of 24 /24
@ Pusat Tuisyen Didikan Genius Program Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Edubest Modul PT3 SM 301 Nama : _____________________________

Pusat Tuisyen Didikan Genius Program Bahasa Malaysia Sekolah … · 2020. 11. 2. · 3 Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. (i) Kamal memanggil kawannya yang

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pusat Tuisyen Didikan Genius Program Bahasa Malaysia Sekolah … · 2020. 11. 2. · 3 Cerakinkan...

 • @

  Pusat Tuisyen Didikan Genius

  Program Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Edubest

  Modul PT3

  SM 301

  Nama : _____________________________

 • Format Bahasa Melayu PT3

  Kertas 1 : 60% (1 Jam 30 minit)

  Bahagian A: (20%)

  20 Soalan aneka pilihan

  a. Sistem bahasa b. Pemahaman teks (Prosa /novel/ puisi)

  Bahagian B: (25%)

  Soalan 1: Objektif pelbagai bentuk (5 markah)

  Soalan 2: Respons terhad - Pemahaman teks (prosa / puisi) (10%)

  Soalan 3: Respons terhad - Novel (10%)

  Bahagian C: (15%)

  Pemindahan maklumat : Ulasan / Ringkasan / Rumusan (pilih 1 daripada

  2)

  Kertas 2 : 40% (1 jam)

  Bahagian A: (10%)

  Penulisan karangan pendek (Berdasarkan idea yang diberikan)

  Bahagian B: (30%)

  Penulisan karangan (pilih 1 daripada 3 tema)

 • Sistem Bahasa

  Bahagian A

  A. Golongan Kata

  Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

  A. Kata Nama Am

  1. Kata yang merujuk benda, perkara atau konsep yang bersifat umum. 2. Kata nama am terbahagi kepada:

  Kata nama am hidup (pelajar, guru) Kata nama am tak hidup (rumah, sekolah) Kata narna am konkrit (sungai, jalan) Kata nama am abstrak berbilang (senyuman) Kata nama am abstrak tak terbilang (roh, kecantikan)

  B. Kata Nama Khas

  1. Kata yang merujuk kepada sesuatu benda yang khusus. 2. Ejaannya berpangkalkan huruf besar. 3. Kata nama khas dapat dibahagikan:

  Kata nama khas hidup (Azlina, Sang Kancil, Ananas Comosus (nanas)

  Kata nama khas tak hidup (Universiti Malaya, Proton Waja)

  Latihan 1:

  Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

  1. Peminat sukan bola sepak masih dapat mengikuti __________ selari , perlawanan bola sepak yang disiarkan di radio jika tidak berpeluang

  masuk ke dalam stadium.

  a) siaran b) ulasan c) kupasan d) hebahan

  2. Surat ___________ tentang larangan penjawat-penjawat awam daripada terlibat dengan kegiatan perniagaan telah diedarkan kepada semua

  jabatan kerajaan.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 1

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • a) aduan b) larangan c) pekeliling d) pemberitahuan

  3. Kerajaan sedang berusaha untuk memajukan __________ penduduk luar bandar.

  a) iktikad b) iktisad c) iktikaf d) iktiraf

  Latihan 2:

  Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Tandakan sama ada A,

  B, atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada

  kesalahan.

  4. Usaha-usaha perlu dilakukan oleh jurulatih untuk mencari punca A B C

  kemunduran mutu persembahan pasukan hoki sekolah. Tiada kesalahan.

  C D

  5. Tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting untuk A B

  mengekalkan keseimbangan ekologi. Tiada kesalahan.

  C D

  Latihan 3:

  Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

  6. I Kerajaan tetap dengan pendirian untuk menetapkan harga siling bagi barang kawalan.

  II Pendirian rumah tangga antara Adib dengan Hashimah mendapat

  restu daripada ibu bapa mereka.

  III Seseorang pendirian tetap tidak mudah dipengaruhi orang lain.

  IV Setiap orang mempunyai pendirian dalam menentukan hala tuju

  hidup.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 2

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • a) I dan II b) II dan III c) III dan IV d) I dan IV

  7. I Perkara itu akan dibincangkan oleh pucuk pimpinan parti. II Pendaki itu membawa dua pucuk pisau ketika mendaki gunung.

