of 34 /34
NORSK Pulse Barryvox ® er tenkt brukt innen ulike former for vintresport utenfor preparerte bakker. Alle snø- og fjellsportsaktiviteter er potensielt farlige. Kunnskap og erfaring er viktig for å redusere risikoen for skader eller død. Unngå ferdsel i upreparert ter- reng uten fører eller nødvendig utdanning. Bruk alltid sunn fornuft. Bedriv ikke slike aktiviteter alene. IKKE bruk dette apparatet i skredfarlig ter- reng før du har lest og forstått innholdet i brukerhåndboken. Feil bruk kan føre til en drastisk reduksjon i apparatets ytelse og sikkerhet. VIKTIG: Versjon 3.2

PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - NO

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Norwegian version - PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20

Text of PULSE Barryvox® user manual Firmware 3.20 - NO

 • NORSK

  Pulse Barryvox er tenkt brukt innen ulikeformer for vintresport utenfor preparertebakker. Alle sn- og fjellsportsaktiviteter erpotensielt farlige. Kunnskap og erfaring erviktig for redusere risikoen for skadereller dd. Unng ferdsel i upreparert ter-reng uten frer eller ndvendig utdanning.

  Bruk alltid sunn fornuft. Bedriv ikke slikeaktiviteter alene. IKKE bruk dette apparatet i skredfarlig ter-reng fr du har lest og forsttt innholdet ibrukerhndboken. Feil bruk kan fre til endrastisk reduksjon i apparatets ytelse ogsikkerhet.

  VIKTIG:

  Versjon 3.2

 • [ Photo: P

  atrice Schreyer ]

  Registrer ing og service

  Servicesteder Informasjon om service og reparasjon samt en liste over alle servicesteder verden over finner du p:www.mammut.ch/barryvox (-> Service)

  Sveits Mammut Sports Group AG, Birren 5, CH-5703 Seon Phone: +41 (0)62 769 83 88, Fax: +41 (0)62 769 83 11email: [email protected]

  Europa og ikke Mammut Sports Group GmbH, Anschtzstrasse 5, D-87700 Memmingenoppfrte land Phone: +49 (0) 8331 83 92 240, Fax: +49 (0) 8331 83 92 229

  email: [email protected]

  USA og Canada Mammut Sports Group Inc., 135 Northside Drive, Shelburne, VT 05482Phone: +1 802 985 50 56, Fax: +1 802 985 91 41 email: [email protected]

  Registrer din PULSE Barryvox i dag!Ved registrering av apparat fr du eksklusiv tilgang til Barryvox Community. P den mten kan vi gi deg infor-masjon om optimalt servicetidspunkt, tekniske tips, nyeste kunnskap innen skredforskning samt mulighetenfor softwareoppdateringer. Dersom du registrerer med en gang, er alle ytelser gratis!

  www.mammut.ch/barryvox

  Registrer din PULSE Barryvox p:

 • Forside Avalanche Risk Management

  HodetelefoninngangHndlkke

  -tast -tast

  Display

  SEND kontrollampeHovedbryter

  Hytaler

  Avalanche Training CentersMammut gir deg muligheten til gratis ve sk medsender/mottaker i ulike regioner. Ved siden av omfat-tende informasjon om analyse av skredsituasjonenhar du mulighet til ske etter sendere som alleredeligger under snoverflaten. Senderne aktiveres ettertilfeldighetsprinsippet.

  Mammut har i mange r engasjert seg i AvalancheRisk Management [a.r.m.] med det ml ke sik-kerheten til vintersportutvere ved hjelp av bedreutstyr, formidling av Know-how og mlrettet trening.

  RedningsurstyrVed siden av kunnskap og bred erfaring er utstyretdet viktigste elementet nr det gjelder sikkerhet:Med PULSE Barryvox, skestang, spade og Mam-mut Airbag System tilbyr Mmmut et komplet sorti-ment av skredredningsutstyr

  Mer informasjon om [a.r.m.] eller Mammut produk-ter finner du p: www.mammut.ch

  Mammut Airbag System:Bruk av Mammut Airbag System reduseres sann-synligheten for en fullstendig begravning og der-med kes overlevelsessannsynligheten betydelig.

 • Informasjon om skredtatte p redningsmannens enhet

  Skredtatt ikke valgtSkredtatt valgt

  Skredtatt:

  Hy overlevelsessjanse

  Ukjent overlevelsessjanse

  Alleredefunnet

  Den svarte valgmarkeringen viser hvilken skredtattdu for yeblikket sker etter.

  Bruksmessige forskjeller mellom advanced ogbasic profil

  I Basic profilen er det ikke mulig foreta egne inn-stillinger. Funksjons- og informasjonsinnholdet erbevisst optimalisert med tanke p lite vede bruker-grupper.

  I basic profilen hrer brukeren kun kunstig generertelyder, analoglyden blir aldri gjengitt. Dermed fokuse-res lydinformasjonen alltid kun til den skredtatte detskes etter i yeblikket. Under sket vises ingenvitale data. Det automatiske valget av den nrmest-liggende skredtatte erstatter den manuelle valgmu-ligheten i begravningslisten. Brukeren kan ikke bytteover i analog skemodus, under sket brukes der-med tastene kun til markering (betjening med enkanpp).

  Oversikt

  Innstillinger

  Profilene gjr det mulig tilpasse enheten til dinbrukerprofil p en rask og enkel mte. I pulse Barry-vox kan ulike funksjoner velges avhengig av bruk ogbrukergruppe. Innstillinger med fet skrift er fabrik-kinnstillinger.

  Startmeny

  GruppetestSprk

  TyskEngelskFranskItalienskSpanskSvenskNorskJapansk

  ProfilBasicAdvanced

  KontrastEierVedlikehold

  Neste kontrollSW HW

  Tilleggsinnstillinger i advanced profil

  InnstillingerAnalogmodus

  AutoManuell

  Lyd-hjelp

 • Velkommen

  1

  Hjertelig til lykke med kjpet av din nye PULSE Barryvox.

  Denne hndboken gir deg en innfring i funksjon ogbruk av PULSE Barryvox. Med PULSE Barryvox erdet blitt utviklet en revolusjonerende sender/motta-ker, som du raskt kommer til forst og som er enkel bruke

  En sender/mottaker beskytter ikke mot skred!

  Som utver av utendrs aktiviteter m du arbeideintensivt med skredforebyggende tiltak og planleggeturene grundig. Kameratredningen det eneste mid-del dersom ulykken skulle vre ute m ves ofte.Bare p den mten kan du finne og grave frem kame-ratene raskt og effektivt. Selv med trening og alletekniske fremskritt kan langt fra alle som begravesfullstendig, reddes i live. Begraves man i et skred,innebrer det alltid livsfare.

  Viktig informasjon om disse temaene finner du ikapitlene om kameratredning og skredlre.

  PULSE Barryvox Made in SwitzerlandVr fortid forplikter. Mammut og Barryvox har en over40 r lang tradisjon med hyverdige kvalitetsproduk-ter Made in Switzerland. Fra den frste designer-skissen via utviklingen frem til og med ferdigstillelsenhar alt blitt fremstilt i Sveits.

  Enheten er kompatibel med alle enheter som svarertil normen EN 300718 og dermed arbeider p fre-kvensen 457 kHz.

  Kort bruksanvisningen

  Den kort bruksanvisningen er praktisk ha med segunderveis og beskriver hvordan enheten fungerer iprofilen Basic.

  Applications Safety Guide

  I tillegg til brukerhndboken inneholder BarryvoxApplication Safety Guide omfattede informasjon omvedlikehold, sikker drift og mulige kilder til forstyr-relser. Srlig oppmerksomhet gis hndteringen avkurssett med mange s/m enheter. (www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

  copyright by Mammut Sports Group AGAlle rettigheter forheholdt. Tekst, tekstutdrag. bilder og illustra-sjoner er beskyttet. Kopiering og mangfoldiggjring av dettekun etter avtale med rettighetshaver.

  [ Photo: R

  ainer Eder ]

 • 2Innholdsfortegnelse Bet jeningskonsept

  3

  Forside

  Velkommen

  1. Betjeningskonsept .................................................................................................... 3

  2. Forberedelse ............................................................................................................ 5

  3. Sendemodus (SEND) .................................................................................................. 14

  4. Skemodus (SEARCH) ................................................................................................ 15Skefaser ................................................................................................................ 15Standardmodus ........................................................................................................ 17Analogmodus ............................................................................................................ 27

  5. Funksjoner for viderekommende................................................................................ 32

  6. Utfyllende informasjon ............................................................................................ 38

  7. Kameratredning ...................................................................................................... 44

  8. Kort skredlre ........................................................................................................ 42

  Stikkordsregister .............................................................................................................. 56

  Oversikt

  1. Betjeningskonsept

  1.1 Hovedbryter OFF / SEND / SEARCH

  Hovedbryteren befinner seg p enhetens overside av enheten og lar seg skyve p nr tasten blir trykket ned. Vedsideveis trykk p hovedbryteren kan man til enhver tid sl tilbake til SEND.

  I venstre stilling OFF er enheten av, i midtre stilling SEND befinner enheten seg i sendemodus, og i den hyre stil-ling SEARCH er skemodus aktivert. For komme i OFF-stilling m i tillegg en liten sikkerhetsknapp trykkes inn.

  Forsikre deg alltid om at bryteren ogs fester seg mekanisk for forhindre en ufrivillig tilstandsendring.

  OFF

  OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

  OFF -> SEND SEND -> OFF

  OFF SEND SEARCH

  SEAR

  CH

  OFF SEND SEARCH

  SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND

 • 4Bet jeningskonsept Forberedelse

  5

  1.2 Betjening av tastene

  PULSE Barryvox kjennetegnes ved sin lette og klarebetjening. Styringen gjres ved hjelp av tastene psidene. Tastenes funksjon beskrives i nedre del avdisplayet. P venstre side vises den venstre tastensfunksjon og p hyre side den hyre . Strbeskrivelsen i midten, kan en valgfri tast trykkes for aktivere denne funksjonen.

  Eksempler:

  To funksjoner

  Hyre - tast:3 Markere

  Vestre -tast: Flytt markren Begge taster samtidig:

  Tilbake

  Hyre eller venstre tast: Gruppetest

  En funksjon

  Spesialfunksjon

  2. Forberedelse

  2.1 Frstegangsbruk

  Fr du tar i bruk enheten din, m beskyttelsesfolienp forsiden fjernes og ndplanen klistres p batteri-dekselet p enhetens bakside.

