Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

  • View
    55

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BM

Text of Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata pelajaran : Bahasa MelayuMasa : 7.45 8.45 (1 jam)Hari : RabuTahun : 5 MajuJumlah murid : 30 orangTema :Budi Bahasa Budaya KitaTajuk : Orang Berbudi Kita BerbahasaFokus utama :11.1Menyatakan pandangantentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1(i)Mengulas perkara menarikdalam karya.

Fokus sampingan :5.2Membaca kuat teksprosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yg dibaca.Aras 3(ii) Menjawab soalan pemahamanberdasarkan teks yang dibaca.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis.2. Menjawab 5 soalan pemahaman objektif berdasarkan teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis dengan betul.3. Menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam slide yang dipaparkan.

Objektif pemulihan : Dapat menggunakan kosa kata yang betul mengikut konteks.

Bahan bantu mengajar : Bil .BahanJumlah

1.Video Budi Bahasa1

2.LCD1

3.Petikan cerita30

4.Lembaran kerja30

5.Carta permainan1

6.Dadu1

7.Penanda pemain6

8.Poster1

9.Skrin1

ISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANCATATAN

1. Slide2. Soalan:a. Apakah yang dapat kamu lihat dalam poster tersebut?Gambar dua orang budak lelaki memimpin seorang lelaki butab. Apakah kempen yang berkaitan dengan poster tersebut?Kempen Budi Bahasa

Membaca teks petikan cerita Orang Berbudi Kita Berbahasa untuk mendapat idea keseluruhan.Menyatakan dan mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis.Induksi set (5 minit)Aktiviti i1. Guru menampal poster di hadapan kelas.2. Guru bertanya murid tentang situasi di dalam poster tersebut.3. Guru bertanya murid perkaitan poster yang ditunjukkan dengan kempen yang dijalankan oleh kerajaan.

Aktiviti ii3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari tersebut.

Pengetahuan sedia ada

BBB-Poster

Teks: Orang Berbudi Kita Berbahasa1.Soalan:a.Apakah makna nilai-nila murni?b. Apakah makna perkataan yang sukar kamu terjemahkan?

1. Slide-Situasi i:Orang yang turun daripada bas tidak mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas.-Situasi ii:Seorang sahaja penumpang yang mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas semasa menuruni bas.Fasa sebelum(15 minit)Langkah 1Aktiviti i1.Guru mengedarkan petikan. Murid membaca secara skimming untuk memahami idea keseluruhan teks.2.Guru meminta pelajar menceritakan pengalaman sendiri berdasarkan makna kata .3.Guru menyatakan maksud Orang Berbudi Kita Berbahasa secara lebih terperinci supaya murid faham.

Aktiviti ii1.Guru menayangkan slide yang menggambarkan 2 situasi tentang budi bahasa.2.Guru membimbing murid merujuk terus kepada nilai murni yang dikenal pastiApakah perbezaansituasi idansituasi ii?Apakah perkara yang patut kita lakukan jika berada dalamsituasi i?Buat ulasan tentang perlakuan yang kurang bersopan dengan perlakuan yang bersopan?Sebab apa?BBB-Teks ceritaKaedah skimmingKemahiran bernilai tambah:MentalisBelajar cara belajar

BBB-Slide video situasi-LCD-SkrinPendekatan deduktifMembanding beza

Fasa semasa(10 minit)Langkah 2Aktiviti i1.Guru menyuruh murid menulis karangan tentang perbezaan yang telah dikenalpasti dalam slide yang dipaparkan secara lengkap menggunakan ayat sendiri.-

Aktiviti membaca teks:Orang Berbudi Kita Berbahasa

1.Karangan bergambar

1. Permainan Bahasa-Jika pemain berhenti di petak yang mengandungi nilai yang positif,pemain akan maju ke hadapan.Jika pemain berhenti di petak yang mengandungi nilai yang negatif,pemain akan mundur ke belakang.

Soalan :a. Apakah alasan jawapan tersebut betul atau salah?Fasa selepas (25 minit)Langkah 3Aktiviti i1. Guru menerangkan makna ayat yang sukar difahami.2. Guru menerangkan kandungan teks:Teks ini menerangkan tentang ...Menggunakan kata tanya:i. Mengapa....?ii. Apakah...?iii. Di manakah...?iv. Bilakah...?v. Bagaimanakah(4W 1H)3. Guru meminta murid menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja.

Cadangan aktiviti pemulihan1.Guru mengedarkan gambar bersiri beserta keratan-keratan perkataan kepada murid-murid pemulihan.2.Murid-murid diminta untuk memilih perkataan yang sesuai bagi melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai berdasarkan gambar bersiri bagi menyudahkan cerita.3.Seterusnya,murid akan menggabungkan ayat-ayat yang telah dibuat menjadi sebuah karangan pendek yang lengkap.

Cadangan aktiviti pengayaan1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan iaitu lima murid setiap kumpulan.2. Guru menerangkan jenis dan peraturan permainan yang akan dijalankan kepada murid.3. Guru membimbing murid merujuk terus kepada nilai yang terdapat dalam petak permainan dam tempat murid berhenti.4. Permainan diteruskan sehingga ada kumpulan yang memenangi permainan tersebut.

