67
Radiologisk Diagnostikk i Revmatologi Bildedannende undersøkelser hva skal vi velge? Mehdi Behzadi Seksjonsoverlege MSK Radiologi Avdeling for Radiologi SUS

Radiologisk diagnostikk i reumatologi

  • Upload
    hadieu

  • View
    266

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologisk Diagnostikk i Revmatologi Bildedannende undersøkelser – hva skal vi velge?

Mehdi Behzadi

Seksjonsoverlege MSK Radiologi

Avdeling for Radiologi

SUS

Page 2: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologi og revmatologi

• Konvensjonell røntgen var det eneste radiologene kunne

tilby revmatologene i mange år.

• Lav sensitivitet ved røntgen reduserte den diagnostiske

verdien til denne radiologiske modaliteten i revmatologi i

gamle dager.

• Nå har radiologi flere modaliteter som revmatologene kan

bruke i både diagnostikk og respons evaluering.

Page 3: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologi og revmatologi

• Ingen tydelig konsensus i bildediagnostikk.

• Søk i litteratur om dette emnet kan oppleves som litt

forvirrende.

• Hvorfor?

Page 4: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologi og revmatologi

• Det finnes kommunikasjonsproblemer mellom

radiologene og revmatologene.

• Revmatologene kan bli flinkere å lære seg hva radiologene

kan hjelpe de med og evt hvordan.

• Radiologene kan bli flinkere å forstå hvor viktig en riktig

og tidlig diagnose er for sykdomsforløpet.

Page 5: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologi og inflammatoriske tilstander i

allmennpraksis

• Radiologisk bildediagnostikk i utredning av

inflammatoriske tilstander er avhengig av lokale forhold.

Kompetanse

Kapasitet

Page 6: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk

ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 2014

• Bekhterevs sykdom:

Ved kronisk inflammatoriske ryggsmerter bør

iliosakralleddene undersøkes med MR.

• Revmatoid artritt:

Ved mistanke om eller sikker RA (benyttet kliniske

kriteriesett basert på sykehistorie og funn av klinisk

synovitt, analyse av anti-CCP-antistoffer og RF og målt

akuttfasereaksjon (CRP)) bør pasienten snarest henvises til

spesialisthelsetjenesten for å få en nærmere utredning og

eventuell behandling. Bildediagnostisk utredning i

primærhelsetjenesten anbefales ikke.

Page 7: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk

ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 2014

• Kunnskapsgrunnlag:

Det ble ikke funnet systematiske oversikter eller enkeltartikler

som kan gi grunnlag for anbefalinger for primærhelsetjenesten.

Det kunnskapsbaserte grunnlaget for anbefalingene i kapittelet

bygger på kunnskapsbaserte konsensusrapporter og andre

lands faglige retningslinjer. Enkelte referanser er hentet fra

NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok (se

http://legehandboka.no)). Anbefalingene bygger også på

erfaringsbasert kunnskap.

Page 8: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Modaliteter

• Røntgen

• Ultralyd

• CT

• MR

• Skjelett scintigrafi

Page 9: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Røntgen

• Lett tilgjengelig

• Rask

• Skjelett struktur

• Bløtvevsforkalkninger

• Relativt billig

• Lite sensitiv

• Stråling

Page 10: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ultralyd

• Lett tilgjengelig

• Rask

• Bløtvevsforandringer

• Overflate i rørknokler

• Deler av ledd

• Ingen bivirkninger

• Svært brukeravhengig

• Terapeutiske injeksjoner

Page 11: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

CT

• Rask

• Skjelettstruktur

• Stråling

• IS-ledd

Page 12: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

MR

• Tidskrevende

• Høy sensitivitet

• Bløtvevsforandringer

• Benmargsødem

• Kostbar

• Ingen stråling

• Kontraindikasjoner

Page 13: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Skjelett scintigrafi

• Inflammatoriske forandringer i skjelett

• Sensitivitet/spesifisistet

• Stråling

• Tidskrevende

• Tilgjengelighet/kompetanse

Page 14: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Radiologi og revmatologi

• Hva viser de forskjellige

modalitetene? Kort gjennomgang.

Page 15: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Røntgen

• Skjelettstruktur (usurer, kalkinnhold i benmarg)

• Leddspalte

• Bløtvevsforkalkninger

• Bløtvevshevelse

• Degenerative vs inflammatoriske forandringer

Page 16: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Røntgen, appendicular skjelett

• Artrose:

Uregelmessig høyderedusert leddspalte

Osteofytter( Benede kantpåleiringer)

Subkondral sklerose

Subkondrale cyster

• Artritt:

Usurer (marginal bone erosion)

Symmetrisk høyderedusert leddpalte

Bløtvevshevelse

Periartikulær osteopeni

Page 17: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Røntgen, appendicular skjelett

• Det kan være vanskelig å se forskjell mellom artrose og

artritt enkelte ganger.

• Kan få artrose som følge av eldre artritt i samme ledd.