  III Zirafah hidup dengan memakan pucuk kayu yang banyak terdapat di

  Dalam hutan.

  IV Ibu kelihatan gembira setelah menerima dua pucuk surat daripada

  abang petang tadi.

  a) I, II, dan III b) II, III, dan IV c) I, II, dan IV d) I, III, dan IV

  8. I Dia mencari rumah saya berdasarkan alamat tersebut. II Fikirannya tidak tenang alamat ada perkara buruk yang akan berlaku.

  III Surat itu alamat kepada rakannya yang tinggi di seberang laut.

  IV Guruh berdentum alamat hari hendak hujan.

  a) I, II, dan III b) II, III, dan IV c) I, II, dan IV d) I, III, dan IV

  B. Penggunaan Kata Dalam Ayat

  Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

  1. I Kepercayaan kepada bomoh dan jin bertentangan dengan ajaran Islam. II Segala ajaran Kiai Idris dapat difahami oleh murid-muridnya dengan

  baik.

  III Guru besar berharap agar hukuman itu menjadi ajaran kepada pelajar itu.

  IV Sistem ajaran di negara ini menekankan aspek-aspek membaca, menulis,

  dan mengira.

  a) I dan II b) II dan IV

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 3

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • c) I, II, dan III d) II, III, dan IV

  2. I Tuk Kilau masih tegap walaupun usianya sudah mendekatkan 73 tahun.

  II Penjual aiskrim itu semakin mendekatkan dengan budak-budak itu.

  III Beng Hua mendekatkan bibirnya ke bibir mangkuk itu lalu

  menghirup isi mangkuk itu.

  IV Musibah yang menimpa dirinya telah mendekatkan dirinya dengan

  masjid.

  a) I dan II b) I dan IV c) II dan III d) III dan IV

  3. I Sekumpulan remaja telah diberi nasihat oleh penguatkuasa agama kerana melakukan perkara sumbang.

  II Tidak ada suara sumbang yang kedengaran berikutan pelantikan

  Encik Mohan sebagai Pengurus Besar yang baharu di syarikat itu.

  III Wang yang kami sumbang kepada pertubuhan itu telah

  diselewengkan oleh setiausahanya.

  IV Tok Guru Mursyid menegur anak-anak muridnya yang kerap

  membuat langkah sumbang dalam latihan persilatan pada malam itu.

  a) I dan II b) I, II, dan III c) I, II, dan IV d) I, II, III, dan IV C. Memilih Frasa Yang Betul

  Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut mungkin mempunyai

  kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

  Tandai sama ada A, B, atau C jika ayat itu mempunyai kesalahan dan tandai D

  jika tiada kesalahan.

  1. Kerana masih mengantuk, Elya merebahkan semula badannya di atas katil.

  a) merebah semula badannya b) merebah badannya semula

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 4

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • c) merebahkan badannya semula d) merebahkan semula badannya

  2. Dia tidak pasti ada berapa bijikah epal yang tinggal di dalam peti sejuk itu.

  a) ada berapa biji epalkah b) ada beberapa bijikah epal c) ada berapa bijikah epal-epal d) ada berapa bijikah epal

  3. Keadaan negara ini akan kucar-kacir kalau sekiranya rakyat negara ini tidak bersatu padu.

  a) kalau-kalau rakyat negara ini b) sekiranya rakyat negara ini c) kalau sekiranya rakyat-rakyat negara ini d) kalau sekiranya rakyat negara ini

  D. Memilih Ayat Yang Betul

  Pilih ayat-ayat yang betul.

  1. I Seniwati veteran yang pernah diberi julukan "Sang Primadona" itu meninggal dunia kerana sakit tua.

  II Di dalam rumah yang tidak berpenghuni itu masih banyak terdapat barang

  berharga.

  III Nazri berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan hambamu ini

  terus berada dalam kesesatan".

  IV Cikgu Khairani mengarahkan siapa-siapa yang tidak berkenan supaya

  keluar dari dewan itu.

  a) I dan II b) I dan IV c) II dan III d) III dan IV

  2. I Para pelancong tidak berani datang ke negara yang diserang penyakit selesema burung itu.

  II Segelintir daripada pemohon-pemohon jawatan juruteknik itu berasal dari

  negara jiran.

