Redukcja ryzyka Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa

Embed Size (px)

Text of Redukcja ryzyka Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa

 • Bezpieczestwo maszyn

  Uwaga:

  Niniejsza prezentacja zawiera oglne informacje dot. Europejskiej Dyrektywy Maszynowej.

  Stanowi materia szkoleniowy i nie moe by traktowana jako wytyczne projektowe. Wszelkie informacje w niej zawarte mona wykorzystywa tylko i wycznie na wasn odpowiedzialno.

 • Przykad

  Maszyna do cicia

  z posuwem materiau

 • Bezpieczestwo Maszyn

  Art. 118 / 118a Traktat EWG/JAE

  (bezpieczestwo spo.)

  Uytkownik

  Prawo krajowe

  Dyrektywa dot. minimalnych

  wymaga BHP (89/655/EWG)

  Moliwe dodatkowe

  indywidualne wytyczne*

  Dyrektywa w sprawie wprowadzenia rodkw w celu poprawy bezpieczestwa i zdrowia pracownikw w m-cu pracy (89/391/ EWG)

  Art. 100 / 100a Traktat EWG/JAE

  (rynek wewntrzny)

  Dyrektywa Maszynowa

  (2006/42/WE)

  Inne Dyrektywy waciwe w danym

  wypadku

  Producent

  Zharmonizowane normy europejskie

  *) Kodeks Pracy

  Dyrektywa i Rozporzdzenie

 • Przewodnik do Nowej Dyrektywy Maszynowej tumaczony na wersj PL. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdf Link do norm zharmonizowanych: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htm

  Nowa dyrektywa maszynowa

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/index_en.htm

 • Sposb spenienia Zastosowanie norm zharmonizowanych: producent maszyny musi tylko udowodni, e maszyna spenia wymogi odnoszcych si do zharmonizowanych standardw. Jest to zgodno po przez domniemanie.

  lub Bez stosowania norm zharmonizowanych: producent musi udowodni w szczegach, e maszyna spenia wymagania Dyrektywy Maszynowej, co oznacza wikszy nakad pracy, rodkw aby przeprowadzi walidacj.

  Nowa dyrektywa maszynowa

 • Bezpieczestwo funkcjonalne

  Projekt i ocena ryzyka maszyny. PN-EN ISO 12100: 2011 Bezpieczestwo maszyn. Pojcia podstawowe,

  Projektowanie elektrycznego, elektronicznego lub programowalnego systemu sterowania maszyny

  Bezpieczestwo elektryczne maszyn

  PN-EN 60204-1:2010

  Bezpieczestwo Maszyn PN-EN ISO 13849-1 -2

  Bezpieczestwo maszyn. Bezpieczestwo funkcjonalne PN-EN 62061

  Projektowanie systemw zoonych z danym SIL

  PN-EN 61508

 • Proces

  Niezbdne kroki w kierunku bezpiecznej maszyny mona zilustrowa za pomoc acucha procesowego

  Ocena ryzyka Redukcja ryzyka Potwierdzenie

 • Proces Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka

  Ocena ryzyka jest pierwszym krokiem w kierunku maszyny bezpiecznej.

  Dyrektywa maszynowa narzuca na nas obowizek oceny ryzyka w trakcie tworzenia maszyny, modyfikacji maszyny lub jej czci.

  Ocena ryzyka ma by przeprowadzona i udokumentowana przez wykwalifikowany personel.

  Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka

  Przeznaczenie: Maszyna do cicia metalowych materia o staym profilu maksymalnie do 150 mm x 150 mm rednica tarczy skrawajcej maksymalnie 600 mm Potwierdzeni zgodnoci przez producenta

  Ograniczenia pracy: Napicie zasilajce: 400 V 3~ 60 Hz Do uytku w pomieszczeniach(IP54) Zakres temperatury: -15 C to +50 C

  Grupa uytkownikw: Tylko wykwalifikowany personel, Praktykanci wycznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu? Limit czasu:

  150,000 godzin pracy Limity przestrzenny: Maszyna do cicia i miejsce do pracy do 2 m wok maszyny Elementy zaadunkowe pomocnicze nie s czci maszyny

  Przykadowy opis ogranicze dla maszyny:

 • Ocena ryzyka Opis maszyny

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Identyfikacja zagroe Identyfikacja zagroe wg EN ISO 12100

  Czci tnce

  przecicie obcicie

  Spadajce czci

  zmiadenie uderzenie

  Czci ruchome

  zmiadenie uderzenie obcicie

  Grawitacja

  zmiadenie uwizienie stabilno

  Przesuniecie czci ruchomej

  zmiadenie uderzenie

  Czci ruchome

  zasilenie pobudzenie uderzenie

  Identyfikacji wszystkich moliwych do przewidzenia zagroe we wszystkich fazach i trybach pracy ycia maszyny.

  Ocena ryzyka

 • Identyfikacja zagroe Przykad obszarw zagroe zwizanych z maszyn

  Ocena ryzyka

  Tarcza tnca > Odcicie

  Rolki transportowe > Zmiadenie i cinanie Uchwyt dociskowy > Zmiadenie

  Wiry > Gbokie przecicie

 • Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka

  Ocena ryzyka Szacowanie ryzyka Identyfikacja zagroe Opis maszyny

 • Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Strefa zagroenia Tarcza do sicia Tryb automatyczny

  Mechaniczne Ryzyko (przed) Tarcza tnca : Odcicie palcw lub rki

  4A

  Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Safety Integrated Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100

 • Proces Redukcja ryzyka

  Redukcja ryzyka

  Wysokie ryzyko pocztkowe , musi by zredukowane do ryzyka akceptowalnego.

  Dokumentacja krokw Implementacja koncepcji bezpieczestwa Opracowanie koncepcji

  bezpieczestwa

  Redukcja ryzyka Pocztkowe ryzyko Akceptowalne

  ryzyko szcztkowe

 • Redukcja ryzyka Opracowanie koncepcji bezpieczestwa

  Redukcja ryzyka Dokumentacja krokw Implementacja koncepcji bezpieczestwa Opracowanie koncepcji

  bezpieczestwa

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Metoda 3 stopniowa EN ISO 12100 rozdzia 6

  Redukcja ryzyka

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

  1

  2

  3

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Krok 1: Bezpieczny projekt

  Redukcja ryzyka

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

  1

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodki konstrukcyjne - przykad

  Redukcja ryzyka

  Osona Osona zabezpiecza bezporednio przed kontaktem z niebezpieczn stref

  Osona ruchoma Szklane drzwi umoliwia obserwacj procesu i dostp do urzdzenia i przedmiotu.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Konstrukcja ocena rodka

  Redukcja ryzyka

  Redukcja ryzyka

  Biece ryzyko: Osona ruchoma moe by otwarta i wyczanie funkcji moe by niewaciwe. Dalsze rodki techniczne s niezbdne.

  Biece ryzyko

  Pocztkowe ryzyko

  Akceptowalne ryzyko

  szcztkowe

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa Krok 2: rodki techniczne

  Redukcja ryzyka

  2

  TAK

  NIE

  TAK

  TAK

  NIE

  NIE

  Koniec Ponowna ocena ryzyka

  START

  Informacje dla uytkownika o ryzyku resztkowym

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Ryzyko waciwie zredukowane?

  Bezpieczna konstrukcja mechaniczna

  rodki techniczne

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

  Wycznik pozycyjny Osona jest monitorowana za pomoc wycznika pozycyjnego. Po otwarciu drzwi, napdy musi si zatrzyma. Gdy drzwi s otwarte, napdy musz by zabezpieczone przed uruchomieniem.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

  Przycisk STOP AWARYJNY Pulpit sterowniczy jest uzupeniony o przycisk STOP AWARYJNY. Kiedy przycisk jest wcinity, napdy musi si zatrzyma.

 • Opracowanie koncepcji bezpieczestwa rodek techniczny - przykad

  Redukcja ryzyka

 • Opracowanie koncepcj