• Det tar tid før artritt forandringer blir synlige på røntgen!!!

Page 18: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Usurer

Artritt

Page 19: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Artrose

Page 20: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Usurer ved artritt

Nørgaard projeksjon

Page 21: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Artrose, stående vs liggende

Artritt

Page 22: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Røntgen, sentral(aksial)skjelett Degenerative forandringer:

Høydereduserte skiver.

Vakuum fenomen

Osteofytter

Intervertebralleddsartrose

Inflammatoriske forandringer:

Atlantoaxial instabilitet

Usurer anteriort i virvelcorpora (shiny corner sign/ Romanus lesions)

Syndesmofytter (Bamboo spine)

«Squaring» av virvelcorpora

Ankylose i costovetrebrale ledd

Sacroiliitt

Page 23: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Atlantoaxial instabilitet

Page 24: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Shiny corner

Page 25: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Squaring Normal

Page 26: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ankyloserende spondylitt, syndesmofytter

Page 27: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Osteofytter, degenerativt betinget

Page 28: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Paraspinale fytter, DISH (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)

Page 29: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ankyloserende spondylitt

Page 30: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ultralyd

• Hydrops

• Bursitt

• Tendinose/tendinitt

• Tenosynovitt

• Bløtvevsforkalkninger

• Knoklenes overflate

• Deler av leddspalten

• Bløtvevsmasser/tofi

• Doppler

• Diagnostisk artrocentese

• Terapeutiske injeksjoner

Page 31: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Hydrops

Page 32: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Hydrops

Page 33: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Bursitt

Page 34: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Tenosynovitt

Page 35: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Tenosynovitt

Page 36: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Bløtvevsforkalkninger

Page 37: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Usurer

Page 38: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Hydrops med synovitt høyre kne

Page 39: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Hydrops med synovitt høyre kne

Page 40: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ultralydveiledet injeksjon

Page 41: Radiologisk diagnostikk i reumatologi
Page 42: Radiologisk diagnostikk i reumatologi
Page 43: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

CT

• Små ledd

• Iliosacral ledd

• Columna

• CT artrografi

Page 44: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Usurer, små ledd

Page 45: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Sacroiliitt

Page 46: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

RA Artrose

Page 47: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

CT artrografi

Page 48: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

MR

• Synovia

• Benmarg (usurer, osteonekrose, frakturer…)

• Bløtvev

• Brusk

• Columna

Page 49: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Synovitt

PD FS T1FS + IV

T2 FS

Page 50: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

25 år gml kvinne med RA,

smerter i 2. og 3. mcp-ledd

Page 51: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Synovitt

Page 52: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Usurer

Page 53: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

AVN- avaskulær nekrose

Page 54: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Insuffisiens fraktur

Page 55: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Ruptur i rotator cuff

Page 56: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Brusk

Page 57: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Artritt

Page 58: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

RA

Page 59: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Sacroiliitt

Page 60: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Spondyloartropati

Page 61: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Valg av bildediagnostisk modalitet

• Gode henvisninger medfører gode radiologiske svar.

• «Smerter i fot» : Hvor i foten? Viktig å spesifisere

lokalisasjon pga valg av protokoll i henhold til dette.

• Ekstremitets MR har FOV ( field of view)på ca 18 cm.

• Info om tidligere undersøkelser og evt hvor og når disse

er utført er svært viktig.

Page 62: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Valg av bildediagnostisk modalitet

• Uspesifikke leddsmerter

Røntgen

Ultralyd

MR

MR + iv kontrast forbeholdt pasienter som henvises fra

spesialist. Kun et ledd!!!

Page 63: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Valg av bildediagnostisk modalitet

• Kroniske smerter i IS-ledd

MR

(CT)

Page 64: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Valg av bildediagnostisk modalitet

• Radiolog på SUS kan alltid hjelpe hvis spørsmål.

• Ring oss!

Page 65: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Valg av bildediagnostisk modalitet

• Det er lurt at alle undersøkelser gjøres på samme

radiologisk enhet.

• Lite optimalt med for eksempel RTG på Kolibri, UL på

SUS og MR på Curato.

Page 66: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

Litteratur

Imaging in rheumatology: reconciling radiology and rheumatology, Bernhard J. Tins & Robin Butler

Radiographic Evaluation of Arthritis: Inflammatory Conditions, Jon A. Jacobson,MD, Gandikota Girish,MD, Yebin Jiang, MD, PhD, Donald Resnick,MD

Arthritis in Black and White,

ANNE C. BROWER, MD, DONALD J. FLEMMING, MD, STEPHANIE A. BERNARD, MD

Joint Imaging in Rheumatology Renu Saigal

Rheumatoid Arthritis: A Practical guide to state-of-the-art imaging,

image interpretation,and clinical implications. Oliver J. Sommer, MD ● Andrea Kladosek, MD ● Volkmar Weiler, MD ● Heinz Czembirek, MD ●

Martina Boeck, MD ● Michael Stiskal, MD

Page 67: Radiologisk diagnostikk i reumatologi

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!