11
Tabela br. 3 BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA DIJETE ŠEHIDA UČESNIK OO RATA DVIJE GODINE I VIŠE INVALIDITET RODITELJA 1 HAZNEDAREVIĆ Muhamed AMRA 53 Pedagoški fakultet, Kultura življenja i tehnički odgoj SARAJEVO IV 25 0 0 20 0 0 3 0 0 0 9 57 PROSJEK OCJENA 9,36 2 HASANAGIĆ Semin NORMEDIN 33 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO III 20 0 0 20 0 0 3 0 0 2 9 54 PROSJEK OCJENA 8,89 3 ARNAUTOVIĆ Nedžad NERMANA 97 Filozofski fakultet, Književnost naroda BiH SARAJEVO II 25 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 48 PROSJEK OCJENA 9,07 4 BRČANINOVIĆ Arif DŽENANA 1 Pravni fakultet, Opći SARAJEVO II 30 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 47 PROSJEK OCJENA 9,80 5 MAKIĆ Zuhdija AHMED 69 Fakultet islamskih nauka, Teološki SARAJEVO IV 25 0 0 15 0 0 3 0 0 0 0 43 PROSJEK OCJENA 9,00 6 ZUKIĆ Jakup ASIM 89 Fakultet islamskih nauka, Teološki SARAJEVO I 15 0 0 20 0 0 0 4 0 2 0 41 PROSJEK OCJENA 5,00 7 ŽIVOJEVIĆ Šefik MERISA 91 Filozofski fakultet, Arapski jezik i književnost SARAJEVO II 30 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 9,50 8 UGARAK Dževad LAMIJA 82 Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost SARAJEVO II 25 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 40 PROSJEK OCJENA 9,00 9 ČEKRIĆ Mehrudin NERMINA 61 Prirodno-matematički fakultet, Matematika SARAJEVO I 15 0 0 15 4 0 3 0 0 2 0 39 PROSJEK OCJENA 5,00 10 ARUKOVIĆ Šemsudin HARIS 48 Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO V 25 0 0 0 0 7 3 0 0 2 0 37 PROSJEK OCJENA 9,00 11 ALIĆ Mustafa AMILA 31 Medicinski fakultet, Medicina SARAJEVO IV 10 0 0 10 0 0 3 0 0 2 12 37 PROSJEK OCJENA 7,86 12 HABIBOVIĆ Besim NIHADA 55 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO III 10 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 35 PROSJEK OCJENA 7,92 13 MIJOČ Zikret ZIKRETA 73 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO IV 20 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 32 14 LIŠANČIĆ Enver EMINA 54 Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sugurnosne studije, Kriminologija SARAJEVO III 10 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 32 15 RAMUSOVIĆ Emin ADMIR 83 Medicinski fakultet, Medicina SARAJEVO III 25 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 30 16 ALIHODŽIĆ Senad KERIMA 76 Mašinski fakultet, Motori i vozila SARAJEVO III 20 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 30 17 KARIĆ Akif ZLATA 77 Elektrotehnički fakultet, Računarstvo i informatika SARAJEVO III 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO V 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28 19 PRIJIĆ Samir SAMIRA 96 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO II 20 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 25 20 KUKIĆ Himzo MEJRA 52 Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO V 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 INVALIDITET KANDIDATA TAKMIČENJA PROSJEK OCJENA IME OCA SJEDIŠTE FAKULTETA UČENIKA/STUDENATA U PORODICI PROSJEČNA PRIMANJA PO ČLANU DOMAĆINSTVA B O D O V I Upravni odbor Broj: 02-328-3/18 REDNI BROJ PREZIME SVEGA BODOVA STATUS RODITELJA NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER) IME GODINA STUDIJA FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO BROJ ZAHTJEVA POLOŽEN HIFZ DOSADAŠNJI STIPENDISTA U KONTINUITETU Sarajevo, 28. 11. 2018. godine IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU NAPOMENA Page 1

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 3

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 HAZNEDAREVIĆ Muhamed AMRA 53 Pedagoški fakultet, Kultura življenja i tehnički odgoj SARAJEVO IV 25 0 0 20 0 0 3 0 0 0 9 57 PROSJEK OCJENA 9,36

