rbt tahun 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rbt tahun 5

Citation preview

sulit

NAMA :______________________________________________ KELAS :_______________

SEKOLAH KEBANGSAAN KELAPA SAWIT NO 4 ,SUBIS98150, BEKENU , SARAWAK UJIAN AKHIR TAHUN2015 TAHUN 5___________________________________________________________________________REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Satu jam (1jam)________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________________Kertas ini mengandungi 18 halaman bercetak___________________________________________________________________________

Bahagian AArahan am : Tiap tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, D. Antaranya ada jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.1. Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil?

A. Gandin getahB. Tukul WarringtonC. Tukul kuku kambingD. Sepana boleh laras

Gambar 1

2. Bahagian yang bertanda X pada gambar di atas dinamakan A. Syaf.B. gear.C. motor.D. wayar.

3. Antara berikut, yang manakah TIDAK menggunakan sistem takal:

A. Mesin jahit.B. Kereta kabel.C. Kereta sorong.D. Tiang bendera.

4. Buku Manual kit model merupakan dokumen yang disediakan pengilang untuk menunjukkan:

A. Isi kandungan kotak kit model.B. Nota ringkas berkaitan kit model.C. Tatacara pemasangan kit model.D. Bahan untuk membuat kit model.

5. Berikut merupakan peralatan yang mempunyai komponen elektrik dan elektronik kecuali;

A.

B.

C.

D.

Rajah 1

6. Rajah 1 menunjukkan simbol bagi satu komponen elektronik, berikut adalah benar bagi komponen tersebut kecuali;

A. mempunyai kaki anod dan katod.B. bertindak untuk mengawal arus elektrik.C. membenarkan arus mengalir sehala sahaja.D. boleh memancarkan cahaya apabila arus melaluinya.

7. Ahmad ingin menukar kelajuan atau arah pergerakan kereta yang dipandu semasa ingin memotong kenderaan lain. Manakah komponen yang perlu diubah?

A. Gear.B. Roda.C. Gandar.D. Kerangka.

A. I, II dan III.B. I, II dan IV.C. I, III dan IV.D. II, III dan IV.

Rajah 28. Saifuddin ingin menggunakan gandin getah untuk mengetuk kepingan logam. Berdasarkan rajah 2, tunjukkan bahagian yang sepatutnya dipegang oleh beliau.

A. A.B. B.C. C.D. D.

Rajah 3

9. Rajah 3 menunjukkan tin aluminium yang di kitar semula dan menghasilkan barang X. Apakah barang X?

A. Poster.B. Rak kasut.C. Bekas pensil.D. Penyangkut baju.

10. Ammar ingin memotong papan untuk membuat projek. Susun langkah-langkah di bawah mengikut turutan yang betul untuk menyelesaikan masalah beliau.

I. Ukur dan tanda papan.II. Potong papan mengikut garisan.III. Gunakan apit - G untuk mengapit.IV. Gariskan satu garisan bersudut tepat.

A. I, II, III, IV.B. I, III, !V, II.C. I, !V, III, II.D. I, II, IV, III.

Rajah 411. Rajah 4 menunjukkan sekeping plat logam yang ingin digunakan untuk membuat projek. Kirakan perimeter plat logam di atas.

A. 230 cm.B. 240 cm.C. 250 cm.D. 260 cm.

12. Syed ingin memasang litar elektronik. Berikut merupakan langkah-langkah memasang litar elektronik. Susun semula langkah berikut mengikut susunan yang betul.

I. Sediakan alatan yang sesuai.II. Membaca lukisan litar dan mengenal komponen.III. Menguji kefungsian litar.IV. Memasang komponen berdasarkan lukisan litar yang diberi.

A. I, II, III dan IV.B. I, III, II dan IV.C. II, I, IV dan III.D. I, IV, II dan III.

13. Cikgu Azizi memberi tips kepada pelajarnya bagi mengelakkan kerosakan pada Diod Pemancar Cahaya (LED).Nyatakan tips yang telah diberikan oleh cikgu Azizi;

I. Menyimpan di tempat yang sejuk.II. Menggunakan tenaga elektrik kurang daripada 3 V.III. Menggunakan banyak Diod Pemancar Cahaya (LED) dalam litar.IV. Tidak membengkokkan kaki Diod Pemancar Cahaya (LED) terlalu rapat dengan tapak.

