Click here to load reader

Putovanje Europom 2014

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Putovanje Europom 2014

 • Europa: kontinent s tisuljetnom povijeu, bogatim kulturnim naslijeem i krajolicima koji su meu najljepima na svijetu. Veliki je broj sadraja koje putnici mogu otkriti i istraiti, a sad im je to olakano zahvaljujui Europskoj uniji (EU).

  Mnoge se granice unutar EU-a mogu prijei bez provjere, a uporaba eura olakava kupnju. Pojednostavnjen je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati va pas ili maka. Ako vozite, vozaka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj dravi lanici EU-a vrijede i u ostalima, a uporaba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  Za vie informacija, dobre savjete i zemljovid Europe, pogledajte unutra.

  Europska komisija Opa uprava za komunikacije Publikacije 1049 Bruxelles BELGIJA

  Rukopis dovren u studenome 2013. Europska unija

  Umnoavanje je doputeno.

  Fotografije/ilustracije: iStock/ma_rish and European Union

  ISBN 978-92-79-33715-4doi:10.2775/44103

  NA-01-13-671-H

  R-C

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

  Europska unija

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

 • Europsku uniju ini 28 drava koje se proteu od Laponije na sjeveru Europe do Sredozemnog mora te od zapadne obale Irske do obala Cipra: one ine bogatu tapiseriju krajolika od kamenitih obala do pjeanih plaa, plodnih panjaka do sunih ravnica, od jezera i uma do arktikih tundra.

  Narodi Europe sa svojim raznolikim tradicijama, kulturama i jezicima ine vie od 7% svjetske populacije. Njihovo povijesno naslijee zacrtano je jo u prapovijesnim piljskim crteima, grkim i rimskim starinama, maurskoj arhitekturi, srednjovjekovnim utvrdama, renesansnim palaama i baroknim crkvama. U jednakoj mjeri putnike privlai i moderna Europa sa svojim pulsirajuim gradovima, raznolikim kulturnim sveanostima, zimskim i ljetnim sportovima i bogatom kulinarskom ponudom .

  Europljani vole putovanja, koja su uvelike jednostavnija otkako je ukinuta veina formalnosti u vezi s putovnicama i prtljagom. Osamnaest drava lanica EU-a koristi se istom valutom, eurom, to olakava usporedbu cijena i pojednostavnjuje putovanje s obzirom na to da nije potrebno mijenjati novac. Stvaranje jedinstvenog trita s vie od 500milijuna ljudi povealo je izbor i smanjilo cijene. Veina Europljana smatra da je putovanje unutar EU-a jednostavno poput putovanja unutar njihove domovine.

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

  Potrebne ispraveZa dravljane EU-a Putovnica ili osobna iskaznicaZahvaljujui schengenskim pravilima koja su dio zakonodavstva EU-a, vie ne postoje granine provjere izmeu 22 drave lanice EU-a. Tim su pravilima ukinute sve unutarnje granine provjere, no ujedno su postavljene i uinkovite provjere na vanjskim granicama EU-a te je uvedena zajednika vizna politika. U schengenskom su sustavu sve drave lanice EU-a osim Bugarske, Irske, Hrvatske, Cipra, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtentajn, Norveka i vicarska takoer su lanice schengenskog sustava, iako nisu drave lanice EU-a.

  Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat e vam ako putujete u jednu od est drava koje nisu lanice schengenskog sustava ili kad se vraate iz njih te kad ulazite u EU ili ga naputate preko vanjske granice. Tijekom putovanja u EU-u imajte ih uz sebe za sluaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a provjerite koje su sve isprave potrebne u dravi nelanici EU-a koju elite posjetiti. Imajte na umu da su valjane osobne iskaznice samo one koje su izdale nacionalne vlasti.

  Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  VizeZa putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

  Za nedravljane EU-aPutovnicaPotrebna je valjana putovnica.

  VizaViza za EU na razdoblje od najvie tri mjeseca nije potrebna dravljanima 41 drave, ukljuujui Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland i Sjedinjene Amerike Drave. Popis drava iji dravljani moraju imati vizu prilikom putovanja u Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku razlikuje se od ostalih drava lanica EU-a. Vizu zatraite u konzulatu ili veleposlanstvu drave koju elite posjetiti.

  Ako ste vizu dobili za dravu koja u potpunosti primjenjuje schengenska pravila, njome vam je automatski omogueno putovanje ostalim dravama unutar schengenskog sustava. Osim toga, ako imate valjanu dozvolu boravka u jednoj od drava lanica schengenskog sustava, ona vrijedi kao viza. Nacionalna viza moda e vam biti potrebna za putovanje u dravu koja nije u schengenskom sustavu.

  NA-01-13-671-H

  R-C

 • Europsku uniju ini 28 drava koje se proteu od Laponije na sjeveru Europe do Sredozemnog mora te od zapadne obale Irske do obala Cipra: one ine bogatu tapiseriju krajolika od kamenitih obala do pjeanih plaa, plodnih panjaka do sunih ravnica, od jezera i uma do arktikih tundra.

  Narodi Europe sa svojim raznolikim tradicijama, kulturama i jezicima ine vie od 7% svjetske populacije. Njihovo povijesno naslijee zacrtano je jo u prapovijesnim piljskim crteima, grkim i rimskim starinama, maurskoj arhitekturi, srednjovjekovnim utvrdama, renesansnim palaama i baroknim crkvama. U jednakoj mjeri putnike privlai i moderna Europa sa svojim pulsirajuim gradovima, raznolikim kulturnim sveanostima, zimskim i ljetnim sportovima i bogatom kulinarskom ponudom .

  Europljani vole putovanja, koja su uvelike jednostavnija otkako je ukinuta veina formalnosti u vezi s putovnicama i prtljagom. Osamnaest drava lanica EU-a koristi se istom valutom, eurom, to olakava usporedbu cijena i pojednostavnjuje putovanje s obzirom na to da nije potrebno mijenjati novac. Stvaranje jedinstvenog trita s vie od 500milijuna ljudi povealo je izbor i smanjilo cijene. Veina Europljana smatra da je putovanje unutar EU-a jednostavno poput putovanja unutar njihove domovine.

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

  Potrebne ispraveZa dravljane EU-a Putovnica ili osobna iskaznicaZahvaljujui schengenskim pravilima koja su dio zakonodavstva EU-a, vie ne postoje granine provjere izmeu 22 drave lanice EU-a. Tim su pravilima ukinute sve unutarnje granine provjere, no ujedno su postavljene i uinkovite provjere na vanjskim granicama EU-a te je uvedena zajednika vizna politika. U schengenskom su sustavu sve drave lanice EU-a osim Bugarske, Irske, Hrvatske, Cipra, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtentajn, Norveka i vicarska takoer su lanice schengenskog sustava, iako nisu drave lanice EU-a.

  Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat e vam ako putujete u jednu od est drava koje nisu lanice schengenskog sustava ili kad se vraate iz njih te kad ulazite u EU ili ga naputate preko vanjske granice. Tijekom putovanja u EU-u imajte ih uz sebe za sluaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a provjerite koje su sve isprave potrebne u dravi nelanici EU-a koju elite posjetiti. Imajte na umu da su valjane osobne iskaznice samo one koje su izdale nacionalne vlasti.

  Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  VizeZa putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

  Za nedravljane EU-aPutovnicaPotrebna je valjana putovnica.

  VizaViza za EU na razdoblje od najvie tri mjeseca nije potrebna dravljanima 41 drave, ukljuujui Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland i Sjedinjene Amerike Drave. Popis drava iji dravljani moraju imati vizu prilikom putovanja u Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku razlikuje se od ostalih drava lanica EU-a. Vizu zatraite u konzulatu ili veleposlanstvu drave koju elite posjetiti.

  Ako ste vizu dobili za dravu koja u potpunosti primjenjuje schengenska pravila, njome vam je automatski omogueno putovanje ostalim dravama unutar schengenskog sustava. Osim toga, ako imate valjanu dozvolu boravka u jednoj od drava lanica schengenskog sustava, ona vrijedi kao viza. Nacionalna viza moda e vam biti potrebna za putovanje u dravu koja nije u schengenskom sustavu.

  NA-01-13-671-H

  R-C

 • NovacEuroVie od 60% dravljana EU-a koristi se eurom, dakle vie od 334milijuna ljudi u 18 drava lanica EU-a.

  KupnjaUnutar EU-aKad putujete po dravama lanicama EU-a, nema ogranienja na vrstu proizvoda koju ete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i troarine) ukljueni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge drave lanice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obraunati iznosi drugih poreza.

  Duhanski proizvodi i alkoholSvaka drava moe odrediti smjernice u vezi s koliinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu uporabu. Ako nosite veu koliinu robe te vrste, moe vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Okvirne koliine ne smiju prelaziti:

  800 cigareta 400 cigarilosa 200 cigara 1kg duhana 10 litara estokog pia 20 litara pojaanog vina (kao to su porto ili eri) 90 litara vina (od ega najvie 60 litara pjenuavog vina) 110 litara piva

  HranaNe postoje openita ogranienja u vezi s koliinom mesnih ili mlijenih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

  Ulazak u EUAko ulazite u EU iz drave nelanice EU-a, smijete unijeti robu osloboenu od PDV-a i troarina za osobne potrebe unutar koliina navedenih u nastavku. To se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih podruja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i troarinama.