2 HASANAGIĆ Semin NORMEDIN 33 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO III 20 0 0 20 0 0 3 0 0 2 9 54 PROSJEK OCJENA 8,89

3 ARNAUTOVIĆ Nedžad NERMANA 97 Filozofski fakultet, Književnost naroda BiH SARAJEVO II 25 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 48 PROSJEK OCJENA 9,07

4 BRČANINOVIĆ Arif DŽENANA 1 Pravni fakultet, Opći SARAJEVO II 30 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 47 PROSJEK OCJENA 9,80

5 MAKIĆ Zuhdija AHMED 69 Fakultet islamskih nauka, Teološki SARAJEVO IV 25 0 0 15 0 0 3 0 0 0 0 43 PROSJEK OCJENA 9,00

6 ZUKIĆ Jakup ASIM 89 Fakultet islamskih nauka, Teološki SARAJEVO I 15 0 0 20 0 0 0 4 0 2 0 41 PROSJEK OCJENA 5,00

7 ŽIVOJEVIĆ Šefik MERISA 91 Filozofski fakultet, Arapski jezik i književnost SARAJEVO II 30 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 9,50

8 UGARAK Dževad LAMIJA 82 Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost SARAJEVO II 25 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 40 PROSJEK OCJENA 9,00

9 ČEKRIĆ Mehrudin NERMINA 61 Prirodno-matematički fakultet, Matematika SARAJEVO I 15 0 0 15 4 0 3 0 0 2 0 39 PROSJEK OCJENA 5,00

10 ARUKOVIĆ Šemsudin HARIS 48 Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO V 25 0 0 0 0 7 3 0 0 2 0 37 PROSJEK OCJENA 9,00

11 ALIĆ Mustafa AMILA 31 Medicinski fakultet, Medicina SARAJEVO IV 10 0 0 10 0 0 3 0 0 2 12 37 PROSJEK OCJENA 7,86

12 HABIBOVIĆ Besim NIHADA 55 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO III 10 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 35 PROSJEK OCJENA 7,92

13 MIJOČ Zikret ZIKRETA 73 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO IV 20 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 32

14 LIŠANČIĆ Enver EMINA 54Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i

sugurnosne studije, KriminologijaSARAJEVO III 10 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 32

15 RAMUSOVIĆ Emin ADMIR 83 Medicinski fakultet, Medicina SARAJEVO III 25 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 30

16 ALIHODŽIĆ Senad KERIMA 76 Mašinski fakultet, Motori i vozila SARAJEVO III 20 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 30

17 KARIĆ Akif ZLATA 77 Elektrotehnički fakultet, Računarstvo i informatika SARAJEVO III 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28

18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet, Opći SARAJEVO V 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28

19 PRIJIĆ Samir SAMIRA 96 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO II 20 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 25

20 KUKIĆ Himzo MEJRA 52 Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO V 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

TAK

MIČ

ENJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

IME OCA

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

B O D O V I

Upravni odborBroj: 02-328-3/18

RED

NI B

RO

J

PREZIME

SV

EG

A

BO

DO

VA

STATUS RODITELJA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)IME

GO

DIN

A S

TUD

IJA

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

PO

LOŽE

N H

IFZ

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

NAPOMENA

Page 1

Page 2: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

TAK

MIČ

ENJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

IME OCA

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

B O D O V I

RED

NI B

RO

J

PREZIME

SV

EG

A

BO

DO

VA

STATUS RODITELJA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)IME

GO

DIN

A S

TUD

IJA

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

PO

LOŽE

N H

IFZ

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

NAPOMENA

21 BAJRIĆ Dževad BERINA 93 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO II 15 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 20

22 BAŠIĆ Suvad NAIDA 90 Farmaceutski fakultet, Opći SARAJEVO IV 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18

23 UŠANOVIĆ Edin EMINA 51 Elektrotehnički fakultet, Elektroenergetika SARAJEVO III 10 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 18

24 HADŽALIĆ Šukret SAIRA 78 Filozofski fakultet, Arapski jezik i književnost SARAJEVO III 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17

25 ZUKIĆ Nihaz AZRA 92 Filozofski fakultet, Arapski jezik i književnost SARAJEVO III 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13

26 HALILOVIĆ Rifet MERJEM 10Fakultet menadžmenta i javne uprave,

Međunarodni odnosi (IUS)SARAJEVO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NE ISPUNJAVA USLOVE

(PRIVATNI FAKULTET)

1.

