REDKEN vzdelavani 1. pololeti 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objevte nový svět REDKEN vzdělávání spolu s REDKEN Education Club = super novinka startující v roce 2016!

Text of REDKEN vzdelavani 1. pololeti 2016

 • OBJEVTE NOV SVT VZDLVN

  I. POLOLET2016

 • ART TEAMREDKEN

  01 02 03

  06 07 08 09

  12 13 14 15

  Redken Artists, kte jsou pipraveni jet k vm na salon, jsou: Robert Marcinek, Filip Novotn, Veronika Musilov a Jakub Kolak.

 • ANEB NAI REDKEN JEDI

  04 05

  10 11

  16

  01. RENATA MATJKOV PRODUCT SPECIALIST Abych mohla vcem vit a pracovat s nimi, potebuji jim rozumt.

  02. MIROSLAV POPPER DESIGN SPECIALIST Trplivost, lidskost a preciznost - to ve najdete na mch stch.

  03. JAN FLORIAN DESIGN SPECIALIST Rd vm pinm inspiraci ze svta, ale vm, e i u ns je m se inspirovat... Mm rd jin pohledy a nov cesty.

  04. MIROSLAVA HAJDOV COLOR AND DESIGN SPECIALIST Mirka je soust tm tvocch mezinrodn Fashion Week, a to nap celm svtem. Je tvrkyn vizul pro nejprestinj mdn domy aznaky. Jde to, co serozhodnete, e pjde.

  05. MICHAELA ASOV COLOR SPECIALIST Pistupujte ke sv prci s pirozenm nadhledem ase zdravm rozumem, pak se Vm uke, e nic nen nemon.

  06. JANA BURDOV REDKEN ART DESIGNER Spolen - to je motto mch st: spolen se dvat na to, co vnmaj ostatn Dvat se dalm pohledem.

  07. KAREL DRAAN DESIGN AND COLOR SPECIALIST Cesta je cl a je nezbytn se stle posouvat. Zskvme tm nov monosti a pekonvme hranice, o kterch jsme ani nevdli.

  08. MIROSLAVA STROKOV COLOR SPECIALIST Nikdy nebudeme vdt a umt vechno a to je to krsn; nedojdeme nakonec, ale stle se budeme uit, jak tam jt. N obor je krsn vtom, e je v nm stle nco nov.

  09. JAKUB KOLAK COLOR SPECIALIST Prce s barvami a jejich technologiemi, to je neustl zjiovn aobjevovn ndhery tn a novch monost.

  10. VERONIKA MUSILOV PRODUCT SPECIALIST Naden a srdce - to je to, co provz m semine. Vdy to vlastn sta.

  11. FILIP NOVOTN COLOR AND DESIGN SPECIALIST Zat na sob pracovat brzo, neznamen brzo skonit.

  12. BEATA BOLDIOV DESIGN SPECIALIST Mt pevn zklady a u sv prce pemlet. Vdy vdt pro dlm to, co prv dlm.

  13. ROBERT MARCINEK PRODUCT SPECIALIST Do detailu a clevdom, krok po kroku se dostat tam, kam chceme.

  14. TIMEA TUNGLI VROS - DESIGN AND AVANTGARD SPECIALIST Mt ve do ivota a uit ze srdce to je cesta k spchu.

  15. MICHAELA BOHOV DESIGN SPECIALIST Vm, e v jednoduchosti je sla.

  16. PETRA VONDRKOV EDUCATION MANAGER Pestrost a monosti tohoto oboru jsou neustlou inspirac anbojem, pro pokraovat. A se skvlm tmem ns to me i bavit.

 • REDKEN EXCHANGE ON THE EDGE EDUCATION CLUB REDKEN

  JAK JSTE SE JI V PEDCHOZM POLOLET MOHLI DOZVDT, REDKEN EDUCATION CLUB JE PRESTIN SKUPINOU SALON, KTER JSOU VE SVM OBORU PIKOU A MAJ SE M POCHLUBIT.Jedn se o salony, kter mohou bt ostatnm inspirac v cel ad oblast: propracovanost svho servisu ke klientovi, barvou, kterou jen tak nkdo neudl, prodejem a komunikac se zkaznkem nebo Redken Chemistry a stylingem. Jsou to salony, kter vd, e pedvn si informac a sdlen dosaench spch nen nim nebezpen, ale e naopak umouje posouvat kadenickou brani dl a pomhat ostatnm salonm a kadenkm Redken.