  2.2 Innsetting og bytte av batterier

  Bruk utelukkende Alkaline (LR03/AAA) eller Litium(L92/AAA) batterier av samme type. Sett alltid inn 3nye batterier av samme type. Blir batteriene tatt ut(f.eks ved lengre bruksopphold om sommeren) m desamme 3 eller 3 nye batterier settes inn. Bruk aldrioppladbare batterier, og bytt alltid ut alle batteriersamtidig.

  Pse at dekselet lukkes skikkelig og at batterieneholder seg trre. Undersk med jevne mellomrombatterirommet og rengjr ev. trk denne hvis ndven-

  dig, da fuktighet ibatterirommet kanforrsake korro-sjon. Kontakteneskal ikke berresmed hendene.

  Plitelig energitilfrsel er av stor betydning for bruks-sikkerheten. Legg spesielt merke til de detaljerteinstruksjonene i Application Safety Guide.(www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

  2.2.1 Viktige punkter ved bruk av alkaline batterier av typen LR03/AAA

  Ved lagring eller dersom enheten ikke brukes p langtid (sommer), skal batteriene tas ut og batteridekseletst pent. Det gis ikke garanti til enheter med irredebatterier!

  2.2.2 Viktige punkter ved bruk av litium batterier av typen (L92/AAA)

  Litium batterier har svrt lang levetid, er kulderesi-stente og lekker ikke. Den tilgjengelige nytteenergienved lave temperaturer overgr et alkalisk batterimange ganger. Denne batteriteknologien er det bestevalget for drift av en sender/mottaker

  2

  1

 • 7Innstillinger i Advanced profil: Advanced profilen gir deg tilgang til omfattende inn-stillings muligheter.Gruppe A,B og C benytt de innstillingene som svarertil dine krav og ferdigheterGruppe B og C: Det anbefales p det sterkeste velge flgende innstillinger: Analog modus = Manuell, Lyd-hjelp
 • 9Vr vennlig legge merke til betydningen av fl-gende funksjonselementer:

  Linjeskift

  Flytt tilfyningsmerket mot venstre

  Flytt tilfyningsmerket mot hyre

  Slettetast

  Lagre og avslutt

  2.3.6 Kontroll av W-Link region

  Kontroller at din PULSE Barryvox er stilt inn riktig iforhold til hvilken w-link region ditt land tilhrer (tr-ls radiooverfring).Vennligst legg merke til henvis-ningene i kapitlet W-Link. I land uten W-link god-kjenning er overfringen og mottakelsen av vitaldataikke mulig (kapittel Triagekriterier og Vitaldata).

  2.3.7 Bresystem

  Tilpass bresystemet til din kroppsstrrelse. Kapittel(Bremter).

  2.4 Hndtering av Barryvox

  Som alle sender/mottakere inneholder ogs Barryvoxferrit-antenner som er mfintlig overfor slag. Behand-le derfor enheten med stor varsomhet!

  Oppbevar enheten og bresystemet p et trt sted,skjermet for ekstrem kulde og varme samt direktesolstrling. Det blir p det sterkeste anbefalt fgjennomfrt periodiske kontroller av enhetens funk-sjonsevne (se kapittel Periodiske kontroller)

  8

  Forberedelser

  2.3.4 Kalibrere enheten

  Din PULSE Barryvox inneholder et elektronisk kom-pass som frer til en raskere reaksjon p retningsan-visningen og som utvider anvvisningsomrdeT til 360grader. For fungere korrekt m kompasset kalibre-res; nr du har reist langt og ved batteribytte. Detsiste registreres automatisk.

  Hold enheten horisontalt og trykk en valgfri tast for starte kalibreringen. Drei den horisontalt liggendeenheten langsomt, med lik hastighet og med klokken,inntil beskjeden Enheten er kalibrert! vises.

  2.3.5 Eier

  Barryvox gir deg mulighet til lagre navn, adressesamt andre opplysninger som telefonnummer ellerepost adresse i enheten. Disse opplysningene viseshver gang enheten sls p, slik at eierskapet tilenhver tid kan underskes. Vi anbefaler deg lagredisse opplysningene.

  Mengden tegn og antall linjer er begrenset. Derfor erdet viktig at innholdet begrenser seg til informasjonsom er ndvendig for identifikasjon og tilbakesending.

  Ved et kort trykk p -tasten beveger markren segmot hyre langs den nedre linjen, og ved lange trykk p

  -tasten mot venstre. Valget bekreftes ved trykk p-tasten.

 • 11

  2.6.2 Bremte i bukselomme (ingen vitaldata-registrering)

  Dersom du brer Barry-vox i bukselommen, mglidelsen vre igjenunder hele turen. Brukkun en sikker bukselom-me som vist p figuren.Fest hndlkken i bukseneller tre denne gjennombeltet.

  2.7 Sl p enheten

  Nr hovedbryteren skyves fra OFF-stilling og over iSEND- eller SEARCH-stilling, slr enheten seg p.Under oppstarten gjennomfrer enheten en selvtest.Mikroprosessorsystemet, antennene og sensorenesjekkes. Ved svrt lav batterispenning er gjennomf-ringen av selvtesten ikke lenger mulig. Er resultatet av selvtesten tilfredsstillende, bekreftesdette ved at OK vises i displayet. Dessuten visesden gjenvrende batterikapasiteten angitt i prosent.Feiler selvtesten, blir det vist en feilmelding i 20 sekunder, og du advares ved en akustisk alarm. Betydningen av de ulike feilmeldingene finner du ikapitlet Feilretting.

  Test Barryvox hjemme fr du forlater hjemmet. Slenheten p, og legg merke til visningen av selv- ogbatteritesten. P den mten har du mulighet til bytte drlige batterier eller fjerne eventuelle feil itide.

  10

  Forberedelser

  2.5 Forstyrrelser

  Det er en hovedregel at det ikke skal befinne segandre elektroniske apparater (f.eks mobiltelefoner,samband, hodelykter) metalldeler (f.eks lommekniver,magnetknapper) eller en annen S/M enhet i umiddel-bar nrhet av en psltt sender/mottaker. PULSEBarryvox inneholder et magnetisk kompass; derform det ikke brukes klr med magnetknapper!Brukere av pacemaker anbefales bre enhetenp hyre side (tilpass lengden p bresystemet).Ang. pvirking av pacemakeren, flg produsentensanvisninger. Under sket skal enheten alltid holdesmin. 50 cm unna slike gjenstander og, hvis mulig,sls elektroniske apparater av. Det anbefales p detsterkeste sl av mobiltelefoner!

  Barryvox Application Safety Guide inneholder ogs enfullstendig oversikt over tillatt utstyr og en detaljertbeskrivelse av mulige begrensninger. (www.barryvox.com eller www.mammut.ch/barryvox)

  2.6 Bremter

  Uavhengig av bremte skal enhetens forside (dis-play) alltid vende mot kroppen!

  Vitaldataregistrering er kun mulig ved bruk avbresystemet (Kapittel Triagekriterier og vitaldata)

  Fr du bruker enheten utendrs frste gang eller nrdu nsker bre enheten p en annen mte, anbefa-ler vi deg overprve vitalsensorens funksjonsevne(kapittel Vitalsensortest)

  2.6.1 Bresystem (anbefalt bremte)

  Bresystemet festes utenp det innerste plagget frturen begynner (som vist p figuren) og bres pkroppen under hele turen. S/M enheten alltid vredekket av et klesplagg. Enheten plasseres i bresy-stemet som vist p figuren. Ved hjelp av hndlkkensrde karabiner vil den alltid vre forankret i bresy-stemet.

 • 13

  Etter 5 minutter i gruppetestmodus slr enheten segautomatisk tilbake til SEND. Fr dette skjer varslesbrukeren med en alarm. Du har da 20 sekunder til trykke en valgfri tast for forhindre at enheten slrseg over til SEND. Etter endt gruppetest m det slsover i sendemodus. For gjre dette trykkes en valg-fri tast.

  Dersom din PULSE Barryvox oppdager at den kon-trollerte enhetens sendefekvens avviker fra normfor-skriften, vises en advarsel. Gjenta i dette tilfellet tes-ten med 5m mellom deltakerne, for kunne identifi-sere den delagte senderen. Slike enheter m kon-trolleres/repareres av produsenten.

  Dobbel gruppetest

  Vi anbefaler gjennomfre dobbel gruppetest, derbde ske- og sendefunksjon testes individuelt!Medlemmene i gruppen aktiverer gruppetestfunksjo-nen p sin sender/mottaker eller setter den p et lavtmottaksniv. Gruppelederens enhet er i sendemodusog undersker om alle gruppemedlemmene kanmotta. Deretter slr alle gruppemedlemmene enhetensin over i sendemodus, og gruppelederen aktiverergruppetestfunksjonen p sin enhet. N underskessendemodusen til alle deltakerne deretter setter ogsgruppelederen sin enhet i sendemodus.

  12

  Forberedelse

  2.8 Batterikapasitet

  I den flgende tabellen finner du grove anslag av bat-terikapasitet.Batterikapasiteten kan kun gjengis korrekt dersomenheten settes i drift slik det er beskrevet i kapitletInnsetting og bytte av batterier.Lave temperaturer, alder og produsent kan pvirkebatterienes levetid og pvirke batterinivmlingensnyaktighet negativt.

  100%: Minst 200 timer sendemodus og 1 time skemodus

  Mindre enn Batteriene m byttes20% eller s raskt som mulig! batterisymbol Ndreserve:i displayet: Maks. 20 timer sendemodus

  og maks. 1 time skemodus.

  Er batterikapasiteten mindre enn 20%, advares duved en akustisk alarm.

  2.9 Gruppentest

  Fr en gruppe forlater sitt oppholdssted, m allemedlemmer av gruppen sjekke enheten sin. Vedgjennomfringen av testen aktiveres gruppetestfunk-sjonen kun p en av enhetene. Gruppetesten aktive-res ved at en valgfri tast trykkes innen de frste 5sekunder etter at du har sltt enheten over fra OFF tilSEND. Etter noen sekunder aktiverer enheten gruppe-testen automatisk. Sjekk n om sender/mottakeren tilalle deltakerne befinner seg i sendemodus. Testen er tilfredsstillende dersom du hrer tydeligepipetoner nr du passerer hver enkelt deltaker i denangitte testavstanden. Ved ha stor nok avstand mellom deltakerne uteluk-kes gjensidig pvirkning.Testavstanden m ikke gjres mindre fordi det ivesentlig grad pvirker testens plitelighet.Dersom det ikke hres noen pipetone p denangitte testavstanden, m man ikke bruke dentestede enheten. Bde batteriene og selve enhetenm da underskes.