2.

3.

4.

5.

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang-liste.

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12 (dvanaest).

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

NAPOMENE:

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

b) kandidati na višim godinama studija

Page 2

Page 3: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 4

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 IBRIĆ Senaid ELDAR 32 Mašinski fakultet, Mehatronika TUZLA III 25 0 0 20 0 0 0 0 0 2 9 56 PROSJEK OCJENA 9,00

2 TANKIĆ Hasan MAHIRA 46 Fakultet elektrotehnike, Automatika i robotika TUZLA IV 25 0 0 15 0 0 3 0 0 0 12 55 PROSJEK OCJENA 9,25

3 KARIĆ Mustafa ALDIN 66 Tehnološki fakultet, Prehrambena tehnologija TUZLA IV 30 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 53 PROSJEK OCJENA 9,64

4 HALILČEVIĆ Esad ENISA 64 Medicinski fakultet, Medicina TUZLA VI 25 0 0 15 0 0 3 0 0 0 9 52 PROSJEK OCJENA 9,14

5 SEFEROVIĆ Ismet AVDO 95 Fakultet elektrotehnike, Tehnički odgoj i informatika TUZLA III 25 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 47 PROSJEK OCJENA 9,45

6 ČOLOMAN Nusret BELMINA 72 Prirodno-matematički fakultet, Fizika TUZLA II 20 0 0 15 0 0 3 0 0 2 6 46 PROSJEK OCJENA 8,89

7 AHMETOVIĆ Refik AMINA 94 Medicinski fakultet, Medicina TUZLA IV 15 0 0 20 0 0 3 0 0 0 6 44 PROSJEK OCJENA 8,20

8 OMEROVIĆ Fahrudin ALDIN 2Rudarsko geološko građevinski fakultet,

GrađevinarstvoTUZLA IV 25 0 0 10 4 0 3 0 0 0 0 42 PROSJEK OCJENA 9,11

9 MUSTAFIĆ Fehim MIHRETA 19 Fakultet elektrotehnike, Računarstvo i informatika TUZLA III 10 0 0 20 0 0 3 0 0 0 9 42 PROSJEK OCJENA 7,50

10 BEGOVIĆ Samed SAMRA 39 Medicinski fakultet, Opći TUZLA III 15 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 8,14

11 MUJDŽIĆ Senahid ELMA 38 Farmaceutski fakultet, Opći TUZLA I 15 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 5,00

12 HRUSTIĆ Armin LEJLA 6 Fakultet elektrotehnike, Računarstvo i informatika TUZLA I 25 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 30 UČENICA GENERACIJE

13 HUSEJNOVIĆ Emir EMIRA 58 Tehnološki fakultet, Prehrambena tehnologija TUZLA IV 10 0 0 10 0 7 3 0 0 0 0 30 PROSJEK OCJENA 7,71

14 BEŠIROVIĆ Jusuf INDIRA 63 Medicinski fakultet, Zdravstvene tehnologije TUZLA III 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25

15 NUKIĆ Nusret NESIDA 44 Filozofski fakultet, Filozofija i sociologija TUZLA III 15 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 23

16 RAMIĆ Kemal REJHANA 49 Filozofski fakultet, Predškolski odgoj i obrazovanje TUZLA I 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 23

17 BEGIĆ Najil EMINA 70 Medicinski fakultet, Opći TUZLA II 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17

18 ZUKIĆ Hajrudin AMILA 41 Farmaceutski fakultet, Opći TUZLA III 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

(PROŠLE GODINE IZGUBILA PRAVO NA

STIPENDIJU BZ)