  III Semua pelajar yang melakukan kesalahan tidak akan terlepas daripada

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 5

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • tindakan undang-undang.

  IV Bot kecil yang keairan itu akhirnya karam sedikit demi sedikit.

  a) I dan II b) III dan IV c) I, II, dan III d) I, III dan IV

  3. I Banyak orang yang menyangkakan bahawa penduduk negeri Pahang lebih banyak daripada penduduk Selangor.

  II Seluruh kawasan itu bergelap selama empat jam apabila bekalan air di

  kawasan itu terputus.

  III Banglo yang tiada didiami orang itu telah dibeli oleh seorang hartawan dari

  Singapura.

  IV "Yang akan merasmikan peletakan batu asas bangunan sepuluh

  tingkat itu siapa?" soal Megat Idris.

  a) I dan III b) I dan IV c) I, II, dan IV d) I, II, III, dan IV

  E. Memilih Ayat Yang Sama Maksud

  Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang mempunyai maksud

  yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

  1. Pemergian Pak Jab dan Mak Bee ke Makkah dibiayai oleh anak mereka yang sulung sepenuhnya.

  a) Anak sulung Pak Jab menanggung belanja pemergian Mak Bee ke Makkah sepenuhnya.

  b) Belanja pemergian Pak Jab dan Mak Bee ke Makkah ditanggung penuh oleh anak mereka yang pertama.

  c) Sulung menanggung belanja pemergian anak Pak Jab dan Mak Bee ke Makkah sepenuhnya.

  d) Pak Jab dan Mak Bee pergi ke Makkah sepenuhnya melalui pembiayaan anak sulung mereka.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 6

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • 2. Pingat yang dimenangi oleh atlet angkat berat Myanmar telah ditarik balik kerana atlet itu menggunakan dadah terlarang.

  a) Myanmar menarik balik pingat yang dimenangi oleh atlet angkat beratnya kerana menggunakan dadah terlarang.

  b) Atlet angkat berat Myanmar menggunakan dadah terlarang untuk mengangkat pingat yang dimenanginya.

  c) Penggunaan dadah terlarang oleh atlet Myanmar telah menyebabkan pingat angkat berat ditarik balik.

  d) Oleh sebab kemenangan atlet angkat berat Myanmar diperoleh melalui penggunaan dadah terlarang, pingatnya telah ditarik

  3. Kerja-kerja penaikan taraf di sepanjang Jalan Semenyih telah menyebabkan lalu lintas di sepanjang jalan itu sesak.

  a) Punca berlakunya kesesakan lalu lintas di Jalan Semenyih ialah kerja-kerja penaikan taraf yang sedang dijalankan di sepanjang jalan itu.

  b) Sejak taraf Jalan Semenyih dinaikkan, kesesakan lalu lintas telah berlaku di sepanjang jalan itu.

  c) Kesesakan lalu lintas di Jalan Semenyih menjadi punca kerja-kerja kenaikan taraf di sepanjang jalan itu dilakukan.

  d) Kesesakan lalu lintas yang panjang telah berlaku di Jalan Semenyih yang sedang dinaikkan taraf itu.

  F. Peribahasa

  Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini.

  1. Peribahasa di atas bermaksud orang yang ____________.

  a) kuat bekerja pasti kuat makan b) suka mencuri akan dihukum c) rajin bekerja banyak beroleh rezeki d) tekun berusaha akan beroleh kejayaan,

  2. Sahlan mengerjakan seni ukir yang dimulakannya dua minggu yang lalu dengan bersungguh-sungguh sehingga selesai kerana baginya

  ____________.

  Ringan tulang, berat perut

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 7

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • a) alang-alang berminyak, biar licin b) arang habis best binasa c) api kecil baik dipadam d) ayam terlepas tangan bau tahi

  3. "Janganlah dinasihati Si Alimi itu lagi. Sedangkan nasihat ibunya pun tidak diendahkannya, apatah lagi nasihat engkau, kata Usin kepada

  Izam.

  Usaha yang dilakukan oleh Izam dan ibu Alimi itu sesuai dengan

  peribahasa __________.

  a) bagai dihiris dengan sembilu b) bagai anjing tersepit di pagar c) bagai air titik ke batu d) bagai itik pulang petang

  ( / )

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 8

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • Bahagian B

  1 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan

  kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  Jenis kesalahan tatabahasa:

  Kata tugas Ayat Istilah Imbuhan Hukum DM

  Ayat Jenis Kesalahan

  Tatabahasa

  (i) Kegemaran saya di waktu lapang ialah membaca

  buku cerita.