  Hvordan lse problemet:

  1. Kontroller at enheten str p SEND.

  2. Bytt batterier.

  3. La enheten testes av produsenten (kapittel service og reparasjon).

  Gruppetest

  Gruppetest

  Gruppetest

  Start dobbel gruppetest

  Start enkel gruppetest

 • 3.1 Rednings-sendemodus (rednings-SEND)

  Rednings-sendemodus brukes av alle redningsmenn,som deltar i redningsarbeidet, men som selv ikkesker med sender/mottaker (graver, sker med ske-stang, sk med andre skemidler). I rednings-sende-modus overvker sender/mottakeren bevegelsene tilredningsmannen og slr senderen frst p, nr enhe-ten i 4 minutter har beveget seg s lite, at man kananta en ufrivillig hindring av bevegelse grunnetbegravelse av et sekundrt skred.

  Brukeren varsles om at enheten bytter til send ved enalarm. Du har n 30 sekunder til trykke en valgfritast for forhindre byttet.

  For komme i rednings-sendemodus, slssender/mottakeren frst p sk og deretter tilbake tilsend. I lpet av de frste 5 sekundene i sendemoduskan du ved trykke p en valgfri tast bytte over tilrednings-sendemodus.

  Dersom du i lpet av redningsarbeidet bytter frem ogtilbake mellom sk og send, bruker enheten alltidrednings-sendemodus, nr hovedbryteren str i SENDposisjonen. Sl sender/mottakeren av og p igjen, for g tilbake til normal sendemodus.

  14

  Sendemodus (SEND) Skemodus (SEARCH)

  15

  3. Sendemodus (SEND)

  Sendemodusen er normal driftsform i upreparert ter-reng eller i alle andre situasjoner der det er fare forskred. Enhver signalimpuls som sendes, blir overvket. Nr testen har et positivt resultat, blinker den rdeSEND-kontrollampen.Dersom enheten bytter over til sendemodus, bekreftes dette alltid med tretonerekke. LCD displayet slr seg automatisk av i sendemodus,men kan aktiveres ved trykk p en valgfri tast.

  I tilfelle man begraves av sn (og i alle andre situa-sjoner der man str i ro), viser apparatet begrav-ningstiden og registrerer vitale data.Disse vises bde p den begravde enheten og via W-link til alle andre enheter som ogs har dennefunksjonen. Legg merke til informasjonen i kapitletBegravnings- og vitaltid.

  4. Skemodus (SEARCH)

  Elektroniske apparater og metalldeler kan pvirkeog umuliggjre sket.Mer om dette i kapitlet Forstyrrelser.

  Selv om enheten er enkel i bruk, kreves det treningfor kunne bruke den effektivt. Vi anbefaler derforat du trener sk etter skredtatte regelmessig.

  4.1 Skefaser

  Sk etter skredtatte inndeles i ulike faser:

  l Signalskl Grovskl Finskl Punktsk

  Signalsk:

  skeomrde frem til mottak av frste tydelig hrbare signal

  Grovsk:

  Skeomrde fra og med frste tilumiddelbar nrhet til den skredtat-te. Her forlates grunnmnsteret frasignalsket og signalene fra denskredtatte flges.

  Finsk:

  Skeomrde i umiddelbar nrhet tilden skredtatte.

  Punktsk:

  Frste sk med skestang til frstetreff med skestang.

  Med S/M

  Med Skestang

 • 17

  4.2 Automatisk tilbake til send

  Ved ingen bevegelse slr enheten seg tilbake til sen-demodus uten brukers inngrepen etter en definerbartid (forhndsinnstilling 4 minutter). Fr dette skjer,varsles det med en alarm. Man har da 30 sekunderp seg til trykke en valgfri tast og forhindre atenheten slr seg over til SEND.Denne funksjonen muliggjr at en Barryvox, somuforvarende ikke er blitt satt tilbake til SEND (f.eksetter en leteaksjon, velse osv) automatisk sls over idenne modusen.

  I tilfelle etterskred, der redningsmenn begraves,muliggjr denne funksjonen at man kan benytte sen-der/mottakere for finne disse.

  4.3 Analog sketone

  Den analoge sketonen mottas som i en klassisk analogenhet kun ved hjelp av en antenne.Endringer i avstandsangivelser (mles i flere dimensjo-ner) kan derfor avvike noe i forhold til lydstyrkeforskjel-ler. Alt etter senderens stilling i forhold til mottakerenkan derfor lydstyrken avta samtidig som avstandsangi-velsen reduseres nr man nrmer seg en sendendeenhet.

  4.4 Standardmodus

  Standardmodusen aktiveres idet du slr enheten overp sk (SEARCH). Den gjr raskere funn av skredtat-te vesentlig lettere.Den her beskrevne standardmodus omhandler profilenAdvanced. Angende skemodus i profilen Basic,se den kort bruksanvisningen.

  16

  Skemodus (SEARCH)

  4.1.1 Signalsk

  Fra begynnelsen av sket og frem til mottak av fr-ste, tydelig hrbare signal, befinner du deg i signal-sk. Det skes systematisk over hele skredet inntil etsignal mottas. Under det akustiske signalsket kon-sentrerer redningsmannen seg visuelt om skredomr-det, for kunne oppdage synlige gjenstander.

  PULSE Barryvox bruker flgende symbol somanvisning for de etterflgende skemnstrene forsk etter nye signaler!

  Optimalisering av rekkevidde.For optimalisere rekkevidden dreies enheten om

  alle akser. Mens mangjr dette vendes hyta-leren mot ret i hode-hyde.

  Dersom et signal mot-tas, fortsett holde

  enheten i denne posisjonen og g videre inntil signa-let blir tydelig hrbart. Dermed er signalsket avslut-tet.

  Oppdager din PULSE Barryvox, at det grunnet ensender som avviker sterkt fra normforskriftens fre-kvens kreves en smalere skestripebredde, vises denreduserte skestripebredden.

  Uavhengig av den valgte driftsform benyttes flgendeskestrategier:

  Skestrategi: forsvinningspunkt ukjent

  alle ml i meter

  Redningsmann: enkeltperson

  Redningsmenn: flere personer

  5 0 me t e r

  Forsvinningspunkt

  Skestrategi: forsvinningspunktkjent signalskestripefra forsvinningspunkt iskredets bevegelsesret-ning.

 • 1918

  Skemodus (SEARCH)

  4.4.1 Apparatbetjening 4.4.2 Sk etter en skredtatt i standardmodus

  Grovsk

  Den analoge sketonen er det frste signalet somgjengis ved stor avstand. Er avstanden til den skred-tatte mindre enn ca. 60 meter, angis bde avstand ogretning. Mottakerens flsomhet (lydstyrken) reguleresautomatisk, for oppn en optimal bearbeidelse avdet mottatte signal.Avstanden vil aldri kunne gjengis helt nyaktig.

  De angitte tallene m kun forsts som en relativavstand.Det dreier seg alts om tendensen avtagende ellerstigende og ikke om absolutte verdier. Jo nrmeredu befinner deg en sender, desto strre er ogsavstandsangivelsens absolutte nyaktighet.

  Hold enheten horisontalt og g i pilens retning.ker avstandsanvisningen, fjerner du deg fra denskredtatte. Fortsett da sket i motsatt retning. Enheten frer deg n raskt til den skredtatte.

  G ikke baklengs da retningsanvisningen ikke erplitelig.

  -tasten brukes for manuelt kunne velge en bestemtskredtatt

  Dersom ingen av de skredtatteer valgt, viser enheten -sym-bolet for den singalsk, og opp-fordrer til sk etter nye signaleri skredomrdet.

  Befinner du deg i nrheten av en skredtatt, muliggjr

  -tasten en markering avskeml.

  Start Over ca. 60 meter: Signalsk/analoge toner

  Over 3 meter: Grovsk med retnings- og avstandsanvisning

  Under 3 meter: Finskmed plasseringsangivelseved innkryssing

  Bruk i standardmodus

 • 21

  Fjern markering

  En markering kan fjernes ved at du med - tastenflytter markren til den nskede skredtatte og velgerFjern mark. med -tasten. En markering kan kunfjernes dersom man befinner seg i umiddelbar nrhet(< 6m) av den skredtatte.

  Stor begravningsdybde

  Dersom begravningsdybder med avstander over 3,0 meter markeres, blir du dessuten bedt om bekrefte funnet ved at det stilles sikkerhetssprsml.En markering av skredtatte som ligger dypere enn 6 meter, er ikke mulig.

  20

  Skemodus (SEARCH)

  Begynn sket med hy skehastighet, men reduserdenne jo nrmere du kommer mlet. Arbeid rolig ogkonsentrert unng raske bevegelser. P den mtenkommer du raskest til mlet!

  Tolking av avstandsanvisningen

  Avstandsanvisningen viser den maksimalt muligeavstanden til den skredtatte i meter. Den skredtattekan ligge nrmere, men aldri lenger vekk fra red-ningsmannen.

  Finskomrdet

  I denne fasen er det helt ndvendig holde enhe-ten rett over snoverflaten. Kryss deg frem tilpunktet med den laveste avstandsangivelsen.Enheten skal aldri dreies. I finskomrdet, alts iumiddelbar nrhet av den skredtatte (< 3m), hjelperBarryvox deg med innkryssingen med en kunstig,avstandsavhengig tone.

  Bruk deretter skestangen for avslutte sket etterden skredtatte (kapittel Kameratredning).Frst nr en skredtatt er funnet med skestang, skaldenne markeres ved hjelp av 3-marker funksjonen!Hold ikke Barryvox nede ved snoverflaten nr dugjr dette.

  Barryvox sker n etter alle andre som er begravd,derfor mens -tegnet for sk p resten av skredover-flaten vises i displayet som skeveiledning (kapittelSignalsk).

  Feltlinjemetode

  Hold enheten direkte oversnoverflaten. Kryss degsystematisk inn til lavesteavstandsanvisning og settspaden i snen som orien-teringshjelp for skespira-len. Drei aldri enheten.

  Den nyaktige lokalise-ringen gjres med ske-stang.

  Marker den skredtattefrst nr den savnede erfunnet med skestang.Hold ikke Barryvox nedeved snoverflaten nr dugjr dette.

  Sk etter andre skredtatte

  1.

  2.

  3.

  4.

