Click here to load reader

PUTOVANJE EUROPOM PUTOVANJE EUROPOM

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PUTOVANJE EUROPOM PUTOVANJE EUROPOM

 • Europa: kontinent s tisuljetnom povijeu, bogatim kulturnim naslijeem i krajolicima koji su meu najljepima na svijetu. Puno je sadraja koje putnici mogu otkriti i istraiti, a sad im je to olakano zahvaljujui Europskoj uniji (EU).

  Velik broj granica unutar EU-a moe se prijei bez kontrole, a uporabom eura olakava se povoljna kupnja. Olakan je pristup zdravstvenoj skrbi, a s vama mogu putovati va pas ili maka. Ako vozite, vozaka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj zemlji EU-a vrijede i u ostalima, a uporaba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  U ovom ete letku nai vie informacija, korisne savjete i zemljovid Europe.

  Naruite ili preuzmite letak ovdje:http://europa.eu/!MM83Rc

  NA-

  04-1

  5-62

  0-H

  R-C

  PUTOVANJE EUROPOM

  Europska unija

  2016.2017.

  PUTOVANJE EUROPOM2016.2017.

 • Europska unija protee se diljem europskog kontinenta, od Laponije na sjeveru do Sredozemnog mora te od zapadne obale Irske do obala Cipra. U njoj je zdrueno 28 zemalja bogatih krajolicima od kamenitih obala do pjeanih plaa, od plodnih panjaka do sunih ravnica, od jezera i uma do arktikih tundra.

  Europski narodi, sa svojim raznolikim tradicijama, kulturama i jezicima, ine priblino 7 % svjetskog stanovnitva. Njihovo povijesno naslijee zacrtano je u prapovijesnim piljskim slikarijama, grkim i rimskim starinama, maurskoj arhitekturi, srednjovjekovnim utvrdama, renesansnim palaama i baroknim crkvama. U jednakoj mjeri putnike privlai i moderna Europa sa svojim pulsirajuim gradovima, raznolikim kulturnim priredbama, zimskim i ljetnim sportovima te bogatom kulinarskom ponudom.

  Europljani vole putovanja, a ona su postala uvelike jednostavnijima otkako je u 19 zemalja EU-a ukinuta veina formalnosti u vezi s putovnicama i prtljagom te uvedena zajednika valuta, euro. Stvaranjem jedinstvenog trita s vie od 500 milijuna ljudi poveao se izbor i smanjile su se cijene. Veina Europljana smatra da je putovanje po EU-u jednostavno poput putovanja unutar vlastite domovine.

  Potrebne isprave

  Za dravljane EU-a

  Putovnica ili osobna iskaznicaZahvaljujui schengenskim pravilima koja su dio prava EU-a, vie ne postoje granine kontrole meu 22 zemlje EU-a. U schengenskom su sustavu sve zemlje EU-a osim Bugarske, Cipra, Hrvatske, Irske, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtentajn, Norveka i vicarska takoer su lanice schengenskog sustava iako nisu lanice EU-a. Schengenskim pravilima ukinute su sve unutarnje granine kontrole, no na vanjskim su granicama EU-a ujedno uspostavljene uinkovite provjere te je uvedena zajednika vizna politika. Iznimno, unutarnje granine provjere mogu se ponovno uvesti na ogranieno vrijeme ako postoji ozbiljna prijetnja javnom redu ili unutarnjoj sigurnosti u odreenoj dravi lanici.

  Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat e vam ako putujete u jednu od est zemalja koje nisu lanice schengenskog sustava ili kad se vraate iz njih te pri prijelazu vanjskih granica kad ulazite u EU ili ga naputate. Tijekom putovanja u EU-u imajte ih uz sebe za sluaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a provjerite koje su sve isprave potrebne u odredinoj zemlji koja nije lanica EU-a. Imajte na umu da su za identifikaciju valjane samo one isprave koje su izdala tijela nacionalne vlasti.

  Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  VizeZa putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

  Za nedravljane EU-a

  PutovnicaPotrebna je valjana putovnica.

  VizeZa putovanja u EU kraa od 90 dana viza nije potrebna dravljanima vie od 50 zemalja. Veina dravljana EU-a u naelu ne treba vizu za posjet tim zemljama izvan EU-a, primjerice, Australiji, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu i Sjedinjenim Amerikim Dravama.

  Popis zemalja iji dravljani moraju imati vizu za putovanje u Irsku ili Ujedinjenu Kraljevinu razlikuje se od ostalih zemalja EU-a. Zahtjev za vizu moete podnijeti u konzulatu ili veleposlanstvu zemlje koju planirate posjetiti.

  Ako imate schengensku vizu, moete putovati u sve zemlje schengenskog sustava. Nadalje, ako imate valjanu dozvolu boravka koju je izdala jedna od lanica schengenskog sustava, moete boraviti u drugim zemljama schengenskog prostora do 90 dana. Za putovanje u zemlju EU-a koja nije u schengenskom sustavu moda e vam trebati nacionalna viza.

  PUTOVANJE EUROPOM

  2016.2017.

 • Novac

  EuroOtprilike dvije treine dravljana EU-a koristi se eurom, odnosno vie od 337 milijuna ljudi u 19 zemalja EU-a: Austriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grkoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Njemakoj, Portugalu, Slovakoj, Sloveniji i panjolskoj (vidjeti umetnuti zemljovid na sljedeoj stranici).

