of 62 /62

Click here to load reader

Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Scientific Revolution (Powerpoint) Rebolusyong Siyentipiko (PPT)

Text of Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Page 1: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Rebolusyong Siyentipiko

ni: Elijah Daniel B. Geanga

04/08/2023 1

Page 2: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Rebolusyong Siyentipiko Ito ay bunga ng bagong kaalaman sa kalikasan at bagong paraan ng pag-iipon ng kaalaman batay sa eksperimento at pangatwiran.04/08/2023 2

Page 3: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Mga Bagong Teorya Tungkol Sa Daigdig Ang kalikasan batay sa kaanyuan at hindi ayon sa pag-eeksperimento at pagmamasid sa mga pangyayari na kung minsan ay naskakaroon ng kamalian.04/08/2023 3

Page 4: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Ptolemy isang astronomo na nag-akala na ang mundo ay siyang sentro ng sansinukob. geocentric o earth-centered theory tinanggap ng simbahan ang kanyang pananaw dahil naaayon ito sa kanilang doktrina.04/08/2023 4

Page 5: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Ptolemy

04/08/2023 5

Page 6: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Simbahan Ang tao ay nabubuhay para paglingkuran ang Diyos at sila ang pinag-uukulan ng Diyos.

04/08/2023 6

Page 7: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Ang Pamaraang Siyentipiko Nagpabago sa paraan ng pagkatuto at nagdulot ng pagbabago sa kaisipan.

04/08/2023 7

Page 8: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Sir Francis Bacon Naghikayat sa mga siyentista na mag-eksperimento, masusing magmasid at isulat kung ano ang nangyari.04/08/2023 8

Page 9: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Mga Siyentista ng Rebolusyong Siyentipiko

04/08/2023 9

Page 10: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Ag

ham

Nicolaus CopernicusAstronomong Polish may-akda ng heliocentric o Copernican Theory04/08/2023 10

Page 11: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Heliocentric o Copernican Theory “Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.”A

gh

am

04/08/2023 11

Page 12: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Johannes Kepler astronomong Aleman unang tumangkilik ng Teoryang CopernicanA

gh

am

04/08/2023 12

Page 13: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Ayon sa kanya: Ang planeta ay kumikilos hindi pabilog kundi pabilohaba o eliptiko habang ang araw ay hindi kumikilos. Bumibilis ang ikot ng planeta habang palapit sa araw. Ang tagal ng pag-ikot ng planeta sa araw ay batay sa layo at lapit nito.A

gh

am

04/08/2023 13

Page 14: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Galileo Galilei nagsagawa ng iba’t ibang pag-aaral o ekspiremento para pagtibayin ang teoryang CopernicanA

gh

am

04/08/2023 14

Page 15: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Isaac Newton isa sa pinakadakilang siyentista sa mundo ang kanyang ginawa ang nagsilbing rurok ng kilusang sinimulan ni CopernicusA

gh

am

04/08/2023 15

Page 16: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Isaac Newton pinatunayan niya na ang prinsipyong pang-agham nina Kepler at Galilei ay bahagi ng batas ng Grabitasyon lahat ng planeta ay may grabitasyonA

gh

am

04/08/2023 16

Page 17: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Isaac Newton Ang Batas ng Grabitasyon niya ay matatagpuan sa kanyang aklat na Mathematical Principles of Natural Philosophy.A

gh

am

04/08/2023 17

Page 18: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

John Napier matematikong taga-Scotlandnag-imbento ng logarithms

Mate

mati

ka

04/08/2023 18

Page 19: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

John Napier madaling paraan ng pagtantiya sa malalaking bilang

Mate

mati

ka

04/08/2023 19

Page 20: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Rene DescartesM

ate

mati

ka

isang matematiko at pilosopong Pranses Analytical Geometry

04/08/2023 20

Page 21: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Mate

mati

ka

Analytical Geometry

04/08/2023 21

Page 22: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Isaac Newtonbinago ang komplikadong teleskopyo na unang ginamit sa Holland naimbento ang reflecting microscope

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 22

Page 23: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Reflecting Telescope ipinupukos ang salamin nito kung saan ang imahe

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 23

Page 24: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Evangelista Torricelli gumawa ng mercury barometer

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 24

Page 25: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Mercury Barometer ginagamit sa pagbibigay ng babala sa panahonsumusukat ng pressure ng hangin

04/08/2023 25

Page 26: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Gabriel Fahrenheit pisikong Aleman gumawa ng unang mercury thermometer

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 26

Page 27: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Mercury Thermometer ang antas ng pagyeyelo ay 32o at ang antas ng pagkakulo ay 212oIn

str

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 27

Page 28: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Anders Celsius astronomong Swiso nag-imbento ng centigrade temperature scale In

str

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 28

Page 29: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Centigrade Temperature Scale gumamit na iskala ng 0o ang antas ng pagyeyelo at 100o ang antas ng pagkuloIn

str

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 29

Page 30: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Galileo Galilei unang nag-aral ng pendulum