  (ii) Maryana Restoran yang terletak di Jalan Alor Gajah

  itu terkenal dengan masakan rendang daging.

  (iii) Beliau telah dijatuhi hukuman penjara oleh

  mahkamah kerana terlibat dalam pengedaran dadah.

  (iv) Berbagai usaha telah dilakukan oleh Mak Jah

  untuk mengubah sikap anaknya yang semakin liar sejak

  bergaul dengan budak samseng.

  ( /8)

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 9

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • 2 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan

  betulkan kesalahan tersebut. Andatidak perlu menyalin ayat itu semula.

  Jenis kesalahan ejaan:

  Kata majmuk BA BM Vokal (a e i o u) Tanda baca (Aa / “ ” / - ) Imbuhan (gg & kk)

  Ayat Jenis Kesalahan

  Ejaan

  (i) Kavita melakukan kerja rumah yang disuruh oleh

  ibunya secara sambil lewa dan tidak

  bersungguhsungguh.

  (ii) Nasrul menjadi lebih berwaspada setelah ditipu oleh

  sendiket skim cepat kaya itu.

  (iii) Semua pelajar tingkatan tiga mengulangkaji

  pelajaran dengan tekun kerana peperiksaan bakal

  menjelang.

  ( /3)

  3 Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

  (i) Kamal memanggil kawannya yang sedang bermain bola sepak di padang

  sambil melambai-lambaikan tangannya.

  (a)

  (b)

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 10

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • (ii) Wanita yang melakukan senamrobik itu ialah kakak Linda.

  (a)

  (b)

  (iii) Budak samseng itu mengakui bahawa dia yang menconteng dinding

  tandas itu.

  (a)

  (b)

  (iv) Emak memasukkan secubit garam ke dalam masakannya sambil

  mengacaunya dengan perlahan-lahan.

  (a)

  (b)

  (v) Fuad mengulang kaji pelajaran dengan bersungguh-sungguh supaya lulus

  dengan cemerlang dalam peperiksaan.

  (a)

  (b)

  ( /10)

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 11

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • 4. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang

  sesuai dengan gambar tersebut.

  ( /4)

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 12

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • Penulisan

  A. Ringkasan (15%)

  Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis suatu ringkasan sebab-

  sebab sukan tahan lasak semakin popular dalam kalangan masyarakat dan

  cara-cara untuk mempopularkannya lagi.

  Sukan merupakan suatu bidang yang patut dimajukan dan diberi perhatian

  yang sewajarnya oleh pihak yang berkenaan. Sejak belakangan ini, mutu sukan

  negara bolehlah dikatakan semakin meluncur turun. Para atlet tidak menunjukkan

  semangat perjuangan yang tinggi dalam perlawanan tidak kira sama ada di dalam

  atau di luar negara. Keadaan itu sekiranya dibiarkan berterusan pasti akan

  mendatangkan kesan masa panjang yang menghampakan.

  Sebenarnya, badan yang sihat berasas daripada kekerapan seseorang itu

  bersukan. Senaman ringan akan mempercepat pengaliran darah di samping

  memperkuat otot. Otak akan menjadi lebih cerdas dalam penerimaan maklumat

  baru dan kadar metabolisme seseorang akan bertambah sekiranya ia melakukan

  aktiviti sukan secara berterusan. Bukan itu sahaja, sukan akan menyebabkan

  seseorang itu kelihatan lebih muda, bertenaga dan ceria serta meluaskan

  pergaulannya dengan orang lain.

  Kini, sukan tahan lasak semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat

  yang mementingkan hidup yang berkualiti. Sukan tersebut memerlukan stamina

  yang tinggi di samping minda yang kuat untuk menghadapi segala rintangan yang

  bakal ditempuhi oleh pesertanya. Secara tidak langsung, sukan tersebut akan

  dapat menyemai sifat kesabaran, ketabahan dan keberanian pada diri pesertanya.

