QGU3013 Tugasan 2

  • View
    965

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

KURSUS : PPG PJJ UPSI 2011 GROUP : UPSI 15

QGU3013 : KURIKULUM KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

TUGASAN 2

PENSYARAH : EN.YUSRI BIN YAKUB

LOGES A/P SOCKALINGAM D20102045747 810531-08-6064

ISI KANDUNGAN

muka surat

1. Mendefinisikan TGFU 2. Menerangkan kepentingkan TGFU 3. Menyatakan komponen TGFU 4. Menjelaskan kepentingan pengajaran Pendidikan Jasmani Menggunakan kaedah TGFU 5. Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara Tradisional dengan kaedah TGFU 6. Satu contoh Rancangan Pengajaran Harian yang mengaplikasikan Kaedah TGFU 7. Kesimpulan 8. Rujukan

2 5 6 11

13

22 30 34

1.0 Mendefinisikan TGFU

Model Teaching Games For Understanding ( TGFU ) telah diperkenalkan oleh James Trope dan David Bunker di Universiti Loughboroungh, iaitu seorang atlet Amerika menengah. Syarikat pada tahun 1982 untuk pelajar-pelajar sekolah Model ini menyatakan bahawa teknik pengajaran dalam

pendidikan jasmani untuk mengajar atau melatih seseorang individu dalam teknik dan kemahiran permainan tidak menyumbangkan kepada kejayaan, menambahkan pengetahuan mahupun meningkatkan kemahiran. Model ini bertujuan untuk membaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani yang sedia ada. Teori Bunker dan Thorpe telah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatih bukan sahaja memetingkan kemahiran pada kanak-kanak malah memberi ruang kepada kanak-kanan untuk terus meneroka dan mengekalkan minat mereka sendiri dengan seronok dan ia menghasilkan faedah yang baik. Almy (1984, Fagen ) menyatakan kanakkanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan permainan. Semasa bermain mereka bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanakkanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin,Fein,dan Vendenberg (1983 ). Mereka berpendapat bahawa, dalam sesuatu permainan kanak-kanak haruslah diberi kesedaran tentang Mengapa dan Bila sesuatu kemahiran perlu diaplikasi dan bila ia patut ditunjukkan dalam sesuatu permainan tertentu. Dengan itu, kanak-kanak akan member respons yang lebih baik dan peka jika

mereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan.TGFU merupakan satu model pendidikan yang menekankan pemahaman yang 2 menyeluruh pada setiap permainan.Meningkatkan tahap aktiviti fizikal para pelajar.Menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai

untuk persaingan,motivasi,serta bersuka ria.Model TGFU digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan pendidikan jasmani sehingga masa ini. Terdapat beberapa isu timbul dikalangan pelajar-pelajar Britain pada 1980-an yang telah mendorong Bunker dan Thorpe untuk mengkaji TGFU. Antaranya ,pencapaian dalam permainan adalah sedikit dan kurang memuaskan.Kekurangan pengetahuan tentang permainan.Lemah dalam kemahiran asas dan kurang berupaya dalam membuat keputusan.Kadar perkembangan dalam permainan adalah lambat dan tidak menonjolkan. Tujuan model ini diperkenalkan adalah untuk membaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani sedia ada. Teori Torpe dan teori Bunker telah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatih yang mementingkan kemahiran kepada kanak-kanak, malah memberi ruang kepada kanak-kanak untuk terus meneroka dan mengekalkan minat mereka sendiri dengan seronok dan dapat menghasilkan faedah yang baik. Mereka juga berpendapat bahawa, dalam sesuatu permainan kanak-kanak harus diberi kesedaran tentang mengapa dan bila sesuatu kemahiran perlu diaplikasikan dan bila ia patut ditunjukkan dalam sesuatu permainan tertentu. Justeru, kanakkanak akan memberi respons yang lebih baik dan peka jika mereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan. TGFU merupakan suatu pengajaran permainan untuk kefahaman yang dapat menarik minat dan

perhatian kanak-kanak di dalam atau luar bilik darjah supaya mereka tidak berasa bosan. ( rujuk kepada buku Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani yang ditulis oleh Mohd Sofian Omar Fauzee ). TGFU ini adalah lebih berfokus 3

terhadap pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan. Murid dapat memahami sesuatu prinsip atau konsep dalam permainan tertentu. TGFU juga menekankan kepada peningkatan tahap aktiviti fizikal. Waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di dalam sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah selalu menjalankan TGFU supaya pelajar-pelajar dapat berseronok dalam aktiviti fizikal. TGFU juga menjadikan kelas Pendidikan Jasmani sebagai tempat dan masa yang sesuai untuk persaingan,motivasi serta bersuka ria. Guru hendaklah memastikan persaingan ini dijalankan dengan sihat dan menjalankan permainan yang dapat mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama di antara pelajar. Melalui TGFU,pelajar bukan sahaja melibatkan secara aktif untuk mencapai markah yang tinggi dan menjadi pemenang, maka juga penting untuk pelajar, belajar membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan pantas dan serta merta dalam proses permainan. TGFU adalah lebih bebas dan tidak mempunyai terlalu banyak peraturan. Ini disebabkan TGFU lebih mengutamakan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.Terdapat banyak kebaikan model ini sebagai kurikulum di sekolah. Antara kebaikan yang dapat dikesan ialah memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka permainan yang telah diubah suai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka. Kaedah ini didapati lebih berkesan dan sistematik berbanding kaedah pengajaran yang sedia ada. Kaedah ini juga dapat

