan

  kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu

  Sekolah Rendah-1993

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  5/8

  OBJEKTIFOBJEKTIF

  PENUBUHANPENUBUHAN

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  6/8

  Menguasai BM selaras dengan

  kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan

  Menguasai kemahiran asas 3M dalam bahasa

  pengantar

  Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran

  belajar

  Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal

  Bertutur, membaca, menulis dan memahami

  bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  7/8

  CIRICIRI--CIRI KBSRCIRI KBSR

 • 8/3/2019 PSV : Kepentingan Kurikulum PSV

  8/8