  Oleh itu, generasi muda sekarang harus digalakkan untuk menycrtai sukan tahan

  lasak agar personaliti yang lebih baik dapat diacu pada diri mereka. Sekiranya

  pemuda-pemudi zaman sekarang menunjukkan minat yang mendalam terhadap

  sukan tersebut, maka kesan positifnya pasti akan dinikmati bukan sahaja oleh

  mereka tetapi juga seluruh masyarakat serta negara.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 13

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • Untuk memperkenalkan sukan tahan lasak dalam kalangan remaja, langkah

  pertama adalah dengan menarik minat mereka. Untuk tujuan ini, mereka perlu

  didedahkan kepada aktiviti sukan tersebut. Adalah tidak memadai sekiranya

  mereka hanya diperkenalkan kepada sukan jenis itu tanpa berpeluang untuk

  menikmati keseronokan di sebalik aktiviti sukan tersebut. Selain itu, pendedahan

  melalui media massa juga difikirkan efektif untuk menarik perhatian remaja

  terhadap sukan jenis ini. Cara-cara aktiviti sukan tersebut dikendalikan atau

  dimainkan boleh dipertunjukkan melalui kaca televisyen. Adalah diharapkan

  dengan cara ini, remaja di negara ini mula menunjukkan minat yang mendalam

  terhadap aktiviti sukan supaya satu masyarakat yang sihat dapat dibentuk.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 14

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • B. Karangan Pendek (10%) – 15 minit

  Berdasarkan maklumat yang diberikan, tulis sebuah karangan pendek yang

  panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

  Isi :

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 15

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • C. Karangan Umum

  Karangan Jenis Perbincangan

  PETUA MENULIS KARANGAN JENIS PERBINCANGAN/ PENDAPAT

  1. Untuk menulis karangan jenis ini, anda perlulah memastikan sama ada

  anda dikehendaki memberikan hujah-hujah satu pihak sahaja atau daripada

  kedua-dua pihak.

  2. Misalnya, jika anda diberi tajuk tentang faedah-faedah berjimat cermat,

  maka anda perlu memberikan hujah daripada satu pihak saja; yakni yang

  menyokong tajuk tersebut.

  3. Untuk tajuk tersebut, anda tidak boleh memberikan hujah daripada kedua-

  dua pihak. Anda tidak boleh mengatakan bahawa berjimat cermat ada

  keburukannya.

  4. Sebaliknya, jika anda diberi tajuk seperti “Pengiklanan lebih banyak

  mendatangkan keburukan daripada kebaikan kepada pengguna”, maka

  anda boleh mengemukakan hujah-hujah, sama ada:

  a) membincangkan kebaikan iklan, atau;

  b) membincangkan keburukan iklan atau

  c) membincangkan kebaikan dan keburukannya sekali.

  5. Ada juga tajuk yang menghendaki anda memberikan hujah daripada

  kedua-dua pihak, misalnya “Nyatakan pendapat anda tentang baik

  buruknya sistem persekolahan satu sesi”.

  6. Untuk tajuk sedemikian, anda perlu memberikan hujah yang seimbang

  antara kebaikan dan keburukannya.

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 16

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • Contoh karangan

  Cogan kata “Jiran Sepakat Membawa Berkat” wajar diamalkan oleh setiap

  anggota masyarakat di negara ini supaya semangat kejiranan dapat dipupuk.

  Bincangkan

  RANGKA KARANGAN

  Pendahuluan

  jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita - jiran adalah orang yang

  pertama kita meminta bantuan sekiranya ditimpa musibah

  Isi penting

  a) perlu ada sikap bantu-membantu untuk mendapat keberkatan hidup – mempunyai semangat kekitaan dan keprihatinan terhadap masalah jiran –

  membantu mereka

  b) dalam majlis kenduri – jiran amat diperlukan – kehadiran jiran ke majlis yang diadakan dapat memeriahkan suasana majlis

  c) perlu mempunyai jiran yang baik – tempat kita meminta bantuan ketika susah dan bergembira – kita perlu menjadikan diri kita sebagai jiran yang

  baik kepada jiran kita

  d) semua anggota masyarakat harus menghayati cogan kata “Jiran Sepakat Membawa Berkat” yang dilancarkan oleh kerajaan – mengamalkan budaya

  berbaik-baik dengan jiran agar hidup kita berkat

  Penutup

  Jiran amat bermakna dalam kehidupan kita – jadikan diri kita sebagai jiran yang

  baik

  Dalam kehidupan kita sekarang, orang yang paling dekat dengan kita ialah

  jiran. Oleh sebab itu, jiran hendaklah diberi tempat utama dalam kehidupan kita.

