8
Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur diakring BLANDIA 31ste jaargang nummer 292 mei 2010 foto paul

Refleks 292

  • Upload
    blandia

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Refleks 292 - mei 2010

Citation preview

Page 1: Refleks 292

Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur diakring BLANDIA

31ste jaargang — nummer 292 — mei 2010

foto paul

Page 2: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 2

kale

nder

JAARTHEMA 2009-2010

Van 8 tot 11 mei 2010

Vierdaagse Blandia reis naar Budapest

Definitieve selectie foto’s voor de tentoonstelling

Woensdag 9 juni 2010-20-h- »Roeschaertzaal casino »

Woensdag 12 mei 2010-20-h- »Roeschaertzaal casino »

Projectie en jurering jaarthema « water »

Woensdag 8 september 2010-20-h

Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar

Page 3: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 3

editoriaal

H et was een woensdag in april en dan kun je ‖aprilse grillen‖

verwachten. Zo ook op de

veertiende van verleden maand. Bij het begin van de vergadering was het

al meteen raak. Onze vaste barman

had het winderige Blankenbergse ver-laten om, hopelijk een zonniger en

warmer oord op te zoeken. Zo moest

Jaak de taak op zich nemen om de dorstigen te laven en dat liep mis. Het

probleem was dat hij een niet gesloten

frigo niet kon openen. Dan maar een belletje om hulp. In allerijl kwam Gar-

rit met een bos sleutels aangerend en

opende, zonder sleutel, een niet geslo-

ten hangslot. Case closed.

Maar dat was nog niet alles. Freddy,

die diende in te springen voor schoonzoon Pieter, was bij het opstel-

len van de apparatuur het wachtwoord

vergeten om het programma op de laptop te openen. Opnieuw bracht een

telefoontje de oplossing en konden wij

van start gaan. Alle goeie of minder

goede dingen bestaan uit drie. Hier

het derde voorval. Tijdens het overlo-

pen van het programma bleek dat me-vrouw Simonne voor de derde keer op

rij de Refleks niet had ontvangen. Jaak, facteur van dienst, had in het

juiste gebouw de juiste brievenbus

niet gevonden. Oorzaak: de naam op de bewuste bus bleek deze van haar

echtgenoot te zijn, wat Jaak niet wist.

Dan maar het blaadje bij de conciërge in de bus gestopt in de hoop dat deze

het aan mevrouw zou overdragen.

Niet dus. Hopelijk lukt het om in de toekomst de Refleks in de juiste bus

met de verkeerde naam te stoppen.

Uiteindelijk konden wij beginnen met

de projectie en selectie van beelden

voor de volgende tentoonstelling. Toen Werner aan zijn reeks opnamen uit

Valencia begon en er nogal wat beel-

den, mits enige aanpassing in aanmer-king konden komen, opperde Ronny

om toch nog ruimte te laten voor de

andere leden en er geen ―One Werner show‖ van te maken. Wat opviel was

dat bij Werners beelden de horizont

opmerkelijk naar rechts helde. Direct commentaar uit de zaal: Werner zou

best zijn portefeuille niet in zijn rech-

ter broekzak, maar in een rugzak meedragen, zo komt de horizon wel-

licht horizontaal te liggen. Je niet voor

alles is er een oplossing. Bij Eriks beelden was er eentje van een harige,

baardige, met open mond slapende,

ongure kerel te zien. Precies een die zou lijken op de voorzitter wanneer

deze zijn baard en haar zou laten

groeien. Voor deze suggestie wordt

Erik hartelijk bedankt. Bij Paul kwa-

men kindjes en beestjes in aanmer-

king voor de tentoonstelling. Een prachtige opname van Freddy van een

beestje met zijn pyjamaatje aan is met algemene goedkeuring aanvaard

als prijsbeest. Er waren nog andere

beelden die in aanmerking kwamen zoals van Eric, Willy©en Ronny. Maar

dit aantal volstaat nog niet. In de vol-

gende vergaderingen verwachten wij nog meer van het goede. Zorg dat ook

jij er ook bij bent.

De voorzitter

Page 4: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 4

voor u gelezen Verscherpingstechnieken

Digitale camera's produceren foto's die niet altijd helemaal scherp zijn, de foto's

zien er dus altijd wat zachter uit. Dat is geen fout of bug van de hardware, het

heeft te maken met de eigenschappen van de opnametechnologie. Je denkt mis-schien dat jouw foto's altijd mooi scherp zijn en vermoedelijk is dat ook zo. Fa-

brikanten van digitale camera's hebben namelijk software ontworpen om je foto-

s in de camera te verscherpen. Als je foto's maakt in de automatische modus

van je camera, wordt je werk dus altijd wat verscherpt. Toch kun je de foto's

vaak verbeteren wanneer je ze zelf ook nog verscherpt. Wanneer je in raw-

formaat foto's maakt wordt er helemaal geen verscherping toegepast en zul je

het dus zelf nog in photoshop moeten doen.