  Euro se oznaava simbolom . Novanice eura istovjetne su u svim zemljama, ali svaka drava kuje vlastite kovanice kojih je jedna strana jednaka u svim dravama lanicama, a na drugoj je otisnut karakteristini nacionalni prikaz. Sve novanice i kovanice mogu se rabiti u svim zemljama EU-a koje se koriste eurom, ukljuujui velik broj njihovih prekomorskih podruja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, u skladu sa sporazumom s EU-om. Kao nacionalnom valutom eurom se slue i neke zemlje i teritoriji poput Kosova i Crne Gore.

  U europskim zemljama izvan europodruja velik broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turistikim mjestima, prihvaa plaanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti, iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i karticePravilima EU-a osigurava se da banke naplauju iste naknade za meunarodna plaanja u eurima unutar EU-a kao i za domae transakcije iste vrijednosti u eurima. Stoga, troak podizanja eura s bankomata diljem EU-a jednak je troku podizanja eura s bankomata banke u kojoj nemate raun u vaoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, na kreditne transfere eura ili prilikom izravnoga debitnog plaanja, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vaoj zemlji ili unutar EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Meunarodna plaanja u ostalim valutama ne podlijeu tim odredbama.

  Ako ste izgubili bankovnu karticu ili vam je ukradena, odmah nazovite izdavatelja kartice da ju blokira. Prije puta zabiljeite broj koji pritom trebate nazvati.

  Ako uete u EU ili naputate EU s najmanje 10 000 EUR gotovine (ili s jednakim iznosom u bilo kojoj drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dunosnicima.

  Ulazak u EU

  Ako ulazite u EU iz zemlje koja nije lanica EU-a, smijete unijeti robu osloboenu od PDV-a i troarina za osobne potrebe u koliinama navedenima u nastavku. Isto se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih podruja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i troarinama.

  Alkoholna pia 1 litra alkoholnog pia s postotkom alkohola veim

  od 22 % ili 2 litre pojaanog ili pjenuavog vina 4 litre negaziranog vina 16 litara piva

  Kupnja

  Unutar EU-a

  Kad putujete iz jedne drave lanice EU-a u drugu, ne postoji ogranienje za proizvode koje moete kupiti ili ponijeti sa sobom ako su namijenjeni za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi su (PDV i troarine) ukljueni u cijenu proizvoda te se na tu cijenu u drugim zemljama EU-a ne mogu obraunati drugi porezi.

  Duhanski proizvodi i alkoholSvaka zemlja moe odrediti okvirne koliine duhanskih proizvoda ili alkohola za osobnu uporabu. Ako nosite veu koliinu takve robe, moda ete morati dokazati da nema komercijalnu namjenu. Meutim, u dravama lanicama to ne mogu biti manje koliine od navedenih:

  800 cigareta, 400 cigarilosa, 200 cigara, 1kg duhana, 10 litara estokog pia, 20 litara pojaanog vina (kao to su porto ili eri), 90 litara vina (od ega najvie 60 litara pjenuavog vina), 110 litara piva.

  HranaNe postoje openita ogranienja u vezi s koliinom mesnih ili mlijenih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

 • Duhanski proizvodiSvaka zemlja EU-a moe odluiti hoe li primjenjivati vie ili nie ogranienje na putnike koji dolaze iz izvan EU-a. Ako se primjenjuje nie ogranienje, ono se moe primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grka, Latvija, Litva, Maarska, Poljska, Slovaka i vedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

  vie ogranienje nie ogranienje200 cigareta ili 40 cigareta ili100 cigarilosa ili 20 cigarilosa ili50 cigara ili 10 cigara ili250g duhana ili 50 g duhana

  Te doputene koliine alkohola i duhana ne vrijede za putnike mlae od 17 godina.

  Ostala roba ukljuujui parfemeDo vrijednosti od 430 EUR za putnike u zranom ili pomorskom prometu

  Do vrijednosti od 300 EUR za ostale putnike

  Neke zemlje EU-a primjenjuju nie ogranienje na putnike mlae od 15 godina, ali ono ne moe biti nie od 150 EUR.

  HranaProtuzakonito je unoenje mesnih ili mlijenih proizvoda, ak i u malim koliinama, pri povratku u EU iz veine zemalja. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtentajn, Norveka, San Marino i vicarska. Razlog za to je zatita stoke unutar EU-a od ivotinjskih bolesti.

  Pomo potroaimaPotroaima diljem EU-a zajameni su proizvodi koji zadovoljavaju odreene standarde, poteno postupanje i pravo na pravni lijek ako neto krene po zlu.

  Provjerite to jedete Zahvaljujui strogim zakonima o proizvodnji, preradi i prodaji hrane, moete se pouzdati u najvie sigurnosne standardne za hranu. Boljim pravilima za oznaavanje hrane osiguravaju se jasnije, potpunije i tonije informacije o sastojcima u hrani.

  Obratite pozornost na logotip EU-a za ekoloke proizvode na svim pakiranim namirnicama koje su oznaene kao namirnice iz ekoloke proizvodnje.

  Provjerite to kupujeteZatieni ste od raznih nepotenih trgovakih praksi pri kupnji na internetu i u trgovinama. Zabran