Quản lý chất thải nhựa

  • View
    3.220

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài báo cáo môn Các nguyên lý khoa học môi trường Lớp cao học Quản lý môi trường K22 Khoa Môi trường - Đại học khoa học tự nhiên TPHCM

Text of Quản lý chất thải nhựa

  • 1. MINH NHIN NG

2. 4 1 3 TNG QUAN KT LUN V KIN NGH 2 NI DUNG NGHIN CU XUT CC GII PHP 3. 1. TNG QUAN 1.2.1. Khi nim Nha (plastic) khng c trong thin nhin m do con ngi ch to ra. Nha l cc cht do hoc cc hp cht cao phn t c tng hp t du ha hoc cc cht t kh t nhin. Nha l tn gi chung cho rt nhiu loi cht do, mi loi c nhng c tnh v chc nng khc nhau 4. Phn loi Hiu ng ca polyme vi nhit ng dng Kh nng ti ch 1. Nha nhit rn 2. Nha nhit do 1. Nha thng dng 2. Nha k thut 5. 1.2.3.ng dng ca nha D gia cng, d to dng vi nhiu mu sc khc nhau,gia cng nhit thp so vi kim loi, thy tinh, C bn cao, nh, dai, khng d v Tnh cch nhit, cch in cao C th ti sinh d dng trong sn xut Tnh kinh t cao so vi cc loi vt liu khc 6. S dng hn 380 t ti nha B i khong 100 t ti nha 1 %c em i ti ch /nm Rc thi nha chim 7% dng thi cui cng. Rc thi nha tng t 11% trong nm 2002 ln 12.1% vo nm 2007. Bao b chim 37,2% ca ton sn phm nha tiu th Chu u v 35% trn ton th gii. 7. Mu rc Nilong (%) Nha (%) Khong dao ng Trung bnh Khong dao ng Trung bnh Rc t cc h gia nh 0 36,6 6,84 0 10,8 2,05 Rc nh hng, khch sn 0 5,3 2,65 0 6,0 3,00 Rc ch 0 6,5 - 0 4,3 - Rc trng hc 8,5 34,4 22,3 3,5 18,9 9,3 1 1 1 4 12 25 31 34 40 1975 1989 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2010 Tiu th sn phm nha bnh qun(kg) theo u ngi 8. Biu khi lng cht thi rn pht sinh t cc ngun thi ti Thnh ph H Ch Minh 9. 13.4 8.6 13.4 27.3 6.2 9.5 9.6 9.5 38.2 14.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Nh mt tin Nh trong hm Bnh vin Trung tm thng mi Ch Rc nha Rc Ni-lng Hnh 1.6 : Biu th hin thnh phn rc thi nha v ti nilong trong cc ngun pht thi chnh ca thnh ph 10. 1.4. Tc hi ca rc thi nha Cc loi chai nha Bisphenol A (BPA) Tc ng n cc hormone v gy tn hi cho h ni tit Cht thi nha l cc sn phm nha c s dng v thi b 11. o Nu x l bng phng php t CO2, CH4 v DIOXIN o Cn t vi trm n c nghn nm mi c th t phn hu o Nu c th phn hy vo t t khng gi c nc, dinh dng oNu chn lp, cc cht thi ny s lm gim sc cha ca bi chn lp oTo ra nhng hnh nh phn cm, gy mt m quan th cn gy tc nghn dng chy Gy p lc nng n i vi ngun ti nguyn khng th phc hi 12. 2 NI DUNG NGHIN CU 2.1. Ngun gc v qu trnh sn xut 2.2. Hin trng qun l cht thi. 2.3. Qu trnh ti ch 2.4. nh gi cng tc qun l cht thi. 13. NGUN GC 14. B. QU TRNH SN XUT Hai phng php ph bin Phng php thi (blowing molding) Phng php n thi (extrusion blow molding) Phng php phun thi (injection blow molding) Phng php quay (rotation molding) 15. I. Phng php thi (blowing molding) a) Phng php n thi (extrusion blow molding) 16. b) Phng php phun thi (injection blow molding) 17. II. Phng php quay (rotation molding) 18. Bao nilong NHIM TRNG 19. 