Regulamin Współzawodnictwa w sporcie tanecznym

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • PRZEPISY WSPZAWODNICTWA

  FEDERACJI TACA SPORTOWEGO

  FEDERACJA TACA SPORTOWEGO

 • REGULAMIN

  WSPZAWODNICTWA W SPORCIE TANECZNYM

  Tylko do uytku wewntrzorganizacyjnego

  Obowizuje od 01.01.2014 Zgodnie z Uchwa Zarzdu FTS nr 13/2013 z dn. 13.12.2013 r.

  Grudzie 2013

 • SPIS TRECI

  I. RODZAJE WSPZAWODNICTWA I JEGO UCZESTNICY .................................................................... 5

  II. TANCERZE TURNIEJOWI (ZAWODNICY) FTS ....................................................................................... 5

  III. WSPZAWODNICTWO REKREACYJNE - GRUPY HOBBY .............................................................. 6

  1. Kategorie wiekowe .................................................................................................................................. 6

  2. Kategorie grupy Hobby............................................................................................................................ 6

  3. Rodzaje turniejw tanecznych ................................................................................................................. 6

  a) turnieje wewntrzklubowe, ...................................................................................................................... 6

  b) turnieje midzyklubowe, .......................................................................................................................... 6

  c) turnieje oglnopolskie. ............................................................................................................................. 6

  4. Obowizujce tace ................................................................................................................................. 7

  5. Zasady organizowania turniejw tanecznych .......................................................................................... 7

  IV. DZIECICE IGRZYSKA TANECZNE ....................................................................................................... 7

  1. Oglna charakterystyka ............................................................................................................................... 7

  2. Typy zawodw: ............................................................................................................................................ 7

  3. Zasady organizacji zawodw: ...................................................................................................................... 7

  4. Zasady oceniania tancerzy: .......................................................................................................................... 8

  5. Zasady szczeglne udziau w Dziecicych Igrzyskach Tanecznych: .......................................................... 8

  V. OGLNOPOLSKA OLIMPIADA MODZIEY (OOM) ........................................................................... 8

  1. Organizator: ................................................................................................................................................. 8

  2. Termin i miejsce: ......................................................................................................................................... 8

  3. Program dla tacw towarzyskich: .............................................................................................................. 8

  4. Warunki uczestnictwa: ................................................................................................................................. 8

  5. Zasady kwalifikacji zawodnikw: ............................................................................................................... 9

  6. Zasady oceniania par: .................................................................................................................................. 9

  7. Zasady finansowania:................................................................................................................................... 9

  8. Zgoszenia: ................................................................................................................................................... 9

  9. Zasady organizacji zawodw: ...................................................................................................................... 9

  VI. WSPZAWODNICTWO SPORTOWE .................................................................................................... 9

  1. GRUPY SPORTOWE WSTPNE - ZASADY WSPZAWODNICTWA ....................................... 10

  A. Rodzaje turniejw tanecznych ............................................................................................................... 10

  B. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych ............................................................................................ 10

  C. Zasady organizowania turniejw tanecznych: ....................................................................................... 10

  D. Zasady zdobywania punktw i wyszych klas tanecznych ................................................................... 10

  E. Zapisy w ksieczkach startowych: ....................................................................................................... 11

  F. Klasy taneczne i obowizujce w nich tace w turniejach objtych klasyfikacj punktow ................ 11

  G. Repertuar taneczny: ............................................................................................................................... 11

  H. Stroje taneczne ....................................................................................................................................... 12

  I. Wpis par klas H, G, F............................................................................................................................. 12

  1. Zasady oglne ........................................................................................................................................ 12

  2. Przykadowe rozwizania regulaminw rywalizacji w grupach wstpnej rywalizacji sportowej. ........ 12

  A. Rodzaje Turniejw Tanecznych ............................................................................................................ 13

  B. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych ............................................................................................ 14

  C. Zasady organizowania turniejw punktowych / tanecznych: ................................................................ 15

  D. Zasady zdobywania punktw i wyszych klas tanecznych ................................................................... 16

  E. Zapisy w ksieczkach startowych i Centralnej Bazie Danych FTS ..................................................... 18

  F. Zasady rozgrywania Pucharw Okrgw .............................................................................................. 18

  G. Klasy taneczne i obowizujce w nich tace w turniejach objtych klasyfikacja punktow: ............... 18

  H. Repertuar taneczny................................................................................................................................. 19

  I. Stroje ...................................................................................................................................................... 19

  J. Zasady organizacyjne udziau par w turniejach sportowych ................................................................. 19

  K. Przynaleno organizacyjna ................................................................................................................. 21

  L. Ksieczki startowe i magnetyczne ....................................................................................................... 21

  M. Zasady organizowania turniejw tanecznych .................................................................................... 22

  N. Tempo utworw tanecznych .................................................................................................................. 24

 • O. Czas trwania taca ................................................................................................................................. 24

  P. Rodzaj muzyki ....................................................................................................................................... 24

  Q. Wykroczenia i kary ................................................................................................................................ 24

  R. Protesty i zaalenia ................................................................................................................................ 25

  S. Postanowienia kocowe ......................................................................................................................... 25

  VII. Zasady oglne ........................................................................................................................................ 26

  1. Muzyka ...................................................................................................................................................... 26

  1.1. Tempo utworw tanecznych ....................................................................................................................... 26

  1.2. Czas trwania taca ...................................................................................................................................... 26

  1.3. Rodzaj muzyki ....................................................................................................................................... 26

  2. Stroje .................