  A protoe vme, e nejvce se mete posunout a nauit novm vcem prv vkadenickch salonech, otevrme od letonho roku tento Redken Education Club, abyste mohli nahldnout do kuchyn ostatnch salon a zskat tak nov poznatky otom, jak ndhern emeslo dlte a jak ho lze posunout jet dl.

  Pokud chcete navtvit tato studia, pipravte se na to, e budete na jejich zem, tedy budete ten den jejich soust a tedy jednm z nich. Dodrujte jejich pravidla, podporujte jejich mylenku. Bute vtan nvtva.

  Nvtva jedn osoby na jednom salonu 2.900,-

  Vce informac u vaich obchodnch zstupc.

  SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT A UKZAT VM SVOU PRCI:

  FLORIAN HAIR KOSTEN 121/3, PRAHA 1barva a nekonen kombinace pi barven

  Co lovk, to jin vlasy, co kadenk v naem tmu, to jin pohled na es. Zstate, jac doopravdy jste. Konzervativn, odvn, precizn, rozervan nebo hrav... A nechte s nkami a hebenem pistoupit kvaim vlasm toho, kdo vm nejlpe rozum.

 • STUDIO MIRACLE PRASK TDA 1815/1, ESK BUDJOVICEbarven na nejvy rovni, nekonen a jedinen kombinace barev

  Myslme si, e nekonen monosti kombinac barev, jejich vzjemn souhra a podpora jsou vizitkou kadho kadenka atm, po em klientka tou. Stt se jedinenou dky vm a dky servisu, kter mus vyadovat. Zvyte rove natolik, aby ji nikdy nemohla odejt.

  STUDIO JANA BURDOV U NDRA 11, TEPLICERedken Chemistry, sluba pe o klienta a propracovanost systmu

  Vte, e sprvnou p mete doshnout velk zmny vaich vlas?Vte, e nejde o to dt barvu vedle barvy, ale skuten znt pravidla skldn barev vedle sebe? Sta nkolik foli a do vaeho esu se dostane svtlo, pohyb a ziv ivost, kter pout pozornost vaeho okol.Vte, e je teba na sob pracovat, abyste byli vdy o krok dl?

  BOMTON LOFT BRUMLOVKA - VYSKOILOVA 2, PRAHA 4barven v kombinaci s p o klienta

  Prv u ns se rod vae krsa v cel i. Kad ze zkaznk sevnaich studich stv jedinenm hostem, s privilegovanm prvem dat

  apijmout veker sluby na pikov rovni.

  STUDIO BLACK AND WHITE NOV 204, BROZANY NAD OHstyling a stih pro klienty vech kategori

  Individuln pstup k zkaznkovi a profesionalita. Kad klient m rozdln typ vlas a rovn jejich kvalitu. Soust vbru dokonalho esu je i jedinen tvar oblieje, tn pleti, osobit styl a v neposledn ad ipoadavky na vlastn vzhled od samotnho klienta i klientky

  SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT

  A UKZAT VM SVOU PRCI:

 • HAIR STUDIO FIVE ERMKOVA 1154/3, PRAHA 2Redken Hair care aRedken Chemistry v rukch nejpovolanjch

  Studio Renaty Matjkov msto, kde se snoub hlubok znalost produkt Redken a vlas. Msto kter hledme, kdy je teba vlasy zachrnit.

  RED-KEN HAIR SALON REVOLUN 1201/18, PRAHA 1Redken Hair care a znalost produktu

  Salon nemus bt nejvt, aby dokzal klientce poskytnout ten nejvt servis. Kadenci, kte rozumj svmu emeslu a o vlasech a pi vd mon maximum, tak aby klientce mohli pomoci kvlasm, po kterch tou.

  LE CHARME VROVC 254, CHOMUTOVkomunikace s klientem, Redken pe a prodej

  Jsme pesvdeni, e osobn,vstcn aprofesionalnpstup ke klientovi je zklad. Sname se vdy poskytnout maximlnservis a prvotdnslubu kadmu, jelikonentkklienty najt, ale udretsi je.

  Poradme Vm jak na to, aby se klient u Vs ctil jako doma a jak si zskat jeho dvru.

  LUXURY TIMEA CINTORNSK 13, BRATISLAVA

  technologie barev a technika barven

  Jsme mstem, kde mete dlat s vlasy, co se vm zlb, avychutnvat krsu kreativity.

  Techniky na tvoen es dle novch trend. Barven , kter jekreativn, pesto

  podloen znalostmi technologie.