Verscherpen is een proces waarbij randen in een foto sterker worden benadrukt

dan ze in werkelijkheid zijn. Daardoor krijg je een scherper beeld met meer de-tails. In de meest simpele vorm verhoogt verscherpen het contrast tussen de

aangrenzende pixels om het verschil tussen de pixels te versterken. Filters die

de randen verscherpen zoeken naar gebieden met veel contrast en beïnvloeden de pixels daaromheen. Hiermee wordt ook vervaging op oppervakken ver-

scherpt.

Snel en simpel

Je kunt het verscherpen van foto's zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf

wilt. Als je snel en moeiteloos je foto's indrukwekkender wilt maken, kun je deze

simpele techniek gebruiken. Het gaat lekker snel, je behoudt de volledige con-

trole en er gaat niets van je werk verloren. Pure winst dus.

1. Dupliceer je werk.

We gebruiken een filter om de randen te benadrukken en daarna combineren we het resultaat met het origineel om de details te accentueren. Daar hebben

we een kopie van de achtergrond voor nodig. Ga naar laag ―laag dupliceren‖.

2. Hoogdoorlaat

Ga naar filter “Overige” Hoogdoorlaat. De schuifregelaar voor straal veran-

derdt de hoeveelheid details die het contrast in de foto brengt. Let op de hoog-lichten of de schaduwen langs de randen. Experimenteer hiermee en pas het

naar wens aan.

3. Overvloeien

Verander in het lagenpalet de overvloeimodus in ―Bedekken‖. Je ontdekt nu vast

nieuwe details in je foto. Stel de laag in op verschillende niveaus Dekking en ge-

bruik een laagmasker om scherpe delen te verwijderen op plekken waar dat niet

mooi is.

(Voor u gelezen in Aphotoshop Creative nr 20)

Page 5: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 5

Tips voor een externe flits

Gebruik een externe flits bij voorkeur in combinatie met een groothoeklens. Als je een telelens gebruikt of te fel in-zoomt sta je te ver weg van je onderwerp

Richt de flits nooit naar het on-derwerp. Richt de flitskop naar een witte muur of een weer-kaatsend oppervlak. Als dit een gekleurd vlak is neemt het licht die kleur over

Gebruik geen zonnekap als je flits op de camera staat.

Wil je zelf bepalen hoeveel om-gevingslicht je wil gebruiken dan moet je de camera op ma-nuele stand zetten. Bij een lan-ge sluitertijd heb je veel ach-tergrond mee. Bij een korte sluitertijd wordt de achtergrond zwart. De flits blijft daarbij liefst op automatisch staan.

Wanneer de camera verticaal gehouden wordt bij portretfoto-grafie draai je de flits bij voor-keur naar de kant van het ge-zicht van je onderwerp.

Bij flitsfotografie is het niet goed om eerst op het onder-werp te focussen en dan te herkaderen. Je gebruikt beter de extra focuspunten of de

knop om de lichtsterkte vast te leggen.

Het mooiste licht bekom je wanneer je de flits van de ca-mera weg haalt. Licht uit een andere hoek is veel natuurlij-ker. De bedoeling van flitsfoto-grafie is omù een mooi even-wicht te bekomen tussen het omgevingslicht en het kunst-licht. Je kunt je camera manu-eel instellen zodat de achter-grond nog wat omgevingslicht vertoont. Het donkere hoofdon-derwerp wordt nadien door de flits automatisch goed belicht. Daarbij kan een lage sluitertijd gebruikt worden omdat het flitslicht het beeld toch be-vriest.

Wanneer de flits niet op de ca-mera staat kun je die besturen via een verlengkabel of nog ge-makkelijker met een afstands-bediening met radiosignaal.(wireless flash trigger) Zo kun je met meerdere flitsers een studioverlichting opbouwen. Deze manier van belichten noemt men ―strobisme‖ . Het is de bedoeling om zo een zacht indirect licht te creëren dat harmonieus gemengd wordt met het omgevingslicht.

Page 6: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 6

ooit was het anders

O p zondag 25 april stond een bezoek aan de fototentoonstelling

door West-Vlaamse natuurfotografen in het kasteel van Buls-

kampveld op het programma van Blandia. Afspraak op de

plaats die al jaren lang Blandia's vaste vertrekplaats is namelijk de

dorpsplaats voor de St Amanduskerk. Om klokslag half twee vertrok-

ken twee wagens met in totaal drie fotografen, twee echtgenotes en twee kleinkinderen richting Beernem.

Ooit was het anders. Wanneer wij even terugkijken in het verleden en

denken aan onze avondtrip om Brugge bij valavond te fotograferen.

Toen leverde die uitstap ons een deelnemersaantal op van zesender-

tig. Dit was in de beginjaren van Blandia, daarna is dit aantal nooit

meer gehaald. Nu terug naar zondag. Een fikse wandeling door een

kaarsechte dreef en een paar opnamen

verder belandden wij aan het kasteel waar

wij de vele mooie natuurfoto's aandachtig

hebben bekeken.

