Raspis za majstorice reprezentacija 2015

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://ribolovni-savez.hr/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/Raspis-za-majstorice-reprezentacija-2015..doc

Transcript

155-2

167

Sudionicima MAJSTORICA

01.10.2014.

RASPIS ZA MAJSTORICE - REPREZENTACIJA SENIORA u 2015.OPENITO

Prema odredbama Odluke o sustavu natjecanja za 2014. godinu, Pravilnika o reprezentacijama HRS i Pravilnika o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak izbor reprezentacija u kategoriji seniora u lovu ribe udicom na plovak vri se kroz majstorice.

U majstoricama za izbor seniorske reprezentacije u 2015. god sudjeluje do maksimalno 33 sudionika, lov ribe traje 4 sata (lanak 5. Pravilnika o reprezentacijama).1. U ciklusu se boduje 6 (est) natjecanja prema utvrenom kalendaru natjecanja, na rijeci Savi u Radeama (Slovenija) i sa slobodnim izborom tehnika ribolova. U majstoricama nema zatvaraa staze .

2. U majstoricama mogu nastupiti natjecatelji, koji zadovolje utvrene kriterije i koji do utvrenog roka izvre prijavu .

* 15 prvoplasiranih po ukupnom pojedinanom plasmanu iz PRVE LIGE SENIORA,

* 3 prvoplasirana po ukupnom pojedinanom plasmanu iz svake DRUGE LIGE, (istok,zapad,sjever)

* 3 prvoplasirani po ukupnom pojedinanom plasmanu iz LIGE U 23 (MLAI SENIORI),

* seniorski reprezentativci sa SP 2014. godine, a koji se nisu plasirali kroz prethodne kriterije .

3. Natjecanje e se izvoditi dirigirano u pogledu: razmjetaja po sektorima i drijebu startnih brojeva (prema tablicama iz Registra dirigiranog drijeba) , te sa dirigiranim tehnikama ribolova.

4. Natjecateljske staze i tehnike lova odreuju kapetan i trener reprezentacije seniora u Lovu

ribe, uz suglasnost predsjednika Natjecateljske komisije HRS . 5. Plasmani pojedinaca utvruju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak, s tim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %.

Pojedinac ako izostane sa jednog kola majstorica, na proputenom natjecanju boduje se sa

n+1 bodova ( n = broj sudionika u sektoru ).

Dva neopravdana izostanka onemoguava pojedincu nastup u majstoricama do kraja tekueg natjecateljskog ciklusa i cijeli slijedei natjecateljski ciklus .

6. Raspis za Majstorice 2014. objavljuje se na internetskoj stranici HRS-a, i u pisanom obliku

dostavlja svim sudionicima .

7. Utvruje se rok do 20.10.2014 za pisanu prijavu sudionika u Majstoricama 2014. .

8. Nakon tog roka, u sluaju potrebe popune liste sudionika u Majstoricama 2014. utvruje se

dopunski rok za prijavu do 23.10.2014..

9. Popunu liste sudionika obavlja Tajnitvo HRS a u neposrednom kontaktu sa sljedeim po

plasmanu iz skupine, a do popune liste sudionika ili do isteka dopunskog roka .

10. Po isteku navedenog roka konana lista sudionika u Majstoricama 2014. biti e objavljena na internetskim stranicama HRS a .

RASPORED PO SEKTORIMA, DRIJEBANJE I BODOVANJEZavisno od broja sudionika majstorica (prema prijavama do utvrenog dopunskog roka) raspored po sektorima vri se prema slijedeem kljuu drijebanja:

1. Utvruje se broj sudionika majstorica2. Raspored po sektorima vri se po slijedeem redoslijedu: * 15 prvoplasiranih po ukupnom pojedinanom plasmanu iz PRVE LIGE SENIORA, * 3 prvoplasirana po ukupnom pojedinanom plasmanu svake DRUGE LIGE SENIORA (I; Z,S) * 3 prvoplasirani po ukupnom pojedinanom plasmanu iz LIGE U 23 (MLAI SENIORI),

* seniorski reprezentativci sa SP 2014. godine, a koji se nisu plasirali kroz prethodne kriterije .

