RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB - AHK dio tehničkog sustava zgrade i na sustave automatskog regula cije i upravljanja tehničkog sustava zgrade, - energetsko certificiranje

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Herbst 2011

  27

  news

  Zgombi & Partneri Grupa, koju ine Zgombi i partneri d.o.o., Grant Thornton revizi-

  ja d.o.o. i Grant Thornton knjigovodstvo d.o.o., meu vodeim je pruateljima usluga poreznog i financijskog savjetovanja, re-vizije i raunovodstvenih usluga na hrvatskom tritu. lanica je organizacije Grant Thornton International, koja djeluje u preko 100 zemalja. Mjeseno izdajemo dvije on-line publikacije - Tax Flash i Tax Newsletter Monthly, koje se bave poreznom tematikom, rjea-vanjem poreznih problema i novinama u poreznom sustavu. Namijenjene su voditeljima raunovodstva i financija i direktori-ma drutava. Distribuiraju se putem e-maila; za primanje treba samo poslati ime i prezime primatelja, funkciju te e-mail adresu na info@zgombic.hr. Ove publikacije moete nai i na web-stra-nicama www.grantthornton.hr.

  Die Beratungsunternehmensgruppe Zgombi & Partner setzt sich zusammen aus Zgombi und Partneri, Grant Thornton Wirtschaftsprfung und Grant Thornton Buchhaltung. Es ist ei-nes der fhrenden Unternehmen in den Bereichen Steuer- und Finanzberatung, Wirtschaftsprfung und Buchhaltung auf dem kroatischen Markt. Die Gruppe ist Mitglied von Grant Thornton International, welches in ber 100 Lndern aktiv ist. Monatlich geben wir zwei Online-Publikationen heraus Tax Flash und Tax Newsletter Monthly, in denen steuerliche Themen, Pro-blemlsungen und Neuigkeiten im Steuerwesen behandelt wer-den. Die Publikationen sind fr Leiter von Buchhaltungs- und Finanzabteilungen und Geschftsfhrer gedacht. Sie werden per E-Mail verschickt und knnen ber die E-Mail-Adresse info@zgombic.hr unter Angabe der eigenen E-Mai Adresse und Funk-tion bestellt werden. Diese Publikationen sind auch unter www.grantthornton.hr zu finden.

  ZGOMBI & PARTNERI GRUPA

  Otkrijte posebne jesenje pakete u istarskom luksuznom Kempinski Hotelu AdriaticIskoristite ugodnu toplinu jesenskog sunca i otkrijte zlatnu jesen u Istri. Ljetne vreve su nestale, more je jo toplo i ugodno za kupanje, poluotok se kupa u bojama dok zelena priroda polako poprima pastelne note. Istra postaje idealni kutak za odmor po mjeri ovjeka: oputena, spokojna, ali i zavodljiva. Pravi je trenutak da malo vreme-na posvetite sami sebi. Ekskluzivni Kempin-ski Hotel Adriatic nedaleko Umaga pripremio je za svoje goste aroliku jesenju ponudu u skladu s prirodnim mijenama: u listopadu paket otkrivanja tajni istarskog tartufa te u studenom paket koji ukljuuje kuhanja s renomiranim efom kuhinje. Dva oputajua i revitalizirajua Spa paketa Refresh and revive day i Deluxe Day najbolji su nain pripreme tijela i duha na nadolazeu zimu. Svi navedeni paketi ukljuuju smjetaj u dvokrevetnim deluxe sobama s pogledom na more, gurmanski doruak, ulazak u Carolea Spa na 3000 m2 te koritenje sauna, bazena, fitnesa.

