Raportului auditului asupra Raportului stat pe anul 2016 ...ccrm.md/public/files/prezentare_tribuna_2016_55.pdfآ 

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raportului auditului asupra Raportului stat pe anul 2016...

 • Raportului auditului asupra Raportului

  Guvernului privind executarea bugetului de

  stat pe anul 2016

  Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public,

  garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016

  Curtea de Conturi a RM

  Direcția generală Auditul finanțelor publice

 • Condițiile de realizare a bugetului de stat în anul 2016

   Trecerea de la 01.01.2016 la Clasificația bugetară nouă, Planul de conturi nou și Metodologia de executare a bugetelor componente ale BPN

   Nerespectarea calendarului bugetar de elaborare și aprobare a CBTM și elaborarea și aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2016

   Sistarea finanțării externe până în luna august

   Aplicarea bugetului provizoriu în perioada ianuarie - iunie

  2016

  2

 • Indicatorii realizați

  3

  • Venituri

  • 28.879,6 mil.lei

  • 97,4%

  • (-775,8 mil.lei) sub nivelul prognozat

  • Cheltuieli

  • 32.313,2 mil.lei

  • 95,5%

  • (-1.525,0 mil.lei) sub nivelul prognozat

  • Deficit

  • 3.433,6 mil.lei

  • 82,1%

  • (-749,1 mil.lei)

  • Sub nivelul prognozat

 • Indicatorii macro-bugetari utilizați la elaborarea bugetului de stat

  Indica-

  tori

  CBTM

  2016

  Aprobat Rectif.1 Rectif.2 Rectifi-

  cat

  Realizat

  PIB,

  mlrd.lei

  129,4 133,5 132,7 132,7 132,7 134,5

  Export,

  mil.dol.

  SUA

  2050 2000 1875 2000 2000 2045,3

  Import,

  mil.dol.

  SUA

  4800 4050 3750 4000 4000 4020

  Venituri,

  mlrd.lei

  30,8 31,4 29,3 29,6 29,6 28,9

  Cheltui-

  eli,

  mlrd.lei

  38,0 35,6 33,5 33,8 33,8 32,3

  Deficit,

  mlrd.lei

  -7,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -3,4

  4

 • Dinamica încasărilor în anii

  2009-2016

  5

 • Impozitul pe avere 2016

  Plan 50,0 mil.lei

  Calculat 51,1 mil.lei

   Încasat 34,8 mil.lei

  Restanța 16,3 mil.lei 6

 • Realizarea de către administratorii de

  venituri a sarcinii de colectare a

  veniturilor

   SFS 100,3% (11,5 mlrd.lei)

   SV 102,0% (17,5 mlrd.lei)

  7

 • Restituirea TVA și accizelor

  • Plan 2.241,5 mil.lei

  • Realizat 2.541,6 mil.lei

  • Depășirea +330,1 mil.lei

  Restituirea TVA

  • Plan mil.lei 165,0 mil.lei

  • Realizat 67,0 mil.lei

  • Depășirea +2,0 mil.lei

  Restituirea accizelor

  8

 • Conformarea benevolă a

  contribuabililor

  9

 • Rezultatele controalelor fiscale

  și vamale

  SFS calculat suplimentar

  2,7 mlrd.lei (+1,2 mlrd.lei)

  SV calculat suplimentat 19,4

  mil.lei (-15,7 mil.lei)

  10

 • Sumele calculate suplimentar

  combaterea evaziunilor fiscale

  Domeniile:

  • Fabricarea alcoolului etilic

  2 controale (+95,8 mil.lei)

  • Jocuri de noroc

  6 controale (+20,8 mil.lei)

  11

 • Desfășurarea ilicită a activităților de întreprinzător

   2880 de contribuabili aduși în cadrul legal

   Încasate sancțiuni - 3,3 mil.lei

  12

 • 13

  Restanțele față de BPN

  2.145.4 mil.lei (-6,5 mil.lei)

  BS

  1440,1 mil.lei

  (+3,4 mil.lei)

  BUAT

  293,9 mil.lei

  (+65,3 mil.lei)

  BASS

  361,5

  mil.lei

  (-65,2 mil.lei)

  FAOAM

  49,9 mil.lei

  (-10,0 mil.lei)

  SFS – 1.825,9 mil.lei SV – 319,5 mil.lei

 • Restanțele față de BS administrate de SFS și SV

  SFS

  1.120,6

  mil.lei

  SV

  319,5

  mil.lei

  BS

  1.440,1 mil.lei

  14

 • Restanțele față de BS pe ani

  Anii SFS SV Total

  ≥2012 234,5 162,0 396,5

  2013 88,1 54,9 143,0

  2014 64,0 48,8 112,8

  2015 239,6 10,0 249,6

  2016 494,4 43,8 538,2

  Total 1120,6 319,5 1440,1

  15

 • Eficacitatea colectării

  restanțelor față de BS

  16

  Anii

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  Total

  • 37,2%

  • 40,8%

  • 27,5%

  SFS

  • 44,6%

  • 48,6%

  • 32,8%

  SV

  • 10,2%

  • 12,3%

  • 8,0%

 • Cheltuielile BS

  17

  Total

  32.313.2 mil.lei (95,5%)