19 MALKIĆ Admir ADMIRA 74 Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost TUZLA III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

(PROŠLE GODINE IZGUBILA PRAVO NA

STIPENDIJU BZ)

Broj: 02-328-4/18

TAK

MIČ

ENJA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

NAPOMENA

B O D O V I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A STATUS RODITELJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

PREZIME

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

IME OCA IME

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

GO

DIN

A S

TUD

IJA

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

SV

EG

A

BO

DO

VA

PO

LOŽE

N H

IFZ

Upravni odbor

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

RED

NI B

RO

J

Page 1

Page 4: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

TAK

MIČ

ENJA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

NAPOMENA

B O D O V I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A STATUS RODITELJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

PREZIME

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

IME OCA IME

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

GO

DIN

A S

TUD

IJA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

SV

EG

A

BO

DO

VA

PO

LOŽE

N H

IFZ

RED

NI B

RO

J

1.

2.

3.

4.

5.

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

b) kandidati na višim godinama studija

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang-liste.

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

NAPOMENE:

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12 (dvanaest).

Page 2

Page 5: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 5

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 BEĆIĆ Meho SAIMA 81 Studij zdravstvena njega, Sestrinstvo MOSTAR III 20 0 0 15 0 0 3 0 0 2 9 49 PROSJEK OCJENA 8,92

2 BAJREKTAREVIĆ Sejad SELMA 5 Nastavnički fakultet, Biologija MOSTAR IV 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 47 PROSJEK OCJENA 8,73

3 KURIĆ Dino AMNA 21Fakultet humanističkih nauka, Engleski jezik i

književnostMOSTAR III 25 0 0 15 0 0 3 0 0 0 0 43 PROSJEK OCJENA 9,27

4 KULAŠ Enes ANES 30 Ekonomski fakultet, Opći MOSTAR II 15 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 8,00

5 AGIĆ Vehab SALIH 60Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR III 20 0 0 15 0 0 3 0 0 0 0 38 PROSJEK OCJENA 8,80

6 HALILOVIĆ Kasim AJDIN 11Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR III 15 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 38 PROSJEK OCJENA 8,00

7 HALILOVIĆ Mersudin FAHRUDIN 20Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR III 30 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 37 PROSJEK OCJENA 9,50

8 JUSUFSPAHIĆ Senad DŽENITA 4Fakultet humanističkih nauka, Bosanski jezik i

književnostMOSTAR III 10 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 35 PROSJEK OCJENA 7,73

9 ČEHIĆ Salko SEADA 34Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR III 10 0 0 15 0 0 0 0 0 3 6 34 PROSJEK OCJENA 7,78

10 HOPIĆ Jahija NIHADA 87 Studij zdravstvena njega MOSTAR I 10 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 33 PROSJEK OCJENA 4,79

11 ALIBEGIĆ Sabahudin DŽENITA 17Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR I 15 0 0 10 0 0 3 0 0 2 0 30 PROSJEK OCJENA 5,00

12 RIBIĆ Salim DŽENITA 22 Nastavnički fakultet, Psihologija i sociologija MOSTAR IV 20 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 28 PROSJEK OCJENA 8,58

13 FAZLIĆ Fadil AMEL 86Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR I 10 3 0 10 0 0 3 0 0 2 0 28 PROSJEK OCJENA 4,93

14 ČEVRA Rusmir MUSAB 85Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR I 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23

15 TATAREVIĆ Almir ALEM 79Fakultet informacijskih tehnologija, Softverski

inžinjeringMOSTAR III 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

PO

LOŽE

N H

IFZ

PREZIME NAPOMENA

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

IME OCA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

Broj: 02-328-5/18

B O D O V I

Upravni odbor

IME

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA ''DŽEMAL BIJEDIĆ'' U MOSTARU ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

RED

NI B

RO

J

SV

EG

A

BO

DO

VA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

GO

DIN

A S

TUD

IJA

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

STATUS RODITELJA

TAK

MIČ

ENJA

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

Page 1

Page 6: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

PO

LOŽE

N H

IFZ

PREZIME NAPOMENAIME OCA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

B O D O V I

IME

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

RED

NI B

RO

J

SV

EG

A

BO

DO

VA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

GO

DIN

A S

TUD

IJA

STATUS RODITELJA

TAK

MIČ

ENJA

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

1.

