Raport on board pr jak sprostać wyzwaniom

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Raport on board pr jak sprostać wyzwaniom

 • Patronat

  Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie

  badania opinii publicznej przeprowadzonego przez agencj badawcz

  SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej prbie dorosych

  mieszkacw Polski.

  Warszawa, grudzie 2013 r.

  Bj o klienta centrw

  handlowych.

  Warszawa, grudzie 2013 r.

  Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania

  opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej,

  reprezentatywnej prbie dorosych mieszkacw Polski.

  Jak sprosta wyzwaniom? Komunikacja centrw handlowych w dobie walki o klienta

  Patronat:

 • 2

  Jak sprosta wyzwaniom? Komunikacja

  centrw handlowych w dobie walki o klienta

  raport

  Rozwj rynku przynosi nowe wyzwania

  Polska jest jednym z najprniej rozwijajcych si rynkw handlowych

  w Europie. Z opracowania C&W1 wynika, e uzyskaa 4. lokat wrd

  krajw, w ktrych w I poowie 2013 r. zbudowano najwicej powierzchni

  handlowych oraz 5. miejsce pod wzgldem powierzchni, ktra ma zosta

  oddana do uytku do koca 2014. Poda nowoczesnych obiektw

  handlowych wynosi ju ponad 11 mln m. kw. powierzchni najmu.

  Jak oceniaj analitycy w budowie jest w tej chwili kolejne 800 tys. m. kw.,

  ktre zasil polski rynek w cigu dwch najbliszych lat.

  W zwizku rosncym nasyceniem rynku poszukiwane s nowe

  obszary inwestowania w nieruchomoci komercyjne. Centra

  handlowe pojawiaj si w coraz mniejszych miastach (30 tys. - 50 tys.

  mieszkacw) i maj bardziej kameralny charakter. Inwestorzy

  rozpoczli ekspansj na terenach, gdzie dotychczas nie byy

  dostpne galerie handlowe, co daje im przewag pioniera na wybranym rynku. Rwnolegle, biorc

  pod uwag potencja siy nabywczej, nie rezygnuj z obecnoci w duych miastach, gdzie

  realizowane s kolejne penowymiarowe centra handlowe.

  Innym kluczowym trendem rynkowym jest rozbudowa i przebudowa istniejcych obiektw

  handlowych. Galerie powstae w latach 90 i na pocztku biecego stulecia, aby konkurowa

  z nowopowstajcymi, musz cigle dba o klienta i nada za zmieniajcymi si standardami.

  Jednak podjty proces modernizacji lub powikszenia powierzchni handlowej wie si z licznymi

  niedogodnociami. Zmiana godzin funkcjonowania, utrudnienia w dojedzie czy ograniczone

  miejsce parkingowe mog zniechci zarwno klientw, jak i najemcw. Nad tym jak przej przez

  ten proces nie tracc ani jednych, ani drugich zastanowimy si z praktykami rynku.

  Rosnca konkurencja wymusza na wacicielach i zarzdcach centrw handlowych konieczno

  budowania silnej pozycji ju na etapie komercjalizacji obiektw handlowych. Niezbdne jest take

  okrelenie przewag konkurencyjnych, znalezienia widocznych wyrnikw i przyjcia dugofalowej

  strategii komunikacji z rnymi grupami interesariuszy.

  1 Raport o rynku nieruchomoci w Polsce, jesie 2013.

  Elwira Jastrzbska

  Consultant - Project Leader

  Finance & Real Estate

  Department

  On Board PR

 • 3

  Jak sprosta wyzwaniom? Komunikacja

  centrw handlowych w dobie walki o klienta

  raport

  Jednym z wanych wyzwa, przed ktrymi stoj waciciele i zarzdcy

  centrw handlowych s niejednorodne potrzeby klientw. Jak pokazuj

  wyniki badania, czego innego od galerii handlowej oczekuj ludzie modzi,

  czego innego osoby w rednim wieku i starsze. Kolejn grup interesariuszy,

  ktrej nie mona lekceway s najemcy. Wspdziaanie i spjna

  komunikacja z t grup moe przynie obydwu stronom wymierne korzyci.

  Jak komunikacyjnie pogodzi te wyzwania? Midzy innymi na to

  pytanie postaramy si znale odpowied w niniejszym raporcie.

  Rywalizacja o klienta pomidzy galeriami handlowymi to nie jedyne

  wyzwanie, przed ktrym stoj. Na caym wiecie ulice handlowe,

  wypenione butikami znanych marek skutecznie odcinaj swj kawaek

  handlowego tortu. W Polsce do tej pory brakowao takich miejsc, ale

  i ten trend powoli ulega zmianie. Z drugiej strony galerie handlowe coraz czciej przejmuj liczne

  funkcje rdmie i staj si niejako centrum miejskiego ycia. W nowoczesnych centrach

  handlowych dostpna jest coraz szersza oferta rozrywkowa i rekreacyjna. Widoczny jest take

  rozwj inicjatyw i usug odpowiadajcym potrzebom spoecznym, kulturalnym, biznesowym czy

  turystycznym. Wane jednak, aby wyznaczony profil rozwoju by adekwatny do potrzeb i opiera si

  na odpowiedniej strategii komunikacji z otoczeniem.

