PTIT Summer Round 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ACM 2014

Text of PTIT Summer Round 5

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem A: Chic v may mn Time limit: 1s

  Mt s may mn l s c to ra bi 2 s 4 v 7. V d, 47, 44 l s may mn, cn 13 th khng

  phi.

  To l mt ngi rt thch cc chic v xe la, mi chic v u c s ghi trn v tt c cc s

  u c chn ch s. To gi mt chic v l chic v may mn nu s ghi trn v l s may

  mn v tng cc ch s na u bng tng cc ch s na cui.

  Cc bn xem h To chic v m cu c l chic v may mn khng nh.

  Input

  Dng u tin l s nguyn dng n (2

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem B: Sp xp Time limit: 1s

  Bn c mt mng a[] gm n phn t, nh s t 1 ti n, mi phn t c gi tr -1 hoc 1.

  Bn cn phi tr li m truy vn. Truy vn th i dng L[i], R[i] (1

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem C: S tuyt p Time limit: 1s

  T ang hc v c chung ln nht, cu bit cch tm c chung ln nht ca 2 s nhng c v

  l chuyn n gin v gy nhm chn, thy vy, c gio giao cho T mt nhim v khc phc

  tp hn mt cht, tm c chung ln nht ca 2 s nhng gi tr ca c chung ln nht nm

  trong mt khong cho trc.

  Input

  Dng u tin gm 2 s nguyn a, b (1

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem D: Mua bo Time limit: 1s

  To, T i mua v nh mt t bo c. To bt cht ngha ra mt tr, cu ct tiu ca t

  bo ra (mt xu gm cc ch ci thng lin tip) xa mt s k t c t m cu mong

  mun. Tuy nhin khng phi lc no cng c c iu ny, cu nh phi mua thm cc t bo

  nh vy ghp cc tiu li lin tip vi nhau ri li xa th xem c c khng.

  Cu lin T th tm xem cn t nht bao nhiu t bo c c t m To mun. T gii

  c th To i mua, khng th T phi l ngi i mua, m khng bit cn phi mua bao

  nhiu t th T cng phi mt nhiu tin c lng mua tha ra. T mt b ph ri, cc bn

  tnh gip cho T nh!

  Input

  Dng u tin l tiu ca t bo. C di khng qu 10^4.

  Dng th hai l t m To mun c. C di khng qu 10^6.

  Cc xu khc rng.

  Output

  Nu c th ghp cc t bo c t to mun in ra s t bo cn thit.

  Nu khng th ghp c, in ra -1.

  Example

  Test 1 Test 2

  Input:

  abc

  xyz

  Output: -1

  Input:

  abcd

  dabc

  Output: 2

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem E: Chia ht Time limit: 1s

  Bn c cho n truy vn dng x[i], y[i].

  Vi mi truy vn bn cn tr li cho cu hi c bao nhiu s l c s ca x[i], m khng l c

  s ca bt k cc s x[i y[i]], x[i y[i] + 1], .. x[i-1].

  Nu y[i] = 0 bn ch cn a ra bao nhiu s l c s ca x[i].

  Input

  Dng u tin l s nguyn n(1

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem F: Trang tr bn c Time limit: 1s

  T ang mun lm mt ci bn c vua mi cho ring mnh. Sau khi c anh trai lm cho mt

  tm g phng v nhn, T bt u sn mu cho bn c ca mnh. Bn c ca T gm c RxC ,

  mi c chiu cao bng A v chiu rng bng B, chng c t mu en, trng xen k.

  Nhim v ca cc bn l hy m t bn c ca T.

  Input :

  Dng u tin gm 2 s nguyn R v C.

  Dng th 2 gm 2 s nguyn A v B (A, B, R, C

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem G: Trm kim sot sn bay Time limit: 1s.

  Ti sn bay Ni Bi, mt hnh khch gm M ngi chun b tham gia chuyn bay. V s lng

  khch qu ln nn im kim sot ca sn bay c tng ln thnh N im. Ti im kim

  sot th i, cn mt T_i (s) c th kim tra xong mt ngi (tnh c thi gian i b t a im

  xp hng ti im kim tra ny).

  Cc hnh khch sp xp theo mt hng i. Ln lt tng ngi vo mt. Hnh khch u

  hng i c php i vo mt trm kim sot no nu nh trm kim sot ang trng.

  Tuy nhin, ngi cng c quyn ng ch i mt trm kim sot khc trng i ti

  trm , v c th gim thiu chi ph thi gian cho c on (xem v d 1).

  Cc bn hy tnh ton xem thi gian nh nht c th on hnh khch kim tra xong hnh l

  l bao nhiu?

  Input:

  Dng u tin gm 2 s nguyn N v M, ln lt l s quy gi v s v khch (N

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem H: H thng in Time limit: 1s

  Khu vc nh T b mt in di ngy khc phc s c ng dy 500 kV. Cc k s bo rng

  khu vc ny c khi mt in n c thng tri. V vy, cc h dn y s dng my pht

  in. Khng phi h gia nh no cng c, v vy, h kt ni vi nhau to thnh h thng

  li in ring. R rng nhng gia nh no cng xa ngun pht th in s cng yu.

  T mun bit xem trong khu vc ca mnh, gia nh no in s yu nht?

  yu ca in ti h gia nh X c tnh bng 0 nu h l h pht in, nu h X c kt

  ni in vi h Y m h Y gn my pht hn, yu ti h X = yu ti h Y + 1. Nu h X

  khng c in th c yu bng v cng (infinity).

  Input :

  Dng u tin gm 3 s nguyn N, M, H ln lt l s h gia nh, M l s h gia nh c my

  pht in, H l s kt ni 2 chiu. (N, M

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem I: n ng Time limit: 1s.

  Mt bui ti n, To r T sang nh chi. Tuy nhin, T rt s ma nn ch dm i nhng on

  ng c nh sng. Nh T ta (L, 0) cn nh To ta (R, 0). Trn ng i c n chic

  n cao p, tuy nhin, nhng chic n ny ch c gc chiu l a_i. H thng n cao p ny

  c nh To u t kinh ph, v vy, To c th d dng iu khin chng bng mt h thng

  iu khin t xa.

  T yu cu To hy iu chnh h thng n sao cho on ng m T i n nh To lun c

  chiu sng.

  Nhim v ca cc bn l hy tnh xem qung ng xa nht m T c th i c l bao nhiu?

  Input:

  Dng u tin gm 3 s nguyn n, L, R (1

 • PTIT Summer 2014 Round 5

  Problem J: Truy vn Time litmit: 2s

  Cho mt dy s ( ) v cc loi truy vn sau:

  1 : ( ) gn cc phn t th n th trong dy bng ;

  2 : ( ) cng phn t th cho , th cho ,... , th cho ( ) ;

  3 : chn vo trc phn t th ca dy hin thi;

  4 : ( ) Tnh tng t phn t th n phn t th .

  Input

  Dng u ghi hai s nguyn v s truy vn .

  Dng tip theo m t dy s. Mi s khng vt qu .

  dng tip theo m t cc truy vn theo nh dng nh trong bi. Trong mi truy vn,

  .

  Output:

  In ra kt qu cho tng truy vn loi 4.

  Sample test:

  Input:

  5 5

  1 2 3 4 5

  1 5 5 0

  4 4 5

  4 5 5

  2 1 5 1

  4 1 5

  Output:

  4

  0

  25