  Alkoholna pia 1litra alkoholnog pia s postotkom alkohola 22% ili 2litre

  pojaanog vina ili pjenuavog vina 4litre vina 16litara piva

  Drave lanice EU-a koje se koriste eurom: Belgija, Njemaka, Estonija, Irska, Grka, panjolska, Francuska, Italija, Cipar, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Slovenija, Slovaka i Finska.

  Drave lanice EU-a koje se ne koriste eurom.

  Euro se oznaava simbolom . Novanice eura istovjetne su u svim dravama, ali svaka drava kuje vlastite kovanice, s jednom stranom koja je jednaka u svim dravama lanicama i drugom na kojoj je otisnut karakteristini nacionalni prikaz. Sve novanice i kovanice mogu se rabiti u svim dravama lanicama koje se koriste eurom, ukljuujui veliki broj njihovih prekomorskih podruja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kako je utvreno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom slui se i dio drava i teritorija poput Kosova ili Crne Gore.

  U europskim dravama izvan europodruja veliki broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turistikim mjestima, prihvaa plaanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i karticePodizanje eura s bankomata u svim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate raun u vaoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vaoj zemlji ili unutar EU-a. Jednake naknade primjenjuju se i prilikom prijenosa eura s jednog rauna na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaanja, bez obzira na to je li uplata izvrena unutar drave ili u drugu dravu lanicu EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Meunarodna plaanja u ostalima valutama ne podlijeu tim odredbama.

  Ako uete u EU ili naputate EU s najmanje 10000 gotovine (ili s istim iznosom u drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dunosnicima.

 • NovacEuroVie od 60% dravljana EU-a koristi se eurom, dakle vie od 334milijuna ljudi u 18 drava lanica EU-a.

  KupnjaUnutar EU-aKad putujete po dravama lanicama EU-a, nema ogranienja na vrstu proizvoda koju ete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i troarine) ukljueni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge drave lanice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obraunati iznosi drugih poreza.

  Duhanski proizvodi i alkoholSvaka drava moe odrediti smjernice u vezi s koliinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu uporabu. Ako nosite veu koliinu robe te vrste, moe vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Okvirne koliine ne smiju prelaziti:

  800 cigareta 400 cigarilosa 200 cigara 1kg duhana 10 litara estokog pia 20 litara pojaanog vina (kao to su porto ili eri) 90 litara vina (od ega najvie 60 litara pjenuavog vina) 110 litara piva

  HranaNe postoje openita ogranienja u vezi s koliinom mesnih ili mlijenih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

  Ulazak u EUAko ulazite u EU iz drave nelanice EU-a, smijete unijeti robu osloboenu od PDV-a i troarina za osobne potrebe unutar koliina navedenih u nastavku. To se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih podruja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i troarinama.

  Alkoholna pia 1litra alkoholnog pia s postotkom alkohola 22% ili 2litre

  pojaanog vina ili pjenuavog vina 4litre vina 16litara piva

  Drave lanice EU-a koje se koriste eurom: Belgija, Njemaka, Estonija, Irska, Grka, panjolska, Francuska, Italija, Cipar, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Slovenija, Slovaka i Finska.

  Drave lanice EU-a koje se ne koriste eurom.

  Euro se oznaava simbolom . Novanice eura istovjetne su u svim dravama, ali svaka drava kuje vlastite kovanice, s jednom stranom koja je jednaka u svim dravama lanicama i drugom na kojoj je otisnut karakteristini nacionalni prikaz. Sve novanice i kovanice mogu se rabiti u svim dravama lanicama koje se koriste eurom, ukljuujui veliki broj njihovih prekomorskih podruja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kako je utvreno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom slui se i dio drava i teritorija poput Kosova ili Crne Gore.

  U europskim dravama izvan europodruja veliki broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turistikim mjestima, prihvaa plaanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i karticePodizanje eura s bankomata u svim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate raun u vaoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vaoj zemlji ili unutar EU-a. Jednake naknade primjenjuju se i prilikom prijenosa eura s jednog rauna na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaanja, bez obzira na to je li uplata izvrena unutar drave ili u drugu dravu lanicu EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Meunarodna plaanja u ostalima valutama ne podlijeu tim odredbama.

  Ako uete u EU ili naputate EU s najmanje 10000 gotovine (ili s istim iznosom u drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dunosnicima.

 • Duhanski proizvodiSvaka drava lanica EU-a ima pravo izbora hoe li primjenjivati vie ili nie ogranienje na putnike koji dolaze iz zemalja nelanica EU-a. Ako se primjenjuje nie ogranienje, ono se moe primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grka, Latvija, Litva, Maarska, Poljska, Slovaka i vedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

  Vie ogranienje nie ogranienje200 cigareta ili 40 cigareta ili100 cigarilosa ili 20 cigarilosa ili50 cigara ili 10 cigara ili250g duhana ili 50g duhana

  Ostala roba ukljuujui parfemeAko putujete zrakom ili morem, moete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 eura, a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 eura. Neke drave lanice EU-a nie ogranienje primjenjuju na putnike mlae od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne moe biti manja od 150 eura.

  HranaProtuzakonito je unoenje mesnih ili mlijenih proizvoda, ak i u malim koliinama, pri povratku iz veine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtentajn, Norveka, San Marino i vicarska. Razlog tomu je zatita stoke unutar EU-a od ivotinjskih bolesti.

  Pomo potroaimaKao potroa, zatieni ste osnovnim zakonima svagdje unutar EU-a.

  Provjerite to jedete. Moete biti sigurni da su sigurnosni standardi za hranu na najvioj moguoj razini zahvaljujui strogim zakonima u vezi s proizvodnjom, preradom i prodajom hrane. Zakonodavstvo EU-a o oznaivanju hrane omoguuje vam pristup informacijama kako biste mogli odluiti to kupiti. Moete provjeriti sastojke, ukljuujui one koji se najee povezuju s alergijama ili netolerancijom na odreene namirnice. Obratite pozornost i na logo na proizvodima organskog podrijela u EU-u.

  Provjerite to kupujete.Kozmetiki proizvodi moraju imati oznaku roka trajanja nakon otvaranja proizvoda. Provjerite simbol otvorene kutijice.

  Proizvodi za sunanje sada imaju jasnije oznake, ukljuujui standardiziranu oznaku zatite od UVA zraenja.

  Oznaka na pojedinim proizvodima kao to su igrake, elektrini ureaji ili mobilni telefoni jami sukladnost sa svim relevantnim zahtjevima EU-a glede sigurnosti, zdravlja i zatite okolia.

  Usporedite cijene. Puna cijena svake vrste robe koja je na prodaju, ukljuujui PDV, mora biti jasno izloena, kao i jedinina cijena cijena kilograma ili litre.

  Rijeite sve probleme. Europski centri za zatitu potroaa daju praktine informacije o pravima potroaa unutar EU-a, kao i savjete i pomo pri prekograninim albama ili sporovima. Centri postoje u svim dravama lanicama EU-a, kao i u Norvekoj i Islandu.

  Zatita okoliaVeina Europljana eli aktivno sudjelovati u problematici klimatskih promjena i zatite okolia. Prilikom planiranja putovanja uzmite u obzir potencijalne naine utede energije i sredstava te smanjivanja emisije tetnih plinova.

  Kako biste odabrali ekoloke proizvode, potraite znak zatite okolia EU-a na proizvodima za svakodnevnu uporabu, od ampona do cipela. Na taj ete nain prema stupnju zatite okolia lake odabrati smjetaj: hotel, noenje s dorukom, hostel za mlade ili kamp. Znak zatite okolia EU-a pokazat e vam ograniava li mjesto u kojem odsjedate ili kamp potronju energije i vode, smanjuje koliinu otpada i koristi se obnovljivim izvorima energije.

 • Duhanski proizvodiSvaka drava lanica EU-a ima pravo izbora hoe li primjenjivati vie ili nie ogranienje na putnike koji dolaze iz zemalja nelanica EU-a. Ako se primjenjuje nie ogranienje, ono se moe primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grka, Latvija, Litva, Maarska, Poljska, Slovaka i vedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

  Vie ogranienje nie ogranienje200 cigareta ili 40 cigareta ili100 cigarilosa ili 20 cigarilosa ili50 cigara ili 10 cigara ili250g duhana ili 50g duhana

  Ostala roba ukljuujui parfemeAko putujete zrakom ili morem, moete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 eura, a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 eura. Neke drave lanice EU-a nie ogranienje primjenjuju na putnike mlae od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne moe biti manja od 150 eura.

  HranaProtuzakonito je unoenje mesnih ili mlijenih proizvoda, ak i u malim koliinama, pri povratku iz veine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtentajn, Norveka, San Marino i vicarska. Razlog tomu je zatita stoke unutar EU-a od ivotinjskih bolesti.

  Pomo potroaimaKao potroa, zatieni ste osnovnim zakonima svagdje unutar EU-a.