  Entdecken Sie besondere Herbstangebote in dem Luxushotel Kempinski Adriatic in Istrien

  Nutzen Sie die warmen Herbsttage und ent-decken Sie den goldenen Sommer in Istrien. Das Sommergedrnge ist vorbei, das Meer ist noch zum Baden angenehm warm, die Halbinsel versinkt in Pastellfarben. Istrien wird zur idealen Ecke nach Menschenma: entspannt, beschaulich aber auch verfh-rerisch. Es ist die beste Zeit sich etwas zu gnnen. Das Exklusivhotel Kempinski Hotel Adriatic hat fr seine Gste ein Herbstange-

  bot zusammengestellt: im Oktober ein Paket zur Enthllung der Geheimnisse des istrischen Trffels und im November Kochen Sie mit dem renommierten Chefkoch. Die zwei Spa Pakete Re-fresh and revive day und Deluxe Day zur Entspannung und Erneuerung sind die beste Art den Krper und die Seele fr den kommenden Winter vorzubereiten. Alle Pakete umfassen die Unterkunft in Zweibett-Zimmern deluxe mit Meeresblick, einem ausgiebigen Frhstck und Nutzung des 3000 m2 groen Spa-Centers mit Sauna, Schwimmbad und Fitnessraum

  KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC

  Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) na-stavlja uvoditi inovacije i unaprijediti svoje usluge

  ime stvara nove dimenzije financijskog poslovanja.Usluga eBroker omoguuje privatnim i poslovnim korisnicima za-davanje naloga za kupnju i prodaju dionica na Zagrebakoj burzi (ZSE) i praenje cijena u realnom vremenu putem interneta. Klijenti naloge za kupnju/prodaju dionica zadaju elektronski te se nalozi, nakon provjere pokria u realnom vremenu prosljeuju u sustav trgovanja ZSE. Nadalje RBA pomou FIX Interface s Blo-ombergom Zagrebakoj burzi nudi izravan pristup financijskom tritu ime je omogueno poslovanje vrijednosnim papirima na Zagrebakoj burzi (bez intervencije brokera) u realnom vremenu s najniim naknadama.

  Die Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) hat fortlaufend Innovationen eingefhrt und ihre Dienstleistungen verbessert, wodurch sie eine neue Dimension der Finanzgeschfte entwi-ckelt hat. eBroker ist ein neuer Service fr Privat- und Firmenkunden, der die Erteilung von Auftrgen fr den Kauf und Verkauf von Aktien an der Zagreber Brse (ZSE) in Echtzeit via Internet ermglicht. Kunden knnen Handelsauftrge elektronisch anlegen, die nach Prfung der Kontodeckung in Echtzeit an das ZSE Handelssystem weitergeleitet werden. Weiterhin bietet RBA einen direkten Zu-griff auf Finanzmrkte fr die Zagreber Brse mittels FIX Inter-face mit Bloomberg, das schnelle Ausfhrung von Geschften mit Beteiligungspapieren an der Zagreber Brse (ohne Intervention des Brokers), Antrag Updates in Echtzeit und geringe Gebhren ermglicht.

  RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB

  Vie informacija i cijene aranmana / Mehr Informationen und Preise unter www.kempinski.com/istria reservations.adriatic@kempinski.com +385 52 707 000

 • news

  28

  Ostvarenje ciljeva pomou Kocke sporazumijevanjaPoslovni uspjeh se da mjeriti prema ostvarenim ciljevima. Preduvjet za uspjeno ostva-rene ciljeve je sporazumije-vanje s poslovnim partnerima. Pomou kocke

  sporazumijevanja mogue je sustavno nauiti donijeti odluke, ostvariti ciljeve te pronai put do zajednikog sporazumijevanja. Trodimenzionalna chek lista za sporazumijevanje veliine 9x9cm je u boji, praktina je, sklopljiva te dostupna na njemakom, hr-vatskom i engleskom jeziku, a koristi za pripremu izazovnih raz-govora, govora, sjednica te kao prevencija konfliktima. Cijena 70 HRK. Dodatne informacije o narudbi i seminarima moete dobiti kod dr. Daniele Dujmi-Erbe na broj telefona +49 7531 91 77 70 ili na internet stranicama www.verstaendigungsmanagement.de.