2.

3.

4.

5.

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang-liste.

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12 (dvanaest).

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

b) kandidati na višim godinama studija

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

NAPOMENE:

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

Page 2

Page 7: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 6

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O

RA

TA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 ŠAKIĆ Hakija ŠEHERZADA 25Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski

menadžmentZENICA IV 30 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 49 PROSJEK OCJENA 9,90

2 NESLANOVIĆ Asim VILDANA 42 Filozofski fakultet, Engleski jezik i književnost ZENICA III 15 0 0 20 0 0 3 0 0 2 6 46 PROSJEK OCJENA 8,46

3 MERDIĆ Faik EMINA 40 Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost ZENICA II 15 0 0 20 0 0 3 0 0 2 6 46 PROSJEK OCJENA 8,00

4 BEKTAŠ Asim ŠEJLA 88 Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost ZENICA IV 20 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 45 PROSJEK OCJENA 8,54

5 BEŠO Mujo AJLA 59 Politehnički fakultet, Građevinarstvo ZENICA IV 20 0 0 10 0 0 6 0 0 2 6 44 PROSJEK OCJENA 8,80

6 IBRAHIMAGIĆ Senad NEJRA 45Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski

menadžmentZENICA II 30 0 0 5 0 0 0 0 0 2 6 43 PROSJEK OCJENA 9,77

7 MEHANOVIĆ Bahrudin SENADINA 24 Ekonomski fakultet, Menadžment proizvoda ZENICA IV 30 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 43 PROSJEK OCJENA 9,50

8 KRNJIĆ Almir AMRA 67 Filozofski fakultet, Matematika i informatika ZENICA III 20 0 0 15 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 8,64

9 ORUČ Enes AHMED 8 Pravni fakultet, Opći ZENICA III 15 0 0 15 4 0 0 0 0 2 0 36 PROSJEK OCJENA 8,33

10 KOVAČ Semir MERSIDA 23 Mašinski fakultet, Inženjerski dizajn proizvoda ZENICA II 10 0 0 15 0 0 0 5 0 0 6 36 PROSJEK OCJENA 7,50

11 KRNJIĆ Nermin BERINA 68Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski

menadžmentZENICA III 25 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 35 PROSJEK OCJENA 9,00

12 DURAKOVIĆ Šemsija NERMIN 71 Politehnički fakultet, Građevinarstvo ZENICA IV 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35 PROSJEK OCJENA 8,44

13 GRAČIĆ Huso ILMA 57 Ekonomski fakultet, Menadžment preduzeća ZENICA II 25 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 33

14 DERVIĆ Jasmin AMINA 35 Mašinski fakultet, Inženjerski dizajn proizvoda ZENICA I 25 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 30

15 RIBO Nesib EVEL 65 Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka ZENICA II 10 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 20

16 ČOSIĆ Fadil ADNA 80Mašinski fakultet, Menadžment proizvodnim

tehnologijamZENICA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

(PROSJEK OCJENA)

SV

EG

A

BO

DO

VA

PREZIME

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

NAPOMENA

B O D O V I

Upravni odborBroj: 02-328-6/18

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

TAK

MIČ

ENJA

RED

NI

BR

OJ

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U K

ON

TIN

UIT

ETU

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

GO

DIN

A S

TUD

IJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U ZENICI ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

IME OCA IME

STATUS RODITELJA

PO

LOŽE

N H

IFZ

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

Page 1

Page 8: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O

RA

TA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

SV

EG

A

BO

DO

VA

PREZIME

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

NAPOMENA

B O D O V I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

TAK

MIČ

ENJA

RED

NI

BR

OJ

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U K

ON

TIN

UIT

ETU

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

GO

DIN

A S

TUD

IJA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)IME OCA IME

STATUS RODITELJA

PO

LOŽE

N H

IFZ

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

1.

2.

3.

4.

5.

