RD đi mũi né

Embed Size (px)

Text of RD đi mũi né

  • 1. Ti sao Gii thiu chi tit v Kinh ph Cc vn phichng trnhd kin khc tham gia Hiu c lch trnh i trong 2 ngy 1 m. Bit lm g, chi g v u. n ung v cc tin nghi

2. 4 Phng ring bit trong bit th.Thit k cho nhm ln 10 ngi. 3. Team building 4. Ti saoGii thiu chi tit v Kinh ph Cc vnphi chng trnhd kin khctham gia Kinh ph d kin cho chuyn i l bao nhiu. S tin d kin mi ngi cn ng. Thi hn ng n ngy no. Thi hn cht danh sch i. 5. Ti saoGii thiu chi tit v Kinh ph Cc vn phi chng trnhd kin khc tham gia Cc vn v an ton an ninh Yu cu hnh l. Bo trc v d ng nu c. 6. Ti saoGii thiu chi tit v Kinh ph Cc vn phi chng trnhd kin khc tham gia iu quan trng ca chuyn i ny. Bn nhn c g. Nu bn khng i bn mt g. 7. i ukhng quan trng bng i vi aiWhere you go doesnt matter as much as who you go with 8. enjoy it it