  3

 • 2322

  Skemodus (SEARCH)

  4.4.3 Sk etter flere skredtatte i standardmodus

  I standardmodusen forsker enheten analysere allemottatte signaler og bestemme antall skredtatte.Dette er mulig siden alle signaler som sendes ut fraen skredtatt, har likheter og skiller seg fra andreskredtattes signaler. Jo strre forskjellene mellom deulike signalene er, med desto strre sikkerhet kan deulike skredtatte oppfattes og lokaliseres(Mnstergjenkjenning).Ved hjelp av den automatiske tilordningen av signalertil hver enkelt sender lses problemet med flereskredtatte uten bruk av sketaktiske tiltak.

  Liste over skredtatte

  De skredtatte legges inn i listen over skredtatte pbakgrunn av avstand.

  Fremgangsmte

  1.Enheten foretrekker den skredtatte som ligger nr-mest. Finn den skredtatte med sender/mottaker ogskestang (kapittel Sk etter en skredtatt i stan-dardmodus).

  2.Med en gang du har markert en skredtatt, vil enhetenfre deg til den nrmestliggende skredtatte som ikkeer funnet.

  3.Fortsett inntil alle skredtatte er funnet og markert.

  4.Redningsmannen sker s etter alle andre skredtattemens - tegnet for sk p resten av skredoverflatenvises i displayet som skeveiledning (kapittel Signal-sk).

  De skredtatte nummereres i forhold til nr de oppda-ges resp. markeres. Dermed er det mulig oppretteen plitelig liste med hver enkelt skredtatt i skredom-rdet.

  Fremgangsmte ved flere skredtatte

 • 25

  Situasjon 1: De to redningsmennene mottar to skred-tatte. En redningsmann fortsetter sket etter den forham nrmeste skredtatte, den andre skal ske direk-te etter den andre skredtatte, uten frst mtte mar-kere den frste. For oppn dette trykker han tas-ten, markren er n p den andre, som ligger littlenger unna og redningsmannen ledes n til denne.

  Situasjon 2: De to redningsmennene mottar kun enskredtatt. En redningsmann fortsetter sket etter denskredtatte som ligger nrme, den andre rednings-mannen m ske etter andre skredtatte i resten avskredmassene. For oppn dette trykker han p tasten, markren befinner seg n i den verste, usyn-lige posisjonen i listen over skredtatte. Signalene tilden skredtatte, som allerede finnes i listen, blir nbevisst ignorert. Enheten sker etter signaler fraskredtatte som enda ikke er mottatt og leder red-ningsmannen til den andre skredtatte, s snart signa-lene mottas.

  24

  Skemodus (SEARCH)

  Tolkning av analogtonen / Sound Check

  Telling av de ulike tonerekkene angir antall skredtat-te. Bruk flgende sprreskjema for enkelt og plitelig kunne avgjre 1 til 3+ skredtatte:1. Kan dette bare vre en skredtatt?

  Nei: minst 2. 2. Kan dette bare vre 2 skredtatte?

  Nei: minst 3. 3. Kun for viderekommende:

  kan dette bare vre tre skredtatte? Nei: 3+

  Antall skredtatte m tolkes i sammenheng medavstandsanvisning/lydstyrkenivet (=avstandskontroll)Eks: 3 skredtatte og avstandsanvisningen/innstillingenvarierer mellom 3,5 og 4,8m: I en omkrets p ca 5mkan det forventes tre skredtatte.

  Bruk konsekvent Sound Check ved avstand 10 og 3!

  Mentalt kart over begravningssituasjonen

  Hvor mange skredtatte er omtrent hvor langt fra meg(redningsmann) og hvor langt fra hverandre?Sound Check gir den informasjonen som kreves for lage det mentale karet, som er det avgjrendegrunnlaget for samtlige skestrategier (hvilken ske-strategi?) og logistiske avgjrelser (hvor mange red-ningsmenn og materiell).

  Vitaldata og triage

  Dersom ikke alle skredtatte kan lokaliseres og gravesut samtidig, skal skredtatte med en hyere overlevel-sessjanse, indikert ved - symbolet, prioriteres ogderfor lokaliseres og berges frst.bruk - tasten for bevisst flytte markren til enskredtatt i listen over skredtatte markert med -symbolet, som angir kt overlevelsessannsynlighetMer om prioritering etter triagekriterier og vitaldatafinner du i kapitlet Triagekriterier og vitaldata. Prio-riteringen av bestemte skredtatte m gjres av red-ningsmannen selv.

  Sk med flere redningsmenn

  Sker flere redningsmenn i skredet samtidig, m manunng at flere redningsmenn sker etter den sammeskredtatte. Ved flytte markren i listen over skred-tatte kan man bevisst velge, hvilken skredtatt detskes etter.

 • 27

  Oppdager du et missforhold mellom ditt mentalekart over skredmassene og opplysningene fra sen-der/mottakeren eller vises + symboler over lengre tid,er dette et utvetydig tegn p at ikke alle skredtattekan finnes i standard skemodus. Grensen for plite-ligheten til standard skemodus er ndd, og man mbytte til analog skemodus.

  4.5 Analogmodus

  I analogmodus angis avstand og retning til den skred-tatte med det sterkeste signalet og gjengir den analo-ge sketonen. Den brukes i hovedsak nr det ikkelenger er mulig skille mellom flere skredtatte istandardmodusen p plitelig vis.Byttet fra standard til analogmodus oppns ved trykke inn begge tastene i tre sekunder.

  I analogmodus peker retningsanvisningen kun frem-over og aldri bakover. Flg med p avstandsangi-velsen for forsikre deg om at du nrmer deg denskredtatte!

  4.5.1 Flere skredtatte i analogmodus

  Dersom det oppdages flere skredtatte i analogmodu-sen, indikeres dette ved at - symbolet vises i dis-playet. Analogtonen hjelper deg skille ulike sendereakustisk. Enheten foretrekker den skredtatte som lig-ger nrmest. Oppdagelsen av andre skredtatte kanvariere kraftig p grunn av posisjon og avstand i for-hold til redningsmann.

  Skru av sender/mottakeren til personer som alleredeer reddet, for lette det videre sket. Dersom du ikkekjenner antall skredtatte helt sikkert, m du g overhele skredet slik det beskrives i kapitlet Signalsk

  26

  Skemodus (SEARCH)

  4.4.4 Grenser

  Jo flere skredtatte som finnes, desto vanskeligere erdet f en uforstyrret analyse av situasjonen. Mangeskredtatte frer til hyppige signaloverlappinger. Joflere signaler som finnes, desto lengre kan disse sig-naloverlappingene vedvare. Dette setter grenser for den automatiske gjenkjen-ningen og isoleringen av flere skredtatte.

  Antall skredtatte

  Det utregnede antall skredtatte vises under listenover skredtatte. Oppdager apparatet at det finnesflere signaler enn antall viste skredtatte, s vises + symbolet i tillegg.

  Sk stopp / Bli stende

  Ved sk etter flere skredtatte kan det oppst signal-overlapping som gjr det umulig analysere signalettil den skredtatte. Dersom en signaloverlapping ved-varer flere sekunder, m redningsmannen avbrytesket et lite yeblikk for ikke forlate den optimaleskeretningen. PULSE Barryvox henviser til dennendvendige pausen nr Stopp-symbolet vises i dis-playet. Bli da stende inntil Stopp-symbolet blirborte, og du kan fortsette sket.

  Analog tone

  Utenfor finskeomrdet gjengir Barryvox den analogesketonen og gir dermed redningsmannen mulighet til verifisere det antall skredtatte som enheten angir.Tellingen av antall ulike tonemnstre tilsvarer antallskredtatte.

  Analogmodus

  Dersom redningsmannen oppdager problemer medanalysen av flere skredtatte, er det alltid mulig bytte til analogmodus (kapittel Analogmodus). Listen over skredtatte slettes ved bytte.

 • 2928

  Skemodus (SEARCH)

  4.5.2 Sketaktikk ved flere skredtatte som ligger langt fra hverandre

  1.Marker det punktet p skredet der symbolet for flereskredtatte vises p displayet eller der du forlotsignalsket.

  2.Sk etter den frste skredtatte. Nr denne er funnet,graves vedkommende ut, enten av deg eller andre.

  3.G tilbake til det markerte punktet og fortsett sket.

  4.Hold deg n strengt til det primre signalskemn-ster og g over skredet helt til du ledes til nesteskredtatte. I begynnelsen vil enheten lede deg motden skredtatte som allerede er funnet, fordi denneligger nrmest deg. Ignorer disse angivelsene inntildu merker at enheten forflger et nytt ml.

  Sketaktikk i analogmodus ved flere skredtatte som ligger langt fra hverandre

 • 3130

  Skemodus (SEARCH)

  4.5.3 Sketaktikk ved flere skredtatte som ligger tett.

  I denne situasjonen er tolkningen av de akustiskesignalene svrt viktig. Disse m tolkes i sammen-heng med avstandsangivelsen.

  Eksempel:Du hrer en trippeltone, og avstandsangivelsen veksler mellom 3,5 og 4,8 meter: i en omkrets p ca. 5 meter forventes det dermed tre skredtatte.

  Sk med mikroskemnster

  Nr det befinner seg flere skredtatte innenfor min-dre enn 10 til 15 meter, bruker du mikroskemn-ster.

  1.Lokaliser og grav ut den frste skredtatte.

  2. G tilbake inntil displayet viser 15 og gjennomskomrdet foran deg med parallelle skestriper.

  3.En skestripe ender i sideretning nr avstandsangi-velsen er strre enn 15. G deretter 2-5 m fremoverfor s flge en parallellforskjvet skestripe tilbake,inntil ogs denne ender (avstandsangivelsen er strreenn 15).

  4.I denne fasen m enheten hele tiden holdes i sammeretning, og du m flge godt med p kende, hen-holdsvis minkende avstandsangivelser, samt lydstyr-ken p pipetonene.

  5. P stedet med den laveste avstandsangivelsen forla-ter du mikroskemnsteret og gjennomfrer et finsk(innkryssing) og gr tilbake til dette punktet for fortsette skemnsteret nr du har funnet den skred-tatte.

  6.Jo flere skredtatte og jo tettere disse ligger, destotettere br ogs mikroskestripene legges over detpotensielle omrdet. Som tommelfingerregel velgerdu 2 m 5 m mikroskestripebredde.

  7. Fortsett dette mnsteret inntil avstandsangivelsenlangs en hel stripe er strre enn 15. Vend tilbake tildet signalskemnster, og sk over resten av skredet.

  Skestangen bidrar til rask lokalisering av skredtattesom ligger tett.

