Radio HRS 3/08

 • View
  285

 • Download
  25

Embed Size (px)

Text of Radio HRS 3/08

 • CIJENA 15 KN

  godite 17. broj 3 (128) svibanj/lipanj 2008.

  Kraljevica2008.

  IshodNatjeaja

  zasubvencioniranje

  nabavkeureaja

  Velikopojaalovelikesnage

  RezultatiHrvatskogaradioamaterskogkupa2008.

  9A0HQponovoueteru!

  RezultatiUKVnatjecanja

  ATV,ATV...

  KMTARG

  ISS school contact

  U ovom broju:

 • uvodnik

  Potovani itaoci!

  Dva mjeseca brzo prou i evo nas opet na vrijeme. Proteklo razdoblje obilovalo je vanim dogaajima. Na prvom mjestu Susreti u Kraljevici, koji su kroz dva dana okupili oko 200 amatera i Skuptina HRS-a na kojoj smo dobili novi Statut naeg Saveza.

  Nastojimo biti koliko je mogue aurni i aktualni, to u dvomjesenom ritmu izlaenja nije osobito lako. Nije bilo jednostavno, ali pred Vama su i rezultati ovogodinjeg Hrvatskoga radioamaterskog kupa, a imamo i frike rezultate UKV natjecanja.

  Ono to e u ovom broju sigurno privui Vau panju su lanci za ljubitelje samogradnje i elektronike, a vjerujem da svaka rubrika ima poneto to Vas nee ostaviti ravnodunim.

  Pred nama je dugo toplo ljeto, u novinarstvu znano i kao sezona kiselih krastavaca, ali za nas je to vrijeme vrlo znaajnih aktivnosti. Da spomenem samo KV natjecanja IOTA te IARU u kojem e se oglasiti i ponovno okupljena ekipa pod oznakom 9A0HQ. A gdje su UKV natjecanja i brojni otoci koji ne daju mira ni lovcima ni aktivatorima iz IOCA programa?

  Prostor nam predstavlja sve vei problem, ali to nije razlog da nam se i Vi ne prikljuite svojim prilozima, radilo se o samogradnjama ili izvjetajima o radu iz natjecanja ili s kakvog slasnoga jadranskog otoia...

  Goran Grubii, 9A6C glavni urednik

  asopis izlazi svaka dva mjeseca 6 brojeva u godini.Rukopisi i ilustracije se ne vraaju.Sva prava pridrava copyright by

  Hrvatski radioamaterski savezasopis je ubiljeen u Ministarstvu kulture Republike

  Hrvatske 19. oujka 2004. god, pod brojem 532-03-3/04-02.

  Priprema za tisak: Romildo Vueti, 9A4RVTisak: KRATIS d.o.o., Dr. F. Tumana 14/A,

  10 431 Sveta NedeljaNaklada: 1 200 primjerakaPotarina plaena u Poti 10000 Zagreb.Godinja pretplata s lanarinom HRS-a: 150 kunaCijena pojedinog primjerka: 15 kunaGodinja pretplata: 100 kunaCijena pojedinog primjerka za inozemstvo: 3,5 euraGodinja pretplata za inozemstvo: 20 euraProsjena naklada 1 100 primjeraka

  Prihod ostvaren prodajom u 2006. godini 400,00 kunaPrihod ostvaren na tritu oglaavanja u 2006. godini

  17 114,09 kunaPretplata u kunama uplauje se u korist iro-rauna:Hrvatski radioamaterski savez, Zagreb2360000-1101561569;poziv na broj 12+JMBG uplatitelja.Devizna pretplata uplauje se u korist rauna HRS-a kodZAGREBAKA BANKA d.d., Paromlinska 2, 10 000 Zagrebdevizni raun broj: 70300-978-2100057879IBAN: HR4323600001101561569 (2100057879)SWIFT: ZABAHR2X (svrha doznake: Pretplata na Radio-HRS)TijelaupravljanjaHRS-a (mandat: 2007 2011.)PredsjednikHRS-a:Kreimir Kovarik, 9A5KDopredsjednikHRS-a:Mate Botica, 9A4MTajnicaHRS-a:Marina Sirovica, 9A3AYM

  Administrativnatajnica:Ljiljana Boak, 9A5BLlanoviIzvrnogodboraHRS-a:Zdenko Blaievi, 9A2HIeljko Drai-Karali, 9A4FWStjepan urin, 9A8AZvonko Horvat, 9A3TRMarijan Kucelin, 9A2RDRolando Milin, 9A3MRMarijan Rei, 9A2CNadzorniodborHRS-a:Davor Antoli, 9A6NDAZdenko Kokanovi, 9A3SOeljko Vida, 9A3ZVSudastiHRS-a:Mladen Kati, 9A5TDubravko Rogale, 9A6NNSMirko Vurui, 9A2F