  Provjerite to jedete. Moete biti sigurni da su sigurnosni standardi za hranu na najvioj moguoj razini zahvaljujui strogim zakonima u vezi s proizvodnjom, preradom i prodajom hrane. Zakonodavstvo EU-a o oznaivanju hrane omoguuje vam pristup informacijama kako biste mogli odluiti to kupiti. Moete provjeriti sastojke, ukljuujui one koji se najee povezuju s alergijama ili netolerancijom na odreene namirnice. Obratite pozornost i na logo na proizvodima organskog podrijela u EU-u.

  Provjerite to kupujete.Kozmetiki proizvodi moraju imati oznaku roka trajanja nakon otvaranja proizvoda. Provjerite simbol otvorene kutijice.

  Proizvodi za sunanje sada imaju jasnije oznake, ukljuujui standardiziranu oznaku zatite od UVA zraenja.

  Oznaka na pojedinim proizvodima kao to su igrake, elektrini ureaji ili mobilni telefoni jami sukladnost sa svim relevantnim zahtjevima EU-a glede sigurnosti, zdravlja i zatite okolia.

  Usporedite cijene. Puna cijena svake vrste robe koja je na prodaju, ukljuujui PDV, mora biti jasno izloena, kao i jedinina cijena cijena kilograma ili litre.

  Rijeite sve probleme. Europski centri za zatitu potroaa daju praktine informacije o pravima potroaa unutar EU-a, kao i savjete i pomo pri prekograninim albama ili sporovima. Centri postoje u svim dravama lanicama EU-a, kao i u Norvekoj i Islandu.

  Zatita okoliaVeina Europljana eli aktivno sudjelovati u problematici klimatskih promjena i zatite okolia. Prilikom planiranja putovanja uzmite u obzir potencijalne naine utede energije i sredstava te smanjivanja emisije tetnih plinova.

  Kako biste odabrali ekoloke proizvode, potraite znak zatite okolia EU-a na proizvodima za svakodnevnu uporabu, od ampona do cipela. Na taj ete nain prema stupnju zatite okolia lake odabrati smjetaj: hotel, noenje s dorukom, hostel za mlade ili kamp. Znak zatite okolia EU-a pokazat e vam ograniava li mjesto u kojem odsjedate ili kamp potronju energije i vode, smanjuje koliinu otpada i koristi se obnovljivim izvorima energije.

 • Dolazak na odrediteCestomVozaka dozvolaValjana vozaka dozvola izdana u dravi lanici EU-a vrijedi na podruju cijelog EU-a. Svaka nova vozaka dozvola izdaje se u obliku plastine kartice standardnoga europskog formata. U nekim je zemljama, uz valjanu vozaku dozvolu, potrebna i prometna dozvola.

  Osiguranje vozilaPrilikom svakog putovanja u EU vae automobilsko osiguranje automatski pokriva minimalni iznos propisan zakonom (odgovornost tree strane). To se primjenjuje i na Islandu, u Lihtentajnu i Norvekoj. Ako imate kasko osiguranje, provjerite pokriva li moda i putovanje u strane zemlje i unutar kojega vremenskog razdoblja.

  Vaa osiguravajua kua moe vam izdati europski obrazac za izjavu o prometnoj nezgodi, standardni dokument kojime je pojednostavnjeno davanje izjave na mjestu dogaaja ako se dogodi prometna nezgoda u inozemstvu.

  Prilikom putovanja u EU nije potrebno imati zelenu kartu, no ona je meunarodni dokaz osiguranja i olakava nagodbe u vezi sa tetom nastalom pri prometnoj nezgodi. Ako ne planirate ponijeti zelenu kartu, bilo bi dobro ponijeti potvrdu o osiguranju.

  Sigurna vonjaZahvaljujui poboljanjima sigurnosti vozila, konstrukcija cesta i tunela te kampanjama za sigurnost na cestama na razini EU-a, kao i nacionalnoj razini, broj smrtnih sluajeva u prometu od 2001. na podruju EU-a pao je za 43%.

  U svim dravama lanicama EU-a moraju se koristiti sigurnosni pojasi u vozilima u kojima su ugraeni. Automobili i kamioni, a ako je mogue i ostala vozila, moraju imati ugraene sigurnosne sustave za dranje djece.

  Uporaba mobilnih telefona tijekom vonje u velikoj mjeri poveava mogunost prometne nesree i zabranjena je u svim dravama lanicama EU-a, izravno ili neizravno.

  Najvea doputena razina alkohola u krvi varira od 0mg/ml do 0,8mg/ml. Podrobnije obavijesti o sigurnosti na cestama u pojedinim dravama lanicama EU-a, ukljuujui ogranienja brzine, obvezno paljenje svjetala tijekom dana i uporabu zimskih guma, kao i sigurnosne opreme za motocikliste

  i bicikliste nalaze se na: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm.

  Pronalaenje vozaa koji su u inozemstvu napravili prometni prekraj poput prebrze vonje ili vonje pod utjecajem alkohola znatno je olakano otkako je poboljana prekogranina razmjena podataka.

  Imajte na umu da se u Irskoj, Cipru, Malti i Ujedinjenoj Kraljevini vozi lijevom stranom ceste, a u pojedinim dravama kao to su Belgija, Francuska, Nizozemska i Portugal vrijedi pravilo prednosti vozila s desne strane.

  ZrakomStvaranje jedinstvenoga europskog trita u podruju zranog prometa omoguilo je nie cijene vonje i vei broj prijevoznika, linija i putnikih usluga. EU omoguuje let na podruju EU-a svakom prijevozniku i floti koji s u sukladni sigurnosnim standardima EU-a, ukljuujui otvaranje domaih linija u inozemstvu. Putnici u zranom prometu lako mogu usporediti cijene s obzirom na to da sve objavljene cijene obvezno ukljuuju cijenu vonje, sve poreze, pristojbe i doplate.

  U cilju osiguravanja visoke razine sigurnosti na podruju EU-a, utvrena su pravila za sve odlazne letove sa zranih luka na podruju EU-a glede standarda sigurnosnih provjera putnika, rune prtljage i prijavljene prtljage. Pravilima EU-a utvren je popis predmeta koji se ne smiju unositi u kabinu zrakoplova, kao i predmeta koji se ne smiju nalaziti u prijavljenoj prtljazi koja e biti smjetena u prtljani prostor zrakoplova. Ogranienja u pogledu koliine tekuine koje se kroz kontrolne toke mogu unijeti u runoj prtljazi jo uvijek su na snazi te e se vjerojatno smanjiti nakon uvoenja provjere na tekue eksplozive.

  Na podruju EU-a i dalje postoji popis zranih prijevoznika kojima je zabranjeno poslovanje ili koritenje zranim lukama na podruju EU-a.

  eljeznicomUnutar EU-a postoji vie od 213000km eljeznikih pruga koje omoguuju razne meunarodne putnike usluge. U nekoliko zemalja postoji vie od 6800km brzih linija koje povezuju vane osovine poput onih ParizLondon, RimMilano i MadridBarcelona, na kojima vlakovi postiu brzine do 350km/h, a postojee mree i dalje se ire.

  Morem ili unutarnjim plovnim putovimaIzmeu drava lanica EU-a postoje razliiti pomorski pravci na kojima se nude redovite, visokokvalitetne usluge prijevoza umjesto prijevoza cestovnim ili eljeznikim pravcima ili u kombinaciji s njima. Postoji i vie od 42000km unutarnjih plovnih putova. EU je meu pionirima poboljanja pomorske sigurnosti i promicanja visokih standarda s pravilima o zatiti putnika i posade na trajektima ili drugim plovilima koja plove u europske luke ili iz njih, kao i putnikih brodova koji plove na podruju EU-a.

 • Dolazak na odrediteCestomVozaka dozvolaValjana vozaka dozvola izdana u dravi lanici EU-a vrijedi na podruju cijelog EU-a. Svaka nova vozaka dozvola izdaje se u obliku plastine kartice standardnoga europskog formata. U nekim je zemljama, uz valjanu vozaku dozvolu, potrebna i prometna dozvola.

  Osiguranje vozilaPrilikom svakog putovanja u EU vae automobilsko osiguranje automatski pokriva minimalni iznos propisan zakonom (odgovornost tree strane). To se primjenjuje i na Islandu, u Lihtentajnu i Norvekoj. Ako imate kasko osiguranje, provjerite pokriva li moda i putovanje u strane zemlje i unutar kojega vremenskog razdoblja.

  Vaa osiguravajua kua moe vam izdati europski obrazac za izjavu o prometnoj nezgodi, standardni dokument kojime je pojednostavnjeno davanje izjave na mjestu dogaaja ako se dogodi prometna nezgoda u inozemstvu.

  Prilikom putovanja u EU nije potrebno imati zelenu kartu, no ona je meunarodni dokaz osiguranja i olakava nagodbe u vezi sa tetom nastalom pri prometnoj nezgodi. Ako ne planirate ponijeti zelenu kartu, bilo bi dobro ponijeti potvrdu o osiguranju.

  Sigurna vonjaZahvaljujui poboljanjima sigurnosti vozila, konstrukcija cesta i tunela te kampanjama za sigurnost na cestama na razini EU-a, kao i nacionalnoj razini, broj smrtnih sluajeva u prometu od 2001. na podruju EU-a pao je za 43%.

  U svim dravama lanicama EU-a moraju se koristiti sigurnosni pojasi u vozilima u kojima su ugraeni. Automobili i kamioni, a ako je mogue i ostala vozila, moraju imati ugraene sigurnosne sustave za dranje djece.