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 30

Page 31: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Pendulum naging makabuluhang sanggunian sa paggawa ng orasan

Instr

um

en

to s

a

Pan

an

aliksik

04/08/2023 31

Page 32: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

William Gilbert manggagamot ni Reyna Elizabeth I nag-aral ng magnetismo at elektrisidad On the Magnet (1600)

Pis

ika

04/08/2023 32

Page 33: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

On the Magnet (1600) ipinaliliwanag nito kung paano gumagalaw ang karayom ng kompas P

isik

a

04/08/2023 33

Page 34: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

William Gilbert pinag-aralan ang static electricty Leyden Jar P

isik

a

04/08/2023 34

Page 35: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Benjamin Franklin nagsagawa ng ekspiremento para subukin ang kanyang kaisipan na ang kidlat ay tulad ng energy sa Leyden Jar P

isik

a

04/08/2023 35

Page 36: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Lighting Rod ginagamit upang mapangalagaan ang mga gusali laban sa kidlat

Pis

ika

04/08/2023 36

Page 37: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Alessandro Volta Italyanong Pisiko nakaimbento ng voltaic pile ang salitang “volt”P

isik

a

04/08/2023 37

Page 38: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Voltaic Pile unang bateryang electrikal

Pis

ika

04/08/2023 38

Page 39: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

William Roentgen pisikong Aleman nakadiskubre ng electromagnetic wavesP

isik

a

04/08/2023 39

Page 40: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Magnetic Waves

tumatagos sa mga bagay na matigasPis

ika

04/08/2023 40

Page 41: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Benjamin Thompson Amerikanong Pisiko “Ang init ay anyo ng paggalaw at hindi isang materyal.”P

isik

a

04/08/2023 41

Page 42: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Michael Faraday at Joseph HenryP

isik

a

Michael Faraday Joseph Henry04/08/2023 42

Page 43: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Michael Faraday at Joseph Henry Amerikano at Ingles na pisiko electromagnetic induction electricity generationPis

ika

04/08/2023 43

Page 44: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Electromagnetic InductionP

isik

a

04/08/2023 44

Page 45: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Electricity GenerationP

isik

a

04/08/2023 45

Page 46: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Robert Boyle isang IrishThe Sceptical Chymist (1661) “Ang hangin ay hindi maaring elemento dahil ay binubuo ng iba’t ibang gas.”

Makab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 46

Page 47: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

pinatunayan na ang tubig ay binubuo ng hydrogen at oxygen ang hangin ay binubuo ng oxygen at hydrogen

Henry CavendishM

akab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 47

Page 48: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Joseph Priestly ministrong Ingles ammonia at carbon dioxide dephlogisticated air kahalagahan ng oxygen sa respirasyonM

akab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 48

Page 49: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Antoine Lavoisier ang sangkap na sinusunog ay hindi naglalabas ng phlogiston. deplogisticated air na tinatawag na oxygenM

akab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 49

Page 50: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

John Dalton kimikong Ingles nagpatunay sa teorya ukol sa pangunahing anyo ng bagay atomM

akab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 50

Page 51: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Atom

ang bawat elemento ay binubuo ng mga di-nasisirang butil.

Makab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 51

Page 52: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Louis Pasteur kimikong Pranses pasteurization

Makab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 52

Page 53: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Pasteurization

paraan ng pag-iinit katagang hinango sa kanyang pangalan na tumutukoy sa pagpatay ng bacteriaM

akab

ag

on

g

Klin

ika

04/08/2023 53

Page 54: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Aurelious Paracelsus Doktor Swiso makabagong medisina sa pamamagitan ng pagsasama ng kimika ritoM

ed

isin

a

04/08/2023 54

Page 55: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Andreas Vesalius nangungulekta ng bangkay ng tao at pinag-aaralan ito On the Fabric of Human Body (1543)

Med

isin

a

04/08/2023 55

Page 56: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

On the Fabric of Human Body naglalahad ng wastong impormasyon tungkol sa katawan ng tao

Med

isin

a

04/08/2023 56

Page 57: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

William Harvey Doktor na Ingles nakatuklas na ang puso ay nagbobomba ng dugo sa malaking ugat o artery patungo sa iba’t ibang bahagi ng katawan

Med

isin

a

04/08/2023 57

Page 58: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

William Harvey

04/08/2023 58

Page 59: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Anton van Leeuwenhoek Olandes na gumagawa rin mikroskopyo at pinag-aralan ang mga bacteria.M

ed

isin

a

04/08/2023 59

Page 60: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Robert Koch Pisikong Aleman nakatuklas ng bacteria na dahilan ng tuberculosis

Med

isin

a

04/08/2023 60

Page 61: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Joseph Lister siruhanong Ingles paggamit ng antiseptiko para patayin ang bakteryaM

ed

isin

a

04/08/2023 61

Page 62: Rebolusyong Siyentipiko Powerpoint

Edward Jenner Ingles na Doktor unang gumamit ng pagbabakuna para pigilin ang bulutongM

ed

isin

a

04/08/2023 62