A. I dan II.B. II dan IV.C. I,II dan III.D. I,II,III dan IV.

Rajah 5

14. Rajah diatas menunjukkan litar elektronik yang dipasang oleh Suki semasa menjalankan projek. Setelah selesai penyambungan Suki mendapati litar yang dipasang tidak berfungsi walaupun suis telah ditekan. Apakah bagi membolehkan litar dapat berfungsi dengan baik ?

A. Membuang perintang tetap.B. Menukar kedudukan kaki perintang.C. Menambah bilangan bateri dalam litar.D. Menukar punca negatif dan punca positif bateri.

15. Tanaman sayuran merupakan tanaman yang banyak memberi faedah kepadamanusia. Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan menanam sayuran?I. Sebagai satu hobiII. Mengelakkan pembiakan nyamukIII. Menambahkan sumber pendapatan sampinganIV. Sebagai hiasan di kawasan rumah atau sekolah.A. I,II, dan IIIB. I,II dan IVC.I,III dan IVD.II, III dan IV

Kikir rataKikir parut

Jadual 1

16. Jadual 1 menunjukkan kikir rata dan kikir parut.Berikan perbezaan fungsi antara kikir rata dan kikir parut.

Kikir rataKikir parut

AMelicinkan lengkok pada kayuMelicinkan permukaan kayu

BMelicinkan lengkok pada kayuMelicinkan permukaan logam

CMelicinkan permukaan atau tepi kepingan logam dan kayuMeratakan dan membentuk permukaan logam

DMelicinkan permukaan atau tepi kepingan logam dan kayuMeratakan dan membentuk lengkok pada permukaan kayu

17. Cat adalah salah satu kemasan dan langkah terakhir dalam membuat sesuatu projek. Berikan sebab anda mengecat hasil projek anda?

A. Untuk mencantikkan hasil projek.B. Untuk mengelakkan hasil projek bekarat.C. Untuk mengelakkan hasil projek dari terbakar.D. Untuk mengelakkan hasil projek terhakis dan rosak.

18. Berikut adalah kegunaan tukul kuku kambing kecuali :

I. Mengetuk paku.II. Mengemaskan engsel.III. Mencabut paku .IV. Membuat kemasan.

A. I dan II.B. I dan III.C. II dan IV.D. III dan IV

19. Perintang tetap mempunyai nilai rintangan yang tetap manakala perintang boleh laras mempunyai nilai rintangan yang boleh diubah. Nyatakan perbezaan yang terdapat pada perintang tetap dan perintang boleh laras.

I. Perintang tetap dan perintang boleh laras mempunyai tombol pelaras.II. Perintang tetap mempunyai jalur warna yang menentukan nilai rintangan.III. Nilai rintangan pada perintang boleh laras boleh diubah dengan memutarkan tombol pelaras.IV. Perintang boleh laras mempunyai tiga tamatan manakala perintang tetap mempunyai dua tamatan.

A. I dan II.B. I dan III.C. I, II dan III.D. II, III, dan IV.

20. Setelah memilih idea yang baik, kamu perlu merancang untuk menghasilkan projek. Apakah perkara yang perlu dititik beratkan dalam proses penghasilan projek tersebut?

I. Nama projek.II. Rakan sekumpulan.III. Bahan yang diperlukan.IV. Peralatan yang digunakan.

A. I dan II B. I dan III.C. II dan IV.D. III dan IV

21. Berikut merupakan bentuk 2D, kecuali ;A.

B.

C

D

22. Ali ingin menghasilkan sebuah rak buku yang kukuh, nyatakan ciri-ciri rak buku yang dapat menampungkan beban buku yang berat.

i. Memasangkan kekuda pada rak.ii. Mempunyai tapak yang lebih luas.iii. Menggunakan kayu yang lebih kukuh.iv. Menggunakan gam bagi mencantumkan bahagian-bahagian rak buku.

A. I dan II.B. I, II, dan III.C. I, II, dan IV.D. I, III dan IV.23. Alat ini digunakan dalam proses penjagaan anak pokok. Apakah proses tersebut ?A. merumputB. mengawal perosakC. menyiramD. menggembur

.

