of 24 /24
KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KECIL KUMPULAN : 1 NAMA PEMBENTANG: s.THEVANTHIRAN K. SREE MUTHU NAMA PENSYARAH : EN. AWANG BIN LOKEY KOD KURSUS : RBT 3193E

Rbt Kumpulan (1)

  • Upload
    sree

  • View
    87

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Rbt Kumpulan (1)

Page 1: Rbt Kumpulan (1)

KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KECIL

KUMPULAN : 1NAMA PEMBENTANG: s.THEVANTHIRAN K. SREE MUTHUNAMA PENSYARAH : EN. AWANG BIN

LOKEYKOD KURSUS : RBT 3193E

Page 2: Rbt Kumpulan (1)

KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

KECIL

Page 3: Rbt Kumpulan (1)

Definisi usahawan dan perniagaan kecil

Konsep usahawan bersepadu

Keusahawan dan perniagan kecil

Sumbangan perniagaan kecil

Manfaat memiliki perniagaan sendiri

Masalah dan kekangan perniagaan kecil

Page 4: Rbt Kumpulan (1)

DEFINISI USAHAWAN

Perkataan usahawan bukanlah satu perkara yang baru kepada kita. Ia

mula diperkenalkan dalam tahun 1970 iaitu semasa pelancaran Dasar

Ekonomi Baru. Pada masa dahulu mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan

perniagaan dipanggil sebagai pedagang atau saudagar manakala pada

tahun 1900an mereka dikenali sebagai peniaga.

Perkataan usahawan mempunyai erti yang sama dengan perkataan

Inggeris „entrepreneur‟. yang merujuk kepada kegiatan dalam

keusahawanan.

Page 5: Rbt Kumpulan (1)

DEFINISI PERNIAGAAN KECIL

Megginson et. Al,(1990), perniagaan kecil merupakan sebarang

perniagaan yang dimiliki dan operasinya adalah secara bebas, tidak

dominan dalam bidang perniagaan yang diceburi dan tidak banyak

mempraktikkan amalan baru dan inovatif.

Pemilik tidak bercadang membesarkan perniagaan mereka dan

hanya menggunakan pendekatan perniagaan yang kurang agresif

bagi menjalankan aktiviti perniagaan mereka.

Page 6: Rbt Kumpulan (1)

Banyak kajian telah dilakukan oleh pelbagai pihak dan beberapa

pengertian kepada perkataan usahawan telah diberikan seperti

berikut:-

Kamus Dewan Edisi Baru - Pengusaha dimaksudkan sebagai pekerjaan

secara besar-besaranuntuk membuat barang-barang industri atau

pekerjaan berniaga secara besar- besaran.

The Encyclopedia Americana International Edition - usahawan sebagai

ahli perniagaan yang mengambil risiko menggabungkan faktor

pengeluaran termasuk modal, buruh, bahan dan menerima ganjaran

melalui keuntungan daripada nilai pasaran barangannya.

Page 7: Rbt Kumpulan (1)

Joseph A.Schumpeter, seorang ahli ekonomi menyatakan usahawan

adalah seorang inovator yang boleh mengakibatkan kepada suatu

pembaharuan.

Webster‟s Third New International Dictionary pula mentakrifkan

usahawan sebagai orang yang mengurus suatu kegiatan ekonomi

terutamanya mengelola, memiliki, mengurus dan menanggung risiko

sesuatu perniagaan.

Carland (1984) mendefinisikan usahawan sebagai individu yang

menubuhkan perniagaan dan menguruskannya untuk mendapatkan

untung dan untuk terus berkembang.

Page 8: Rbt Kumpulan (1)

KONSEP KEUSAHAWANAN BERSEPADU

Page 9: Rbt Kumpulan (1)

KONSEP USAHAWAN BERSEPADUUsahawan seharusnya mempunyai tiga kriteria utama untuk membolehkan

perniagaan mereka berkembang secara berterusan iaitu,

1. Sikap dan nilai diri yang positif

2. Pengetahuan dan ilmu perniagaan

3. Kemahiran keusahawanan

Page 10: Rbt Kumpulan (1)

 1. Sikap dan nilai diri yang positif

Berdisiplin, bertenaga, kerja kuat, dedikasi, tabah,

bersemangat, berkeyakinan, bertanggungjaab, kreatif,

amanah, berfikiran terbuka, berani, bebas,,

berpandangan jauh, praktikal, sabar, syukur dan lain-lain

Page 11: Rbt Kumpulan (1)

