of 39 /39
Kabanata 20: Rebolusyong Amerikano at Rebolusyong Pranses

Rebolusyong Amerikano.ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a short discussion of the American and French Revolutions written in Tagalog

Text of Rebolusyong Amerikano.ppt

Page 1: Rebolusyong Amerikano.ppt

Kabanata 20: Rebolusyong Amerikano at Rebolusyong Pranses

Page 2: Rebolusyong Amerikano.ppt

Rebolusyong Amerikano

Page 3: Rebolusyong Amerikano.ppt

JamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestownJamestown

1607 - 1733

Haring

James

I

Page 4: Rebolusyong Amerikano.ppt

INGLES

Page 5: Rebolusyong Amerikano.ppt

Mga Pangunahing kaganapan na humantong sa American

Revolution

Page 6: Rebolusyong Amerikano.ppt

- French and Indian War- Sugar Act- Currency Act- Stamp Act

Merkantilismo

- nangangahulugan ito ng pagkontrol ng kalakalan ng mga kolonya upang makalikom ng mas maraming salapi at tubo

Page 7: Rebolusyong Amerikano.ppt

Boston Massacre

Marso 5, 1770

Page 8: Rebolusyong Amerikano.ppt

Boston Tea Party

Tea Act

Page 9: Rebolusyong Amerikano.ppt

- Intolerable Acts- Unang Kongresong Kontinental

- Lexington at Concord- Ikalawang Kongresong Kontinental

Page 10: Rebolusyong Amerikano.ppt

July 4, 1776

- Tinawag ng mga kinatawan ang 13 estado bilang United States of

America- “Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika” [na isinulat ni Thomas

Jefferson]

Thomas Jefferson

Page 11: Rebolusyong Amerikano.ppt

George Washington - unang presidente ng US - pinamunuan niya ang tagumpay

ng mga Amerikano laban sa mga Ingles noong American Revolutionary War bilang commander-in-chief ng army

- “Ama ng Kanyang Bansa”

Page 12: Rebolusyong Amerikano.ppt

Kasunduang Paris

- Setyembre 3,1783- Kumikilalang malaya na ang United

States sa kapangyarihan mga Ingles

Page 13: Rebolusyong Amerikano.ppt

Pagsasaayos ng mga Estado

Page 14: Rebolusyong Amerikano.ppt

Epekto ng Rebolusyong Amerikanno

Page 15: Rebolusyong Amerikano.ppt

Statue of Liberty

- regalo ng mga Pranses sa mga Amerikano

- Isang simbolo ng pagkakaibigan ng mga Pranses at ng mga Amerikano

Page 16: Rebolusyong Amerikano.ppt

Rebolusyong Pranses

Page 17: Rebolusyong Amerikano.ppt

Ang Lumang Lipunan ng Pransya

- pinamunuan ng pamilyang Bourbon

- absolutong monarkiya ang uri ng kanilang pamahalaan

- Sinusunod nito ang Divine Right of Kings

Page 18: Rebolusyong Amerikano.ppt

3 paghahati ng tao:

Unang Estado

- mga nasa Simbahan

Ikalawang Estado

- maharlikang nagpapatakbo ng

pamahalaan

Ikatlong Estado

- Bourgeois

Page 19: Rebolusyong Amerikano.ppt

Mga Dahilan ng Rebolusyong

Pranses

Page 20: Rebolusyong Amerikano.ppt

- ang nararanasang kahirapan ng taumbayan

- ang kawalan ng pondo ng pamahalaan

- Ang paggigiit ng mga bourgeois na magkaroon ng pagkakataon at karapatang mapabilang sa pamumuno ng lipunan

Page 21: Rebolusyong Amerikano.ppt

Versailles

Estates-General

- isang asamblea na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa tatlong estado

Pagtatag muli ng Estates-General

Louis XVI

Page 22: Rebolusyong Amerikano.ppt

Pambansang Asamblea

Hunyo 17, 1789- isang kinatawan sa pagitan ng Estates-General at ng National Constituent Assembly

Tennis Court Oath

- Isang panunumpa na isinagawa ng mga miyembro ng Pambansang Asmablea sa loob ng isang tennis court