2.2. Hin trng qun l cht thi nha ti TP.HCM H thng qun l k thut cht thi rn 20. Chn lp Hai bi chn lp a Phc v Phc Hip Phng php x l bng cch chn lp khng hiu qu i vi cc cht thi l nha t Phng php t ch c s dng i vi cht thi nha y t ni ring v cht thi y t ni chung Tro t qu trnh t c chn lp ti bi chn lp. Ti ch Ph liu nha trong nc ch yu c ti ch bi cc c s va v nh Vn cn nhng yu km trong hot ng thu gom cht thi c th ti ch ni chung v ph liu nha ni ring 2.2.1. Hin trng x l cht thi nha ti Tp.HCM 21. Tim nng ti ch cht thi nha Tng hiu qu kinh t cho ngnh nha Gim gnh nng x l cht thi nha. V mt kinh t To c hi vic lm cho lao ng trnh thp. Gim p lc v din tch t dnh cho chn lp. Gp phn bnh n gi nguyn liu cng nh sn phm nha trong nc. V mt x hi Tit kim ti nguyn khng th ti to v nng lng V mt mi trng 22. Hot ng thu gom ph liu nha ti TP.HCM Mng li thu mua ph liu nha hin nay ng vai tr quan trng trong thu gom v ti ch cht thi nha. Ngi mua ph liu do Ngi thu nht ph liu Ngi mi gii Thu nht v phn loi ti trm trung chuyn Cht thi khng th ti ch Ph liu nha gi tr (Phn loi ti ngun) H gia nh Vn phng, trng hc Ph liu nha t gi tr Thu nht/phn loi t rc h dn, rc ch, rc ng ph, b rc Ngun ph liu nha thun khit, n nh C s, x nghip sn xut Ca hng ln Va thu mua ph liu va v nh Va thu mua ph liu ln Bi chn lp n v ti ch Hnh 4.1. S hot ng thu mua ph liu nha (Ngun :Qu ti ch Tp.HCM, 2009) 23. S lng v s phn b cc c s thu mua ph liu nha Hnh . Phn b cc c s thu mua ph liu trn a bn TP.HCM (Ngun: UBND 24 Qun/huyn, 2008) Qu ti ch , 2009 24. Cc c s thu mua ph liu phn ln l dn lao ng ngho, khng c mt bng hot ng v thng phi i thu. Cc c s thu mua ph liu thng gy nhim mi trng do mi hi, bi bn pht sinh trong qu trnh hot ng v lu tr. Cc c quan chc nng lun thn trng trong vic cp giy php kinh doanh cho cc c s thu mua hot ng trong cc qun ni thnh. Ngoi ra cn c nhng yu t ch quan nh: thun li cho vic vn chuyn, giao dch vi cc n v ti ch. S phn b khng ng u ca cc c s thu mua ph liu do cc nguyn nhn sau: (Ngun: Qu ti ch , 2009) 25. Hot ng ti ch nha ti TP.HCM Ty theo tng c s c th ti ch nhiu loi nha khc nhau. Theo kho st th loi nha cc c s thng ti ch l nha PP chim 55% v hu nh khng ti ch nha PVC. Nha PP c xem l mt trong nhng loi nha tt v t gy c hi nh mt s loi nha khc. 26. Quy trnh ti ch nha Phn loi Ra, nghin To ht v dy nha Gia cng sn phm 27. STT Cc cng on thc hin T l (%) 1 Nha ph liu To ht Sn phm nha 5 2 Nha ph liu To ht 30 3 Ht nha Sn phm nha 35 4 Nha ph liu Ct 30 T l cc c s thc hin theo tng