  Uporaba mobilnih telefona tijekom vonje u velikoj mjeri poveava mogunost prometne nesree i zabranjena je u svim dravama lanicama EU-a, izravno ili neizravno.

  Najvea doputena razina alkohola u krvi varira od 0mg/ml do 0,8mg/ml. Podrobnije obavijesti o sigurnosti na cestama u pojedinim dravama lanicama EU-a, ukljuujui ogranienja brzine, obvezno paljenje svjetala tijekom dana i uporabu zimskih guma, kao i sigurnosne opreme za motocikliste

  i bicikliste nalaze se na: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm.

  Pronalaenje vozaa koji su u inozemstvu napravili prometni prekraj poput prebrze vonje ili vonje pod utjecajem alkohola znatno je olakano otkako je poboljana prekogranina razmjena podataka.

  Imajte na umu da se u Irskoj, Cipru, Malti i Ujedinjenoj Kraljevini vozi lijevom stranom ceste, a u pojedinim dravama kao to su Belgija, Francuska, Nizozemska i Portugal vrijedi pravilo prednosti vozila s desne strane.

  ZrakomStvaranje jedinstvenoga europskog trita u podruju zranog prometa omoguilo je nie cijene vonje i vei broj prijevoznika, linija i putnikih usluga. EU omoguuje let na podruju EU-a svakom prijevozniku i floti koji s u sukladni sigurnosnim standardima EU-a, ukljuujui otvaranje domaih linija u inozemstvu. Putnici u zranom prometu lako mogu usporediti cijene s obzirom na to da sve objavljene cijene obvezno ukljuuju cijenu vonje, sve poreze, pristojbe i doplate.

  U cilju osiguravanja visoke razine sigurnosti na podruju EU-a, utvrena su pravila za sve odlazne letove sa zranih luka na podruju EU-a glede standarda sigurnosnih provjera putnika, rune prtljage i prijavljene prtljage. Pravilima EU-a utvren je popis predmeta koji se ne smiju unositi u kabinu zrakoplova, kao i predmeta koji se ne smiju nalaziti u prijavljenoj prtljazi koja e biti smjetena u prtljani prostor zrakoplova. Ogranienja u pogledu koliine tekuine koje se kroz kontrolne toke mogu unijeti u runoj prtljazi jo uvijek su na snazi te e se vjerojatno smanjiti nakon uvoenja provjere na tekue eksplozive.

  Na podruju EU-a i dalje postoji popis zranih prijevoznika kojima je zabranjeno poslovanje ili koritenje zranim lukama na podruju EU-a.

  eljeznicomUnutar EU-a postoji vie od 213000km eljeznikih pruga koje omoguuju razne meunarodne putnike usluge. U nekoliko zemalja postoji vie od 6800km brzih linija koje povezuju vane osovine poput onih ParizLondon, RimMilano i MadridBarcelona, na kojima vlakovi postiu brzine do 350km/h, a postojee mree i dalje se ire.

  Morem ili unutarnjim plovnim putovimaIzmeu drava lanica EU-a postoje razliiti pomorski pravci na kojima se nude redovite, visokokvalitetne usluge prijevoza umjesto prijevoza cestovnim ili eljeznikim pravcima ili u kombinaciji s njima. Postoji i vie od 42000km unutarnjih plovnih putova. EU je meu pionirima poboljanja pomorske sigurnosti i promicanja visokih standarda s pravilima o zatiti putnika i posade na trajektima ili drugim plovilima koja plove u europske luke ili iz njih, kao i putnikih brodova koji plove na podruju EU-a.

 • Prava putnikaEU je jedino podruje u svijetu na kojemu putnici imaju velik broj prava u svim vrstama prijevoza: cestovnome, zranome, eljeznikome i vodnome. Putnici unutar EU-a, ukljuujui putnike s posebnim potrebama i one smanjene pokretljivosti, imaju pravo na precizne, pravodobne i dostupne informacije, pomo te u odreenim okolnostima, odtetu u sluaju otkazivanja putovanja ili velikog kanjenja.

  Putnici u autobusnom prometuSvi putnici u autobusnom prometu imaju pravo na primjerene informacije o uslugama i pravima putnika prije i tijekom putovanja. Putnici koji se koriste meunarodnim uslugama na putovanjima najmanje 250km imaju dodatna prava poput pomoi, nadoknade ili preusmjeravanja u sluaju kanjenja ili otkazivanja puta.

  Putnici u zranom prometuKao putnik u zranom prometu, imate pravo na informacije, nadoknadu, preusmjeravanje, odtetu (pod odreenim okolnostima) te pomo ako va let kasni, ako je otkazan ili ako vam je uskraeno ukrcavanje. Ta se prava odnose na putnike na svim letovima sa zranih luka na podruju EU-a ili dolaznim letovima na podruje EU-a, koje su organizirali zrani prijevoznici iz EU-a.

  Zrani prijevoznici odgovorni su za ukradenu i oteenu prtljagu ili prtljagu s kojom se nije ispravno rukovalo. Putnici imaju odreena prava i ako putuju u sklopu aranmana.

  Prava putnika u eljeznikom prometuPrava putnika u eljeznikom prometu znatno su poveana i poboljana zakonodavstvom EU-a, koje ukljuuje bolje informacije i prava u sluaju kanjenja, nemogunosti presjedanja i otkazivanja na svim meunarodnim eljeznikim uslugama unutar EU-a.

  Prava putnika u brodskom prometuPutnici koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima imaju pravo nadoknade, preusmjeravanja, odtete i pomoi u sluaju otkazivanja ili kanjenja, kao i pravo na odgovarajue i lako dostupne informacije. Ta se prava primjenjuju, uz neke iznimke, na sve koji se slue putnikim uslugama isplovljavanja iz luka na podruju EU-a ili uplovljavanja u njih te uslugama krstarenja ako je luka ukrcaja na podruju EU-a.

  Putnici s posebnim potrebama i oni smanjene pokretljivostiPutnici s posebnim potrebama i oni smanjene pokretljivosti imaju posebna prava. Imaju pravo na besplatnu pomo na zranim lukama, eljeznikim postajama i lukama te odreenim autobusnim terminalima, kao i u zrakoplovima, vlakovima, brodovima i autobusima. Prilikom rezervacije potrebno je obavijestiti prijevoznika ili operatora o posebnim potrebama, kao i u sluaju kupnje karte unaprijed ili najmanje 48 sati prije putovanja (36 sati u sluaju putovanja autobusom).

  Ako putujete automobilom i imate pravo na koritenje parkirnih mjesta za osobe s posebnim potrebama u matinoj dravi, standardni model kartice EU-a za parkiranje za osobe s posebnim potrebama priznaje se u svim dravama lanicama EU-a i omoguuje vam uporabu parkirnih mjesta namijenjenih osobama s posebnim potrebama u ostalim dravama lanicama EU-a.

  Pravni lijekAko smatrate da su tijekom putovanja povrijeena vaih prava i elite zatraiti pravni lijek, potrebno je najprije kontaktirati s prijevoznikom ili operatorom. Ako oni ne uspiju ispuniti svoje obveze, moete se obratiti nacionalnom provedbenom tijelu nadlenom za va nain putovanja. Za vie informacija i pojedinosti o nadlenom provedbenom tijelu nazovite besplatni broj slube Europe Direct: 0080067891011.

  Briga o zdravljuDostupnost zdravstvene njegeAko se vi, kao dravljanin EU-a, odjednom razbolite ili tijekom privremenog posjeta nekoj dravi lanici EU-a, Islandu, Lihtentajnu, Norvekoj ili vicarskoj doivite nezgodu, imate pravo koritenja uslugama javnog zdravstva pod istim uvjetima i po jednakim cijenama kao i osigurani dravljani zemlje u koju ste doputovali. Svaka drava ima vlastita pravila u vezi s naknadama u javnom zdravstvu. U pojedinim dravama obrada je besplatna, u nekima snosite dio trokova, a u nekima ete morati pokriti cjelokupni iznos te potom traiti povrat sredstava. Zbog tog razloga, uvajte raune, recepte i potvrde. Zahtjev za nadoknadu trokova moete predati u zemlji koju posjeujete ili po povratku u matinu dravu.

  Europskom karticom zdravstvenog osiguranja dokazujete da ste osigurani u dravi lanici EU-a. To pojednostavnjuje postupak i ubrzava nadoknadu trokova. Kartica je besplatna i moete ju zatraiti od vaega dravnog zdravstvenog osiguranja. Neke drave ugrauju europsku karticu zdravstvenog osiguranja na poleinu dravne kartice zdravstvenog osiguranja, dok druge izdaju dvije zasebne kartice.

  Putno osiguranjeEuropska kartica zdravstvenog osiguranja ne moe biti zamjena za putno osiguranje te se njome ne mogu pokriti svi trokovi zdravstvene njege ili trokovi povratka u domovinu, stoga je preporuljivo napraviti policu putnog osiguranja kojom su pokriveni navedeni sluajevi.

 • Prava putnikaEU je jedino podruje u svijetu na kojemu putnici imaju velik broj prava u svim vrstama prijevoza: cestovnome, zranome, eljeznikome i vodnome. Putnici unutar EU-a, ukljuujui putnike s posebnim potrebama i one smanjene pokretljivosti, imaju pravo na precizne, pravodobne i dostupne informacije, pomo te u odreenim okolnostima, odtetu u sluaju otkazivanja putovanja ili velikog kanjenja.

  Putnici u autobusnom prometuSvi putnici u autobusnom prometu imaju pravo na primjerene informacije o uslugama i pravima putnika prije i tijekom putovanja. Putnici koji se koriste meunarodnim uslugama na putovanjima najmanje 250km imaju dodatna prava poput pomoi, nadoknade ili preusmjeravanja u sluaju kanjenja ili otkazivanja puta.

  Putnici u zranom prometuKao putnik u zranom prometu, imate pravo na informacije, nadoknadu, preusmjeravanje, odtetu (pod odreenim okolnostima) te pomo ako va let kasni, ako je otkazan ili ako vam je uskraeno ukrcavanje. Ta se prava odnose na putnike na svim letovima sa zranih luka na podruju EU-a ili dolaznim letovima na podruje EU-a, koje su organizirali zrani prijevoznici iz EU-a.

  Zrani prijevoznici odgovorni su za ukradenu i oteenu prtljagu ili prtljagu s kojom se nije ispravno rukovalo. Putnici imaju odreena prava i ako putuju u sklopu aranmana.

  Prava putnika u eljeznikom prometuPrava putnika u eljeznikom prometu znatno su poveana i poboljana zakonodavstvom EU-a, koje ukljuuje bolje informacije i prava u sluaju kanjenja, nemogunosti presjedanja i otkazivanja na svim meunarodnim eljeznikim uslugama unutar EU-a.

  Prava putnika u brodskom prometuPutnici koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima imaju pravo nadoknade, preusmjeravanja, odtete i pomoi u sluaju otkazivanja ili kanjenja, kao i pravo na odgovarajue i lako dostupne informacije. Ta se prava primjenjuju, uz neke iznimke, na sve koji se slue putnikim uslugama isplovljavanja iz luka na podruju EU-a ili uplovljavanja u njih te uslugama krstarenja ako je luka ukrcaja na podruju EU-a.

  Putnici s posebnim potrebama i oni smanjene pokretljivostiPutnici s posebnim potrebama i oni smanjene pokretljivosti imaju posebna prava. Imaju pravo na besplatnu pomo na zranim lukama, eljeznikim postajama i lukama te odreenim autobusnim terminalima, kao i u zrakoplovima, vlakovima, brodovima i autobusima. Prilikom rezervacije potrebno je obavijestiti prijevoznika ili operatora o posebnim potrebama, kao i u sluaju kupnje karte unaprijed ili najmanje 48 sati prije putovanja (36 sati u sluaju putovanja autobusom).

  Ako putujete automobilom i imate pravo na koritenje parkirnih mjesta za osobe s posebnim potrebama u matinoj dravi, standardni model kartice EU-a za parkiranje za osobe s posebnim potrebama priznaje se u svim dravama lanicama EU-a i omoguuje vam uporabu parkirnih mjesta namijenjenih osobama s posebnim potrebama u ostalim dravama lanicama EU-a.

  Pravni lijekAko smatrate da su tijekom putovanja povrijeena vaih prava i elite zatraiti pravni lijek, potrebno je najprije kontaktirati s prijevoznikom ili operatorom. Ako oni ne uspiju ispuniti svoje obveze, moete se obratiti nacionalnom provedbenom tijelu nadlenom za va nain putovanja. Za vie informacija i pojedinosti o nadlenom provedbenom tijelu nazovite besplatni broj slube Europe Direct: 0080067891011.

  Briga o zdravljuDostupnost zdravstvene njegeAko se vi, kao dravljanin EU-a, odjednom razbolite ili tijekom privremenog posjeta nekoj dravi lanici EU-a, Islandu, Lihtentajnu, Norvekoj ili vicarskoj doivite nezgodu, imate pravo koritenja uslugama javnog zdravstva pod istim uvjetima i po jednakim cijenama kao i osigurani dravljani zemlje u koju ste doputovali. Svaka drava ima vlastita pravila u vezi s naknadama u javnom zdravstvu. U pojedinim dravama obrada je besplatna, u nekima snosite dio trokova, a u nekima ete morati pokriti cjelokupni iznos te potom traiti povrat sredstava. Zbog tog razloga, uvajte raune, recepte i potvrde. Zahtjev za nadoknadu trokova moete predati u zemlji koju posjeujete ili po povratku u matinu dravu.

  Europskom karticom zdravstvenog osiguranja dokazujete da ste osigurani u dravi lanici EU-a. To pojednostavnjuje postupak i ubrzava nadoknadu trokova. Kartica je besplatna i moete ju zatraiti od vaega dravnog zdravstvenog osiguranja. Neke drave ugrauju europsku karticu zdravstvenog osiguranja na poleinu dravne kartice zdravstvenog osiguranja, dok druge izdaju dvije zasebne kartice.

  Putno osiguranjeEuropska kartica zdravstvenog osiguranja ne moe biti zamjena za putno osiguranje te se njome ne mogu pokriti svi trokovi zdravstvene njege ili trokovi povratka u domovinu, stoga je preporuljivo napraviti policu putnog osiguranja kojom su pokriveni navedeni sluajevi.

 • LijekoviAko sa sobom nosite lijekove koji su vam prepisani, ponesite i recept. Nemojte nositi koliinu lijekova veu od one koja vam je potrebna za osobnu uporabu tijekom putovanja, jer bi vee koliine lijekova mogle izazvati sumnju. Nova pravila o prekograninim receptima koja su na snazi na cijelom podruju EU-a pomoi e vam ako vam u inozemstvu zatrebaju lijekovi koje inae dobivate na recept.

  CijepljenjeU pravilu cijepljenje nije preduvjet za putovanje na podruju EU-a, no postoje pojedine preporuke ili zahtjevi za cijepljenje prilikom putovanja u odreene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja svakako sa svojim lijenikom provjerite zahtjeve za zemlju u koju planirate putovati.

  Voda za kupanjeStandardi za vodu za kupanje te vodu openito na podruju cijelog EU-a i dalje su vrlo visoki. Vie od 94% od ukupno 22000 kupalita na plaama, rijekama i jezerima na podruju EU-a ispunjava minimalne standarde kvalitete vode. Podaci o kvaliteti vode na kupalitima mogu se iitati iz slubenih simbola. Dodatno, neobvezne markice poput plave zastave pokazatelj su ispunjavanja specifinih standarda kvalitete vode na pojedinoj plai ili u marini, kao i sigurnosnih standarda, standarda usluga, upravljanja okoliem i podacima.

  KomuniciranjeJeziciEuropa obiluje jezicima, a glavne su jezine porodice germanska, romanska, slavenska, baltika i keltska. EU ima 24 slubena jezika, no postoje i mnogi drugi koji se rjee koriste.

  Vie od polovice Europljana tvrdi da mogu komunicirati na barem jo jednom jeziku osim materinskog, a etvrtina tvrdi da moe komunicirati na barem jo dva. Tijekom putovanja po Europi pokuajte prilikom komunikacije s lokalnim stanovnitvom izgovoriti nekoliko fraza na jeziku dravljana iju zemlju posjeujete. Ovako ete rei hvala:

  Bugarski Blagodarya Maarski Ksznmeki Dkuji Malteki GrazziDanski Tak Nizozemski BedanktEngleski Thank you Njemaki DankeEstonski Aith Poljski DzikujFinski Kiitos Portugalski ObrigadoFrancuski Merci Rumunjski MulumescGrki Efkaristo Slovaki akujemHrvatski Hvala Slovenski HvalaIrski Go raibh maith agat panjolski GraciasLatvijski Paldies vedski Tack Litavski Ai Talijanski Grazie

  TelefonZa meunarodne telefonske pozive iz svih drava lanica EU-a rabi se jedinstveni predbroj 00. Pozivni brojevi za drave jesu:

  43 Austrija32 Belgija

  359 Bugarska357 Cipar420 eka49 Njemaka45 Danska34 panjolska

  372 Estonija33 Francuska

  358 Finska44 Ujedinjena Kraljevina30 Grka36 Maarska

  385 Hrvatska39 Italija

  353 Irska352 Luksemburg370 Litva371 Latvija356 Malta31 Nizozemska

  351 Portugal48 Poljska40 Rumunjska46 vedska

  421 Slovaka386 Slovenija

  Mobilni telefoniPravilima EU-a znatno su smanjeni trokovi uporabe mobilnih ili pametnih telefona. Cijene su sada smanjene i za 80% za veliki broj mobilnih usluga pozive, tekstovne poruke i podatke u usporedbi s cijenama iz 2007. godine. Podatkovni roaming sada je jeftiniji za 91% u usporedbi s cijenama iz 2007.

  Nove najvie mogue cijene, bez PDV-a

  1. srpnja 2013.

  1. srpnja 2014.

