Rehabilitacja w Polsce - informacje dla ubezpieczonych ?· liwo Rehabilitacja w Polsce - informacje… page 1
Rehabilitacja w Polsce - informacje dla ubezpieczonych ?· liwo Rehabilitacja w Polsce - informacje… page 2

Rehabilitacja w Polsce - informacje dla ubezpieczonych ?· liwo Rehabilitacja w Polsce - informacje…

Embed Size (px)

Text of Rehabilitacja w Polsce - informacje dla ubezpieczonych ?· liwo Rehabilitacja w Polsce -...

liwo

Rehabilitacja w Polsce - informacje dla ubezpieczonych Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe jest czci niemieckiego ubezpieczenia spoecznego i jest zapewniane przez ubezpieczycieli: Stowarzyszenia Branowe i Kasy Wypadkowe. Wszyscy pracownicy s ubezpieczeni ustawowo od skutkw wypadkw przy pracy, w drodze do niej jak i chorb zawodowych. Moliwo rehabilitacji stacjonarnej w Polsce jest skierowana do obywateli polskich, ktrzy podlegaj niemieckiemu ubezpieczeniu i ucierpieli w wypadku przy pracy. Jeli wymagaj Pastwo rehabilitacji stacjonarnej, to mog Pastwo na wasne yczenie podj leczenie w polskiej klinice rehabilitacyjnej. Wymagania Wszyscy polskojzyczni ubezpieczeni maj moliwo odbycia w Polsce rehabilitacji stacjonarnej. Jeli Pastwa dom i bliscy s w Polsce lub gdy mwi Pastwo sabo po niemiecku, rehabilitacja w polskiej klinice moe by dobrym rozwizaniem. Aby mc skorzysta z tej moliwoci musz by spenione nastpujce wymagania: - podleganie pod ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech i wypadek w pracy lub

w drodze do niej - uraz ukadu ruchu (brak schorze neurologicznych i urazw czaszki lub mzgu) i

skierowanie na rehabilitacje stacjonarn - ch podjcia leczenia w Polsce - wyraenie zgody na rehabilitacje przez ubezpieczyciela i lekarza. Koszta rehabilitacji Rehabilitacja jest dla Pastwa darmowa ubezpieczyciel finansuje i wspiera proces leczenia wszelkimi waciwymi rodkami. Zalety Terapia w polskiej klinice rehabilitacyjnej ma wiele zalet. Proces leczenie moe by skuteczniejsza dziki lepszej komunikacji z personelem medycznym oraz bliskoci rodziny i przyjaci. Polskie orodki rehabilitacyjne speniaj wysokie wymogi jakociowe niemieckiego ustawowego ubezpieczenia wypadkowego oraz posiadaj nowoczesny sprzt i wysoko wykwalifikowan kadr. Zgoszenie na rehabilitacj Aby skorzysta z moliwoci dalszego leczenia w Polsce musz si Pastwo skontaktowa z lekarzem lub z odpowiedzialnym za Pastwo ubezpieczycielem. Podejmuje on decyzj o

rozpoczciu leczenia w polskiej klinice rehabilitacyjnej, o czym zostan Pastwo poinformowani telefonicznie lub listownie wraz ze szczegami dotyczcymi dalszego leczenia. W razie gdy nie s Pastwo w stanie zorganizowa transportu do kliniki lub gdy z powodw zdrowotnych potrzebuj Pastwo przy tym pomocy, to mog Pastwo zosta odebrani z domu lub ze szpitala przez pracownikw orodka rehabilitacyjnego. W tym celu musz si Pastwo skontaktowa z ubezpieczycielem celem omwienia szczegw. Koszta transportu w tym wypadku pokrywa ubezpieczyciel. Materiay informacyjne Pod adresem http://publikationen.dguv.de znajd Pastwo nastpujce materiay informacyjne:

Rehabilitacja stacjonarna w Polsce (Numer 10850)

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech - zadania i wiadczenia (Numer 12363)

Kliniki rehabilitacyjne w Polsce DGUV Reha International GmbH wsppracuje z trzema klinikami rehabilitacyjnymi:

Od 2012 roku naszym partnerem jest klinika w Szklarskiej Porbie w Karkonoszach:

Centrum Rehabilitacji Rolnikw KRUS Granit ul. Kopernika 14 58-580 Szklarska Porba http://www.crrkrus.pl/ Tel. +48 75 717 30 01

Rehabilitacja stacjonarna moe rwnie odbywa si w orodku pooonym nad Batykiem w klinice w Koobrzegu:

Centrum Rehabilitacji Rolnikw KRUS NIWA ul. C. K. Norwida 3 78-100 Koobrzeg http://www.niwa.info.pl/ Tel. +48 94 355 20 00

Naszym orodkiem partnerskim w centralnej Polsce jest klinika rehabilitacyjna niedaleko odzi:

Columna Medica ul. Wakacyjna 8 98-100 ask Kolumna http://www.columnamedica.pl/ +48 43 676 80 00

Jeli maj Pastwo dalsze pytania na temat rehabilitacji w Polsce, to jestemy do Pastwa dyspozycji rwnie w jzyku polskim pod numerem +49 (30) 288 763 788 lub pod adresem mejlowym info-reha-int@dguv.de

http://publikationen.dguv.de/http://www.crrkrus.pl/http://www.niwa.info.pl/http://www.columnamedica.pl/mailto:info-reha-int@dguv.de