  Resurse generale

  30.723,6 mil.lei

  PI

  1589,6 mil.lei

 • Soldul alocațiilor neutilizate

 • Executarea articolelor din

  Legea BS (1) Neconformități: • 2,0 mil.lei - nerestituirea la BS a mijloacelor

  aferente restituirii alocațiilor din anii precedenți

  • 2,5 mil.lei – clasificarea neconformă a

  programelor

  19

 • Executarea articolelor din

  Legea BS (2) Neconformități:

  52,6 mil.lei – reflectarea neintegrală a datoriilor pentru

  plata cotelor de membru față de organizațiile internaționale

  5.948,1 mil.lei – nereflectarea în evidență contabilă a valorii capitalului subscris în organizațiile internaționale

  242,3 mil.lei – nereflectarea în evidența contabilă a sumelor achitate în copitalul subscris în organizațiile internaționale sub formă de „paid-in”

  20

 • Cheltuieli capitale

  21

 • Fondurile de urgență a Guvernului

  Fondurile de

  urgență, total inclusiv:

  Fondul de

  rezervă

  Fonduri de

  intervenție

  Plan, mil.lei 70,0 50,0 20,0

  HG emise,

  mil.lei

  43,5 40,9 2,6

  Repartizat,

  mil.lei

  42,5 39,9 2,6

  Realizat, mil.lei 33,9 31,4 2,5

  Sold neutilizat -8,6 -8,5 -0,1

  22

 • Fondul rutier (1000,0 mil.lei)

   ASD

  administratorul

  fondului rutier 984,7 mil.lei

   APL 15,3 mil.lei

  23

 • Transferurile interbugetare

  BASS 5,0 mlrd.lei

  FAOAM 2,5 mlrd.lei

  BUAT 7,9 mlrd.lei

  _________________________

  Total 15,4 mlrd.lei

  24

 • Creanțe și datorii

  total inclusiv:

  curente arierate

  Cheltuieli

  Creanțe 954,6 893,3 61,3

  Datorii 630,5 616,9 13,6

  25

 • Deficitul bugetar

  26

  Total

  (-3.433,6 mil.lei)

  Resurse generale

  (-2.197,7)

  mil.lei

  PI

  (-1.236,0)

  mil.lei

  Soldul mijloacelor bănești la finele anului 2016 - 3.298,2 mil.lei

 • Neconformitățile constatate și corectate

  Constatate Corectate Necorectate

  Cu impact

  asupra

  executării BS

  500,3 27,8 473,2

  Fără impact

  asupra

  executării BS

  6454,9 52,6 6402,3

  Total 6955,2 79,8 6875,4

 • Opinia și concluzia de audit

  Opinie fără rezerve asupra Raportului Guvernului privind

  executarea bugetului de stat pe anul 2016

  Concluzie cu rezerve asupra aspectelor de conformitate care nu au

  impact direct asupra executării BS

 • Raportul auditului de

  performanță a managementului datoriei

  sectorului public, de stat și recreditării de stat pe anul

  2016

 • Obiectivul auditului

  Evaluarea administrării și gestionării datoriei sectorului public de către MF în

  aspectul portofoliului de stat, precum și analizei sustenabilității acestea și oferirea unei asigurări rezonabile asupra faptului că

  raportarea și gestionarea datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat este realizată conform

  cadrului legal.

 • Datoria sectorului public

  59,4 mlrd.lei

  (+16.1 mlrd.lei)

  Datoria de stat

  50,8 mlrd.le

  (+17,3 mlrd.lei)

  Datoria BNM

  5,9 mlrd.lei (-0,8 mlrd.lei)

  Datoria întreprin derilor

  sectorului public

  2,3 mlrd.lei (-0,4 mlrd.lei)

  Datoria UAT

  0.4 mlrd.lei (0,0 mlrd.lei)

 • Ponderea în PIB

  datoria sectorului public, total

  44,2% (+8,8 p.p.)

  Datoria externă a sectorului public

  26,4%, (-0,9 p.p.)

  Datoria internă a sectorului public

  17,7% (+9,7 p.p.)

 • Ritmul de creștere a PIB (+9,7%), (+0,3 p.p.)

  Ritmul de creștere a datoriei sectorului public

  (+37,2%), (+18,3 p.p.)

  ___________________________

  Devansarea (+27,5 p.p)

 • Activele oficiale de rezervă a

  BNM (mil.dol.SUA)

  Active oficiale de rezervă a

  BNM

  Datoria externă a sectorului

  public

  Gradul de acoperire

  2015

  1756,8

  1702,1

  1,03

  2016

  2205,9

  1778,9

  1,24

  34