cng on 28. im mnh Hu ht cc c s ti ch nha u l qui m va v nh Cng ngh ti ch lc hu Gi nhn cng r im yu Thc hin cha tt cng tc bo v mi trng ti c s. Cht lng sn phm nha ti ch thp S lao ng t v trnh thp, tay ngh cha cao.Nng lc qun l ca i ng qun l cn thp Thun li Ngun ph liu nha trn a bn TP.HCM chim khi lng rt ln v phong ph Gi ph liu rt thp Chng trnh phn loi rc ti ngun c x hi quan tm v ang tng bc c m rng Kh khn Ngun nguyn liu khng c phn loi k. Thiu ngun vn cho cng tc u t m rng v pht trin cc hot ng ti ch i b phn ngi tiu dng hin nay khng ng h cc sn phm nha ti ch nh gi hin trng h thng thu gom v ti ch nha ti TP.HCM 29. III. Gii php 3R v tin ti pht trin bn vng 30. 4. XUT GII PHP Gii php k thut Gii php qun l 31. Ci tin k thut ti ch nha ti xng Gii php k thut Ti ch ring tng loi nha cht lng ht nha ng u Ht nha s tt hn nu c sy kh v nghin nh hn Thm cc cht ph gia nhm nng cao cht lng sn phm bao b: cc cht chng oxy ha, cht mu hoc cc loi cht do. Ht xp ti ch DEHPBt mu hu c Ht LDPE ti ch 32. X l cc ngun nhim do hot ng ti ch nha gy ra X l bi pht sinh trong giai on nghin. X l khi thi v mi cng on nu chy v p n Trong giai on ra ph liu v qu trnh lm mt, thnh phn nc thi cha nhiu hp cht v c, hu c, vi sinh vt gy bnhbm dnh trn nha. Nc thi ny cn c x l v tun hon s dng tr li. 33. Hn ch s dng v gim thiu rc thi nha Kch thch hot ng ti ch Gii php qun l Cng c kinh t H tr v vn u i v thu Cn h tr v mt k thut v thng tin Gii thiu v qung b cc sn phm u ra n ngi tiu dng nh thu tiu dng i vi ti nilong Tnh ph tiu dng ti nilong: i vi ngi tiu th Tnh ph thu gom v ti ch ti nilong: i vi nh sn xut 34. Tng cng cng tc gio dc, tuyn truyn Thnh lp chuyn mc Gp tay chung sc gim thiu, ti s dng v ti ch rc thi plastic-nha trn i pht thanh cng nh truyn hnh Ti khu ph, vo nhng ngy Mi trng hay nhng ngy ngh, xy dng v nhn rng phong tro Ngy xanh v ni khng vi rc thi plastic-nha Khng ch thc hin ngoi x hi, m ngay ti nh trng i vi cc cp tiu hc v trung hc Tha thun vi cc oanh nghip, siu th khng pht min ph ti nilong m s pht ti s dng nhiu ln. Hn ch sn xut, mua bn v phn phi ti nilong. 35. 5. KT LUN & KIN NGH KT LUN Cc hot ng nh thu gom v thu mua ph liu ti Tp.HCM tuy pht trin rng khp to cng vic cho ngi dn nhng hin vn cha chu s qun l cht ch ca cc cp chnh quyn. Thnh phn rc thi nha (nilong) ang gia tng nhanh chng d kin gy p lc ln cc vn kinh t, mi trng v x hi 36. KIN NGH p dung gii php 3R. Khi , cht l mt ngun nguyn liu mi mang li li ch kinh t rt ln. Kt hp gia cc ban ngnh thnh ph hm mang li hiu qu tuyn truyn su rng, thc hin hiu qu v hng ng ng b trn ton a bn thnh ph. Xy dng chin lc v lp k hoch c th lu di cho cng tc qun l cht thi plastic-nha Kinh t v mi trng cng nhau hng n pht trin bn vng.