  Nakladnik:HRVATSKIRADIoAMATeRSKISAVez

  Urednitvo i administracija:

  Dalmatinska 12, p. p. 149 HR 10 002 ZAGREBHrvatska/CroatiaTelefon + 385 (0)1 48 48 759 Telefax + 385 (0)1 48 48 763e-mail 9a0hrs@hamradio.hr hrs-hq@hamradio.hr

  GlavniurednikGoranGrubii, 9A6Cgrongo@st.t-com.hr

  zamjenikglavnogurednikazlatkoMatii, 9A2EUzmaticic@inet.hr

  Urednikikolegij:DraenBrzaj, 9A3RTbrzi@inservis.hrHrvojeHorvat, 9A6XXhrle@ipazin.netAdamAliaji, 9A4QVadam9a4qv@yahoo.comMateBotica, 9A4M9a4m@hamradio.hreljkoUlip, 9A2EYzeljko.ulip@plinacro.hrzlatkoMatii, 9A2EUzmaticic@inet.hreljkoDrai-Karali,9A4FW9a4fw@hamradio.hr

  LektoricaTihanaNakomi, 9A6PBTtihanakom@net.hr

  Tehniki urednikRomildoVueti, 9A4RVromildo.vucetic@inet.hr

  UPUTeSURADNIcIMAPriloge slati u elektronikomzapisu(.doc, .rtf, .txt), iznimno crtee i sheme na papiru. Pisati u Wordu, Arial font 10, lijeva orijentacija. Formule pisati u programu za pisanje formula uz objanjenje znakova i kratica. Slike, sheme i crtee ne unositi u tekst i slati odvojeno, ali naznaiti gdje spadaju u tekst. Priloge uz tekst obavezno numerirati i napisati popratni tekst (legendu). Tablice kreirati u Wordu, a crtee u CorelDraw. Fotografije slati odvojeno u *.jpg ili *.tif formatu uz cca 300 dpi. obaveznonavesti sve izvore za tekst i priloge. Tiskane ploice slati u elektronskom formatu uz obaveznu naznaku izmjera ili kopirane bez savijanja papira. Ako rad sadri vie od tri dokumenta slati ih u zajednikoj mapi. Obavezno navesti ime i prezime autora, adresu i sve kontakt telefone i e-adrese te iro raun. Priloge slati na CD-u ili elektronikom potom na adresu HRS-a (RADIOHRS@hamradio.hr) s naznakom Za Radio HRS.

  NAKNADeSURADNIcIMAVrsta priloga Naknada po kartici (kn)Autorski struni tekstovi, gradnje i radovi 80,00Autorske reporae 50,00Autorska izvjea o radu HRS-a, tekstovi menadera i voditelja strunih tijela 50,00Vijesti s podruja primjenjene elektronike i sl. 50,00Analiza natjecanja 45,00Opis strukovnih organizacija, diploma, informacije o radu udruga HRS-a 45,00Predstavljanje rezultata natjecanja 30,00

  www.hamradio.hrRADIoHRS-3|2008 SVIBANJ/lIPANJ20083

 • 5

  10

  12

  25

  28

  35

  45

  58

  Veliko pojaalo velike snage autor 9A2QP

  Sadraj

  www.hamradio.hr4SVIBANJ/lIPANJ2008 RADIoHRS-3|2008

  5 SkuptinaHRS-a!6 Kraljevica2008.urijeiislici7 NoviStatutHRS-a8 Dolazi56novihureaja!9 Pripremezacavtat2008. Promjenepravilnika10 Voda2008.11 QRQKraljevicaPordenone12 Velikopojaalovelikesnage16 GaAsFeTlNAKuharica2.dio19 Interlock20 PrijamnirazdjelnikzaKV21 Digitalnaelektronikazamlade

  6.dio23 Preinakau PAmoduluFT10024 KalendarKVnatjecanja25 Kontest zaznalceimahere!28 osnovanCroatian Contest Club!29 9A0HQopetuakciji!30 IARUHFchampionship2008.31 Diploma9A0HQ32 RSGBIoTAcontest2008.33 RezultatiKVnatjecanja35 9A0BVSradiolanterna37 AntenepremaItaliji!38 RezultatiUKVnatjecanja43 PrepravkalNBkonvertera44 PravilaAnconaATVnatjecanja45 iviATVprijenos

  Rovinjskeregate48 Kakoizraditijednostavnu

  webstranicu...50 UreajizaKMTARG52 ARGkaolijek...53 Istarskalisica2008.55 DXekspedicije9X0RiTX5c56 DXnovosti57 IocAnovosti DiplomecQmagazina58 ISS School Contact60 ekspedicijaSuac2008.62 Bijelac,cI-66062 HAMRADIo2008.63 Iz9A1cBT MaliHAMoglasi

 • Na Redovnoj skuptini Hrvatskoga radioamaterskog saveza usvojen je novi Statut.