  Dalam zaman moden ini, jiran masih penting, terutamanya ketika kita

  menghadapi masalah genting seperti kematian, kebakaran, dan malapetaka lain.

  Ketika ini, pertolongan orang lain, khususnya jiran amat diharapkan. Oleh itu,

  kerajaan Malaysia telah memperkenalkan cogan kata “Jiran Sepakat Membawa

  Berkat” supaya semua masyarakat dalam sesuatu komuniti bersepakat, yakni

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 17

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • bekerjasama dan saling membantu agar mendapat keberkatan dalam kehidupan

  mereka.

  Semua anggota masyarakat perlulah bantu-membantu antara satu sama lain,

  serta mengamalkan cara hidup seperti “aur dengan tebing” untuk keberkatan

  dalam kehidupan. Dengan cara hidup seperti ini, maka semua anggota

  masyarakat mempunyai semangat kekitaan dan keprihatinan terhadap masalah

  jiran. Apabila dikatakan mengambil berat akan hal jiran, bukanlah bermaksud

  kita hendak menjaga tepi kain mereka atau mengambil tahu hal rumah tangga

  mereka, tetapi kita mengambil tahu akan masalah-masalah yang dihadapi oleh

  jiran dan berusaha untuk membantu mereka agar dapat meringankan beban yang

  ditanggungnya.

  Selain itu, sekiranya kita hendak mengadakan majlis kenduri perkahwinan

  atau majlis rumah terbuka, jiran amat diperlukan. Walaupun pada zaman ini,

  kerja urusan perkahwinan atau sesuatu majlis dapat dijalankan secara upah atau

  kontrak, kehadiran jiran dapat memeriahkan suasana majlis yang diadakan itu.

  Tetapi, jika seseorang yang tidak pernah mencampuri masyarakat setempat dan

  apabila dia hendak mengadakan kenduri, sukarlah untuk dia menjemput

  masyarakat setempat menghadiri majlis yang diadakannya itu. Hal ini demikian

  kerana jiran-jiran tentunya akan memulaukannya dan tidak akan menghulurkan

  bantuan tenaga untuk meringankan bebannya.

  Walaupun di mana-mana pun kita tinggal, kita perlu mempunyai jiran yang

  baik, iaitu jiran yang menjadi tempat untuk memohon bantuan ketika susah dan

  bergembira ketika kita senang.. jadi, untuk mempunyai jiran yang baik, maka kita

  perlu menjadikan diri kita jiran yang baik kepada jiran kita. Sekiranya kita

  berbaik-baik dengan jiran, maka jiran akan berbaik-baik dengan kita. Apabila

  menyedari hal ini, maka cogan kata “ Jiran Sepakat Membawa Berkat” perlulah

  dihayati oleh setiap anggota masyarakat supaya kehidupan kita mendapat berkat.

  Kesimpulannya, kehadiran jiran itu amat bermakna dalam kehidupan kita.

  Oleh itu, jadikanlah diri kita sebagai jiran yang baik agar orang lain pun menjadi

  jiran yang baik juga kepada kita. Janganlah mengamalkan sikap peribahasa

  Melayu, iaitu “seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing”.

  Keharmonian kehidupan bermula di rumah dan diikuti oleh kehidupan berjiran

  yang baik.

  Latihan :

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 18

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • 1. Peranan ibu bapa lebih penting daripada peranan para pendidik dalam usaha

  menangani masalah remaja masa kini. Bincangkan.

  3. Kemudahan Internent sering disalahgunakan oleh remaja. Bincangkan

  Program Bahasa Melayu Edubest SM3_PT3_2020 19

  Prog

  ram

  Bah

  asa M

  elay

  u Ed

  ubes

  t

 • Pelan Lokasi

  @ Pusat Tuisyen Didikan Genius

  No.2-1, Jalan 4/109E, Desa Business Centre, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur. Tel: 03-7983 7650

  http://www.edubest.com.my