- "not to separate, and to reassemble wherever circumstances require, until the constitution of the kingdom is established"

Page 23: Rebolusyong Amerikano.ppt

Pagkilos ng mga Pranses

- Pagbagsak ng Bastille - Pag-aalsa ng mga Magsasaka - Sigaw ng Kababaihan

Bastille

-Isang bilangguan at taguan

ng armas- Hulyo 14, 1789

Page 24: Rebolusyong Amerikano.ppt

Mga Naipalabas na Reporma ng Pambansang Asamblea

1) “deklarasyon ng mga Karapatan ng Tao”

2) Pag-aalis ng espesyal na pribiliheyo ng Simbahan at ng mga maharlika

3) Pagbubuo ng Konstitusyon ng 1791

“Deklarasyon ng mga Karapatan ng mga Mamamayang

Kababaihan”

Page 25: Rebolusyong Amerikano.ppt

Limitadong Monarkiya patungong Rupublika ng

France sa taong 1792

Page 26: Rebolusyong Amerikano.ppt

- Tangkang pagtakas ng pamilya ni Haring Louis XVI

Flight to Varennes

Page 27: Rebolusyong Amerikano.ppt

1792

Page 28: Rebolusyong Amerikano.ppt

Paris Commune

- isa sa pinakama-impluwensiya na  kapangyarihan sa Pransya  noong 1790 - Ang mga kilalang grupo na kasama

dito ay ang mga Girondins, Cordeliers, at ang mga Jacobins

Page 29: Rebolusyong Amerikano.ppt

Pambansang Kumbensyon

- Naitatag noong Setyembre 20, 1792- nagsisilbing tanda ng pagtatapos ng monarkiya sa Pransya- Inakusahan nila ang pamilyang

Bourbon ng kasong treason at hinatulan sila ng parusang kamatayan

Page 30: Rebolusyong Amerikano.ppt

Enero 21, 1793

Guillotine

Page 31: Rebolusyong Amerikano.ppt

Oktubre 16, 1793

Page 32: Rebolusyong Amerikano.ppt

Komite ng Kagalingang Bayan

- layon nitong ipagtanggol ng Pransya laban sa mga kaaway

- pinamunuan ng mga Jacobins

Page 33: Rebolusyong Amerikano.ppt

Jacobins [Jacobin Club]

- pinakatanyag at makapang-yarihang klub ng mga panahong iyon

- kilala sa pagiging radikal na pangkat na kinabibilangan ng mga lider tulad nina Georges Danton at Maximilien Robespierre

Georges Jacques Danton

Maximilien François Marie Isidore de

Robespierre

Page 34: Rebolusyong Amerikano.ppt

Reign of Terror

- hinuhuli at pinaparusahan ng mga Jacobins ang mga traydor

- mahigpit na mahigpit ang pamumuno ng mga Jacobins

- 20,000 katao ang namatay sa panahong ito

- pinugutan rin ng ulo si Danton

Page 35: Rebolusyong Amerikano.ppt
Page 36: Rebolusyong Amerikano.ppt

Mga Repormang pinatupad ng Pambansang Kumbensyon

• Pag-alis ng pang-aalipin sa mga kolonya ng France

• Pagbabawal sa pagkukulong ng tao dahil sa utang

• Pag-aalis ng dating paraan ng pagpapamana ng ari-arian sa panganay na lalaking anak

Page 37: Rebolusyong Amerikano.ppt

Directory [French Directory]

- isang komite na binubuo ng limang tao

- namumuno sa konstitusyong 1795

Page 38: Rebolusyong Amerikano.ppt

Napoleon Bonaparte

- Ajaccio, Corsica, France

- isa sa mga kumilos upang buwagin ang Directory noong 1796

- itinatag niya ang bagong pamahalaang na kung tawagin ay Consulate

- naging panghabambuhay na konsul

- kinilala bilang Emperor Napoleon I noong 1804

- tuluyang natalo sa labanan sa Waterloo [Belgium]

Page 39: Rebolusyong Amerikano.ppt

~fin~