  Innenfor ca. 15 m befinner detseg minst 3 skredtatte

  Sketaktikk i analogmodus ved flere skredtatte som ligger langt fra hverandre

 • 3332

  Skemodus (SEARCH)

  4.5.4 Flere skemetoder

  Til sk etter flere skredtatte som ligger tett, har manflere skemetoder tilgjengelig. For eksempel arbeidertresirkelmetoden med sirkulre skestriper, med enfast radius p tre, seks og ni meter, som legges rundtden skredtatte som allerede er funnet (sirklenesmidtpunkt). Som ved mikroskestripene leter manetter det punktet p sirkelen/stripen der det er srligsterke signaler. Fra dette punktet av lokaliseres denskredtatte ved hjelp av klassisk innkryssing.

  5. Funksjoner for viderekommende

  5.1 Manuell lydstyrkeregulering i analogmodus (Analogmodus = Manuell)

  Med manuell lydstyrke regulering i analogmodus erdet mulig regulere mottaksflsomheten (lydstyrken)manuelt. Dette muliggjr det fra tidligere sender/mot-takere kjente akustiske sket.

  De skredtatte blir lokalisert ved en hrbar endring iintensiteten til det mottatte signalet. Bruken av dennedriftsformen krever intensiv trening for oppn debeste resultater.

  For kunne bruke manuell lydstyrkeregulering i ana-logmodus m du sl p Manuell under punketAnalogmodus i Innstillinger. For oppn envesentlig kning av rekkevidden kan man, nrmanuell lydstyrkeregulering er aktivert i analog-modus, sl av displayet. Dersom tasten = +trykkes p ny ved A8, sls displayet av og dersomdet allerede er sltt av, sls det p igjen ved trykkp = tasten. Ved aktivering manuell lydstyrke regulering i analog-modus blir samtidig signalet ved gruppetest slttover p analogtone.

  Dersom du har stilt inn Barryvox p denne mten, kandu til enhver tid sl over fra standard modus til ana-logmodus med manuell lydstyrkeregulering ved trykke inn begge tastene i tre sekunder.Flsomheten til den mottakende enhet blir i begyn-nelsen styrt automatisk.

  Brukeren kan stille inn flsomheten manuelt ved trykke =+ og = . A1 tilsvarer den laveste ogA8 den lengste avstanden til den skredtatte.

  Straks lydstyrkeinstillingen endres manuelt, fr lyd-styrkebjelken rammer p begge sider. Den automatis-ke justeringen er n deaktivert. Velges det en for hyeller lav lydstyrke, er ikke verdiene i avstands- ogretningsanvisningen plitelig, og brukeren oppfordrestil korrigere lydstyrkeinnstillingen ved at visningenblinker.

  For vende tilbake til standardmodus trykkes beggetastene samtidig.

  Halvveringsmetode(Grov- og finsk)

  Halvveringsmetode for sk etter skredtatte vedmanuelt valg av mottaksflsomhet:

  1.Maxtone Langs en rett linje skes det sterkeste signalet

  2.ReduksjonJustering av lydstyrke til s vidt hrbar

  3.Sk i rett vinkelDrei 90 grader fra den tidligere retningen

  Visning ved analog drift(her i det nest laveste flsom-hetstrinnet)

  Funksjoner for v iderekommende

 • 35

  5.2.1 Analogmodus

  Analogmodus gjr det mulig lse selv svrt van-skelige begravningsscenarier og gjr dermed PULSEBarryvox til en fullverdig sender/mottaker. Dersomdenne innstillingen er satt til manuell, kan den erfar-ne bruker selv velge mottaksflsomheten, noe som ispesielle situasjoner er fordelaktig.

  5.2.2 Lyd-hjelp ved finsk (< 3m)

  Finsket kan understttes av et lydmnster som lederdeg i den riktige retningen.Redningsmenn som foretrekker alltid hre den ana-loge sketonen, kan sl av denne funksjonen.

  5.2.3 Anvisning ved finsk (< 3m)

  Under finsket hjelper Barryvoxen deg i innkryssing-en med en plasseringsangivelse som frer til et merbrukervennlig finsk.Redningsmenn som er svrt fortrolige med feltlin-jenes utbredelse i umiddelbar nrhet av en sender,kan sl av denne funksjonen.

  5.2.4 Automatisk tilbake til SEND

  Denne funksjonen frer til et automatisk bytte fraskemodus til sendemodus dersom brukeren ikkeforetar seg noe eller beveger seg vesentlig innenforen viss tid. Forhndsinnstillingen p 4 minutter er denbest egnede for de aller fleste brukere. Du br kunendre denne innstillingen hvis det er spesiell grunn tildet. Denne innstillingen er av stor betydning for dinegen sikkerhet! Dersom du slr av det automatiskebyttet, vil du i skemodus til enhver tid se et advar-selsymbol .

  5.2.5 Gruppetestavstand

  Innstillingen gruppetestavstand bestemmer testav-standen under gruppetesten. Velg Skuter (5m) formotorisert bruk og Tur (1m) for alle andre bruksm-ter.

  34

  Funksjoner for v iderekommende

  Husk/merkl Hold sender/mottakeren vertikaltl Sk raskt. Lydstyrken endrer seg kun

  nr man beveger segl Lavt volum

  Forskjeller i lydstyrke hres lettere

  5.2 Innstillinger

  Enhetens innstillinger er optimale for normalbruk.Viderekommende og profesjonelle brukere har mulig-het til aktivere tilleggsfunksjoner og dermed tilpas-se sin Barryvox etter sine behov.

  De aller fleste innstilningsmulighetene endrerBarry vox til en krevende enhet. Du br kun endregrunninnstillingen dersom det er spesiell grunn tildet.

  For komme til innstilingene, slr du enheten overfra OFF til SEND og trykker en valgfri tast. Sombekreftelse vises n aktivert nederst i displayet.Vent til menypunktet gruppetest vises. Trykk to gang-er p - tasten for komme til menypunktet Inn-stillinger. Bekreft valget med -tasten.

  Legg merke til Oversikt p innsiden av omslaget.

 • 37

  Tolkning av testresultatene:

  Ingen hrbar tone: Enheten registrerer ingen vitale data.

  Langsom tonerekkeflge: Det registreres vitale data

  Rask tonerekkeflge: Sensoren registrerer kraftige bevegelser, slike som ervanlige nr man gr opp eller kjrer ned. Unngenhver bevegelse for oppn en plitelig test avvitaldatafunksjonen!

  5.2.8 W-link

  PULSE Barryvox arbeider med W-link radiooverf-ring. Det finnes ulike frekvensretningslinjer for for-skjellige land. P verdenskartet nedenfor finner manden geografiske frekvenstilhrigheten for de enkelteland. Vennligst legg merke til at noen frekvenserer forbudt bruke i enkelte land. Ved kjp erenheten innstilt p frekvensen i det respektivesalgsland. For alle frekvensendringer som gjres iettertid, har du det hele og fulle ansvar, og produ-senten kan ikke rettslig eller p noe annet vis hol-des ansvarlig for dette.

  36

  Funksjoner for v iderekommende

  5.2.6 Vitaldata

  Din PULSE Barryvox registrerer dine vitaldata mensdu ligger begravd og overfrer disse via W-link tilredningsmennene (forhndsinnstilling). I skemodusviser PULSE Barryvox vitalstatusen sfremt W-linkenog vitaldatafunksjonen er aktivert. Dersom du ikke nsker vitaldatafunksjonen, kan dudeaktivere denne. Du br kun endre denne innstilling-en hvis det er spesiell grunn til det. Denne innstilling-en kan vre av betydning for din egen eller dinekameraters overlevelsessjanse i en situasjon der manbegraves fullstendig.

  5.2.7 Vitalsensortest(Test vitalsensor)

  PULSE Barryvox arbeider med en svrt flsombevegelsessensor, slik at den kan registrere vitaledata hos den skredtatte.

  For teste vitalsensoren slr du enheten fra OFF tilSEND og trykker en valgfri tast. Som bekreftelsevises n aktivert nederst i displayet. Vent til meny-punktet gruppetest vises. Trykk p - tasten for komme til menypunktet Test vitalsensor. Bekreftditt valg Test vitalsensor ved trykke -tasten.

  Plasser enheten slik som du brer den nr du er ute(Det er helt ndvendig bruke de samme klrne!),legg deg p gulvet slik at Barryvox blir presset ned avkroppen og unng deretter enhver bevegelse.

  Under vitaldatatesten visesalltid den aktuelle tilstanden.

  Frekvenstilhrighet: Lysegr = Region AMrkegr = Region BSvart = W-link ikke

  tillattHvit = ukjent

 • 39

  6.7 Periodiske kontroller

  For overprve funksjonsevnen anbefales det p detsterkeste sende den til en funksjonstest hvert 3. r,hos en av de servicestedene som er angitt p innsi-den av omslaget (p eierens bekostning). Funksjons-testen er langt mer omfattende enn selv- ellergruppetesten. Vi anbefaler deg gjennomfre denperiodiske kontrollen i sommermnedene, slik at dinBarryvox er klar til innsats igjen ved sesongstart.Under innstillingen Service finner du datoen for nrneste kontroll senest br gjennomfres.

  6.8 Preventivt vedlikehold for storbrukere

  For Barryvox-apparatet ytes det 5 rs garanti. Brukesapparatet intensivt, anbefales det gjennomfre etpreventivt vedlikehold hvert 3 r (p eiers bekost-ning). Dette gjelder kun brukere som over en periodep 3 r bruker enheten mer enn 1500 driftstimer.Hensikten er ivareta apparatets hye driftssikkerhetfor de neste 3 r og sjekke funksjonene. For videreoptimalisering av driftsikkerheten og institusjonellbruk henvises det til dokumentet Application SafetyGuide. (www.barryvox.com eller ww.mammut.ch/barryvox)

  6. Utfyllende informasjoner

  6.1 Tone-only Mode TOM (kun lyd modus)

  Dersom LCD displayet ikke skulle fungere, m manske i Tone-only Mode. Sl av enheten, hold beggetastene inne og sl samtidig enheten over fra OFF tilSEARCH. Mottakerens flsomhet blir justert manuelt avbrukeren ved trykke -tasten = + og -tasten = .Dermed kan man lokalisere en skredtatt ved hjelp avanalog tone.

  6.2 Hodetelefoner

  Ved mye sty i skeomrdet (vind, helikopter osv.) girbruk av hodetelefoner store fordeler i sket etterskredtatte. Du kan bruke vanlige hodetelefoner somer f kjpt i butikken (Walkman). Straks hodetelefo-nene plugges inn, skrus den innebygde hytaleren avfor ikke forstyrre andre redningsmenn.