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

b) kandidati na višim godinama studija

stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang-liste.

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12 (dvanaest).

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

NAPOMENE:

Page 2

Page 9: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 7

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 DUREK Huso HIDAJETA 7 Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka BIHAĆ IV 20 0 0 20 0 0 3 0 0 0 9 52 PROSJEK OCJENA 8,92

2 RAMIĆ Adem ASMIRA 16 Tehnički fakultet, Mašinski BIHAĆ II 25 0 0 10 0 0 0 4 0 2 6 47 PROSJEK OCJENA 9,22

3 KOVAČEVIĆ Edijad ADNAN 47 Biotehnički fakultet, Poljoprivredni BIHAĆ III 25 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 42 PROSJEK OCJENA 9,09

4 KADIĆ Muharem EMINA 37 Fakultet zdravstvenih studija, Sestrinstvo BIHAĆ II 20 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 42 PROSJEK OCJENA 8,80

5 BEŠIĆ Sabahudin SAJRA 15 Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnos BIHAĆ II 20 0 0 10 0 0 3 0 0 3 6 42 PROSJEK OCJENA 8,75

6 KANURIĆ Hakija MERJEM 3 Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka BIHAĆ IV 25 0 6 0 0 0 0 0 0 4 6 41 PROSJEK OCJENA 9,17

7 SEFIĆ Almir ŠEJLA 13 Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnos BIHAĆ IV 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 40 PROSJEK OCJENA 9,29

8 BAJRIĆ Rahman DŽENAN 18 Tehnički fakultet, Mašinski BIHAĆ IV 20 0 0 15 0 0 3 0 0 2 0 40 PROSJEK OCJENA 8,60

9 VELADŽIĆ Ismet AMINA 56 Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnos BIHAĆ IV 15 0 0 20 0 0 0 0 0 4 0 39 PROSJEK OCJENA 8,34

10 ZEJNIĆ Samir AMAR 48Islamski pedagoški fakultet, Socijalna pedagogija

i duhovna skrbBIHAĆ IV 20 0 0 10 0 0 0 0 0 2 6 38 PROSJEK OCJENA 8,80

11 MIDŽIĆ Sulejman ADMIR 9 Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka BIHAĆ IV 20 0 0 5 4 0 0 0 0 0 6 35 PROSJEK OCJENA 8,75

12 HAVIĆ Jasmin KEMAL 99 Tehnički fakultet, Mašinski BIHAĆ II 10 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 33PROSJEK OCJENA 7,56

(UMJESTO FATIME ORAŠČANIN)

13 DURIĆ Enes LEJLA 29 Fakultet zdravstvenih studija, Sestrinstvo BIHAĆ II 20 0 0 0 0 0 3 0 0 2 6 31

14 ČAUŠEVIĆ Senad EDIN 28 Mašinski fakultet, Proizvodno mašinstvo BIHAĆ II 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28

15 BAPIĆ Ibrahim ILMA 27 Fakultet zdravstvenih studija, Sestrinstvo BIHAĆ II 15 0 0 0 4 0 0 5 0 2 0 26

16 KURTOVIĆ Sulejman NAIL 100 Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka BIHAĆ IV 15 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 25

17 HAŠČIĆ Alija AIDA 12Fakultet zdravstvenih studija, Sestrinstvo -

Fizikalna terapijaBIHAĆ I 15 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 23

18 ORAŠČANIN Safet FATIMA 36 Tehnički fakultet, Elektrotehnički BIHAĆ I 10 0 0 20 4 0 0 0 0 3 0 0 DOBROVOLJNO ODUSTALA OD STIPENDIJE

IME

TAK

MIČ

ENJA

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

STATUS RODITELJA

NAPOMENA

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

IME OCA

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

SV

EG

A

BO

DO

VA

GO

DIN

A S

TUD

IJA

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U BIHAĆU ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

B O D O V I

RED

NI

BR

OJ

PREZIME

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

Upravni odborBroj: 02-328-7/18

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

PO

LOŽE

N H

IFZ

Page 1

Page 10: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O R

ATA

DV

IJE

GO

DIN

E I

VIŠ

E

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

IME

TAK

MIČ

ENJA

STATUS RODITELJA

NAPOMENA

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U

KO

NTI

NU

ITET

U

IME OCA

SV

EG

A

BO

DO

VA

GO

DIN

A S

TUD

IJA

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

B O D O V I

RED

NI

BR

OJ

PREZIME

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A

PO

LOŽE

N H

IFZ

1.