  Budowanie wizerunku centrw handlowych jako atrakcyjnego miejsca spotka ma jeszcze inny

  wymiar. Skupione na konkurowaniu midzy sob galerie, jeszcze nie do koca dostrzegaj nowe

  wyzwanie. jakim jest rozwj e-handlu. Praktycznie nieograniczony dostp do internetu, ju nie tylko

  w domu, czy pracy, ale prawie wszdzie za porednictwem smartfonw czy tabletw, widocznie

  przeoy si na popularno i szybki rozwj e-commerce. A im czciej Polacy korzystaj ze sklepw

  internetowych, tym bardziej traktuj galeri handlow tylko jako przymierzalni. Czy i nasze galerie

  wkrtce bd zmaga si z plag tzw. window shopping? A moe wykorzystaj efekt ROPO

  (Research Online, Purchase Offline) i znajd sposb na zatrzymanie klienta w swoich progach?

  Zapraszamy do lektury,

  Elwira Jastrzbska & Anna Wrzosk

  Anna Wrzosk

  Consultant - Project Leader

  Finance & Real Estate

  Department

  On Board PR

 • 4

  Jak sprosta wyzwaniom? Komunikacja

  centrw handlowych w dobie walki o klienta

  raport

  I. Lojalno klienta mit czy wyzwanie?

  Centra handlowe czsto podkrelaj, e ich przewag konkurencyjn jest lojalno klientw.

  Otwartym pozostaje jednak pytanie czy wynika ona z rzeczywistego przywizania konsumentw

  do galerii, czy jest raczej efektem wci niewystarczajcego nasycenia rynku. Czy w obliczu

  nowopowstajcych obiektw, rwnie w niezagospodarowanych do tej pory lokalizacjach, i rosncej

  konkurencji, klient pozostaje lojalny wobec jednej galerii czy kieruje si jedynie ofert promocyjn

  i asortymentem? Co moe przekona go by wraca w jedno miejsce i nazwa je ulubionym?

  Blisko 40% respondentw wskazao, e ma swoje ulubione centrum handlowe. Co ich do niego

  przyciga?

  56

  50

  41

  35

  21

  18

  17

  14

  7

  4

  0 10 20 30 40 50 60

  Dostpno ulubionych marek

  Lokalizacja - dobry dojazd

  Lokalizacja - blisko miejsca zamieszkania

  Ukad przestrzenny. rozmieszczenie sklepw

  Ma dobre zaplecze usugowe

  To miejsce, w ktrym mona mio spdzi czas wolny

  Organizacja dodatkowych atrakcji/ wydarze specjalnych np.weekend obniek

  To miejsce, w ktrym mona dobrze zje

  To miejsce spotka ze znajomymi

  Inny powd

  Prosz wskaza czynniki decydujce o tym, e jest to twoje ulubione centrum

  handlowe?

  Najczciej wskazywanym powodem (56%), dla ktrego centrum handlowe zyskuje miano

  ulubionego jest dostpno podanych marek. Poowa badanych wyszczeglnia take dobry

  dojazd, a 41% blisko miejsca zamieszkania. Ukad przestrzenny i rozmieszczenie sklepw jest

  kluczowym czynnikiem dla ponad 1/3 respondentw. Dla duej grupy klientw decydujce s takie

  aspekty jak moliwo miego spdzenia czasu wolnego czy organizowanie przez centrum

  dodatkowych atrakcji. Wskazania te s czstsze w modszych grupach wiekowych. Moe

  to wskazywa na to, e funkcjonalno galerii handlowych bdzie w najbliszych czasach poda

  za trendem odchodzenia od bycia jedynie punktem robienia zakupw w kierunku miejsca spdzania

  czasu wolnego.

 • 5

  Jak sprosta wyzwaniom? Komunikacja

  centrw handlowych w dobie walki o klienta

  raport

  Czy moemy jeszcze mwi o lojalnoci wobec marki?

  Lojalno staa si w ostatnich latach sowem kluczem dla licznych firm

  handlowych, ktre widz w niej rdo stabilnego wzrostu. Ale czy

  w czasach, gdy klienci codziennie szukaj okazji i racjonalizuj swoje wydatki

  moemy jeszcze mwi o lojalnoci wobec marki?

  Ta wci rosnca waga ceny jest szczeglnie widoczna w sektorze handlu

  detalicznego. To wanie tu podczas zakupw produktw pierwszej

  potrzeby odnajdujemy najlepsze okazje. Doskonale zdaj sobie

  z tego spraw detalici, wci poszukujcy sposobw na

  udowodnienie klientom, i wierno marce moe wiza si

  z namacalnymi korzyciami dla kupujcych.

  Przykadem tego typu podejcia jest Clubcard program lojalnociowy dla klientw sieci sklepw

  Tesco. Zaoenia programu s proste robimy zakupy jak zawsze, za wydane zotwki przeliczane

  s na punkty, ktre nastpnie wracaj do nas w postaci bonw pieninych Clubcard. Otrzymujemy

  take kupony rabatowe na produkty z tych kategorii, ktre sami najczciej kupujemy. To pierwszy,

  duy krok w kierunku personalizacji oferty, czyli dopasowywania jej do oczekiwa indywidualnego

  klienta. Przede wszystkim jednak, to nasza forma podzikowania za zakupy w Clubcard nie

  musimy bowiem mozolnie zbiera punktw, by nastpnie wymieni je na czsto nieprzydatne

  gadety z firmowego katalogu nagrd. Otrzymujemy rabaty na to, co sami kupujemy, a cz

  wydanych pienidzy wraca do nas w formie bonw do wydania w trakcie kolejnych zakupw.

  Dajc klientom realny powd do odwiedzenia sklepu ponownie, budujemy lojalno i przywizanie

  klientw do marki. Najlepszym dowodem na suszno tego modelu niech bdzie fakt, i ju ponad

  3 miliony polskich gospodarstw domowych regularnie korzysta z benefitw programu Clubcard. Jaki

  jest zatem uniwersalny sposb na pozyskanie lojalnoci? Dla nas kluc