  38

  Funksjoner for v iderekommende

  5.2.9 Tilbakestill enhet

  Funksjonen Tilbakestill enhet tillater tilbakestillingav alle innstillinger og gr da tilbake til forhndsinn-stillingene. Alle direkte valgte innstillinger mistes der-med.

  6.3 Bruk i mrket

  Bruker du enheten i mrket, aktiveres displayets bak-grunnsbelysning automatisk.

  6.4 Test og konfigurasjonsadapter

  Til PULSE Barryvox finnes det ulike test- og konfigu-rasjonsadaptere til rdighet som gir tilgang til utvide-de innstillingsmuligheter eller kan begrense brukertil-gangen. Test-, konfigurasjons- og softwareupdatemu-ligheter over W-link gjr PULSE Barryvox til den per-fekte enhet ved institusjonell bruk.

  6.5 Service og reparasjon

  Barryvox-enheter som p tross av korrekt innsattebatterier ikke fungerer problemfritt (f.eks feil jevnfrliste Feilretting, ingen signal ved gruppetest, meka-niske mangler), m sendes til en av servicestedenesom er angitt p innsiden av omslaget.

  6.6 Vedlikehold

  I startmenyen under vedlikehold kan det hentes fremulik informasjon som ligger lagret i enhetens minne.Datoen for neste kontroll samt soft- (SW) og hard-ware-versjon (HW).

  Utfyl lende informasjoner

 • 4140

  Utfy l lende informasjoner

  6.9 Feilretting

  Feilmelding/feilbeskrivelse Feilretting

  Enheten slr seg ikke p/ 1. Kontroller eller bytt batteriene.ingen selvtest ved oppstart 2. Dersom dette ikke hjelper, m

  enheten repareres.

  Enhetsforstyrrelse! 1. Sl av enheten, vent ca. et minutt og sl den deretter p igjen.

  2. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, m den repareres.

  Flate batterier! Batteriene m byttes s raskt som mulig. Flate batterier vises i displayet Legg merke til anvisningene i kapitlene

  Bytte og innsetting av batterier ogBatteriniv

  Batterikapasitet ukjent! Det er satt inn litium batterier som ikke er nye og der restbatterika-pasiteten er ukjent. Enheten sttter ikke bruken av disse batteriene,siden restbatterikapasiteten ikke kan bestemmes p tilfredsstillendevis. Sett inn tre nye litium- eller alkaline batterier.

  457 SEND svikt! 1. Undersk om det finnes metalldeler eller SEND-kontrollampe blinker ikke elektroniske apparater i umiddelbar

  nrhet av senderen. 2. Kontroller batteriene og bytt om ndvendig.3. Dersom enheten fremdeles ikke

  fungerer, m den repareres.

  Feilmelding Feilretting

  457 SEARCH svikt! 1. Undersk om det finnes metalldeler eller elektroniske apparater i umiddelbar nrhet av senderen.

  2. Sl av enheten, vent ca. et minutt og sl den deretter p igjen.

  3. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, m den repareres.

  g-sensor svikt! 1. Sl av enheten, vent ca. et minutt og sl den deretter p igjen.

  2. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, m den repareres.

  W-link svikt! 1. Sl av enheten, vent ca. et minutt og sl den deretter p igjen.

  2. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, m den repareres.

  Kompass svikt! 1. Undersk om det finnes metalldeler eller elektroniske apparater i umiddelbar nrhet av senderen.

  2. Sl av enheten, vent ca. et minutt og sl den deretter p igjen.

  3. Du blir n bedt om kalibrere enheten p nytt. Legg merke til instruksjonene i kapitelet kalibrer enheten.

  4. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, m den repareres.

 • 42

  Utfy l lende informasjoner

  43

  6.10 Garantibestemmelser

  For Barryvox-apparatet (uten batterier, bresystem oghndlkke) ytes det 5 rs garanti regnet fra kjpsdatosom finnes p kjpskvitteringen. Ved et garantitilfelleblir alle deler som oppviser material- eller fabrika-sjonsfeil, erstattet kostnadsfritt. Unntatt fra dette erskader som flge av feil bruk eller som lar seg tilbake-fre til normal slitasje. Garantien bortfaller hos enhetersom har vrt pnet av kjper eller av en uautoriserttredjeperson og hos enheter som ikke har blitt bruktmed originale deler eller de av produsenten anbefalte

  reservedeler og tilbehr. For enheter uten manglergjennomfres funksjonstesten mot regning. Gjennom-frte garantiytelser forlenger ikke garantiplikten ei hel-ler enhetens garantitid. P erstattet materiell ytes engaranti p seks mneder. Garantiytelser gjennomfreskun dersom enheten sendes inn sammen med kjps-kvittering. Portoutgifter tilfaller eier. All annen garantiog ethvert ansvar for direkte, indirekte eller flgeska-der utelukkes.

  6.11 Tekniske data

  Sendefrekvens Sender/mottaker 457 kHz (internasjonal normfrekvens)Sendefrekvens W-link Region A: 869.8 MHz

  Region B: 916 926 MHzFrekvenstilhrighet se kapittel 5.2.8 W-link

  Strmforsyning 3 x Typ IEC-LR03 1,5 V Alkaline (AAA)Medflgende batterier Duracell Ultra M3 AlkalineSendetid Min. 200 timerMaksimal rekkevidde I normaltilfelle: 60m i standardmodus, 90m i analogmodusSkestripebredde 50 m

  Skestripebredden er fastsatt p grunnlag av Goods metode.

  Driftstemperatur 20 til +45 CStrrelse (L x B x H) 113 x 75 x 27 mmVekt 210 g (inkl. batterier)Hodetelefonboks For standard HiFi-hodetelefonerPULSE Barryvox svarer til Norm EN 300718

  Alle opplysninger uten garantier. Status juli 2011. Produsenten gjr oppmerksom p at tekniske data og pro-duktspesifikasjoner kan endres i fremtidige apparater.

  Canada /USAIC: 6628A-PULSEFCC ID: UD9PULSE-B-462002Dette apparatet svarer til paragraf 15 i FCC-fors-kriftene og RSS-210 i Industry Canada.

  Ved bruk av dette apparatet br flgende punkter leggesmerke til:

  Dette apparatet forrsaker ingen skadelige forstyrrelser og dette apparatet m akseptere alle mottatte forstyrrelser,

  inkludert forstyrrelser som kan forrsake unsket apparat-drift.

  Produsent Adaxys SA Type PULSE Barryvox

  Produsert i Sveits Merking N11394

  6.12 Tillatelser / konformitet

 • 45

  7.3 Ndplan

  Ndplanen gir en oversikt over de viktigste tiltak for en vellykket kameratredning. Fremgangsmten m tilpas-ses hver enkelt situasjon.

  44

  Kameratredning

  7. Kameratredning

  Kameratredning betyr at de skredtatte lokaliseres oggraves ut av andre gruppemedlemmer umiddelbartetter at skredet har gtt. Redningen av skredtatte eret kapplp mot tiden! Mens man i lpet av det frstekvarteret etter at skredet har gtt, fremdeles kanredde de skredtatte i live, avtar overlevelsessjansenmeget raskt etter dette. Derfor innebrer kamera-tredning den strste overlevelsessjansen for enskredtatt.

  7.1 Hva du som SKREDTATT br forske gjre?

  l Kjr sideveis ut av skredetl Bli kvitt ski/brett/truger og staver

  Ankereffektl Forsk holde deg p overflatenl Lukk munnen, armene foran ansiktet

  Frie luftveier nr skredet stopper

  Ved bruk av spesialisert konsekvensreduserendeutstyr som f.eks de svrt effektive ABS-systemene,skal utstyrets egne anvisninger flges

  Hva skal du som VITNE til en skredulykke gjre

  l Legg merke til den skredtattes forsvinnings-punkt og skredets flyteretning Signalskestripe fastlagt (se kapittel

  Signalsk)

  7.2 Redningshjelpemiddel

  For kunne gjennomfre en effektiv kameratredninger det svrt viktig at du har med personlig rednings-utstyr. Bare kombinasjonen av sender/mottaker,spade og skestang gjr det mulig gjennomfre enrask og effektiv lokalisering og utgravning av skred-tatte. I Mammuts produktutvalg finner du en rekkeegnede skestenger og spader.

  Det anbefales p det sterkeste ta med sambandsut-styr eller mobiltelefon (dekning?) til varsling av ulykker.

  S/M-enheten dirigerer skestangen, og skestangen dirigerer spaden.

  Signalsk:

  Skestrategi for en redningsmann

  Huskeliste for kameratredning

  Avisninger for kun lyd modus

  (Sk uten anvisninger idisplayet)

  Skestrategi ved flereredningsmenn

  Grovsk

  Finsk

  l Punktsk (skestang)l Markerel Grave ut

 • 47

  ten og overfres via W-link til redningsmennenesmottakere.

  P grunnlag av listen over skredtatte bestemmer red-ningsmannen i hvilken rekkeflge de lokaliseres oggraves ut. Bruken av triagekriteriet vitaldata reduserer begravningstiden til dem som hrer til i

  -kategorien. Dermed forbedres ogs den totaleredningseffektiviteten.

  Det er ikke mulig gjre en omfattende vurderingav den skredtattes helsetilstand p grunnlag avvitaldataene. Dataene erstatter ikke vurderingergjort av medisinsk fagpersonell (lege).

  Kun redningsmenn som er i besittelse av en sen-der/mottaker med W-link signaloverfring, harmulighet til motta vitaldata.

  W-link rekkevidden pvirkes av terrengets og krop-pens evne skjerme for signaler, skredets beskaffen-het samt posisjonen og avstanden til den skredtatte. Det m derfor regnes med begrensninger p W-linkens rekkevidde.

  7.5 Lokalisering med sender/mottaker og skestang

  Det er ikke mulig gjre en helt nyaktig lokalise-ringen lokalisering ved hjelp av sender/mottaker.Begravningsdybde og, hvis ndvendig, den skredtat-tes stilling, kan raskt fastsls ved hjelp av skestang.Kryss deg systematisk inn til punktet med den minsteavstandsanvisningen henholdsvis den hyeste lydenog sett ned spaden som orienteringshjelp for skespi-ralen. Ut fra dette punktet, det skal skes vinkelrettp snoverflaten.

  46

  Kameratredning

  7.4 Triagekriterier og vitaldata

  7.4.1 Triage

  I situasjoner med knappe ressurser (f redningsmenn)kan ikke alle skredtatte lokaliseres og graves ut psamme tid. Det er sprsml om i hvilken rekkeflgede skredtatte skal reddes. Skredtatte med den hy-este overlevelsessjansen br lokaliseres og gravesut frst. Ved siden av enkle terrengvurderinger somfor eksempel fall over klipper osv, er srlig begravel-sesdybde og de nye vitaldata viktige triagekriterier.