2.

3.

4.

5.

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang-liste.

NAPOMENE:

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 12 (dvanaest).

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

b) kandidati na višim godinama studija

Page 2

Page 11: RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA …fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/3-rezultati-konkursa-bejtuzzekat-kuvajt... · 18 OSMANOVIĆ Kazafer NEDŽAD 84 Stomatološki fakultet,

Tabela br. 8

BEZ

JED

NO

G IL

I

OB

A R

OD

ITEL

JA

DIJ

ETE

ŠEH

IDA

ESN

IK O

O

RA

TA

DV

IJE

GO

DIN

E I

INV

ALI

DIT

ET

RO

DIT

ELJA

1 ČIRKIĆ Himzo AJKA 75Visoka medicinska škola, Medicinsko-

laboratorijsko inžinjerstvoPRIJEDOR II 25 0 0 20 0 0 3 0 0 2 0 50 PROSJEK OCJENA 9,00

2 DELIĆ Denis DENISA 14 Filološki fakultet, Njemački jezik i književnost BANJA LUKA II 20 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 42 PROSJEK OCJENA 8,92

3 KUŠMIĆ Enver SENAD 43 Pravni fakultet, Opći BANJA LUKA III 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 9 39 PROSJEK OCJENA 7,67

4 PORČIĆ Samir ŠEMSUDIN 50 Medicinski fakultet, Medicina BANJA LUKA IV 20 0 0 5 0 0 0 4 0 3 0 32 PROSJEK OCJENA 8,83

5 TABAKOVIĆ Emir HANA 62 Medicinski fakultet, Medicina BANJA LUKA IV 20 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 30 PROSJEK OCJENA 8,83

6 DADOVIĆ Nihad IRMA 26 Medicinski fakultet, Medicina BANJA LUKA IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

(GODINE STAROSTI)

7 PELTO Hajrudin ADNAN 98 Arhitektonski fekultet, Opći BANJA LUKA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

(OBNAVLJA GODINU)

1.

2.

3.

4.

5

K O M I S I J A : U P R A V N I O D B O R :

1. Šahin Kerla, predsjednik Muharem Hasanbegović, predsjednik

2. Husein Mehmedović, član

3. Elmedina Ohranović, članica

ENIK

A/S

TUD

ENA

TA U

PO

RO

DIC

I

STATUS RODITELJA

Broj: 02-328-8/18

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO

NAPOMENA

B O D O V I

PR

OSJ

EČN

A P

RIM

AN

JA P

O

ČLA

NU

DO

MA

ĆIN

STV

A

RED

NI

BR

OJ

Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju,

DO

SAD

AŠN

JI S

TIP

END

ISTA

U K

ON

TIN

UIT

ETU

Potpisivanje Ugovora će se održati u nedjelju, 16. 12. 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Molimo da redovno pratite našu web stranicu.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:

c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''

stipendija umjesto njega pripada kandidatu sa rang-liste drugog Univerziteta.

PREZIME

SV

EG

A

BO

DO

VA

IME

Upravni odbor

BR

OJ

ZAH

TJEV

A

NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)

b) kandidati na višim godinama studija

a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena

Sarajevo, 28. 11. 2018. godine

GO

DIN

A S

TUD

IJA

INV

ALI

DIT

ET K

AN

DID

ATA

NAPOMENE:

Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 5 (pet).

PO

LOŽE

N H

IFZ

IME OCA

PR

OSJ

EK O

CJE

NA

IZ SREDSTAVA BEJTUZZEKATA IZ KUVAJTA

RANG-LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI ZA AKADEMSKU 2018/19. GODINU

TAK

MIČ

ENJA

SJED

IŠTE

FA

KU

LTET

A