Click here to load reader

Razvoj motivacije u razrednoj nastavi · PDF file Aktivnost: Zabavno množenje - pripremiti vlastiti gotov primjer (kutija za jaja, plastične slamke u boji (100) –učenici donose

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Razvoj motivacije u razrednoj nastavi · PDF file Aktivnost: Zabavno množenje - pripremiti...

 • Razvoj motivacije u razrednoj nastavi

  - praktični primjeri -

  Kristina Ključarić, mag.prim.educ. Učiteljica mentorica

 • Sažetak predavanja

  01

  02

  03

  04

  Faktori razvoja motivacije

  - teorijski dio: pedagoško – psihološki aspekti

  Razvoj motivacije – aktivnosti po razrednima

  - praktični dio: primjeri iz prakse (postupci, strategije, projekti)

  Razvoj motivacije – projekti prema vertikalno-spiralnoj strukturi

  - praktični dio: primjeri iz prakse

  Diskusija

  - pitanja i komentari

 • Faktori razvoja motivacije Teorijski dio

  Suradnja s roditeljima

  Vršnjačka podrška

  Vrednovanje

  Komunikacija i pozitivna disciplina

  Emocionalna klima

  Individualnost razrednog odjela

  - partnerstvo, uključivanje, suradnja

  - pomoćnik, komunikacija, poticanje, pohvale

  - povratna informacija, samovrednovanje, konstruktivna kritika, preporuke za poboljšanje

  - davanje uputa, dosljednost, očekivanja, podrška

  - partnerstvo, + klima, odnosi, neuspjeh

  - poučavanje, tipovi zadataka, želje, potrebe

 • Komunikacija i pozitivna disciplina Razvoj motivacije – teorijski dio

  - pozornost svih učenika, grafički prikaz, jasne i kratke informacije, dozvoliti vremena za dodatna pitanja

  Davanje uputa

  - realna i jasna očekivanja od učenika, unaprijed određene posljedice

  Očekivanja

  - ustrajati na dogovorenim kriterijima, dnevnim, tjednim i mjesečnim rutinama

  Dosljednost

  - osigurati vrijeme i mjesto pitanja, voditi kvalitetan dijalog

  Pomoć i podrška

 • Emocionalna klima Razvoj motivacije – teorijski dio

  A B

  C D

  - uvažiti, razgovarati te se usredotočiti na poboljšanje; ne umanjivati osjećaje

  Neuspjeh

  - jednaki zahtjevi, posljedice; poticati na međusobno druženje i pružanje

  pomoći (učenici šaptači, učenik dana)

  Odnosi među učenicima

  - razvijanje partnerskog odnosa s jasno određenom hijerarhijom

  Partnerstvo u nastavi

  - primijetiti i pohvaliti i najmanje pomake; individualni napredak

  Pozitivna klima

 • Individualnost razrednog odjela Razvoj motivacije – teorijski dio

  - iskušati razne metode i strategije poučavanja, prilagoditi vlastito poučavanje, uvoditi novine; metoda pokušaj- pogreška

  Odabir didaktičko-metodičkih rješenja

  - uključiti učenike u proces pripremanja za nastavu, uvažiti njihove želje i ideje

  Želje

  - iskušati razne tipove zadatka, izmjenjivati one koji odgovaraju stilu učenja većine razreda

  Tipovi zadataka

  - procijeniti što je u određenom trenutku razredu potrebno

  Potrebe

 • Vršnjačka podrška Razvoj motivacije – teorijski dio

  A B

  C D

  - suradnja, komunikacija i postizanje zajedničkog cilja; u dogovoru s

  roditeljima

  Podjela zaduženja

  - usvajanje pravila ponašanje i Kućnog reda; razvijanje komunikacijskih

  vještina i osjećaja prisnosti

  Učenici šaptači

  - razvijanje socijalne motivacije (u parovima, grupno); izmjenjivati učenike

  Suradničko učenje

  - u nastavi TZK-a; rasporedu sjedenja te kod TN (svatko pazi svog para)

  Učenici pomagači

 • Suradnja s roditeljima Razvoj motivacije – teorijski dio

  - dogovorom na RS početkom školske godine (idealno u prvom razredu)

  Partnerski odnos

  - uključiti roditelje u odabrane aktivnosti

  Suradnja

  - odgojni aspekt, učitelj i roditelji

  ‘Ujedinjena fronta’

 • Vrednovanje Razvoj motivacije – teorijski dio

  - jasna, jednostavna i usmjerena na određen zadatak/projekt/ponašanje

  Povratna informacija

  - vršnjačka pa učiteljeva, razvijati vještinu prihvaćanja konstruktivnih kritika

  Konstruktivna kritika

  - pitati i poticati na iznošenje vlastitog mišljenja, inzistirati na realnosti

  Samovrednovanje

  - učenik, vršnjaci pa učitelj

  Preporuke za poboljšanje

 • Praktični primjeri Aktivnosti od 1. – 4. razreda OŠ

 • Razvoj fine motorike šake i prstiju – aktivnost za 1.r OŠ

  Aktivnost: Pletenje šala

  - izraditi kutiju za pletenje te objasniti postupak; u slobodno vrijeme; ako su ranije završili kao motivaciju

  Ishodi: osr.2.1., osr A.1.4., osr A. 2.3., uku A.1.1., uku B.1.4., goo C.1.1., goo C.1.2., odr B.1.2., odr C.1.1., odr C.1.2.zdravlje A.1.3., pod A.1.1., pod A.1.3.

 • M: Zabavno množenje – aktivnost za 2.r OŠ Aktivnost: Zabavno množenje

  - pripremiti vlastiti gotov primjer (kutija za jaja, plastične slamke u boji (100) – učenici donose svoju kutiju); zalijepiti brojeve na kutiju; odlično za zorno prikazivanje razlike u skupovima, npr. 4 ∙ 3 i 3 ∙ 4

  - prigodno za 1. r (zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20) i 2. ( zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 100)

  Ishodi: OŠ MAT A.3.1., OŠ MAT A.3.2., OŠ MAT A.3.4. ., osr A.5.1., osr A.4.3., uku C.1.2., uku D.1.2., goo C.2.2. , odr B.1.2.

 • PID:‘Bomba u razredu’– aktivnost za 2.r OŠ Aktivnost: Recikliranje i gospodarenje otpadom

  - prije dolaska učenika po razredu rasipati različite vrste otpada (papir, plastika, staklo, metal i baterije)

  - ispred ploče postaviti pet kutija ispod aplikacija u bojama i razvrstati otpad

  Ishodi: PID OŠ A.2.1.,PID OŠ A.2.3., PID OŠ B.2.1.,PID OŠ C.2.1., PID OŠC.2.2., PID OŠ A.B.C.D.2.1., odr A.1.1., odr A.1.3., odr B.1.2., odr C.1.1., osr A.1.1., osr A.1.3., B 2.1.A, B 2.1.B, uku D.1.1., uku D.1.2.

 • PID: Promet – aktivnost za 2.r OŠ Aktivnost: Željeznički promet

  - pik-trakom na podu učionice označiti perone i kolosijeke te strelice smjerova (dolazni i odlazni peron)

  - primjerom pokazati kako se koriste peroni, podijeliti učenike u nekoliko skupina (dolazni i odlazni peroni), usmene upute

  Ishodi: PID OŠ A.2.1., PID OŠ A.2.2., PID OŠ A.2.3., PID OŠ B.2.4., uku A.2.2., uku C.2.3., uku C.2.4., uku D.2.1., uku D.2.2., osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.,

 • TZK: Zabavno vježbanje – aktivnost za 2.r OŠ Aktivnost: Učenici vježbači

  - jačanje kohezivnosti unutar razreda; podjela u parove i skupine; suradničko vježbanje

  - Link na vježbe: https://www.youtube.com/watch?v=MYor6ToeMC4; https://www.facebook.com/plazma.sportske.igre.mladih/photos/a.2311558018881421/2311563145547575/?type=3&theater

  Ishodi: OŠ TZK A.1.1., OŠ TZK A.1.2., OŠ TZK B.1.1., OŠ TZK D.1.2., A.1.1.B., A.1.2., A.1.3., B.1.3.A, B.1.3.B., uku A.2.2., uku C.2.3., uku C.2.4., uku D.2.1., uku D.2.2osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.,

  https://www.youtube.com/watch?v=MYor6ToeMC4 https://www.facebook.com/plazma.sportske.igre.mladih/photos/a.2311558018881421/2311563145547575/?type=3&theater

 • HJ-PID: Veliko slovo – aktivnost za 3.r OŠ

  Aktivnost: Veliko slovo - rad u stanicama

  - osmisliti zadatke, pripremiti plan mjesta i zemljovid RH; podjela u skupine (cirkularno po stanicama)

  Ishodi: OŠ HJ A.3.1., OŠ HJ A.3.3., OŠ HJ A.3.5., PID OŠ B.3.4., A.1.1.B., A.1.2., A.1.3., B.1.3.A, B.1.3.B., uku A.2.1., uku A.2.2., ..3., uku C.2.2, uku C.2.3., ., osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.

 • HJ: Vrste riječi (društvena igra) – aktivnost za 3.r OŠ

  Aktivnost: Vrste riječi – imenice, glagoli i pridjevi

  - izraditi društvenu igru (www.toolsforeducators.com); osmisliti kartice sa zadacima (Word), izrezati kartice, podijeliti učenike u skupine

  Ishodi: OŠ HJ A.3.1., OŠ HJ A.3.3., OŠ HJ A.3.5., PID OŠ B.3.4., A.1.1.B., A.1.2., A.1.3., B.1.3.A, B.1.3.B., uku A.2.1., uku A.2.2., ..3., uku C.2.2, uku C.2.3., ., osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.

  http://www.toolsforeducators.com/

 • PID: Potraga za blagom – aktivnost za 3.r OŠ Opis aktivnosti: Snalaženje u prostoru

  - materijal: zagonetke (individualizirane za školu), upute za izradu kompasa, plan školskog dvorišta, kutija s ‘blagom’

  - IUN; rad u skupinama; četiri zagonetke (četiri radna mjesta – kružno oko škole); suradnički rješavaju zadatke koristeći stečeno znanje iz PID-a

  - svi materijali napravljeni u: www.canva.com; www.storyboardthat.com , www.picktochart.com

  Ishodi: PID OŠ A.3.1., PID OŠ A.3.3., PID OŠ B.3.3., PID OŠ A.B.C.D.3.1., uku A.2.1., uku A.2.2., ..3., uku C.2.2, uku C.2.3., ., osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.

  http://www.canva.com/ http://www.storyboardthat.com/ http://www.picktochart.com/

 • M/PID: Vodeni zadaci – aktivnost za 3.r OŠ Aktivnost: Biljni i životinjski svijet voda tekućica i stajaćica; Pisano množenje i dijeljenje

  - odabrati fotografije koje prikazuju b/ž svijet voda stajaćica i tekućica, učenici osmišljavaju svoje zadatke riječima koje lijepimo na fotografije, rad u skupinama, motivacijska priča, rješavanje zadataka, provjera

  - Link na Wordwall kviz: https://wordwall.net/hr/resource/467672 Ishodi: MAT OŠ A.3.1., MAT OŠ A.3.2., MAT OŠ A.3.4., MAT OŠ A.3.6., PID OŠ A.3.1., PID OŠ B.3.1., odr B.2.1., odr B.2.3., ikt A.2.2., ikt C.2.1., uku A.2.1., uku A.2.2., ..3., uku C.2.2, uku C.2.3., ., osr A.2.3., osr B.2.4., osr C.2.3.

  https://wordwall.net/hr/resource/467672

Search related