  ROOT STUDIO, NAMESTIE SNP 16, ZVOLEN pstup a servis ke klientovi, barven iRedken pe

  Myslme, e kadenick emeslo je umn, je pistup, je zpsob mylen, je monost. Ano monost posunout svj servis, jen tam, kam my chceme. Sta chtt.

  SALONY, KTER JSOU PIPRAVENY VS U SEBE PIVTAT

  A UKZAT VM SVOU PRCI:

 • Klienti Kompletn statistiky pohybu vaich klient a zpracovn dat na mru vaeho salonu. Vte co se u vs v salonu vlastn dje?

  Kadenci Produktivita kadenk, jejich vjimenost, pidan hodnota i pnos salonu.Popis a zptn vazba na v tm z pohledu sel.

  Sklad, materil Mte pehled o pohybu materilu ve vaem salonu a o tom, co to vlastn znamen?

  Sluby - pehled toho, jak se kter podl na celkovm obratu,- kolik sluby stoj v cenku a kolik za n zaplat klientky pi odchodu,- jak dlouho sluba trv v prmru, - na zklad tchto dat pak vyhodnotme, kter sluba pin nejvc penz po zapotn faktoru asu a vech fixnch nklad a kter teba ne.

  KonkurenceJak si stojte na trhu, kde jsou vai klienti, odkud je mete zskat. Mte vbec konkurenci? Myslm, e ne :).

  Vme, e zkladem rozvoje kadenick profese jsou ti pile spokojen klient, spokojen kadenk a spokojen majitel salonu. Vme, e tento obor m velikou budoucnost a e Salony Redken byly a budou vdy o krok vpedu.

  Den u vs na salonu s vypracovnm zprvy a nvrhy na een: 10.000,-

  REDKEN EXCHANGE REDKEN BUSSINES PLN

  ING. MARTIN MACHEK, PH.D.OSOBN KONZULTACE U VS NA SALONU. Udlme vm podrobn popis toho, co se u vs v salonu dje, na co se zamit a kde mte siln i slab strnky. Udlme za vs to, co umme, anechme vs dlat to, co umte vy.

 • DATUM AS REDKEN ARTIST ST OBSAH ROVE S SEBOU CENAV K

  12.1. 9:0017:00Lenka Habartov a Michaela Bohov

  RED SALON FOR RED-KEN. REDKEN STYLING A MISTI RED.

  Zdaj se vm vesy a esy vaich klientek stle stejn, je teba udlat ten velik krok a posunout se dl v eleganci, zpsobu pravy vlas, pesvdit klientky ke zmn? Pak jste zde sprvn: nov techniky pouvn stylingu, pravy vlas a tvary es.

  7fn, hebeny,

  piku, karte, pinety, sponky

  3800

  14.15.1. 9:0017:00 Jan FlorianPOKROIL TECHNIKY STIHU - BUTE OKROK VPED

  Jste si jisti svmi nvyky ve stizch? Mte pocit, e nen kam se rozvjet? Tento den vm nabzme kombinaci technik stihu, nov skldn sekc stihu, kombinace technik stihu a dal nov inspirace.

  8fn, hebeny,

  karte, piku, nky, pinety

  3300

  21.1. 9:0017:00Renata Matjkov a Michaela Bohov

  REDKEN DO YOU KNOW? PRVN KROK.

  kolen je zameno na prci s produkty vlasov pe Redken. Praktick rady a zkuenosti budete zskvat z kadenick perspektivy. Zkladn orientace v produktech, pochopen pH i fungovn vody a proteinu.

  10 fn a hebeny zveme vs

  10.2. 9:0017:00Jan Balcak a Diana Kratochvlov

  RED SALON FOR RED-KEN. REDKEN STYLING A MISTI RED.

  Zdaj se vm vesy a esy vaich klientek stle stejn, je teba udlat ten velik krok a posunout se dl v eleganci, zpsobu pravy vlas, pesvdit klientky ke zmn? Pak jste zde sprvn: nov techniky pouvn stylingu, pravy vlas a tvary es.

  7fn, hebeny,

  piku, karte, pinety, sponky

  3800

  24.2. 9:0015:00 Renata Matjkov REDKEN CHEMISTRYRedken Chemistry je jedinen produkt, kter vm umon zcela posunout kvalitu vlasu a zdokonalit slubu barven. Je produktem, kter posiluje vai pozici na trhu. Pochopte Redken Chemistry.

  10 fn a hebeny zveme v