  Ziele umsetzen mit dem VerstndigungsWrfel

  Geschftserfolg lsst sich an den umgesetzten Zielen messen. Voraussetzung fr eine gelun-gene Zielumsetzung ist die Verstndigung mit Ihren Geschftspartnern. Mit dem Verstndi-

  gungsWrfel knnen Sie die Entscheidungsfindung und Realisie-rung von Zielen sowie den Weg zur gemeinsamen Verstndigung systematisch erlernen. Die ca. 9x9 cm groe dreidimensionale Checkliste zur Verstndigung ist farbig, handlich, faltbar und jetzt zustzlich zur deutschen Version auch in kroatischer und englischer Sprache erhltlich zur Vorbereitung herausfordern-der Gesprche, Vortragsreden und Sitzungen sowie zur Kon-fliktprvention. Preis: 70 HRK. Weitere Infos zu Bestellung und Seminaren bei Dr. Daniela Dujmi-Erbe +49 7531 91 77 70 oder unter www.verstaendigungsmanagement.de.

  VERSTAENDIGUNGSMANAGEMENT.DE

  inimo svijet energetski uinkovitimKako bi odgovorili na to vei broj zahtijeva svojih klijenata, te na jednom mjestu pruili potpunu uslugu, TV Croatia d.o.o. lan TV Nord grupe, kontinuirano iri spektar svojih usluga. Tako smo od 3. lipnja 2011. godine, rjeenjem MZOPUG-a, ovlateni i za:

  - provoenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehnikim sustavom,- provoenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa sloenim tehnikim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehnikog sustava zgrade i na sustave automatskog regulacije i upravljanja tehnikog sustava zgrade,- energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa sloenim tehnikim sustavom.Izborom TV Croatia za energetsko certificiranje pronai ete strunog partnera, te se pridruiti mnotvu zadovoljnih klijenata.

  Wir machen die Welt energieeffizientUm den Kundenanforderungen entsprechen zu knnen und an einem Ort das komplette Dienstleistungsspektrum anzubieten, ist das Unternehmen TV Croatia d.o.o. als Mitglied der TV Nord Gruppe stndig dabei sein Dienstleistungsangebot zu erweitern. So wurde es ab 03. Juni 2011 vom Ministerium fr Umweltschutz, Raumordnung und Bau fr folgende Dienstleistungen zugelassen:- Energieaudits und Energiezertifizierung von Wohn- und Nicht-Wohngebuden mit einfachen technischen Systemen- Energieaudits fr Wohn- und Nicht-Wohngebude mit komplexen technischen Systemen in Bezug auf den maschinellen Gebu-deteil und Automatisierung sowie die technische Gebudesteuerung.- Energieaudits fr Wohn- und Nicht-Wohngebude mit komplexen technischen SystemenWhlen Sie TV Croatia zu Ihrem Energieprfer und Sie bekommen einen Fachexperten und gesellen sich zu einem der vielen zufriedenen Kunden.

  TV CROATIA D.O.O.

  LeitnerLeitner otvora ured u SrbijiDrutvo poreznih savjetnika i revizo-ra LeitnerLeitner otvora u Beogradu

  11. ured na podruju CEE/SEE regije. Zadovoljstvo nam je da naim klijentima u ovoj regiji pored Hrvatske, Bosne i Hercego-vine te Slovenije moemo takoer i u Srbiji ponuditi nae visoko kvalitetne usluge savjetovanja. Naravno i tamo stojimo naim klijentima na njemakom, engleskom i srpskom jeziku na ras-polaganju, objanjava Pavo Djedovi, Partner Leitner Leitner-a, koji e pored Hrvatske i za Srbiju biti suodgovoran. LeitnerLeitner kao jedno od vodeih drutava poreznog savje-tovanja, revizije i Financial Advisory je s vlastitim uredima za-stupljen u devet zemalja i jedanaest lokacija. LeitnerLeitner je diljem svijeta lan Praxity AISLB-a, koja je meu osam najboljih alijansa na svijetu.

  LeitnerLeitner erffnet Bro in SerbienDie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprfungskanzlei L