24

RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

  • Upload
    jane

  • View
    268

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE. Carpaţii Orientali. Ce grupă de munţi este prezentată pe hartă?. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE
Page 2: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce grupă de munţi este prezentată pe hartă?

Carpaţii Orientali

Page 3: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Carpaţii Orientali

→ Sunt cuprinşi între graniţa cu Ucraina, în nord, Subcarpaţii de Curbură şi valea Prahovei, în sud, Podişul Moldovei şi Subcarpaţii Mpldovei în est, şi depresiunea Transilvaniei şi Câmpia de Vest, în vest

→ sunt munţi de încreţire în est, şi vulcanici în vest→ cel mai înalt vârf este Pietrosul Rodnei, din M-ţii Rodnei, 2303 m→ resurse: cupru, aur, argint, plumb, ape minerale→ Subdiviziuni: Grupa Nordică – Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei Grupa Centrală – Carpaţii Moldo- Transilvani Grupa Sudică – Carpaţii de Curbură

Page 4: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce grupă de munţi este prezentată pe hartă?

Carpaţii Meridionali

Page 5: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Carpaţii Meridionali→ sunt cuprinşi între Depresiunea transilvaniei, în nord, Subcarpaţii Getici şi Subcarpaţii de Curbură, în sud, Valea Prahovei, în est şi culoarul Timiş- Cerna, în vest

→ sunt munţi de încreţire

→ sunt cei mai înalţi munţi din România: vârful Moldoveanu din M-ţii Făgăraş, 2544 m

→ resurse: cărbuni, paduri de conifere, păşuni, materiale de construcţii

→ Subdiviziuni: Grupa Munţilor Bucegi, între Prahova şi Dâmboviţa

Grupa Munţilor Făgăraş, între Dâmboviţa şi Olt

Grupa Munţilor Parâng, între Prut şi Jiu

Grupa Munţilor Retezat, între Jiu, Timiş şi Cerna

Page 6: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce grupă de munţi este prezentată pe hartă?

Carpaţii Occidentali

Page 7: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Carpaţii Occidentali

→ sunt cuprinşi între Valea Dunării, în sud, Valea Someşului şi Barcăului, în nord, Depresiunea Transilvaniei, în est şi Dealurile şi Câmpia de Vest, în vest→sunt formaţi prin încreţire→ au altitudini mai joase. Cel mai înalt vârf este Cucurbăta din Munţii Bihor, 1848 m→resurse: minereuri feroase şi neferoase, cărbuni,ape minerale, păduri, etc.→ Subdiviziuni: Munţii Apuseni, la nord de Mureş Munţii Poiana Ruscă, între Culoarul Bistriţei şi Valea Mureşului Munţii Banatului, între Dunăre şi Culoarul Bistrei

Page 8: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce formă de relief este prezentată pe hartă?

Subcarpaţii

Page 9: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Subcarpaţii

→ situaţi la exteriorul Carpaţilor→ se întind de la Valea Moldovei până la Valea Motrului→ au înălţimi între 400-1000 m →sunt formaţi prin încreţire, asemeni munţilor→ resurse: sare, cărbuni, petrol, gaze naturale, materiale de construcţie, ape minerale→Subdiviziuni: Subcarpaţii Moldovei Subcarpaţii de Curbură Subcarpaţii Getici

Page 10: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce formă de relief este prezentată pe hartă?

Dealurile de Vest

Page 11: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Dealurile de Vest

→ delimitate de: Valea Someşului, în nord, Valea Nerei în sud, Carpaţii Occidentali, în est, Câmpia de vest, în vest

→ sunt alcătuii din: nisipuri, pietrişuri, argile

→ au altitudini mici cuprinse între 200-300m care scad de la est la vest

→ Subdiviziuni: Dealurile Banatului Dealurile Crişene Dealurile Sălajului şi Crasnei

Page 12: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce formă de relief este prezentată pe hartă?

Depresiunea Transilvaniei

Page 13: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Depresiunea Colinară a Transilvaniei→ situată în mijlocul arcului carpatic→ delimitată de: Dealurile de Vest, în nord-vest, Carpaţii Orientali, în est,Carpaţii Meridionali, în sud, Carpaţii Occidentali, în vest→ alcătuită din straturi groase de: gresii, argile, nisipuri, pietrişuri, etc.→ are altutudini de 300-400 m în parte centrală şi 700-800 m pe margini→ resurse: gaz metan, sare, cărbuni, materiale de construcţii

→ Subdiviziuni: Podişul Someşan, în nord Câmpia Transilvaniei, în centru Podişul Târnavelor, în sud

Page 14: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Care dintre podişurile Româmiei este prezentat pe hartă?

Podişul Moldovei

Page 15: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Podişul Moldovei→ delimitat de: graniţa cu Ucraina, în nord, Valea Prutului, în est, Câmpia Română, în sud, Subcarpaţii Moldovei şi Carpaţii Orientali, în vest → are altitudini cuprinse între: 200-400m

→Subdiviziuni: Podişul sucevei, în nord-vest Câmpia Moldovei, în nord-est Podişul Bârladului, în centru şi sud

Page 16: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Care dintre podişuri este prezentat pe hartă?

Podişul Getic

Page 17: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Podişul Getic

→ delimitat de: Subcarpaţii Getici şi Podişul Mehedinţi, în nord, Câmpia Română, în sud, valea Dunării, în vest, Valea Dâmboviţei, în est

→ altitudinile scad de la nord spre sud, de la 600 m, la 200-300 m

→este traversat de râuri precum: Argeş, Olt, Jiu

→ resurse: petrol, gaze naturale, cărbuni, materiale de construcţii

Page 18: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Care dintre podişuri este prezentat pe hartă?

Podişul Dobrogei

Page 19: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Podişul Dobrogei→ delimitat de: Dunăre, în vest şi nord, Marea Neagră, în est, graniţa cu Bulgaria, în sud

→ are altutudinii reduse, 200 m, doar în unele locuri are peste 400 m, cum este vârful greci din Munţii Măcin: 467 m

→ în est se termină printr-o fâşie de litoral cu importanţă economică deosebită

→ Subdiviziuni: Masivul Dobrogei de Nord, în nord

Podişul Dobrogei Centrale, în centru

Podişul Dobrogei de Sud, în sud

Page 20: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Care unitate de câmpie este prezentată pe hartă?

Câmpia Română

Page 21: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Câmpia Română→ delimitată de: Podişul Getic, Subcarpaţii Curburii şi Podişul Moldovei la nord, şi Dunărea la sud, est şi vest→ s-a format pe locul unui fost lac, prin umplerea acestuia cu materiale aduse de râuri→ are înălţimi cuprinse între 300 m în nord şi 10 m la vărsarea Siretului în Dunăre→Subdiviziuni: Câmpia Olteniei, la vest de Olt Câmpia dintre Olt şi Argeş Câmpia Estică, dintre Argeş şi Prut Lunca şi terasele jose ale Dunării

Page 22: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Ce unitate de câmpie este prezentată pe hartă?

Câmpia de Vest

Page 23: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE

Câmpia de Vest

→ Delimitată de: Carpaţii Orientali, în nord, valea Nerei, în sud, Dealurile de Vest în est, graniţa cu Ungaria şi serbia, în vest

→ are înălţime medie de 100 m, si lîţimea variază între 20 şi 80 de km

→ este a doua mare regiune agricolă a ţării, după Câmpia Română

→ Subdiviziuni: câmpii înalte: Vinga, Arad

câmpii joase: Someşului, Crişurilor, Timişului

Page 24: RELIEFUL ROMÂNIEI. RECAPITULARE