R/b Potrebna dokumentacija / Podnositelj prijave d.d. i d ... آ  Prijava za razrez poreza page 1
R/b Potrebna dokumentacija / Podnositelj prijave d.d. i d ... آ  Prijava za razrez poreza page 2

R/b Potrebna dokumentacija / Podnositelj prijave d.d. i d ... آ  Prijava za razrez poreza

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of R/b Potrebna dokumentacija / Podnositelj prijave d.d. i d ... آ  Prijava za razrez poreza

 • R/b Potrebna dokumentacija / Podnositelj prijave

  d. d.

  i d

  .o .o

  .

  ob rt

  i

  1.

  Ovjerena kopija: Kompletne prve registracije poduzeća i svih dopuna i izmjena u registraciji (ili Izvadak o promjenama registracije, izdat od strane suda); aktualnog izvadtka iz sudskog registra; dokumentacije o izvršenoj privatizaciji društva

  2. Ovjerena kopija rješenja nadležnog općinskog organa za obavljanje obrtničke djelatnosti 

  3. Ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji  

  4. Ovjerena kopija obavještenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku)  

  5. Ovjerena kopija uvjerenja o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)  

  6.

  a) za subjekte koji posluju duže od 3 godine: Bilanca stanja i bilanca uspjeha – ovjereni godišnji obračuni poduzeća za prethodne 3 (tri) godine sa pripadajućim prilozima i izvještajima; b) za subjekte koji posluju od 2008. godine: Bilanca stanja i bilanca uspjeha – ovjereni godišnji obračuni poduzeća za prethodne 2 (dvije) godine sa pripadajućim prilozima i izvještajima; c) za subjekte registrirane u 2009. godini: Bilanca stanja i bilanca uspjeha – ovjereni godišnji obračun poduzeća za 2009. godinu sa pripadajućim prilozima i izvještajima

  7. Bruto bilanca poslovanja društva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva; analitičke kartice potraživanja i dobavljača sa ročnom strukturom na datum izrade gornje bruto bilance;

  8.

  a) za subjekte koji posluju duže od 3 godine: Prijava za razrez poreza na dobit od obrtničke djelatnosti za posljednje 3 (tri) godine poslovanja, b) za subjekte koji posluju od 2008. godine: Prijava za razrez poreza na dobit od obrtničke djelatnosti za posljednje 2 (dvije) godine poslovanja, c) za subjekte registrirane u 2009. godini: Prijava za razrez poreza na dobit od obrtničke djelatnosti za 2009. godinu, U sva tri slučaja neophodno je podnijeti i dokaz o plaćenom porezu za zadnju poslovnu godinu, ukoliko je obrtnička radnja poslovala

  9. Odluka nadležnog organa poduzeća za zaduženje i ponudu zaloga za kredit; 

  10. Ponuda i procjena ponuđenog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita prema uslovima Razvojne banke Federacije BiH  

  11. Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora; 

  12. Ovjeren imovinski karton vlasnika obrta; Izjava o ličnoj imovinskoj situaciji – financijskom stanju vlasnika obrta (Obrazac RB F BiH); 

  13. Potvrda o stanju obveza od porezne uprave  

  14. Potvrda o stanju obveza po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)  

  15. Potvrda o stanju obveza PIO/MIO sa brojem djelatnika   16. Potvrda o stanju obveza zdravstvenog osiguranja sa brojem osiguranika  

  17. Uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala fizičke ili odgovorne osobe  

  18. Uvjerenje o ne-stečaju / likvidaciji  19. Uvjerenje o ne-prestanku obavljanja obrtničke djelatnosti  20. Referentna lista  

  21. Izvještaj neovisnog revizora u skladu sa čl. 4 i 49. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 83/09) 

 • 22. Podaci o prometu po računima kod banaka za tekuću godinu; 

  23. Karton deponiranih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje, sa ovjerenim kopijama ličnih karata i CIPS prijava lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje;

   

  24. Kopije ugovora o kreditnim ili leasing aranžmanima, uz potvrde financirajućih institucija o redovnom servisiranju obaveza (najduže dozvoljeno kašnjenje je tri mjeseca);

  25. Izjava o postojećim (kreditnim ili leasing) zaduženjima, sa izvodom računa iz poslovne banke; 

  26. Ovjerena kopija osobne iskaznice odgovorne osobe ili vlasnika obrta;  

  27.

  Ovlaštenje za pristup Centralnom registru kredita na obrascima RB FBiH-a - obrazac 1 (za pravnu osobu ili obrtnika) i obrazac 1A (za vlasnika/suvlasnika pravne osobe ili vlasnika/suvlasnika obrta), Izjava o povezanim društvima, Za povezana društva dostaviti registracijsku dokumentaciju i financijske izvještaje za period u ovisnosti od toga šta se dostavlja u tačkama 6., odnosno 8., te bruto bilacu i analitičke kartice kako je to opisano u tački 7.

   

  28.

  Ostali prateći dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva i za koje klijent smatra da su interesantni za Banku (ugovori o poslovnoj suradnji, ponude i/ili predračuni dobavljača, izvođača, preporuke, prospektni materijal, i sl.).

   

  29. Investicijski projekt i poslovni plan u skladu sa procedurama Razvojne banke Federacije BiH  