3. Prema utvrenom broju sudionika majstorica, koji su potvrdili svoj nastup, odreuje se broj sektora, i to:

* Do 13 natjecatelja - majstorica se izvodi u jednom sektoru . * 14 -23 natjecatelja - majstorice se izvode u dva sektora, a raspored po sektorima je :

PLASMAN IZ

"A" SEKTOR

"B" SEKTOR

I LIGE

1. ;

2. ;

4. ;

3. ;

5. ; 6. ;

8. ; 7. ;

9. ; 10.;

12.;

11.;

13.;

14.;

15.;

II LIGE ISTOK ;

2. ;

1. ;

3. ;

II LIGE ZAPAD;

1. ;

3 .;

2

II LIGE SJEVER; 1. ;

2. ;

3. ;

LIGE MLADEI U 23 :

1. ;

2. ;

3. ;

REPREZENTATIVCI : 2. ; 1. ;

(po sveukupnom pojedinanom 3. ; 4. ;

plasmanu na S.P.)

6. ;

5. ;

* 24 i vie natjecatelja - majstorice se izvode u tri sektora

PLASMAN IZ

"A" SEKTOR

"B" SEKTOR

"C" SEKTOR

I LIGE

1. ;

2. ;

3. ;

6. ;

5. ; 4. ;

7. ; 8. ; 9. ;

12.; 11.; 10.;

13.; 14.; 15.;

II LIGE ISTOK ;

3. ;

2. ;

1. ;

II LIGE ZAPAD ; 1. ;

3. ;

2. ;

II LIGE SJEVER; 2. ;

1. ;

3. ;

LIGE MLADEI U 23 :

1. ; 2. ; 3. ;

REPREZENTATIVCI : 3. ; 2. ; 1. ;

(po sveukupnom pojedinanom 4. ; 5. ; 6. ;

plasmanu na S.P.)

NAPOMENA: Razmjetaj po sektorima se vri prema navedenom redoslijedu plasmana, tako da se prvo popunjava po plasmanu iz I lige , zatim II lige Istok, i dalje navedenim redom do reprezentativaca.

U sluaju odustajanja nekog od natjecatelja koji su stekli pravo nastupa u majstoricama iz lige HRS, lista natjecatelja popunjava sa narednim natjecateljem iz iste skupine u dopunskom roku ( npr. Odustaje 7.

plasirani iz I Lige , na njegovo mjesto se die 8 plasirani , a na 15 mjesto dolazi 16 plasirani i tako redom

do zaokruenja predvienog broja sudionika iz navedene skupine) .

Nakon formiranja konane liste (iza dopunskog roka za popunu) kod svakog odustajanja lista natjecatelja pomie se prema gore, a zatim se po definiranom rasporedu vri raspored po sektorima.

U sluaju da je neki od natjecatelja svoje pravo ve ostvario, brie se u listi gdje se ponovo pojavljuje. Reprezentativca koji odustane od majstorica, a istovremeno nije u utvrenom plasmanu u ligama nitko ne mijenja. 4. Nakon utvrenog rasporeda po sektorima (automatski prema plasmanu) natjecatelji pristupaju drijebanju startnog broja za svoj sektor. Redoslijed drijebanja u sektorima odreen je plasmanom i redoslijedom unutar sektora, a izvlaenjem startnog broja u 1. majstorici, dirigirano su odreena startna mjesta u ostalim majstoricama, tako da natjecatelji u majstoricama imaju priblino isti broj vanjskih i unutranjih startnih brojeva. Na sljedeim majstoricama se drijebaju preostali stupci i / ili poloaj A, B ili C sektora .

5. SENIORI LOV RIBE: Zbrajanjem sektorskih plasmana u svakoj od majstorica, ili pojedinanog u sluaju natjecanja u jednom sektoru (1 najslabiji = 50 %), dobiva se konani poredak natjecatelja kod kojega je najbolji natjecatelj sa najmanjim zbrojem. U sluaju jednakog zbroja bodova bolji je natjecatelj koji ima ukupno veu teinu ulovljene ribe, a ako su i u tome jednaki bolji je natjecatelj koji je u jednoj od majstorica ulovio veu teinu ribe.

Svi reprezentativci moraju biti aktivni (nastupati) u ligi HRS u godini nastupa u reprezentaciji.

SUDIONICI MAJSTORICA Izbor seniorske reprezentacije za 2015.

I liga 1. 2. 3. 4. 5.