of 17/17
Ranko Marinković (1913. – Ranko Marinković (1913. – 2001.) 2001.) RUKE RUKE

Ranko Marinković (1913

  • View
    2.528

  • Download
    40

Embed Size (px)

Text of Ranko Marinković (1913

Ranko Marinkovi (1913. 2001.)

RUKE

Ruke zbirka novela (1. izdanje: Mrtve due, Karneval, Suknja, Aneo, U znaku vage, Kotane zvijezde, Prah, Benito Floda von Reltih, Ruke, Zagrljaj) remek-djelo kratke forme (S. P. Novak) idejno-tematski sloj: slabi pojedinac i njegov pokuaj pobune protiv pravila i normi koje namee drutvo

Modernistika obiljeja postupak intelektualizacije preko konkretnih likova, fabula i ideja promilja se smisao ljudskoga ivota ironija i groteska simbolika fragmentarnost, defabularizacija naracija se prekida asocijativno-meditativnim umetcima unutarnji monolog autoreferencijalnost osvjetavanje samoga ina pisanja intertekstualnost

Prah

Prah naslov: ironija ruenje iluzija o ljubavi i srei i njihovo pretvaranje u zemaljski prah tema: neuzvraena ljubav koja raa elju za osvetom likovi: Tonko Jankin, Ana, geometar (ljubavni trokut)

Prah stilska obiljeja fabula nije primarna, unutarnja proivljavanja glavnoga lika retrospekcija: kada stigne Anino pismo, saznajemo to je bilo prije 11 godina simbolika: klju instinkt vlasnitva propale klase intertekstualnost (Roman o Tristanu i Izoldi) autoreferencijalnost: Zar ne vidite da on to sam hoe, ne vue ga nikakva pria. ironija (naslov, usporedba s Tristanom) groteska (neuspjelo samoubojstvo, pokuaj humora)

Aneo

Aneo tema: smrt klesarskoga majstora Alberta Kneza likovi: klesar Alojz Knez, egrt Lojz (Lojzek), Frida alegorija: nema anela koji e sauvati ovjeka od ivota strasti, iluzija, propadanja iluzija, patnje i sree

Aneo stilska obiljeja fabula u drugom planu (unutranji monolozi, majstorova razmiljanja i asocijacije) retrospekcija (majstor zanemarivao enu zbog mlade udovice Fride) ironija: na majstorovu grobu bit e aneo s Lojzekovim licem groteska: slika sv. Alojzija koji se biuje i lubanje koja se smije iznad uzglavlja majstorove ene koja spava uz Lojzeka simbolika: kip anela kao trajnoga spomena postaje opomena ovjeku da se, usprkos smrti, ivot nastavlja

Ruke

Ruke tema: jedinstvo suprotnosti u ovjeku; sukob unutar ovjeka (razum osjeajnost, grubost blagost, dobro zlo) likovi: On, Lijeva i Desna ruka (Lijeva srce, osjeaji; Desna razum) preokret: Lijeva izaziva sukob nemogunost podjele ljudi na osjeajne i razumne; razum i osjeaji se isprepleu

Ruke stilska obiljeja simbolika: ruke podvojenost ljudske prirode; Lijeva nagonsko, primitivno, praiskonsko; Desna intelekt, znanje, uenost, civilizacija ironija (ruke iznad stranjice tamo pripadaju) groteska: A Obraz tada pljune u njih, da bi ih oprao od blata i krvi. (pljuvakom se ne moe oprati sva prljavtina, bol i nesree u ljudskom drutvu) intertekstualnost (npr. Molire)

Zagrljaj

Zagrljaj tema: odnos izmeu stvarnog ivota i knjievnog djela; knjievnoumjetniko stvaranje posveena I. G. Kovaiu svojom novelom kao da ulazi u meuprostor knjievnosti i ivota

Zagrljaj - kompozicija odmak od klasine kompozicije (zaplet, vrhunac i rasplet u posljednjem prizoru) dijalog izmeu dva ja: pisac gleda svoje drugo ja kroz kljuanicu, drugo ja izlazi na ulicu i opisuje ljude koje sree, pratimo stvarne i izmiljene prie; na kraju pisac grli andara koji se ne moe izvui; umiru u zajednikom zagrljaju zauvijek vezani

Zagrljaj - alegorinost Problematizacija pisanja, odnosa knjievne zbilje i stvarnosti knjievna zbilja trijumfira nad stvarnou; umjetnost je nadmonija pisac svojom djelatnou grli stvarnost, stvarnost u tom zagrljaju umire i pretvara se u neku novu umjetniku stvarnost koja ima svoje zakonitosti knjievna zbilja i stvarnost u neprekidnom su zagrljaju

Zagrljaj stilska obiljeja lik pisac kojeg prati vlastita svijest koja dobiva ulogu pripovjedaa ironija: pisac mora usmrtiti stvarnost kako bi ona postala nova, umjetnika stvarnost groteska: zagrljaj pisca i andara (umjetnik vrsto dri zbilju da mu ne umakne kako bi mogao stvoriti novu, umjetniku stvarnost) autoreferencijalnost: pria ukazuje na samu sebe kao priu intertekstualnost (Plaut, ehov, Pirandello) simbolika: crna rupa besmisao koji moe unititi umjetniko stvaranje; pisac ljudska tenja slobodi misli i stvaranju; andar olienje ljudske gluposti, nasilja, primitivnosti koja nastoji uguiti svaku slobodnu misao posljednja novela u zbirci alegorijski uokviruje cijelu zbirku, novela o nastanku pria