Gambar 2

24. Berdasarkan gambarajah di atas pilih ciri ciri yang terdapat pada kerusi tersebut.

I. Tajam.II. Kukuh.III. Cantik.IV. Seimbang.

A. I, II dan III.B. I,II dan IV.C. II,III dan IVD. I, II, III dan IV.

25. Perancangan projek penting dalam penghasilan projek. Perancangan projek membolehkan kita :

i. Mengirakan kos projek.ii. Mendapatkan hasil yang baik.iii. Melaksanakan kerja dengan teratur.iv. Mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan bahan.A. I dan II.B. I, II dan III.C. I, II dan IV.D. I, II, III dan IV.

Gambar 3

26. Gambar 1 menunjukkan Malik sedang menggergaji papan. Apakah ciri keselamatan yang perlu dipatuhi oleh beliau bagi mengelakkan kemalangan berlaku.

A. Menggunakan gergaji besi.B. Menggergaji di tempat yang tidak rata.C. Menggunakan mata gergaji yang tajam.D. Menggunakan gergaji yang telah berkarat.

Gambar 4

27. Rajah di atas menunjukkan litar

A. skematikB. bergambarC. bersimbolD. bersambung

28. Apakah kegunaan gerimit?

A. Memotong wayar atau dawaiB. Menjalur dan memotong wayarC. Mengetat atau melonggarkan skruD. Menebuk lubang pada papan

Gambar 5

29. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ?

I. Memotong dan menjalur wayarII. Memegang dan membentuk dawaiIII. Memegang benda-benda kecilIV. Memotong wayar berlebihan pada tamatan

A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IVD. III dan IV

30. Semasa projek A dijalankan bekalan kuasa yang dibekalkan dalam satu litar ialah 9 V menggunakan hanya satu bateri. Di dalam litar ini terdapat 1 Perintang tetap dan Diod Pemancar Cahaya (LED) di mana komponen LED ini akan rosak sekiranya voltan yang dibekalkan melebihi 3V. Bagaimanakah cara yang terbaik bagi mengatasi kerosakan LED tanpa menukar bateri ?

A. Menukarkan LED yang tidak mudah rosak.B. Menunggu sehingga kuasa bateri menjadi lemah.C. Menukar LED sekiranya rosak akibat berlebihan voltanD. Menggunakan perintang boleh laras dan melaraskannya sehingga mendapat susutan nilai voltan daripada 9V kepada 3V.

Bahagian B

1. Lukis simbol bagi komponen berikut:b) Perintang Tetapa) LED

c) Kapasitor

e) Suisd) Sel kering

(10 Markah)

2. Padankan alatan tangan dan kegunaannya. (5 Markah) Memasang atau mengetatkan skru

3. Tandakankan (BETUL) bagi pernyataan yang betul dan (SALAH) untuk pernyataan yang salah.

(5 Markah)

Bahagian C

Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

* bateri * kerosakan * warna * bolt dan nat * Buku Manual

* alatan tangan * eksperimental *arus *skematik *kunci Allen

1. Kit model kereta menerima bekalan elektrik daripada _______________.2. Sepana hujung terbuka digunakan untuk membuka dan memasang ________________.3. Skru Allen hanya boleh dibuka dengan menggunakan _________________.4. _____________ digunakan sebagai rujukan untuk pemasangan kit model.5. Murid perlu mengenal ____________ sebelum menghasilkan sesuatu projek.6. Salah satu cara penyelesaian masalah ialah dengan menjalankan projek ___________.7. Nilai rintangan sesuatu perintang tetap ditunjukkan oleh jalur _________ pada badannya.8. Diod pemancar cahaya hanya membenarkan _______ mengalir sehala dan memancarkan cahaya.9. Litar ___________ adalah litar yang hanya menggunakan simbol sahaja.10. Penggunaan alatan tangan yang betul dapat mengelakkan berlaku ____________ pada komponen. (10 Markah)

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

.. (Mohd Syazwan Mohd Zamri) Farah Hanim Bt Abdul Majid (Pn Lina Utong) Guru RBT Tahun 5 Ketua Panitia RBT GPK Tadbir dan Kurikulum SK Kelapa Sawit No 4 SK Kelapa Sawit No 4 SK Kelapa Sawit No 418