menerapkan kanak-kanak menerokai permainan yang diubah suai secara berperingkat-peringkat mengikut kebolehan murid. Namun begitu model ini tidak terlepas daripada kelemahannya sendiri. Antara kelemahannya ialah kanak-kanak mungkin akan terkeliru kerana pengubahsuaian permainan ini mungkin akan mengubah sifat asal sesuatu permainan itu. Peralatan yang

4 digunakan juga mungkin tidak bersesuaian untuk permainan tersebut. Teori Bunker dan Thorpe telah bersependapat bahawa model kurikulum yang telah direka dan diperkenalkan oleh mereka menitik beratkan dan memfokuskan kemahiran asas ( theoretical base ) dan peringkat jangka masa singkat ( temporal sequence ) dalam pengajaran sesuatu permainan sebelum permainan tersebut dikuasi dengan lebih baik dan mantap.

2.0 Menerangkan kepentingan TGFUMatlamat utama TGFU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang murid dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Sesunguhnya pelbagai pendapat menyatakan tentang kepentingan model TGFU dalam dunia pendidikan jasmani untuk menjadikan TGFU diakui sebagai alternative memajukan bidang sukan dikalangan pelajar. Pendekatan TGFU menyarankan bahawa taktik permainan untuk dapat diertikan sebagai pengenalan pertama pelajar harus mengetahui kenapa dan bila keterampilan itu diperlukan dalam konteks permainan, perlaksaan taktikal dalam keterampilan dilahirkan. Pendekatan TGFU harus dapat diterapkan pada pengajaran jasmani para pelajar, meningkatkan motivasi untuk kematangan, dan seterusnya

meningkatkan kesihatan psikologi dan fizikal. Pendekatan ini berasaskan daripada pendapat Crum ( 2003 ) bahawa komuniti pendidikanTGFUMenurut falsafah TGFU, murid atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu permainan tetapi adalah penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan. TGFU juga bertujuan untuk menggalakan murid-murid melibatkan diri dalam pelbagai permainan. Setelah mempelajari salah satu permainan dalam satu kategori, murid akan memperolehi pengetahuan asas peraturan, kemahiran dan teknik dalam kategori

5 tersebut.Setiap permainan dalam kategori yang tersebut mempunyai sifat dan peraturan yang mirip atau seiras. Oleh itu, pelajar akan mampu untuk menyertai permainan lain dalam kategori lain atau kategori yang sama. Sebagai contoh, murid yang telah belajar bermain bola keranjang atau bola sepak dapat bermain bola baling juga. Matapelajaran Pendidikan Jasmani merupakan subjek yang penting dan tidak diabaikan di sekolah-sekolah kerana subjek ini memberi ketahanan fizikal dan mental kepada murid-murid,malahan juga boleh membentuk kerohanian murid-murid khususnya diperingkat awal iaitu di sekolah rendah. Ibarat kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebung.

3.0 Menyatakan komponen TGFUBerikut dihuraikan komponen yang terdapat dalam model TGFU.

3.1 Bentuk Permainan

Bentuk permainan dalam model kurikulum Bunker dan Thorpe (1982) ialah permainan mini yang menyerupai permainan sebenarnya. Bentuk permainan itu melibatkan ruang permainan,alatan permainan,bilangan pemain dan lain-lain. Pelajar-pelajar perlu memahami bentuk permainan untuk mengenalpasti masalah yang perlu diselesaikan. > sesuai untuk semua peringkat umur. >Mengetahui kategori permainan yang berbeza tetapi mempunyai kurikulum yang sama. >Membantu pelajar untuk belajar cara membuat keputusan dan penyelesaian masalah. >Memberi tunjuk ajar yang betul. >Situasi permainan yang sesuai telah ditetapkan,pola permainan mini yang dimainkan oleh kanak-kanak berusia 11 dan 12 tahun boleh 6 menyerupai versi permainan orang dewasa. 3.2 Hargai permainan Pelajar diperlukan memahami peraturan permainan yang diubahsuaikan dari permainan asal.Kemudian mereka akan menghayati bahawa pengubahsuaian peraturan akan mengubah diubah taktik agar yang saiz akan gol digunakan.Misalnya,apabila juga perlu diubah. >Memahami peraturan permainan walaupun permainan itu mudah. peraturan

dibesarkan,maka penjagaan gol adalah lebih susah dan taktik pertahanan

>Penting untuk mengingati peraturan yang diberi mengikut bentuk permainan tersebut. >Menambah dan mengurangkan intensity adalah penting dalam sesuatu permainan bagi menambah keseronokan dalam sesuatu permainan itu atau menambah kesukaran terhadap kesukaran permain