  7.4.2 Vitaldataregistrering

  PULSE Barryvox inneholder svrt flsomme senso-rer (g-sensor) som registrerer kroppens minste beve-gelser, som for eksempel bevegelser forrsaket avindre organer som hjerte og lunge. Alle bevegelserinnenfor en bestemt maksimalpauseperiode tolkessom livstegn. Den skredtatte hrer dermed til katego-rien = hy overlevelsessjanse. Hos skredtattesom overlever de frste 35 min, kan man anta atdisse fremdeles kan puste i skredet (luftlomme)ogdermed har en hyere overlevelsessjanse. Samtidigavtar registreringsmulighetene for vitaldata p grunnav den generelle nedkjlingen.Skredtatte som har overlevd de frste 35 minuttene,hrer inn under kategorien = hy overlevelses-sjanse resten av begravningstiden.

  Alle skredtatte som ikke er i besittelse av et apparatsom kan registrere vitaldata og de personer derapparatet ikke kan registrere vitaldata, hrer til ikategorien = overlevelsessjanse ukjent. Dersom du brer enheten i bukselommen er vital-dataregistrering ikke mulig grunnet svrt litenbevegelse.De registrerte data vises bde p den begravde enhe-

 • 49

  7.6 Utgravning av den skredtatte

  Legg opp til en stor utgravningssektor, pass p luft-lomma og unng trkke p snen over den skred-tatte. Skaff deg sideveis tilgang til den skredtatte.

  Stikk ut snblokker med spaden. Fremstemann i grup-pen br byttes etter en viss tid. Det letteste er at grup-pen roterer med klokken fra tid til annen.

  V-formet sntransportkanal

  l V-formet oppstilling av gravemanskaperl De to frste redningsmennene str med en spa-

  delengdes avstand, alle andre redningsmennstr med to spadelengders avstand.

  l Vens lengde: flate skredmasser: 2 x begravningsdybde Bratte skredmasser: 1 x Begravningsdybde

  l Antall redningsmenn: 1 redningsmann pr 80 cmav Vens lengde

  l Den frste redningsmannen graver langsetterskestangen ned til den skredtatte.

  l Mannskapet roterer regelmessig (ca hvert 4min) med klokken p den som graver i front sinkommando.

  48

  Kameratredning

  Blir den skredtatte truffet av skestangen, lar mandenne st. Skestangen er en ideell veiviser underfremgravningen av den skredtatte. Begravningsdybdeer ogs et triagekriterium. I situasjoner med knapperessurser behandles srlig dypt begravde sekundrt.

  7.5.1 Flere redningsmenn under fin- og punktsket

  Dersom det allerede er flere redningsmenn tilstede,nr du arbeider med finsket eller spiralsk medskestang, s sett med en gang en skestang 1meter nedenfor det antatte funnstedet. N har duplass til arbeide konsentrert med fullfre fin- ogpunktsk, mens de andre redningsmennene kan

  begynne med utgravningen. I det du har funn medskestangen, fjerner du hjelpestangen, slik at den v-formede sntransporten kan utvides.

  7.5.2 Den skredtatte kan ikke treffes med skestang

  Dersom den skredtatte ikke kan treffes med ske-stang, settes skestangen ned ca 1 meter over punk-tet med den laveste avstandsanvisningen. Underutgravningen skapes det dermed nok plass til gjennomfre nok et fin- og punktsk i utgravnings-omrdet. Videre instruksjoner angende sk ogutgravning av skredtatte som ligger dypt finnes ipublikasjoner som beskriver finsk i sirkel.

  80 cm0 cm cm0 cm m888

 • 50

  Kameratredning

  51

  7.7 Begravnings- og vitaltid

  I et begravningstilfelle viser apparatet begravningsti-den og registrerer vitaldata

  Barryvox viser automatisk begravningstid, straks enhe-ten ikke utsettes for store bevegelser. Du kan sebegravningstiden i timer og minutter samt tiden innen-for begravningstiden der vitale data fremdeles kunnemles. Visningen av begravningstid aktiveres ogs nrBarryvox er i ro utenfor et skred.

  Ved trykke p en valgfri tast i sendemodus, kan dutil enhver tid hente frem begravningsdataene for defem siste gangene enheten har vrt i ro. Rotilstan-dene er nummerert:

  -1 Siste rotilstand-2 Nest siste rotilstand-3 Tredje siste rotilstand-4 Fjerde siste rotilstand-5 Eldste rotilstand

  Den aktuelle rotilstanden er ikke nummerert.

  Ved flere skredtatte skal sender/mottakeren til denreddede sls av s raskt som mulig.

  7.8 Frstehjelp

  Pasientvurdering ABC & livreddende frstehjelp

  A Airway? Frigjr luftveiene (sn?)B Breathing InnblsningerC Circulation Innblsninger

  Strakstiltak for holde pasienten i live:

  l Alt etter ABC vurdering, fortsett med innblsninger og hjertemassasje.Ved skredulykker m det srge for frieluftveier vies spesiell oppmerksomhet!

  l Beskytt mot ytterligere nedkjlingl Gi varm drikke til pasienter man kan snakke

  med og som kan svelge l Beveg pasienten kun svrt varsomtl Transporter fortrinnsvis med helikopter

  7.9 Varsling ulykkesmelding

  Innenfor denne hndbokens rammer er det ikke mulig gi en komplett liste over alle fjell- og helikopterred-ningstjenester. Undersk hvem som skal varsles ogskaff til veie de ndvendige telefonnummer og sam-bandsfrekvenser for kunne gjre dette.

  Melding:

  Hvem er det som ringer?Hva har skjedd?Hvor er ulykkesstedet?Nr skjedde ulykken?Hvormange skadede? (hvilke skader), redningsmenn?Vr i ulykkesomrdet?

  Alpint ndsignal

  Dersom det ikke kan varsles over telefon eller sam-band, br man forske gjre andre oppmerksom pndstilfellet ved bruk av det alpine ndsignal. Detteer et ndsignal av hvilken som helst art som gjentasseks ganger i minuttet. Etter ett minutts pause skaldet gjentas p samme mte s lenge det er mulighe-ter for at man blir sett av andre. Ndsignalet kanvre lyd (rop, plystring), lys (lykt, speil) eller viftingmed fargesterke klesplagg. Svaret p et slikt signalskal gjres med tre tegn pr. minutt (hvert 20 sekund)og gjentas etter ett minutts pause.

  Synlig eller hrbart signal:Vi trenger hjelp 6x/minuttetSvar/ hjelp kommer 3x/minuttet

  Ved visuell kontakt med f.eks. helikopter:

  Hjelp! Hjelp ikke ndvendig!

  Begravningstid: 25 minVitaldata: hele begravningstiden

  Begravningstid: 47 minVitaldata: frste 22 min

 • 53

  Ugunstige betingelserl Sterk vind (> 14 ms, 6 Beaufort, liten kuling)l Lave temperaturer (< - 8C)l Henget kjres sjelden

  Gunstige betingelserl Svak vindl Temperatur litt under 0Cl Henget kjres ofte

  Utlsning av fellen ved tilleggsvekt menneske

  Jo brattere og jo mer skyggefullt henget er, destostrre er sannsynligheten for utlse et skred.Sannsynligheten for en utlsning kes ved storegrupper uten avstand, korte svinger og fremfor alt fallog hopp (over skavler) og andre sjokkartede belast-ninger. Fra og med faregrad MARKERT er fjernutls-ninger mulig, det vil si at personen som utlser skre-det, str mange meter unna flakskredets bruddflate.Dette er srlig farlig i bunnen av heng fordi vi kansette hele henget over oss i bevegelse!

  Husk: Glissen skog (der trrne str s langt fra hver-andre at det er lett kjre ski eller brett) beskytterikke mot flakskred. Heller ikke fremstikkende stein-blokker hindrer flakskred i lsne.

  8.3 Tiltak

  8.3.1 Elementre sikkerhetstiltak

  Flgende elementre sikkerhetstiltak m overholdesuavhengig av faregrad:

  l Sender/mottaker p SEND (til S/M hrer spade og skestang)

  l Omg omrder med fersk vindtransportert sn

  l Ta hensyn til endringer i temperatur i lpet av dagen, srlig om vren

  l Lpende vurdering av forholdene under turen

  Vurder ogs skredfaren om sommeren, srlig rettetter snfall. Anvend i s tilfelle hensiktsmessige sik-kerhetstiltak.

  52

  Kort skredlre

  8. Kort skredlre

  Vi nsker gi deg noen elementre punkter innenfordette komplekse tema med p veien, og anbefaler engod grunnutdannelse og stadig videreutdanning.

  Flakskredet: en oppsatt felle

  De fleste utvere av vintersport forulykker i flakskred,som de med sin tilleggsbelastning har utlst selv.Flakskred ligner en oppsatt felle: kommer vi bortiutlseren, klapper fellen sammen. Tenk p at et liteflakskred p 100 m3 veier rundt 25 tonn!

  8.1 Gjenkjenning av fare

  Srlig kritiske vrforhold

  Skredfaren stiger svrt raskt etter nysn med kraftigvind og kulde. Heng med fersk vindtransportert sn erspesielt farlige! Disse snansamlingene kan ogsoppst i perioden etterp ved strlende vr medvind. Som spesielt farlig regnes den frste dagenetter en nedbrsperiode. De fleste ulykker skjer nren kaldfront med sterk vind kommer med den etter-lengtede nysnen etter en lengre godvrsperiodeuten nedbr. Med denne vrtypen kan nysnmengderp 10 -20 cm fre til en kritisk situasjon som kanvedvare flere dager.

  Ogs ved rask og kraftig oppvarming (fn, regn) kanskredfaren ke raskt, men avtar igjen ved den etter-flgende avkjlingen.Ved uregelmessig og svak sndekkeoppbygging erfaren vanskelig gjenkjenne. Dette er ofte tilfelletved tynt sndekke tidlig p vinteren og i nedbrsfatti-ge perioder. Om vren, med vt storkornet sn (slusj), stiger somregel skredfaren parallelt med dagsforlpet: fra LITEN(om morgenen etter en klar natt) til MARKERT omettermiddagen.

  8. 2 Farevurdering

  Kritiske nysnmengderEr nysnmengden de siste 1 -3 dager:1020 cm ved ugunstige betingelser2030 cm ved middels betingelser3050 cm ved gunstige betingelserbr man g ut i fra at det i hvert fall er faregrad MARKERT

 • 5554

  Kort skredlre

  8.3.2 Skning av sndekket

  Avlastningsavstand er et virkningsfullt tiltak for skne sndekket. P vei oppover br denne vre ca.10 m, p vei ned, grunnet den strre belastningen, ca30-50 m.Spesielt utsatte steder br kjres en og en. Skn sn-dekket ved kjre lange svinger. Unng hopp!