  To je ukratko svakako najznaajniji dogaaj same Skuptine odrane u Kraljevici 12. travnja ove godine u sklopu Radioamaterskih susreta Kraljevica 2008.

  Od 93 kluba koji su ulanjeni u HRS, njih 45 je poslalo svoje delegate. Ukupno ih je bilo 51 i Skuptina je imala potreban kvorum.

  Nakon prilino burne, i za nae prilike pomalo neuobiajene Izborne skuptine koja je odrana u studenom prole godine, ova je pokazala da su u meuvremenu razlike i nesporazumi, i te kako vidljivi prije est mjeseci, u meuvremenu prevladani. Moglo bi se stoga rei da je ova Skuptina na odreeni nain bila i svojevrsna potvrda jedinstva HRS-a.

  Sam tok Skuptine protekao je relativno brzo i rutinski trajala je oko sat i pol. Na prijedlog predsjednika HRS-a, u Radno predsjednitvo Skuptine uli su: Zdenko Blaievi (9A2HI), Kreimir Kovarik (9A5K) i Mate Botica (9A4M), koji je i vodio Skuptinu. Zeleni kartoni u zraku potvrdili su i lanove Verifikacijskog povjerenstva koje je utvrdilo broj prisutnih delegata, a potom i zapisniara te dva ovjerovitelja zapisnika.

  Prvi ozbiljan posao za delegate pokazao se lagan. Nakon izvjetaja Nadzornog odbora i Suda asti, koji nisu imali primjedbi na poslovanje HRS-a u protekloj godini, jednoglasno je usvojen Financijski izvjetaj Saveza za 2007. godinu.

  Plan rada HRS-a za 2008. godinu i raspodjela sredstava zahtijevala je ipak malo vie vremena. Iako je plan za ovu godinu dio Programa novog rukovodstva, predsjednik je u kratkim crtama obrazloio ime e se HRS uglavnom baviti i koliko e to sve kotati. Dok ovo itate, neki od programa su ve i ostvareni, a najvaniji nas posao tek eka Generalna skuptina 1. regije IARU-a, koja e se odrati u Cavtatu u studenom.

  Raspodjela sredstava je ipak izazvala malo vie panje i pokazalo se da klubovi dosta oekuju od Natjeaja za subvencioniranje nabave ureaja. Pao je i prijedlog da se predviena sredstva poveaju i na tetu ovog asopisa, ali nije proao (...). Vjerujemo da nema sumnje da e IO HRS u sluaju potrebe iznai

  Skuptina usvojila novi Statut HRS-a!

  potrebna dodatna sredstva. Predloeno je da se za ovu namjenu trae sredstva i od slubi koje se naslanjaju na neke nae aktivnosti, prvenstveno SRVKS. Za njih je to kap u moru, a naim klubovima znai itekako mnogo.

  Ali zeleni karton gore i Plan je usvojen.

  Zdenko Blaievi je u ime radne skupine za izradu novog Statuta potanko obrazloio motive i potrebe koje su rukovodile Savez u pokretanju ovoga vanog procesa. Posao nije bio jednostavan, uloeno je neobino mnogo radnih sati, obavljeno bezbroj razgovora, dogovora, a niti internetski provideri nisu loe proli. Ono to ipak iznenauje je relativno mali broj onih koji su poslali svoje primjedbe na Nacrt Statuta. S jedne strane dobro jer ukazuje da su sastavljai bili na dobrom tragu, a s druge strane moe i zabrinuti, ako ukazuje na nedostatak zanimanja.

  No, s obzirom na diskusiju i razmjenu miljenja na licu mjesta, ini se da je u pitanju ipak ono prvo. Razlike u miljenjima su bile male, a prijepora nije ni bilo. Sve je Zdenko potanko pojasnio i na kraju ove toke dnevnog reda mogli smo u zraku vidjeti samo zelene kartone. Iskreni pljesak ko