Click here to load reader

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

Prezentace aplikace PowerPointREGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY Klima – 2. dodatek El Niño
Cirkulaní systém ENSO ENSO = El Niño/Southern Oscillation El Niño / La Niña
zmny teploty vody a cirkulace vody Southern Oscillation
zmny cirkulace v atmosfée, vetn zmny intenzity rovníkových pasát
El Niño = warm ENSO episodes La Niña = cold ENSO episodes cyklus 3–7 let
El Niño / normál / La Niña
Situace bhem El Niño Posun zóny tropické konvergence k jihu, oslabení jihopacifické anticyklóny Ze Z teplý moský proud Prohátí moské vody o cca 5°C, sráky, záplavy na pobeí Peru
Hospodáské dsledky Úhyn planktonu, hejna ryb se pesouvají do vtších hloubek
Píroda: málo potravy pro ptáky Hospodáství: úpadek rybáství, výroby rybích konzerv a rybí mouky
El Niño 1972: záplavy v Piura (Peru) – 72 % dom poškozeno, výlov ryb sníen na ½, ztráta a 1,7 mil. pracovních míst
El Niño
El Niño a Amerika – prosinec–únor Nad oblastí zálivu sv. Vavince, Aljašského zálivu a severní ástí Kordiler, kde za normálních podmínek pevládá vlhké studené podnebí, nastává v dob zimy teplé poasí V oblasti severu Mexického zálivu se vyvine vydatná sráková innost Povodí eky Amazonky, kde je jinak tropické dešové podnebí, je suováno náhlým suchem nad Uruguay nastane vlhké poasí
El Niño a Amerika – erven–srpen Velmi sucho a horko v Karibiku Velmi teplé poasí pi západním pobeí Ameriky a JV pobeí Brazílie
La Niña Opaná situace ne pi El Niñu, jevy ale nejsou ádným zpsobem provázány Teplota moe klesne o cca 4°C Na západním pobeí J Ameriky ádné výrazné vlivy, dotýká se ale výrazn Stední Ameriky a severních ástí Jiní Ameriky:
Teplejší podzim a zima, teplejší moe, vyšší výpar a vyšší sráky Nap. v roce 1999 katastrofální záplavy ve Venezuele – 30 000 mrtvých
La Niña
Situace bhem El Niño
La Niña
La Niña