of 47/47
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 1

  • View
    143

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 1

Text of Rancangan Pelajaran Tahunan RPT Geografi Tingkatan 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI TINGKATAN 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANMINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 1

PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 1

Murid memahami

skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1

pentaksiran berasaskan sekolah (PBS)

Guru menerangkan skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1 pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negaraNILAI : Bertanggung

jawabPENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hidup seimbangKBKK : Menyampaikan

Maklumat

BBM : Huraian sukatan pelajaran (HSP)

Dokumen Standard Prestasi (DSP)

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 2

BAHAGIAN A :KEMAHIRAN GEOGRAFI

1.0 Kedudukan

a. Koordinat

b. Relatif

KONSEP

Kedudukan relatifMemahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Menyatakan kedudukan berdasarkan- Cara koordinat

- Cara relatif

Memahami kedudukan berdasarkan

- Cara koordinat

- Cara relatif

Memperkenalkan garisan lajur dan baris Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris

Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris.

BBM

Peta lakar

Kertas graf Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai sekolah

NILAI : KeberanianPENDIDIKAN ALAM SEKITAR Cinta akan persekitaran

KBKK : Menyampaikan maklumatBIDIE1

Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat

B2D1E1

Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan baris

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 3

2.0 Arah

a. Empa t mata angin

utama

b. Empat mata anginperantaraanc. KompasKONSEP

ArahMenentukan arah dengan menggunakan kompas. Menyatakan arah berdasarkan

4 mata angin utama

8 mata angin

Kompas Melukis lapan arah mata angin

Menentukan arah sesuatu objek berdasarkan:

mata angin

kompas.

Mengorientasikan arah dengan menggunakan kompas berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah.

Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan

kompas.BBM

Kompas

Peta Penggunaan ICTUNSUR PATRIOTISME

Mencintai sekolah

NILAI : KerjasamaPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Cinta akan persekitaranKBKK : Mencirikan

B1D1E2

Menyatakan arah mata angin utama

B2D1E2Mengenal pasti lapan arah mata angin

B3D1E1

Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 4

3.0 Skala dan Jarak

a. Skala

i. Skala penyata

ii. Skala lurus

b. Jarak

i. Jarak relatif

ii. Jarak mutlak

KONSEP

JarakMengenal skala dan jarak. Mengenal pasti dan melukis skala penyata dan skala lurus.

Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus.

Mentakrifkan konsep jarak.

Menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar

Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang

berdekatan.BBM

Pembaris

Peta topo

Benang

Jaluran kertas Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai tempat tinggal

NILAI : Hormat-menghormatiPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Cinta akan persekitaran

KBKK : Membuat kesimpulanB1D1E3

Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif

B1D1E4

Mengenal pasti skala lurusB2D1E3

Melukis skala lurus B3D1E2

Mengukur jarak menggunakan skala

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 5

4.0 Graf

Graf bar mudah

Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf. Memilih data yang relevan Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf bar mudah berdasarkan jadual. Membina graf bar mudah berdasarkan jadual menggunakan label yang betul dan petunjuk

yang sesuai.

Mentafsir jadual dan graf bar mudah Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

- penggunaan komputer digalakkanBBM

pembaris

penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

NILAI: KejujuranPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Hidup seimbang

KBKK : Menganalisis

B2D1E5Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisan

B3D1E3

Membina graf bar dan graf garisan

MINGGU 6

Graf garisan

Memilih data yang relevan

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf garisan berdasarkan jadual menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

Mentafsir jadual dan graf garisan.

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf.

BBM

Pembaris

Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME

Mencintai negara

NILAI : KebebasanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Hidup seimbang

KBKK : Menyusun maklumat

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 7

5.0 Peta Ciri fizikal

Ciri budaya

KONSEP

Kedudukan Arah JarakMemahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar. Mengenal pasti ciri ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar.

- Bukit, sungai, hutan, paya, sekolah, rumah ibadat, jalan raya, jalan keretapi, petempatan,

Menyatakan kedudukan arah dan jarak ciri - ciri geografi yang diperhatikan.

Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal danbudaya pada peta lakar.

BBM

Peta lakar

Peta topografi Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia.

NILAI : KesyukuranPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Rendah Diri

KBKK : Membanding dan membezakan

B1D1E5

Mengenal simbol peta lakar

B2D1E4

Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar

B4D1E1Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

MINGGU 8

5.0 Peta Mengapilkasikan simbol simbol yang mewakili ciri - ciri fizikal dan budaya ke dalam peta.

Mentafsir peta lakar. Mengkaji secara kumpulan:

- peta lakar

- peta bergambar

- peta pelanconganBBM

Peta lakar

Peta topografi Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME

Mencintai negara

NILAI : Baik hatiPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mengalami dan Menghayati Adalah Yang Paling Baik.

KBKK : Menyampaikan maklumat

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 9

BAHAGIAN B:

TEMA 1Bentuk Muka Bumi dan Potensinya1.1 Bentuk muka bumi

Pelbagai bentuk muka

bumi secara umum Kedudukan pelbagai

bentuk muka bumi

di Malaysia Keistimewaan pelbagai

bentuk muka bumi di MalaysiaKONSEP

Lembangan

Memahami kepelbagaian bentuk

muka bumi negara Malaysia Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

Tanah tinggi

Tanah pamah

Lembangan

Pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi Negara Malaysia berpandukan peta. Menghuraikan dengan contoh kedudukan & keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia.

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet.

Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan.

BBM

Peta Atlas Foto Rajah Penggunaan ICTUNSUR PATRIOTISME

Berbangga terhadap

keindahan alam

negara Malaysia.

NILAI: Kesyukuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Menghormati Alam atau Bumi

KBKK

Menghubungkaitkan

B1D2E1

Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 10-

MINGGU 11

a. Tanah tinggi

Rangkaian banjaran Gunung Sistem gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

KONSEP

LipatanMemahami sistem gunung lipat. Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia. Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung

negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem

Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua Menjelaskan dengan contoh

rangkaian banjaran gunung

negara Malaysia dalam sistem

Banjaran Gunung Asia. Menjelaskan ciri-ciri sistem

gunung lipat. Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat.

Menerangkan kedudukan rangkaian

banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumat melalui:

- tayangan video

- internet

- majalah/akhbarBBM

Peta

Atlas

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia- bersyukur kerana negara Malaysia bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. NILAI : KesyukuranPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Cinta akan persekitaran

KBKK : Membanding dan membezakan.B2D2E1

Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi

B3D2E1

Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia.

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 12

b. Tanah pamah

Dataran utama dan KepentinganMengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

Menyenaraikan contoh-contoh

tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan

dataran utama negara Malaysia di atas peta. Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kawasan tanah

pamah dan dataran negara Malaysia.

Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan

berpandukan pelbagai media seperti peta, cakera padat dan internet.BBM

Peta

Atlas

Penggunaan ICTUNSUR PATRIOTISME

Menghargai kemakmuran negara Malaysia

NILAI : KesederhanaanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Rendah DiriKBKK : Mengkategori / mengelaskan

B2D2E2

Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah

B3D2E2

Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 13

c. Pinggir laut

tebing tinggi

tanjung

teluk

pantai pulau pentas benuaMengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.

Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.

tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau, pentas benua

Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara

Malaysia berdasarkan rajah.

Menjelaskan dengan contoh

bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.

Membincangkan keistimewaan bentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto, poster dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut.BBM:

Rajah

Foto Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME Berbangga terhadap

keindahan dan

keistimewaan pinggir laut negara Malaysia.

NILAI : Kebebasan.

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Tanggungjawab Setiap Individu

KBKK : Mengumpul maklumatB2D2E3

Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 14-

MINGGU 15

d. Saliran

KONSEP

Profil panjang

Profil rentas

Memahami profil sungai.

Menyenaraikan jenis-jenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai.

Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai

Jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik, delta.

Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai.

Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai Menunjukkan kedudukan saliran-saliran utama negara Malaysia berpandukan peta.

Mengumpul maklumat tentang sungai

berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai.BBM

Peta Foto Rajah Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun

NILAI : BerdikariPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mementingkan kemampanan EkosistemKBKK

Menghubungkait

B2D2E4

Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai

B3D2E3

Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia.

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 16-

MINGGU 18

1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia

a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaKONSEP

Kawasan tadahanMemahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Tanah tinggi

Contoh: kuasa hidroelektrik,

pelancongan.

Tanah pamah

Contoh: petempatan,pertanian Pinggir laut

Contoh:perikanan,pelancongan Saliran

Contoh: minuman, perikanan Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi terhadap pembangunan Malaysia. Membanding dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti:

kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland.

kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand.

kepentingan tasik untuk

perikanan di Tonle Sap,

Kampuchea.

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia.

BBM

Atlas Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Berusaha membangunkan

negara Malaysia

- bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada

pembangunan negara Malaysia.NILAI: RasionalPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Perubahan Berterusan

KBKK : Membanding dan

membezakanB4D2E1

Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir lain) di negara MalaysiaB4D2E2Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain

B4D3E1

Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia.

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 19-

MINGGU 20

b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia.

cerun curam sukar untuk

mendirikan petempatan.

sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan.

Menjelaskan dengan contoh

halangan bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia.

Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Sumbang saran halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan

manusia.BBM :

Keratan akhbar Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Berusaha membangunkan negara Malaysia.

NILAI : Hormat-menghormatiPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kerosakan yang Minima

KBKK : Memberi sebab- sebab

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 21

1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

KONSEP

Pemeliharaan dan pemuliharaanMengetahui kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar.

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

penebangan pokok

kegiatan pertanian

pembinaan jalan raya

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

Menganalisis kesan kegiatan

manusia terhadap alamsekitar

dan langkah-langkah mengurangkannya.

penghutanan semula

menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak.

Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara

Perbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar.

Syarahan tentang kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

BBM

Keratan akhbar dan majalah Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- bertanggung jawab memelihara dan

memulihara alam sekitar negara.

NILAI : KesederhanaanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Ekonomi Bukanlah Segala-galanya

KBKK : Memberi akibat

*B5D1E2

Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh

*B6D2E2

Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 22

TEMA 2

Cuaca dan iklim serta pengaruhnya

2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria

a. Pengaruh pergerakan

bumi terhadap cuaca dan iklim

KONSEP

Putaran, peredaran,

kebenuaan, kelautan, kepulauan, ketinggian

Memahami putaran dan peredaran bumi.

Mentakrifkan putaran dan

peredaran bumi Menyenaraikan kesan-kesan

putaran. Menjelaskan kejadian siang dan malam

Menyenaraikan kesan-kesan

peredaran bumi

musim bunga

musim panas

musim luruh

musim sejuk

Menghuraikan:

kejadian siang dan malam

kejadian empat musim Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi.

Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.

BBM

Gambarajah Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara Malaysia

NILAI : KesyukuranPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Hidup Seimbang

KBKK : Menyampaikan maklumat

B2D3E1

Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 23

b. Cuaca dan iklim negara MalaysiaMemahami ciri-ciri iklim negara

Malaysia dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Mengenal pasti ciri-ciri iklim

negara Malaysia dari segi:

suhu

angin

hujan Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim

negara Malaysia:

kedudukan

angin monsun

ketinggian

kepulauan Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan

Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai sumber seperti:

- internet

- pusat kaji cuaca Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia.

BBM

Gambar Peta Atlas Penggunaan ICTUNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

dianugerahi iklim dan cuaca yang

tidak melampau.NILAI : KerajinanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mengalami dan Menghayati Adalah Yang Paling baik

KBKK : MenghubungkaitB1D3E1

Menamakan jenis iklim di Malaysia

B2D4E1

Menyatakan ciri iklim di Malaysia

B3D3E1

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim MalaysiaB5D1E1

Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 24MINGGU 25

2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia

a. Pengaruh cuaca dan iklim

terhadap cara

hidup

Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu.

Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland) Menyatakan cara hidup manusia di kawasan tersebut. Menerangkan iklim negara

Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain

Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland) Membandingkan iklim negara Malaysia dengan iklim negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan tersebut

Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video, internet dan majalah tentang keadaan iklim di kawasan:

- zon panas (Gurun Thar)

- zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)

- zon sejuk (Greenland)

Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan zon iklim lain.BBM

Rajah

Foto Atlas Penggunaan ICTUNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara Malaysia

NILAI : KerjasamaPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mengiktiraf Hak Mereka Yang Belum Lahir atau Hak Generasi Yang Akan DatangKBKK : Membanding dan membezakan

B3D4E1

Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan GreenlandB4D2E3Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk)

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 26

b. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara MalaysiaMemahami pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia.

Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia

Menyatakan faktor cuaca dan

iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. pertanian

perikanan Menghubungkaitkan pengaruh

cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia

Membincangkan bagaimana kegiatan ekonomi negara Malaysia dipengaruhi oleh cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah.

Meramalkan kesan perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia di negara Malaysia. BBM

Petikan majalah dan akhbar

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi

kesan ke atas cuaca dan iklim negara

NILAI : KerajinanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Ekonomi Bukanlah SegalanyaKBKK : Menghubungkait

B4D3E2

Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 27-

MINGGU 29

2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

KONSEP

Kemarau, jerebu, hujan asid, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pulau habaMemahami pengaruh manusia

terhadap cuaca dan iklim.

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

peningkatan suhu

kemarau

jerebu

hujan asid

kesan rumah hijau

pulau haba

penipisan lapisan ozon

Menjelaskan dengan contoh

pengaruh penebangan hutan,

perindustrian, pembakaran

terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Merumus kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan

iklim.

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

BBM:

Petikan akhbar dan majalah Foto Rajah

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- peka terhadap

kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan

iklim negaraNILAI : Hemah tinggiPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mementingkan kemapanan ekosistem

KBKK : Meramalkan

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 30-

MINGGU 31

2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

KONSEP

Kemarau, jerebu, hujan asid, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pulau habaMemahami pengaruh manusia

terhadap cuaca dan iklim.

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

peningkatan suhu

kemarau

jerebu

hujan asid

kesan rumah hijau

pulau haba

penipisan lapisan ozon

Menjelaskan dengan contoh

pengaruh penebangan hutan,

perindustrian, pembakaran

terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Merumus kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan

iklim.

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

BBM:

Petikan akhbar dan majalah Foto Rajah

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- peka terhadap

kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan

iklim negaraNILAI : Hemah tinggiPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mementingkan kemapanan ekosistem

KBKK : Meramalkan

*B5D2E1

Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 32

TEMA 3Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

3.1 Jenis taburan tumbuh- tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

KONSEP

Kepelbagaian taburanMemahami jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Hutan Hujan Tropika

Hutan Paya

Hutan Pantai

Hutan Gunung Memadankan taburan jenis

tumbuh-tumbuhan semulajadi di atas peta negara Malaysia

Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia

Mengenalpasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi Malaysia

Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Sumbang saran jenis tumbuh tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia.

BBM :

Peta

Foto

Rajah

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- berbangga dengan

kepelbagaian tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara

Malaysia.

NILAI : Kebersihan fizikal dan mental Kasih saying

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Menghormati Alam Atau BumiMengekalkan Hidupan Liar dan Kepelbagaian Hidup atau biodiversiti.

KBKK : Mengkategorikan / mengelaskan

Menghuraikan

B1D4E1Menamakan tumbuhan semula jadi

B1D4E2Menamakan hidupan liar

B2D5E1

Menyatakan ciri tumbuhan semula jadi

B2D5E2

Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 33

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi

a. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi negara MalaysiaMemahami faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan:

bentuk muka bumi

iklim

tanih

saliran Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi Malaysia secara grafik seperti peta minda

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi.BBM

Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara Malaysia

NILAI : KebebasanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mementingkan Kemapanan Ekosistem

KBKK : Menyampaikan maklumat

B3D5E1

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 34-

MINGGU 35

b. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memahami jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain.

Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand) Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut.

Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain. Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain

berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan cakera padat.

Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

- Gurun panas (Sahara)

- Tundra (Siberia)

- Mediterranean (Turki)

- Monsun Tropika (Thailand)BBM:

Rajah Foto Peta Atlas Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara

Malaysia

- berbangga dengan

kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar

negara

Malaysia.NILAI : KerajinanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Mengalami dan Menghayati adalah yang paling baik.KBKK : Mengkategorikan / mengelaskan

B4D2E5Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 36

3.3 Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi

KONSEP

- Ekosistem

- HabitatMemahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menyenaraikan kepentingan

tumbuh-tumbuhan semulajadi

negara Malaysia.

ekosistem

flora dan fauna

sumber perhutanan

pembiakan hidupan laut

tempat perlindungan hidupan liar kawasan tadahan

pencegahan hakisan

eko-pelancongan

perubatan Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

BBM

Carta Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME:

Mencintai negara MalaysiaNILAI : Kasih sayangPENDIDIKAN ALAM SEKITARTanggungjawab Setiap IndidviduKBKK : Memberi pendapat

B4D2E4

Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di negara Malaysia dan negara lain

MINGGU 37

3.3 Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi

KONSEP

- Ekosistem

- Habitat Menjelaskan dengan contoh

kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

Merumus tentang kepentingan

tumbuh-tumbuhan semulajadi

negara Malaysia secara grafik

seperti peta minda. Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

BBM

Carta Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara MalaysiaNILAI : RasionalPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Menghormati Alam atau Bumi

KBKK : Merumuskan

B4D3E3

Menghuraikan keunikan dan keistimewaan tumbuhan semula jadi negara Malaysia

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 38

3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

KONSEP

- ketandusan, pencemaran, kepupusanMemahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

pembalakan

pertanian

petempatan Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah.

Mendapat maklumat bergambar daripada majalah, akhbar, cakera

padat dan internet.

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara Malaysia

NILAI : KerjasamaPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Perubahan Berterusan

KBKK : Menjelaskan

MINGGU 39

3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

KONSEP

- ketandusan, pencemaran, kepupusan Merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto UNSUR PATRIOTISME

Mencintai negara Malaysia

NILAI : KeadilanPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kesederhanaan

KBKK : Memberi Sebab

MINGGU /

TARIKHTEMA / TAJUK

HASIL

PEMBELAJARAN /

OBJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARANCADANGAN PENILAIAN /

NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 40

3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

KONSEP Pemeliharaan, pemuliharaanMemahami kepentingan dan

langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara

tumbuh-tumbuhan semula

jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Sumbang saran langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.BBM

Penggunaan ICT Rajah FotoKBKK

Meramal

UNSUR PATRIOTISME Mempertahankan

negara Malaysia

- bertanggungjawab

memelihara dan

memulihara tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara

NILAI : Baik hati

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Perlindungan dan Pemulihan EkosistemKBKK : Memberi pendapat

B5D3E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitarB6D1E1

Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk

kesejahteraan persekitaran

MINGGU 41-

MINGGU 42

3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh

kepentingan dan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

Mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan permainan alam sekitar. Tayangan video tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto

UNSUR PATRIOTISME

Mencintai nagara Malaysia

NILAI : KejujuranPENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Etika Melebihi HukumKBKK : MenjelaskanB6D2E1

Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liarB6D3E1

Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

CUTI AKHIR TAHUN

NOTA:

Instrumen / eviden yang bertanda (*) boleh dijalankan secara merentasi tema.

Disediakan oleh:Sektor Pengurusan Akademik

Unit Kajian Kemasyarakatan

Jabatan Pelajaran Negeri Selangor