Click here to load reader

Putovanje Europom 2015

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Putovanje Europom 2015

 • 2015. 16.

  PUTOVANJE EUROPOM

  Europska unija

  PUTOVANJE EUROPOM

  2015. 16.

  Europa: kontinent s tisuljetnom povijeu, bogatim kulturnim naslijeem i pejzaima koji su meu najljepima na svijetu. Velik je broj sadraja koje putnici mogu otkriti i istraiti, a sad im je to olakano zahvaljujui Europskoj uniji.

  Velik broj granica unutar EU-a moe se prijei bez provjere, a uporabom eura olakava se povoljna kupovina. Olakan je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati va pas ili maka. Ako vozite, vozaka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj dravi lanici EU-a vrijede i u ostalima, a upotreba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  Za vie informacija, dobre savjete i kartu Europe, pogledajte unutra.

  Naruite ili preuzmite ovaj letak ovdje:http://europa.eu/!Wh34by

  NA-

  04-1

  4-84

  9-H

  R-C

 • DOBRO DOLI

  Europsku uniju ini 28 drava lanica koje se proteu od Laponije na sjeveru Europe do Sredozemnog mora te od zapadne obale Irske do obala Cipra: one ine bogatu tapiseriju pejzaa od kamenitih obala do pjeanih plaa, od plodnih panjaka do sunih ravnica, od jezera i uma do arktikih tundra.

  Narodi Europe sa svojim raznolikim tradicijama, kulturama i jezicima ine oko 7 % svjetskog stanovnitva. Njihovo povijesno naslijee zacrtano je jo u prapovijesnim spiljskim slikarijama, grkim i rimskim starinama, maurskoj arhitekturi, srednjovjekovnim utvrdama, renesansnim palaama i baroknim crkvama. U jednakoj mjeri putnike privlai i moderna Europa sa svojim pulsirajuim gradovima, raznolikim kulturnim sveanostima, zimskim i ljetnim sportovima i bogatom kulinarskom ponudom.

  Europljani vole putovanja koja su uvelike jednostavnija otkako je ukinuta veina formalnosti u vezi s putovnicama i prtljagom. Devetnaest drava lanica EU-a koristi se istom valutom, eurom, ime se olakava usporedba cijena i pojednostavljuje putovanje s obzirom na to da nije potrebno mijenjati novac. Stvaranjem jedinstvenog trita s vie od 500 milijuna ljudi poveao se izbor i smanjile su se cijene. Veina Europljana smatra da je putovanje unutar EU-a jednostavno poput putovanja unutar njihove domovine.

  PUTOVANJE EUROPOM

  2015. 16.

  PUTOVANJE EUROPOM

  Europska unija

  PUTOVANJE EUROPOM

  2015. 16.

  Europa: kontinent s tisuljetnom povijeu, bogatim kulturnim naslijeem i pejzaima koji su meu najljepima na svijetu. Velik je broj sadraja koje putnici mogu otkriti i istraiti, a sad im je to olakano zahvaljujui Europskoj uniji.

  Velik broj granica unutar EU-a moe se prijei bez provjere, a uporabom eura olakava se povoljna kupovina. Olakan je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati va pas ili maka. Ako vozite, vozaka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj dravi lanici EU-a vrijede i u ostalima, a upotreba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  Za vie informacija, dobre savjete i kartu Europe, pogledajte unutra.

  Naruite ili preuzmite ovaj letak ovdje:http://europa.eu/!Wh34by

  Potrebne ispraveZa dravljane EU-aPutovnica ili osobna iskaznicaZahvaljujui schengenskim pravilima koja su dio zakonodavstva EU-a, vie ne postoje granine provjere izmeu 22 drave lanice EU-a. Tim pravilima ukinute su sve unutarnje granine provjere, no ujedno su postavljene i uinkovite provjere na vanjskim granicama EU-a te je uvedena zajednika vizna politika. U schengenskom su sustavu sve drave lanice EU-a osim Bugarske, Irske, Hrvatske, Cipra, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtentajn, Norveka i vicarska takoer su lanice schengenskog sustava, iako nisu drave lanice EU-a.

  Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat e vam ako putujete u jednu od est drava koje nisu lanice schengenskog sustava ili kad se vraate iz njih te kad ulazite uEU ili ga naputate preko vanjske granice. Tijekom putovanja u EU imajte ih uz sebe za sluaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a, provjerite koje su sve isprave potrebne u dravi nelanici EU-a koju elite posjetiti. Imajte na umu da su valjane osobne iskaznice samo one koje su izdale nacionalne vlasti.

  Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  VizeZa putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

  Za nedravljane EU-aPutovnicaPotrebna je valjana putovnica.

  VizaViza za EU na razdoblje do 90 dana nije potrebna dravljanima 42 drave, ukljuujui Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland i Sjedinjene Amerike Drave. Popis drava iji dravljani moraju imati vizu prilikom putovanja uIrsku ili Ujedinjenu Kraljevinu razlikuje se od ostalih drava lanica EU-a. Vizu zatraite u konzulatu ili veleposlanstvu drave koju planirate posjetiti.

  Ako imate schengensku vizu, moete putovati u sve drave schengenskog sustava. Osim toga, ako imate valjanu dozvolu boravka koju je izdala jedna od drava lanica schengenskog sustava, moete boraviti u drugim dravama schengenskog prostora do 90 dana. Nacionalna viza moda e vam biti potrebna za putovanje u dravu EU-a koja nije uschengenskom sustavu.

  Created by Rmy M

  dard

  from the Noun Pro

  ject

 • NovacEuroVie od dvije treine dravljana EU-a koristi se eurom, dakle vie od 337 milijuna ljudi u 19 drava lanica EU-a.

  Euro se oznaava simbolom . Novanice eura identine su u svim dravama, ali svaka drava kuje vlastite kovanice, sjednom stranom koja je jednaka u svim dravama lanicama i drugom na kojoj je otisnut karakteristian nacionalni prikaz. Sve novanice i kovanice mogu se rabiti usvim dravama lanicama koje se koriste eurom, ukljuujui velik broj njihovih prekomorskih podruja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina iVatikana, kako je utvreno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom slui se i dio drava i teritorija poput Kosova ili Crne Gore.

  U europskim dravama izvan europodruja velik broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turistikim mjestima, prihvaa plaanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti, iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i karticeBanke naplauju iste naknade za meunarodna plaanja u eurima unutar EU-a kao i za domae transakcije iste vrijednosti u eurima. Stoga podizanje eura s bankomata usvim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate raun u vaoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, na prijenos eura s jednog rauna na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaanja, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vaoj zemlji ili unutar EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Meunarodna plaanja u ostalima valutama ne podlijeu tim odredbama.

  U sluaju gubitka ili krae bankovne kartice odmah nazovite izdavaa kartice da ju blokira. Prije puta zabiljeite broj koji utom sluaju trebate nazvati.

  Ako uete u EU ili naputate EU s najmanje 10 000 gotovine (ili s istim iznosom u bilo kojoj drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dunosnicima.

  KupnjaUnutar EU-aKad putujete po dravama lanicama EU-a, nema ogranienja na vrstu proizvoda koju ete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i troarine) ukljueni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge drave lanice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obraunati iznosi drugih poreza.

  Duhanski proizvodi i alkoholSvaka drava moe odrediti smjernice u vezi s koliinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu upotrebu. Ako nosite veu koliinu robe te vrste, moe vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Smjernice ne mogu biti manje od navedenih koliina:

  800 cigareta, 400 cigarilosa, 200 cigara, 1 kg duhana, 10 litara estokog pia, 20 litara pojaanog vina (kao to su porto ili eri), 90 litara vina (od ega najvie 60 litara pjenuavog vina), 110 litara piva.

  HranaNe postoje openita ogranienja u vezi s koliinom mesnih ili mlijenih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

  Ulazak u EUAko ulazite u EU iz drave nelanice EU-a, smijete unijeti robu osloboenu od PDV-a i troarina za osobne potrebe unutar koliina navedenih u nastavku. Isto se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara iostalih podruja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a oPDV-u itroarinama.

  Alkoholna pia 1 litra alkoholnog pia s postotkom alkohola 22 % ili

  2litre pojaanog vina ili pjenuavog vina, 4 litre vina, 16 litara piva.

 • Duhanski proizvodiSvaka drava lanica EU-a ima pravo izbora hoe li primjenjivati vie ili nie ogranienje na putnike koji dolaze iz zemalja nelanica EU-a. Ako se primjenjuje nie ogranienje, ono se moe primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grka, Latvija, Litva, Maarska, Poljska, Slovaka i vedska) ili na sve putnike (Estonija iRumunjska).

  Vie ogranienje nie ogranienje200 cigareta ili 40 cigareta ili100 cigarilosa ili 20 cigarilosa ili50 cigara ili 10 cigara ili250 g duhana ili 50 g duhana

  Ove se doputene koliine alkohola i duhana ne primjenjuju na putnike mlae od 17 godina.

  Ostala roba ukljuujui parfemeAko putujete zrakom ili morem, moete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 , a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 . Neke drave lanice EU-a nie ogranienje primjenjuju na putnike mlae od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne moe biti manja od 150 .

  HranaProtuzakonito je unoenje mesnih ili mlijenih proizvoda, ak i u malim koliinama, pri povratku iz veine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtentajn, Norveka, San Marino i vicarska. Razlog tomu je zatita stoke unutar EU-a od ivotinjskih bolesti.

  Pomo potroaimaPotroaima je svugdje unutar EU-a zajameno poteno postupanje, proizvodi koji zadovoljavaju odreene standarde i pravo na pravni