2. Pengetahuan dan ilmu perniagaan

Pengetahuan asas ilmu pengurusan perniagaan iaitu ilmu dalam bidang

pengurusan, pemasaran, dan kewangan. Pelbagai ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan perniagaan yang perlu dikuasai adalah seperti Pengurusan

Organisasi, Pengurusan sumber Manusia, Ilmu Kemasyrakatan,

Pemasaran, Kewangan, Perakaunan, Perniagaan antara bangsa, Gelagat

Manusia, Operasi dan Pengeluaran, Kawalan Kualiti, Ekonomi,

Bahasa, Undang-undang, Budaya dan Sejarah, Komputer, Agama dan

Etika, Pemikiran san Kreativiti, Psikologi dan lain-lain

Page 12: Rbt Kumpulan (1)

3. Kemahiran keusahawanan

Kemahiran-kemahiran ini mungkin berkaitan dengan perkara yang

teknikal, pengurusan atau kemanusiaan.

Antaranya adalah seperti kemahiran; Membuat atau Mengeluarkan

Produk, Hubungan Pekerja, Motivasi, Perundingan, Mempengaruhi

dan Meyakinkan orang lain, Memimpin, Hubungan dengan

pelanggan, Menjual dan Memasar, Merekod Kewangan, Jaringan

Usahawan, Membuat Keputusan, Menyelesaikan Masalah,

Menangani Konflik, Komputer, Berfikir dan mencipta, Merancang,

Memantau dan mengawal dan lain- lain

Page 13: Rbt Kumpulan (1)

USAHAWAN DAN PERNIAGAAN KECIL

Page 14: Rbt Kumpulan (1)

USAHAWAN PENIAGA KECIL

Merekacipta dan mengeluarkan

barangan baru

Melibat diri dalam pembelian/

pemprosesan barangan dan penjualan

barang atau perkhidmatan

Bermatlamat keuntungan dan pertumbuhan

Tujuan utama untuk mendapat keuntungan

Mementingkan pertumbuhan cepat dan pulangan yang tinggi

Pertumbuhan perniagaan adalah lambat dan perlahan

Menampakan ciri- ciri usahawan yang jelas dan menonjol

Mereka memiliki ciri ciri usahawanan tetapi ciri ciri tersebut kurang terserlah Pada mereka

Biasanya dominon dalam bid yang diceburi

Tidak dominon dalam bidang yang diceburinya

Mempraktikan amalan baru dan inovatif Tidak inovatif dan kreatif

Page 15: Rbt Kumpulan (1)

SUMBANGAN PERNIAGAAN

KECIL

Page 16: Rbt Kumpulan (1)

Menggalakkan inovasi dan penciptaan teknologi.

Mewujud dan mengekal keharmonian masyarakat.

Membantu mengekal daya saing syarikat besar.

Menyediakan pengalaman kepada pekerja.

Menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat.

Memberi sumbangan kepada ekonomi negara.

Page 17: Rbt Kumpulan (1)

MANFAAT MEMILIKI SESEBUAH

PERNIAGAAN SENDIRI

Page 18: Rbt Kumpulan (1)

Dapat ganjaran kewangan.

Memenuhi kebebasan dan dapat mencorak masa

hadapan.

Dapat kepuasan cara hidup.

Berupaya menggunakan kebolehan dan keupayaan.

Berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat.

Page 19: Rbt Kumpulan (1)

MASALAH

DAN

KEKANGAN

PERNIAGAAN KECIL

Page 20: Rbt Kumpulan (1)

Kekurangan modal

Mesin dan

peralatan

Jaringan perniaga

an

Masalah simpan

kiraPasaran

Tenaga kerja

Bahan mentah

Kepakaran teknikal

Pengurusan am

Page 21: Rbt Kumpulan (1)

KEKANGAN PERNIAGAAN KECIL

Page 22: Rbt Kumpulan (1)

KEKANGAN

PERNIAGAAN KECIL

Pendapatan tidak menentu

Risiko terhadap

modal yang dilabur

Jangka masa kerja yang

panjang dan kerja kuat

Suasana hidup yang tidak teratur

terutama pada peringkat awal

perniagaan

Tanggungjawab keseluruhan

terhadap perniagaan

Risiko minda dan psikologi

Risiko sosial

Page 23: Rbt Kumpulan (1)

SEBAB- SEBAB KEGAGALAN PERNIAGAAN

Kurang ilmu pengurusan dan

pengalaman perniagaan

Melibatkan diri dalam perniagaan yang mereka tidak berkemahiran

Page 24: Rbt Kumpulan (1)

SEKIAN , TERIMA KASIH