  8.3.3 Forholdsregler i terrenget avst (Elementr reduksjonsmetode, W. Munter)

  Faregrad kjrbar bratthet2-moderat mindre enn 40 grader3-markert mindre enn 35 grader4-stor mindre enn 30 grader

  l Brattheng uten spor (>30 grader): avlastningsavstand minimum 10 meter

  l Utenfor de hengretninger og hyder som beskrives i skredvarselet som regel en faregrad lavere.

  l Rett utenfor de hengretninger og hyder som beskrives i skredvarselet G ikke til grensen!

  8.4 Skredvarslingstjenester

  Innenfor denne brukerhndbokens rammer er detikke mulig gi en fullstendig liste over alle skred-varslingstjenester.

  Aktuell informasjon om alle skredvarslingstjenester(for hele verden) finner du p hjemmesiden til CyberSpace Avalanche Center http://www.csac.org

  8.5 Anbefalt litteratur

  Dersom du nsker lre mer om snskred, anbefa-les SKREDFARE som er en hndbok om skred skre-vet av tindeveglederen Markus Landr. I boka kan dulese om ulike metoder for vurdere skredfaren, i til-legg inneholder den kapitler om sketeknikk, utstyr,risikohndtering og frstehjelp. Den gjennomilustrerteboka egner seg svrt for klatere og lssnkjrere.SKREDFARE ble frste gang utgitt i 2002 og kom hs-ten 2006 i en ny, revidert utgave. http://www.snowhow.no

  Eksempel: svart = Markert

  hvit Moderat0081 m

  N3

  8.6 Skredfareskala

  Faregrad Sndekke Typiske tegn Turer

  Generelt god Ingen. Generelt gunstige LITEN stabilitet. forhold.

  I noen Vanskelig oppfatte. Overveiende gunstige betingelser. MODERAT brattheng Varsomt veivalg i skredvarselets nevnte

  kun moderat Manglende alarmtegn. himmelretninger og hyde over havet.stabilitet.

  I mange Vom-lyder. Stedvis Delvis ugunstige forhold. MARKERT brattheng naturlig utlste skred. Erfaring med skredvurdering ndvendig.

  kun moderat Unng brattheng i hengretninger og hyde til svak Fjernutlsninger som nevnes i skredvarselet.stabilitet. ved hengfot.

  I de flest Naturlig utlste skred. Ugunstige forhold.STOR brattheng Turer kun i middels bratt terreng

  kun drlig Fjernutlsninger under 30 grader. Husk utlpsomrder.stabilitet.

  Generelt Mange naturlig Svrt ugunstige forhold. MEGET drlig utlste skred og Unng tur.STOR stabilitet. fjernutlsninger.

 • NNyaktig lokalisering . . . . . 4.1.2/4.4.2/

  5.2.2/5.2.3Natt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Norm . . . . . . . . . . . . . . 6.11/2.9/4.1.1Ndplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3

  OOFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/7.7Oppladbare batterier. . . . . . . . . 2.2/2.8Opplysninger om eier. . . . . . . . . . 2.3.4

  PPacemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Periodiske kontroller . . . . . . . . . . . . 6.7Personifisering . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5Preventivt vedlikehold. . . . . . . . . . . 6.8

  Q

  RReduksjonsmetode . . . . . . . . . . . 8.3.3Redning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Redningshjelpemiddel. . . . . . . . . . . 7.2Registrering av vitaldata . . 7.4.2/3/7.4Retningsanvisning . . . . . . . . . . . . 4.4.2Rednings-sendemodus . . . . . . . . . 3.1

  SSambandsutstyr . . . . . . . . 2.5/7.2/6.10SEARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/4.Sekundr skefase . . . . . . . . . . . 4.1.2Selvtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7SEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/3.Sendekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9Sendemodus . . . . . . . . . . . . . . . 3./1.1Signalsk . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1/4.1Sikkerhetstiltak . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1Skredlre . . . . . . . . . . . 8./VelkommenSkredutlsning . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Skredvarsel . . . . . . . . . . . . . . . 8.4/8.6Skredvarslingstjenester . . . . . . . . . 8.4Skning av sndekket . . . . . . . . . 8.3.2Sl p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1/2.5Sl av . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/7.7/4.5.1Sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2Sound Check . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3Spade, graving . . . . . . . . . . . . . 7.2/7.6Spiralformet skemnster . . . . . . . . 7.5Sprk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3/5.3.1Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4Standardmodus . . . . . . . . . . . . . . . 4.4Strakstiltak for holde pasienten i live . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8Skestang . . . . . . . . . . . 7.5/4.4.2/7.2Sk med skestang 4.4.2/7.2/7.5/7.5.2Sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1/4.Skemodus . . . . . . . . . . . . . . . . 4./1.1Sk -stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4

  TTaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11Test . . . . . . . . . . . . . . . 2.7/5.2/6.7/2.7Testadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4Testavstand. . . . . . . . . . . . . . 2.9/5.2.5Tilbakestill . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.9Tone-only Mode (TOM) . . . . . . . . . . 6.1Triage, Triagekriterier . . 7.4/7.4.1/4.4.3Tillatelser / konformitet . . . . . . . . 6.12

  UUlykkesmelding . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Utgravning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6

  VVarsling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Vedlikehold . 5.3.10/6.7/6.8/6.5/2.4/6.4Visning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6/6.3Vitaldata . 7.4.2/7.4/7.7/4.4.3/5.2.6/2.6Vitalvarighet . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7/7.Vitaldataregistrering . . . . . . 7.4.2/5.2.6Vitalsensortest. . . . . . . . . . . . 5.2.7/2.6

  WW-link . . . . . . . . . 5.2.8/7.4.2/6.4/6.11

  AABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5Advanced profil . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2Alkaline batterier . . . . . . . . . . . . . 2.2.1Alpint ndsignal . . . . . . . . . . . . . . . 7.9Analogmodus . . . . . 4.5/4.4.4/5.1/5.2.1Analogtone 4.3/4.1.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/

  4.5/4.5.1/5.1/5.2.1./5.2.2/6.1Anbefalt litteratur . . . . . . . . . . . . . . 8.5Ankervirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Anvisning finsk. . . . . . . . . 4.4.2/5.2.3Automatisk tilbake til send . . . 4.2/5.2.4Avstandsanvisning . . . . . . . . . . . . 4.4.2

  BBasic profil . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2/2.8Batterikapasitet . . . . . . . . . . . . 2.7/2.8Batteritest . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7/2.8Begravningsdybde . . . 7.5/4.4.2/7.4/7.6Begravningstid . . . . . . . . . . . . . . 7.7/7.Betjeningskonsept . . . . . . . . 1./1.1/1.2Bryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1Bukselomme . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2Bremte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6Bresystem . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1

  C

  DDobbel gruppetest . . . . . . . . . . . . 2.9Display. . . . . . . . . . . . . . 2.7/2.3.3/6.3

  EEier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5Elementr reduksjonsmetode . . . 8.3.3Elementre sikkerhetstiltak . . . . . 8.3.1

  FFaregjenkjenning . . . . . . . . . . . . . . 8.1Faregrad . . . . . . . . . . . . . 8.6/8.2/8.3.3Farevurdering. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2Feil, feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9Feilmelding . . . . . . . . . . . . . . . 6.9/2.7Finsk. . . 4.1.2/4.4.2/5.2.2/5.2.3/7.5.1Flere redningsmenn . . . . . . 7.5.1/4.4.3Flere skredtatte . . . . . . 4.4.3/7.4/4.5.1Forhndsinnstilling . . . . . . . . . . . 5.2.9Forstyrrelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9Forsvinningspunkt . . . . . . . . . 7.1/4.1.1Fuktighet . . . . . . . . . . . . . 2.4/2.2/6.11Funksjonsbrudd . . . . . . . . . . . . . . . 6.9Funksjonstest . . . . . . . . 2.7/2.9/6.7/5.2Frstehjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8

  G g-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.2/6.9Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10Graving . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2/7.6Grovsk . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2/4.4.2Gruppetest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9

  HHalveringsmetode. . . . . . . . . . . . . . 5.1Hodetelefoner. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2Hovedbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1Hodelykt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3

  IInnkryssning . . . . . . . . . . . . . 4.4.2/5.1Innstillinger . . . . .5.2/2.3.1/2.3.2/2.3.5Innstilling av display kontrast . . . 2.3.3Irrede batterier . . . . . . . . . . . . . . . 2.2

  J

  KKameratredning . . . . . . . . . . . . . . . . 7Kalibrere enhet . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3Kalibrering av kompass . . . . . 2.3/2.3.3Kun lyd modus . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1Konfigurasjonsadapter . . . . . . . . . . 6.4Konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.12Kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7Kritisk nysnmengde. . . . . . . . . . . . 8.2Kun lyd - modus . . . . . . . . . . . . . 6.1

  LLagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4/2.2Litium batterier . . . . . . . . . . . . . 2.2.2Luftlomme. . . . . . . . . . . . 7.1/7.6/7.4.2Lyd-hjelp ved finsk . . . . . . . . . . 5.2.2

  MMagnet, magnetknapper . . . . . . . . . 2.5Mark, markering, markere. . . . . . 4.4.2/

  4.4.3/4.4.4Mentalt kart . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3Metall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5/6.9Mikroskemnster . . . . . . . . . . . . 4.5.3Mobiltelefon . . . . . . . . . . . 2.5/7.9/7.2Mottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Mottaksflsomhet . . . . . . . . . . . . . . 5.1Mrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3

  56

  St ikkordsregister

  57

 • 58

  EU Konformitetserklringer

  Federal Communication Commission Interference Statement

  This equipment has been tested and found to comply with the lim -its for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCCRules. These limits are designed to provide reasonable protectionagainst harmful interference in a residential installation. Thisequipment generates, uses and can radiate radio frequency energyand, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. Howev -er, there is no guarantee that interference will not occur in a par-ticular installation. If this equipment does cause harmful interfer-ence to radio or television reception, which can be determined byturning the equipment off and on, the user is encouraged to try tocorrect the interference by one of the following measures:

  Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

  that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

  help.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation issubject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) thisdevice must accept any interference received, including interfer-ence that may cause undesired operation. FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approvedby the party responsible for compliance could void the user'sauthority to operate this equipment.