Aktiviti ii1. Setelah semua murid selesai menjawab, guru meminta pelajar menukarkan lembaran kerja dengan rakan-rakan dan membincangkan jawapan yang tepat.2. Guru memberi alasan untuk menerima atau menolak jawapan.3. Murid yang berjaya menjawab kesemua soalan akan mendapat hadiah.BBB- Teks petikan- lembaran kerjaSoalan objektifPeta minda nilai-nilai murni.

BBB- Gambar bersiri-Keratan-keratan perkataan- lembaran kerjaKertas menulis karangan

koperatif

Pendekatan Induktif

Permainan BahasaBBB-Carta permainan damkejar nilai-Dadu-Penanda pemain

Peneguhan positif : hadiah (alat tulis)- motivasi ekstrinsik

Kognitif :Rumusan isi pelajaran-Nilai-nilai murni

Sosial :-Pujian-Nyanyian lagu Budi Bahasa Budaya KitaPenutup (5 minit)1. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut.2. Guru memberi pujian atas sikap murid .3.Guru meminta murid-murid menyanyikan semula lagu Budi bahasa budaya kita diiringi paparan video lagu tersebut.

Gabungjalin kemahiran muzikBBB-LCD-Skrin-Video lagu Budi Bahasa Budaya Kita

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran : Bahasa MelayuTahun : 5 Cerdas Tarikh : 3 April 2012Masa : 1 jam (7.30 pagi hingga 8.30 pagi)Bilangan Murid : 38 orangTema: Kesusasteraan (Pantun)Tajuk : Buah-buahan TempatanHasil Pembelajaran/Kemahiran:

Fokus Utama : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Aras 3 : (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Aras 2 : (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Objektif: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:(i)menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara bertatasusila.(ii)membaca kuat teks pantun teka-teki dan definisi kata adjektif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai.

Sistem BahasaTatabahasa - Kata adjektif, binaan ayat lengkap.Kosa Kata - Kolek, menoreh

Pengisian KurikulumIlmu - Kesusasteraan, kemasyarakatanNilai Murni - Kesyukuran, patriotisme, rasional

Kemahiran bernilai tambah

Kemahiran berfikir - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti.

Teori Kecerdasan Pelbagai - Muzik

Belajar Cara Belajar - Membaca mekanis

Bahan Bantu Mengajar - Kad imbasan, teks pantun teka-teki, slaid, lembaran kerja.Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set Induksi(5 minit)

Video lagu :Buah-buahan tempatan.Soalan-Apakah yang ditunjukkan dalam video?

-Buah apakah yang ditunjukkan?

-Di negara manakah kita boleh perolehi buah-buahan ini?1. Guru menayangkan video lagu buah-buahan tempatan2. Murid memerhati tayangan video buah-buahan tempatan.3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video.4. Murid meneka tajuk pelajaran.5. Guru memberitahu tajuk pelajaran hari ini.Teknik :-Soal jawab

Nilai :-Kerjasama

BBM :

-video

Langkah 1(10 minit)SlaidPantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.Teks pantunPantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.1. Setiap kumpulan diberikan 1 teks pantun.2. Guru membuat demonstrasi pembacaan pantun di hadapan kelas.3. Murid diminta meneliti sebutan, intonasi dan gaya guru ketika guru berpantun.4. Wakil setiap kumpulan diminta membaca pantun dengan menggunakan sebutan intonasi dan gaya yang betul.Teknik :-Tunjuk cara

Nilai :-Kerjasama-Tekun

BBM :

-Slaid dan teks pantun teka-teki.

Langkah 2(15 minit)Teks pantunTeka teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.Soalan:-Apakah perkataan yang kamu tidak faham dalam pantun rangkap (pertama, kedua, ketiga, keempat kelima dan keenam)-Perkataan:Belanga(periuk tanah)Meranduk(mengharungi)Paras(rupa muka)Kolek(sampan kecil)

Jawapan pantun:

1.Rambutan2.Durian3.Nenas4.Manggis5.Kelapa6.betik

1. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan perkataan yang tidak difahami.2. Secara berkumpulan murid diminta menyenaraikan nama buah-buahan yang tersirat di sebalik teka-teki, di atas lembaran kerja yang disediakan.3. Murid diminta menyebut kembali nama buah-buahan tersebut secara lisan.4. Guru memberikan jawapan bagi pantun teka-teki yang diberikan.Teknik :-Soal jawab-Perbincangan-sumbangsaran

Nilai :-Kerjasama-Tekun

BBM :-Lembaran kerja, teks pantun, slaid

Langkah 3(15 minit)Pengajaran :Kata adjektif.Contoh :- cantik- tajam- manis- merah- hitam

1. Guru menerangkan secara ringkas definisi kata adjektif.2. Murid dikehendaki membaca secara berkumpulan definisi kata adjektif secara kuat.3. Murid diminta mencari dan membulatkan kata adjektif yang terdapat dal