  Preuzimanje podataka uinozemstvu (po MB)

  45 centi 20 centi

  Glasovni pozivi (zvanje iz inozemstva) (po minuti)

  24 centi 19 centi

  Glasovni pozivi (preuzeti uinozemstvu) (po minuti)

  7 centi 5 centi

  Slanje SMS poruke iz inozemstva 8 centi 6 centi

  Te su cijene ujedno i najvii mogui iznosi koji mogu biti naplaeni za navedene usluge. Operatori ponekad nude i nie cijene pa uvijek provjerite ponude kako biste pronali najpovoljniju. Osobe koje putuju izvan EU-a sada primaju upozorenja putem tekstovne poruke, elektronike pote ili obavijesti kojom se obavjetavaju kad se priblie iznosu od 50 za preuzimanje podataka, ili nekome drugom prije dogovorenom iznosu. Na taj nain proirena je usluga upozorenja koja je trenutno u uporabi na podruju EU-a.

  Od 1. srpnja 2014. potroai e imati pravo koritenja uslugama zasebnog pruatelja usluga mobilnog roaminga, dakle, moi e odabrati jeftiniju uslugu roaminga u dravi koju posjeuju ili konkurentskog operatera u svojim zemljama, bez promjene SIM kartice.

  PotarinaPotanske marke mogu se rabiti samo u dravi u kojoj su kupljene, ak i ako im je cijena izraena u eurima.

 • LijekoviAko sa sobom nosite lijekove koji su vam prepisani, ponesite i recept. Nemojte nositi koliinu lijekova veu od one koja vam je potrebna za osobnu uporabu tijekom putovanja, jer bi vee koliine lijekova mogle izazvati sumnju. Nova pravila o prekograninim receptima koja su na snazi na cijelom podruju EU-a pomoi e vam ako vam u inozemstvu zatrebaju lijekovi koje inae dobivate na recept.

  CijepljenjeU pravilu cijepljenje nije preduvjet za putovanje na podruju EU-a, no postoje pojedine preporuke ili zahtjevi za cijepljenje prilikom putovanja u odreene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja svakako sa svojim lijenikom provjerite zahtjeve za zemlju u koju planirate putovati.

  Voda za kupanjeStandardi za vodu za kupanje te vodu openito na podruju cijelog EU-a i dalje su vrlo visoki. Vie od 94% od ukupno 22000 kupalita na plaama, rijekama i jezerima na podruju EU-a ispunjava minimalne standarde kvalitete vode. Podaci o kvaliteti vode na kupalitima mogu se iitati iz slubenih simbola. Dodatno, neobvezne markice poput plave zastave pokazatelj su ispunjavanja specifinih standarda kvalitete vode na pojedinoj plai ili u marini, kao i sigurnosnih standarda, standarda usluga, upravljanja okoliem i podacima.

  KomuniciranjeJeziciEuropa obiluje jezicima, a glavne su jezine porodice germanska, romanska, slavenska, baltika i keltska. EU ima 24 slubena jezika, no postoje i mnogi drugi koji se rjee koriste.

  Vie od polovice Europljana tvrdi da mogu komunicirati na barem jo jednom jeziku osim materinskog, a etvrtina tvrdi da moe komunicirati na barem jo dva. Tijekom putovanja po Europi pokuajte prilikom komunikacije s lokalnim stanovnitvom izgovoriti nekoliko fraza na jeziku dravljana iju zemlju posjeujete. Ovako ete rei hvala:

  Bugarski Blagodarya Maarski Ksznmeki Dkuji Malteki GrazziDanski Tak Nizozemski BedanktEngleski Thank you Njemaki DankeEstonski Aith Poljski DzikujFinski Kiitos Portugalski ObrigadoFrancuski Merci Rumunjski MulumescGrki Efkaristo Slovaki akujemHrvatski Hvala Slovenski HvalaIrski Go raibh maith agat panjolski GraciasLatvijski Paldies vedski Tack Litavski Ai Talijanski Grazie

  TelefonZa meunarodne telefonske pozive iz svih drava lanica EU-a rabi se jedinstveni predbroj 00. Pozivni brojevi za drave jesu:

  43 Austrija32 Belgija

  359 Bugarska357 Cipar420 eka49 Njemaka45 Danska34 panjolska

  372 Estonija33 Francuska

  358 Finska44 Ujedinjena Kraljevina30 Grka36 Maarska

  385 Hrvatska39 Italija

  353 Irska352 Luksemburg370 Litva371 Latvija356 Malta31 Nizozemska

  351 Portugal48 Poljska40 Rumunjska46 vedska

  421 Slovaka386 Slovenija

  Mobilni telefoniPravilima EU-a znatno su smanjeni trokovi uporabe mobilnih ili pametnih telefona. Cijene su sada smanjene i za 80% za veliki broj mobilnih usluga pozive, tekstovne poruke i podatke u usporedbi s cijenama iz 2007. godine. Podatkovni roaming sada je jeftiniji za 91% u usporedbi s cijenama iz 2007.

  Nove najvie mogue cijene, bez PDV-a

  1. srpnja 2013.

  1. srpnja 2014.

  Preuzimanje podataka uinozemstvu (po MB)

  45 centi 20 centi

  Glasovni pozivi (zvanje iz inozemstva) (po minuti)

  24 centi 19 centi

  Glasovni pozivi (preuzeti uinozemstvu) (po minuti)

  7 centi 5 centi

  Slanje SMS poruke iz inozemstva 8 centi 6 centi

  Te su cijene ujedno i najvii mogui iznosi koji mogu biti naplaeni za navedene usluge. Operatori ponekad nude i nie cijene pa uvijek provjerite ponude kako biste pronali najpovoljniju. Osobe koje putuju izvan EU-a sada primaju upozorenja putem tekstovne poruke, elektronike pote ili obavijesti kojom se obavjetavaju kad se priblie iznosu od 50 za preuzimanje podataka, ili nekome drugom prije dogovorenom iznosu. Na taj nain proirena je usluga upozorenja koja je trenutno u uporabi na podruju EU-a.

  Od 1. srpnja 2014. potroai e imati pravo koritenja uslugama zasebnog pruatelja usluga mobilnog roaminga, dakle, moi e odabrati jeftiniju uslugu roaminga u dravi koju posjeuju ili konkurentskog operatera u svojim zemljama, bez promjene SIM kartice.

  PotarinaPotanske marke mogu se rabiti samo u dravi u kojoj su kupljene, ak i ako im je cijena izraena u eurima.

 • to treba uinitiU Europi postoji mnogo toga to bi trebalo uiniti i vidjeti. Kako biste dobili ideju i informacije za pojedine drave, provjerite internetsku stranicu europskih turistikih odredita (www.visiteurope.com) ili internetske stranice slubenih nacionalnih turistikih organizacija pojedinih drava lanica EU-a.

  Kratice za pojedine drave nalaze se i na registracijskim tablicama automobila.

  EU svake godine podupire i pridonosi mnogim kulturnim projektima i dogaajima diljem Europe, kao to je odreivanje europskoga glavnoga grada kulture. EU financijski podupire izlobe i dogaaje kojima se promie kulturno naslijee odabranih gradova te okuplja mnoge umjetnike i izvoae iz raznih dijelova EU-a.

  Riga, glavni grad Latvije, koji se nalazi na uu rijeke Daugave u Baltiko more, i Ume, sveuilini grad koji se nalazi 400km juno od arktikog kruga u sjevernoj vedskoj, europski su glavni gradovi kulture za 2014. godinu.

  Mons, poznat kao kulturno sredite Valonije u sjeverozapadnoj Belgiji, i Plze, koji lei na etiri rijeke u zapadnoj Bohemiji u ekoj, dijelit e tu titulu 2015.

  Austrija www.austria.info

  Belgija www.visitflanders.com www.opt.beBugarska bulgariatravel.org

  Cipar www.visitcyprus.comeka www.czechtourism.comNjemaka www.germany.travelDanska www.visitdenmark.companjolska www.spain.infoEstonija www.visitestonia.comFrancuska www.franceguide.comFinska www.visitfinland.comUjedinjena Kraljevina www.visitbritain.comGrka www.visitgreece.grMaarska www.gotohungary.com

  Hrvatska www.croatia.hrItalija www.enit.itIrska www.discoverireland.ieLuksemburg www.ont.luLitva www.visitlithuania.netLatvija www.latvia.travelMalta www.visitmalta.comNizozemska www.holland.comPortugal www.visitportugal.comPoljska www.poland.travelRumunjska www.romaniatourism.comvedska www.visitsweden.comSlovaka www.slovakia.travelSlovenija www.slovenia.info

  Struja (napon)Napon je u cijeloj Europi 220240 volta, izmjenini napon od 50Hz. Irska, Cipar, Malta i Ujedinjena Kraljevina koriste etvrtaste utinice s tri pina, no u pravilu sve drave lanice EU-a koriste utinice s dva pina. One se mogu donekle razlikovati, ali ete ih svugdje moi uporabiti za ukljuivanje suila za kosu, brijaih aparata i slinih aparata. Adaptere najee moete kupiti u zranim lukama ili turistikim odmaralitima.

  Vremenske zoneLjetno vrijemeLjetno raunanje vremena u EU-u poinje 30. oujka 2014. te se ure pomiu za jedan sat unaprijed, a zavrava 26. listopada 2014. kad se vraaju jedan sat unatrag. Datumi pomicanja sata u 2015. jesu 29. oujak i 25. listopad.

  LjubimciNa putovanje moete bez problema povesti psa, maku ili afrikog tvora ako imate europsku putovnicu za kune ljubimce koju vam moe izdati svaki veterinar. Svi psi, make i afriki tvorovi moraju imati putovnicu te ugraeni mikroip za potrebe identifikacije, ili jasno itljivu tetoviranu oznaku koja je napravljena prije srpnja 2011. Moraju biti cijepljeni protiv bjesnoe, a podrobni podaci o cjepivu moraju biti uneseni u putovnicu. ivotinja mora biti cijepljena nakon ugradnje mikroipa ili tetoviranja oznake.

  Prije putovanja u Finsku, Irsku, Maltu i Ujedinjenu Kraljevinu psi moraju pri veterinaru proi tretman protiv parazita. Tretman mora biti podrobno unesen u putovnicu za kune ljubimce, a pas moe putovati jedan do pet dana nakon zavretka tretmana.

  Putovnica EU-a za kune ljubimce valjana je jedino za pse, make i afrike tvorove. Ako na put elite povesti drugu vrstu ljubimca, kao to je zec, ptica ili neka vrsta glodavca, svakako se prije putovanja raspitajte pri svojem veterinaru.

  GMT +3GMT +2GMT +1GMT GMT +4 GMT +5

 • to treba uinitiU Europi postoji mnogo toga to bi trebalo uiniti i vidjeti. Kako biste dobili ideju i informacije za pojedine drave, provjerite internetsku stranicu europskih turistikih odredita (www.visiteurope.com) ili internetske stranice slubenih nacionalnih turistikih organizacija pojedinih drava lanica EU-a.

  Kratice za pojedine drave nalaze se i na registracijskim tablicama automobila.

  EU svake godine podupire i pridonosi mnogim kulturnim projektima i dogaajima diljem Europe, kao to je odreivanje europskoga glavnoga grada kulture. EU financijski podupire izlobe i dogaaje kojima se promie kulturno naslijee odabranih gradova te okuplja mnoge umjetnike i izvoae iz raznih dijelova EU-a.

  Riga, glavni grad Latvije, koji se nalazi na uu rijeke Daugave u Baltiko more, i Ume, sveuilini grad koji se nalazi 400km juno od arktikog kruga u sjevernoj vedskoj, europski su glavni gradovi kulture za 2014. godinu.

  Mons, poznat kao kulturno sredite Valonije u sjeverozapadnoj Belgiji, i Plze, koji lei na etiri rijeke u zapadnoj Bohemiji u ekoj, dijelit e tu titulu 2015.

  Austrija www.austria.info

  Belgija www.visitflanders.com www.opt.beBugarska bulgariatravel.org

  Cipar www.visitcyprus.comeka www.czechtourism.comNjemaka www.germany.travelDanska www.visitdenmark.companjolska www.spain.infoEstonija www.visitestonia.comFrancuska www.franceguide.comFinska www.visitfinland.comUjedinjena Kraljevina www.visitbritain.comGrka www.visitgreece.grMaarska www.gotohungary.com

  Hrvatska www.croatia.hrItalija www.enit.itIrska www.discoverireland.ieLuksemburg www.ont.luLitva www.visitlithuania.netLatvija www.latvia.travelMalta www.visitmalta.comNizozemska www.holland.comPortugal www.visitportugal.comPoljska www.poland.travelRumunjska www.romaniatourism.comvedska www.visitsweden.comSlovaka www.slovakia.travelSlovenija www.slovenia.info

  Struja (napon)Napon je u cijeloj Europi 220240 volta, izmjenini napon od 50Hz. Irska, Cipar, Malta i Ujedinjena Kraljevina koriste etvrtaste utinice s tri pina, no u pravilu sve drave lanice EU-a koriste utinice s dva pina. One se mogu donekle razlikovati, ali ete ih svugdje moi uporabiti za ukljuivanje suila za kosu, brijaih aparata i slinih aparata. Adaptere najee moete kupiti u zranim lukama ili turistikim odmaralitima.

  Vremenske zoneLjetno vrijemeLjetno raunanje vremena u EU-u poinje 30. oujka 2014. te se ure pomiu za jedan sat unaprijed, a zavrava 26. listopada 2014. kad se vraaju jedan sat unatrag. Datumi pomicanja sata u 2015. jesu 29. oujak i 25. listopad.

  LjubimciNa putovanje moete bez problema povesti psa, maku ili afrikog tvora ako imate europsku putovnicu za kune ljubimce koju vam moe izdati svaki veterinar. Svi psi, make i afriki tvorovi moraju imati putovnicu te ugraeni mikroip za potrebe identifikacije, ili jasno itljivu tetoviranu oznaku koja je napravljena prije srpnja 2011. Moraju biti cijepljeni protiv bjesnoe, a podrobni podaci o cjepivu moraju biti uneseni u putovnicu. ivotinja mora biti cijepljena nakon ugradnje mikroipa ili tetoviranja oznake.

  Prije putovanja u Finsku, Irsku, Maltu i Ujedinjenu Kraljevinu psi moraju pri veterinaru proi tretman protiv parazita. Tretman mora biti podrobno unesen u putovnicu za kune ljubimce, a pas moe putovati jedan do pet dana nakon zavretka tretmana.

  Putovnica EU-a za kune ljubimce valjana je jedino za pse, make i afrike tvorove. Ako na put elite povesti drugu vrstu ljubimca, kao to je zec, ptica ili neka vrsta glodavca, svakako se prije putovanja raspitajte pri svojem veterinaru.

  GMT +3GMT +2GMT +1GMT GMT +4 GMT +5

 • U sluaju potekoaJedinstveni europski broj za hitne sluajeve: 112Za kontaktiranje hitnih slubi u bilo kojoj dravi lanici EU-a, s fiksnog ili mobilnog telefona, nazovite besplatni broj 112.

  Gubitak ili kraaSvaku krau prijavite mjesnoj policiji. Prilikom predaje zahtjeva za osiguranje ili odtetnog zahtjeva morat ete priloiti policijsko izvjee. Ako ste izgubili kreditne kartice ili su vam ukradene, odmah ih ponitite. Ako vam je ukradena putovnica, prijavite krau u konzulatu ili veleposlanstvu svoje matine drave ili policiji. Imajte na umu da se, ako se nalazite izvan EU-a, moete obratiti konzulatu ili veleposlanstvu bilo koje drave lanice EU-a ako vaa zemlja u toj dravi nema predstavnitvo.

  Kontakt s EU-omPUTEM INTERNETAInformacije na svim slubenim jezicima Europske unije dostupne su na mrenim stranicama Europa: www.europa.eu

  OSOBNODiljem Europe postoje stotine lokalnih informativnih centara EU-a. Adresu najblieg centra moete pronai na: www.europedirect.europa.eu

  TELEFONOM ILI E-POTOMSluba Europe Direct odgovorit e Vam na sva pitanja o Europskoj uniji. U kontakt moete stupiti putem besplatnoga telefonskog broja: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki mobilni operateri ne doputaju pristup brojevima 00800 ili mogu zaraunati pristup) ili telefonskim uslugama uz plaanje izvan EU-a: +32 22999696 ili e-potom na www.europedirect.europa.eu

  ITAJTE O EUROPIPublikacije o Europskoj uniji samo su jedan klik od Vas na mrenim stranicama Knjiare EU-a: www.bookshop.europa.eu

  Informacije i broure o Europskoj uniji na hrvatskom jeziku moete dobiti od:

  PREDSTAVNITVO EUROPSKE KOMISIJE Augusta Cesarca 410000 ZagrebHRVATSKATel.: +385 14681 300Adresa e-pote: [email protected]

  INFORMATIVNI URED EUROPSKOG PARLAMENTAEuropski parlament Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj Tel.:+385 14880 [email protected] www.europarl.hr

  Predstavnitva i uredi Europske komisije i Parlamenta nalaze se u svim dravama Europske unije. Europska unija takoer ima izaslanstva u drugim dijelovima svijeta.

  Internetska stranica Vaa Europa sadrava vie savjeta o vaim pravima ako ivite, radite ili

  putujete u EU: ec.europa.eu/youreurope

  Ovu brouru naruite ili preuzmite ovdje:http://europa.eu/!Nf87CY

 • U sluaju potekoaJedinstveni europski broj za hitne sluajeve: 112Za kontaktiranje hitnih slubi u bilo kojoj dravi lanici EU-a, s fiksnog ili mobilnog telefona, nazovite besplatni broj 112.

  Gubitak ili kraaSvaku krau prijavite mjesnoj policiji. Prilikom predaje zahtjeva za osiguranje ili odtetnog zahtjeva morat ete priloiti policijsko izvjee. Ako ste izgubili kreditne kartice ili su vam ukradene, odmah ih ponitite. Ako vam je ukradena putovnica, prijavite krau u konzulatu ili veleposlanstvu svoje matine drave ili policiji. Imajte na umu da se, ako se nalazite izvan EU-a, moete obratiti konzulatu ili veleposlanstvu bilo koje drave lanice EU-a ako vaa zemlja u toj dravi nema predstavnitvo.

  Kontakt s EU-omPUTEM INTERNETAInformacije na svim slubenim jezicima Europske unije dostupne su na mrenim stranicama Europa: www.europa.eu

  OSOBNODiljem Europe postoje stotine lokalnih informativnih centara EU-a. Adresu najblieg centra moete pronai na: www.europedirect.europa.eu

  TELEFONOM ILI E-POTOMSluba Europe Direct odgovorit e Vam na sva pitanja o Europskoj uniji. U kontakt moete stupiti putem besplatnoga telefonskog broja: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki mobilni operateri ne doputaju pristup brojevima 00800 ili mogu zaraunati pristup) ili telefonskim uslugama uz plaanje izvan EU-a: +32 22999696 ili e-potom na www.europedirect.europa.eu

  ITAJTE O EUROPIPublikacije o Europskoj uniji samo su jedan klik od Vas na mrenim stranicama Knjiare EU-a: www.bookshop.europa.eu

  Informacije i broure o Europskoj uniji na hrvatskom jeziku moete dobiti od:

  PREDSTAVNITVO EUROPSKE KOMISIJE Augusta Cesarca 410000 ZagrebHRVATSKATel.: +385 14681 300Adresa e-pote: [email protected]

  INFORMATIVNI URED EUROPSKOG PARLAMENTAEuropski parlament Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj Tel.:+385 14880 [email protected] www.europarl.hr

  Predstavnitva i uredi Europske komisije i Parlamenta nalaze se u svim dravama Europske unije. Europska unija takoer ima izaslanstva u drugim dijelovima svijeta.

  Internetska stranica Vaa Europa sadrava vie savjeta o vaim pravima ako ivite, radite ili

  putujete u EU: ec.europa.eu/youreurope

  Ovu brouru naruite ili preuzmite ovdje:http://europa.eu/!Nf87CY

 • BARENTSOVOMORE

  BO

  TN

  IK

  I Z

  AL J

  EV

  S KA G

  E RR A

  K

  BA

  LT

  I

  KO

  M

  OR

  E

  SJEVERNOMORE

  CRNOMORE

  EGEJSKOMORE

  JONSKOMORE

  J

  AD

  RA

  NS

  KO

  M

  OR

  E

  TIRENSKOMORE

  S R E DO

  ZE

  MN

  O

  M O R E

  LIONSKIZALJEV

  BISKAJSKIZALJEV

  L A MA N C H E

  KELTSKOMORE

  AT

  LA

  NT

  SK

  I

  O

  C

  E

  A

  N

  NORVEKOMORE

  BIJELOMORE

  RUSKA FEDERACIJA

  BJELARUS

  UKRAJINA

  MOLDOVA

  KAZAKS TAN

  GRUZIJA

  AZERBAJDAN

  IRAN

  ARMENIJA

  BOSNA I HERCEGOVINA

  CRNA GORA

  ALBANIJA

  IRAK

  SIRIJA

  LIBANON

  MAROKO

  ALIR

  TUNIS

  TURSKA

  BIVA JUGOSLAVENSKAREPUBLIKA MAKEDONIJA

  BOSNA I HERCEGOVINA

  31

  111

  79

  43

  357

  43

  132

  505

  544

  70

  301

  9

  65

  6511,2

  7,3

  10,5

  5,6

  80,5

  1,3

  11,1

  46,7

  65,6

  4,6

  59,7

  0,9

  2,0

  3,030 700

  12 200

  20 600

  32 400

  32 400

  18 800

  19 000

  24 000

  27 900

  33 200

  25 900

  21 600

  17 200

  19 200

  0,5

  9,9

  0,4

  16,8

  8,5

  38,5

  10,5

  20,1

  2,1

  5,4

  5,4

  9,6

  63,9

  68 200

  17 300

  22 400

  32 400

  33 400

  17 500

  19 400

  14 000

  21 000

  19 700

  29 400

  32 700

  27 300

  3

  93

  0,3

  34

  84

  313

  92

  230

  20

  49

  305

  411

  244

  56 4,3 15 800

  25 500

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  13 200

  26 800

  38 800

  4 234

  365

  16 889

  9 159

  505,7

  127,3

  142,5

  316,7

  7 300

  10 600

  30 000

  9 000

  7 600

  51

  13 0,6

  100

  11

  25

  27

  3,8

  0,3

  1,8

  2,1

  2,8

  9 000

  (2)

  (2)

  (2) 77 7,2

  13 800770 75,6

  Hrvatska

  EUROPSKA UNIJAOSNOVNE STATISTIKE EUROPSKIH ZEMALJA

  Drave lanice Europske unijePovrina

  (1 000 km2)Stanovnitvo

  (milijuni)

  Bruto domaiproizvod po glavi

  stanovnika (SKP)(1)

  Belgi/BelgiqueBelgija

  Bugarska

  esk republikaeka

  DanmarkDanska

  DeutschlandNjemaka

  EestiEstonija

  ire/IrelandIrska

  Grka

  Espaapanjolska

  FranceFrancuska

  ItaliaItalija

  /KbrsCipar

  LatvijaLatvija

  LietuvaLitva

  Povrina(1 000 km2)

  Stanovnitvo(milijuni)

  Bruto domaiproizvod po glavi

  stanovnika (SKP)(1)

  LuxembourgLuksemburg

  MagyarorszgMaarska

  MaltaMalta

  NederlandNizozemskasterreich

  AustrijaPolskaPoljska

  PortugalPortugalRomnia

  RumunjskaSlovenijaSlovenijaSlovenskoSlovaka

  Suomi/FinlandFinskaSverigevedska

  United KingdomUjedinjenaKraljevina

  Europa i svijetDrave kandidatkinje i potencijalne drave kandidatkinjePovrina

  (1 000 km2)Stanovnitvo

  (milijuni)

  Bruto domaiproizvod po glavi

  stanovnika (SKP)(1)

  28 dravalanica EU-a

  ukupno6 8009 327 1 349,6Kina

  Japan

  RusijaSjedinjene Amerike

  Drave

  (*) Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajalita o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijea sigurnosti UN-a br. 1244 i Miljenjem Meunarodnog suda o proglaenju nezavisnosti Kosova.(1) Bruto domai proizvod predstavlja ukupnu vrijednost robe i usluga proizvedenih u jednoj dravi unutar godine dana. esto slui kao pokazatelj bogatstva. SKP, standard kupovne moi, jedinica je kojom se iskazuje jednaki obujam robe i usluga u svakoj zemlji, neovisno o cijenama. Vrijednost 1 PPS jedinice iznosi otprilike 1 EUR.(2) 2012.

  Navedeni su podaci za 2013. Izvor: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu).

  Ujedinjeni u raznolikosti: Europsku uniju ini 28 europskih zemalja koje dijele iste demokratske vrijednosti i koje su predane zajednikom radu za ope dobro. Prenijele su specifine ovlasti na zajednike europske institucije kako bi se demokratske odluke o pitanjima vanima za cijelu Europu mogle donositi na razini Europe. Istodobno EU predano radi na zatiti raznolikosti europskih kultura i naina ivota. Neke zemlje imaju status kandidatkinja za lanstvo u EU-u. Saznajte vie o Europskoj uniji na www.europa.eu

  Izdala Europska komisija 2014. Opa uprava za komunikacijePublikacije1049 BruxellesBELGIJA

  Ured za publikacije Europske unijebookshop.europa.eu

  Zemljovid kreirao Lovell Johns,www.lovelljohns.com

  Europska unija, 2014.

  Drava lanica EU-a

  Drava kandidatkinja ili poten-cijalna drava kandidatkinja

  Sjedite institucija EU-a

  Dravna granica

  Glavni grad

  Sjedite vlade

  Regionalna granica

  Glavni grad regije

  Glavni vodni tok

  LEGENDA

  Povrina(1 000 km2)

  Stanovnitvo(milijuni)

  Bruto domaiproizvod po glavi

  stanovnika (SKP)(1)

  Bosna i Hercegovina

  Crna Gora

  Island

  Kosovo (*)

  Albanija

  Srbija

  Turska

  bivajugoslavenska

  republikaMakedonija

  2 9003 287 1 220,8Indija

 • Europa: kontinent s tisuljetnom povijeu, bogatim kulturnim naslijeem i krajolicima koji su meu najljepima na svijetu. Veliki je broj sadraja koje putnici mogu otkriti i istraiti, a sad im je to olakano zahvaljujui Europskoj uniji (EU).

  Mnoge se granice unutar EU-a mogu prijei bez provjere, a uporaba eura olakava kupnju. Pojednostavnjen je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati va pas ili maka. Ako vozite, vozaka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj dravi lanici EU-a vrijede i u ostalima, a uporaba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  Za vie informacija, dobre savjete i zemljovid Europe, pogledajte unutra.

  Europska komisija Opa uprava za komunikacije Publikacije 1049 Bruxelles BELGIJA

  Rukopis dovren u studenome 2013. Europska unija

  Umnoavanje je doputeno.

  Fotografije/ilustracije: iStock/ma_rish and European Union

  ISBN 978-92-79-33715-4doi:10.2775/44103

  NA-01-13-671-H

  R-C

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

  Europska unija

  PUTOVANJE EUROPOM2014.2015.

  HR_01HR_02HR_03HR_04HR_05HR_06HR_07HR_08HR_09HR_10HR_11HR_12HR_13HR_14HR_15HR_16HR_17HR_50HR_99