12
Relieful Republicii Moldova

Relieful Republicii Moldova

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Relieful Republicii Moldova

Relieful Republicii Moldova

Page 2: Relieful Republicii Moldova

Relieful reprezinta un componet al naturii care formeaza fundamentul dezvoltarii celorlalte componente ale naturii : apa, vegetatia, solurile, lumea animala.Relieful R. Moldova reprezinta o cimpie deluroasa cu inclinatia de la nord-vest spre sud-est.

Page 3: Relieful Republicii Moldova
Page 4: Relieful Republicii Moldova

În Republica Moldova se evidențiază următoarele forme de relief: câmpii, podișuri, coline, văi, canioane. Cu excepția acestora din urmă, caracterul general al reliefului este puțin contrastat, cu forme rotunjite de o eroziune relativ uniformă, datorata atât slabei pluviometrii, cât și geologiei, în care domină sedimentelerecente orizontale .Resursele naturale sînt : lignitul, fosforitele, ghipsul, terenul arabil.

Page 5: Relieful Republicii Moldova

Relieful actual al Republicii Moldova este fragmentat, reprezentat printr-o succesiune de podișuri și câmpii relativ joase. Cele mai ridicate regiuni sunt cele din podișurile de nord-vest și centru (300-400 m), în partea de sud altitudinile fiind mai reduse (100-200 m). Altitudinea medie este de 147 m, cea maximă de 429,5 m, în Dealul Bălănești, iar cea minimă – circa 2 m, în cursul inferior al Nistrului.

Page 6: Relieful Republicii Moldova

Nordul țării este ocupat de Platoul Moldovei . În partea de vest, în zonaPrutului, se evidențiază un șir de recife, denumite toltre. Spre sud, Platoul Moldovei continuă cu Câmpia Moldovei de Nord (Câmpia Bălțului). În cursul de mijloc al Răutului se află Podișul Ciuluc-Soloneț . Podișul este fragmentat de văi și vâlcele. Între Răut și Nistru este situat Podișul Nistrului . În partea de est, pe malul Nistrului, s-au format văi adânci în formă de canioane săpate de afluenții fluviului. În centrul țării se află Podișul Moldovei Centrale În sudul țării se întinde Câmpia Moldovei de Sud. Între râurile Prut și Ialpug se evidențiază Colinele Tigheciulu La est de Podișul Nistrului, pe malul stâng al fluviului omonim, pătrund ramificații ale Podișului Podoliei cu un relief fragmente de o rețea de văi adânci în formă de canioane. La sud de orașul Dubăsari este situată Câmpia Nistrului Inferior

Page 7: Relieful Republicii Moldova
Page 8: Relieful Republicii Moldova
Page 9: Relieful Republicii Moldova

Cimpiile si Podisurile Moldovei de SudCimpia Nistrului Inferior si Cimpia Prutului Inferior sint plane, reprezentind terase fluviale cu altitudini de la zeci pina la 200-220 m. Ele sint slab fragmentate iar partile mai ridicate sint sectionate de ravene si vilcele. Relieful plan favorizeaza poluarea densa a teritoriului si utilizarea intensa a terenurilor in agricultura.Cimpia Moldovei de Sud are altitudini ce nu depasesc 180-200 m. Desi altitudinea nu este mare, se manifesta intens procesele de eroziune, care au generat ravene, vilcele si alte forme erozionale.

Page 10: Relieful Republicii Moldova

Podisurile Moldovei Centrale sint reprezentate pe Podisul Codrilor si Dealurile Ciulucurilor. Podisul Codrilor este unitatea cea mai rdicata de relief, cu altitudinea maxima 429 m (Dealul Balanesti). Avind un relief puternic fragmentat, podisul se aseamana dupa aspect cu niste munti josi. Dealurile Ciulucurilor au o altitudine mai mica, dar sint de asemenea puternic fragmentate. Pe aceste unitati de relief se dezvolta foarte intens alunecarile de teren. Procesele de alunecare si cele de eroziune au determinat raspindirea larga a hirtoapelor. Alunecarile de teren ocupa suprafata considerabile, afectind deseori localitatile, terenurile agricole, caile de transport etc.

Page 11: Relieful Republicii Moldova

Ele au cea mai mare frecventa in bazinul riului lalpug .Cauzele principale care determina procese sint: prezenta unor depozite groase de loess (roca friabila), caracterul torential al precipitatiilor, valorificarea intensa a teritoriului in agricultura. Colinele Tigheciului au o altitudine mai mare decit Cimpia Moldovei de Sud, cu frecvente forme erozionale de relief si alunecari de teren.Astfel, intr-o perioada indelungata de evolutie a teritoriului in conditii continentale, ca urmare a interactiunii proceselor endogene si exogene, s-a format un relief complex. El este reprezantat de divresre unitati de relief, care influenteaza  esentialcomponentele naturii si activitatea umana.

Page 12: Relieful Republicii Moldova