Daarna trokken wij de wijde omgeving van

het park in. De twee meisjes dartelden en sprongen als jonge veulens lustig in het

rond en verkenden zo de omgeving. In de

lentefrisse kruidentuin zaten een paar

oudjes rustig te genieten van het frêle zonnetje. Wij volgden even

hun voorbeeld en trokken toen verder richting cafetaria. Sarah bestu-

deerde aandachtig de prijslijst alvorens haar keuze te bepalen. De

meisjes hadden vlug hun dorst gelest en

liepen gezwind naar het speelplein. En-

kele regendruppels kwamen de rust

even verstoren en wij moesten schuilen

onder een in ijltempo opgetrokken reus-

achtig zonnescherm. Het lentebuitje duurde niet lang en vlug kwam de zon

er weer door. Stilaan werd het tijd om

de terugtocht aan te vatten. Al bij al en

ondanks de weinige deelnemers een ge-

slaagde trip.

Ronny

Page 7: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 7

column

H et wordt tijd dat het ge-

daan is! Wat kijk ik uit

naar woensdag 12 mei.

Dan word ik hopelijk ver-

lost van mijn ―water‖ complex.

Want van zodra ik mijn camera

bovenhaal begint het te regenen.

Zelfs op een mooie zondagnamid-

dag tijdens een korte uitstap naar

Bulskampveld moesten er toch ge-

noeg druppels vallen om ons een

tijdje onder een paraplu te houden.

Om nog niet te spreken van de

tweedaagse voettocht. De dagen

ervoor werden de weermannen en –

vrouwen euforisch. Zij kwamen su-

perlatieven te kort om het mooie

lenteweer te beschrijven. Zij boden

tegen mekaar op om de hoogste

temperaturen te voorspellen.

―Zeldzaam mooie lentedagen‖

―terrasjesweer‖ en ―warmste dagen

van het jaar‖ dit waren nog de sim-

pelste uitdrukkingen die ze gebruik-

ten om het weer te beschrijven.

Van woensdag tot vrijdag stegen de

temperaturen tot ongekende hoog-

tes. Weg aswolk van de Eyjafjallajö-

kull, vliegtuigen trokken weer lustig

kaarsrechte witte strepen door een

staalblauwe hemel. De vogeltjes

namen de plastic bedekking van

hun nestjes weg en begonnen naar-

stig eieren te leggen. Je kon het

gras in mijn tuin zien groeien en

het onkruid stak nog een tandje bij.

Kortom, de lente was in het land.

Eilaas slechts drie dagen duurde het

feest, want dan moest ik wel mijn

camera opnieuw bovenhalen, ik had

beloofd de driedaagse voettocht te

―verslaan‖. Dat was fout, ik had het

moeten weten. Het heeft geregend,

wat zeg ik, het water viel met bak-

ken uit de hemel. Meer dan negen-

duizend wandelaars twee dagen

kletsnat, en dat allemaal door mijn

schuld. Ik moest en zou per se

―water‖ fotograferen.

Zaterdag 8 mei vertrekken wij met

Blanda naar Budapest. Het zal pijn

doen, maar ik zal mijn fototoestel

thuis laten. Vier dagen in de regen

in een vreemde stad, dat kan ik

mijn medereizigers niet aandoen.

En alsof dit nog niet genoeg is: wat

lees ik in het aprilnummer van het

fototijdschrift ―shoot‖ als thema van

de maand ? ―WATER‖. Dit kan geen

toeval meer zijn. Daar zitten duivel-

se krachten achter. Let op mijn

woorden: er staan ons apocalypti-

sche barre tijden te wachten waar-

bij een vulkaanuitbarsting kinder-

spel is. klik

Page 8: Refleks 292

refleks 292 mei 2010 — 8

refleks is een erkend tijdschrift door VTB-VABkultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com

mededelingen

Volgende vergadering is er dus de lang verwachte en met

spanning naar uitgekeken jurering van het jaarthema

« water »

Iede lid dat deelneemt mag maximaal vijf beelden vertonen.

Om een vlotte puntenoptelling mogelijk te maken moeten alle

beelden als volgt genummerd worden:

je lidnummer gevolgd door een hoofdletter W gevolgd door

een ciijfer van een tot vijf en dit alles zonder spatie.

Voorbeeld: 702W1

Dit betekent dus het eerste beeld met onderwerp water van lid

nummer 702.

Zo moeilijk te doen kan dit toch niet zijn

Het fototijdschrift « shoot » richt regelmatig een wedstrijd in,

de « Shoot Challenge ».Dit keer is het thema « water ».

Misschien een gelegenheid om je beste waterfoto op te sturen.

Surf naar WWW.shoot.be en klik op « wedstrijd » daar vind je

alle uitleg.

Beelden moeten binnen zijn voor 8 juni 2010