14
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. RENESANCE A HUMANISMUS 5. ledna 2013 VY_32_INOVACE_090202_Renesance_a_humanismus_DUM

Renesance a humanismus

  • Upload
    stan

  • View
    42

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5. ledna 2013 VY_32_INOVACE_090202_Renesance_a_humanismus_DUM. Renesance a humanismus. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Renesance a humanismus

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka.Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

RENESANCE A HUMANISMUS

5. ledna 2013 VY_32_INOVACE_090202_Renesance_a_humanismus_DUM

Page 2: Renesance a humanismus

2

RENESANCE

Renesance vznikla v Itálii ve 14. století. Na Apeninském poloostrově byly nejvíce vidět stopy starověku, navíc rozdrobená země chtěla sjednotit a znovu vytvořit veliké impérium.

Na severu Itálie existovaly bohaté republiky, které svůj majetek získaly zprostředkovatelským obchodem s Asií.

Zhlédněte část pořadu o Florencii od 0:15 do 3:00 minut a zapamatujte si název knihy Dante Alighieriho.

Page 3: Renesance a humanismus

3

MICHELANGELOVA PIETA

Obr. 1

Page 4: Renesance a humanismus

4

RENESANCE A HUMANISMUS

Renesance je umělecký směr znamenající konec středověku, protože v mnoha ohledech znamenal jeho opak.

Francouzské renaissance se překládá jako znovuzrození, neboť v centru zájmu středověku byl Bůh a renesance musela zájem o člověka znovuzrodit.

Humanismus (lidský) je hnutí učenců, kteří oproti vědám o Bohu prosazovali vědy o člověku.

Renesance je jedním z mezníků mezi středověkem a novověkem.

Page 5: Renesance a humanismus

5

LEONARDO DA VINCI – MONA LISA

Obr. 2

Page 6: Renesance a humanismus

6

RENESANČNÍ UMĚNÍ

Dodnes patří k nejuznávanějším malířům Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli.

Mezi sochaři vynikli Donatello a Michelangelo Buonarroti.

K nejslavnějším renesančním spisovatelům patří: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka.

K renesanci patří i nejslavnější dramatik všech dob William Shakespeare.

Page 7: Renesance a humanismus

7

KNIHTISK

Jedná se jistě o největší renesanční vynález, protože vedl k výraznému zlevnění knih, což byl nutný předpoklad k jejich rozšíření.

V Evropě knihtisk vynalezl Johannes Gutenberg někdy kolem roku 1450.

K nejznámějším českým tiskařům patří Jiří Melantrich z Anentina a hlavně Daniel Adam z Veleslavína.

Poslechněte si část pořadu Zrcadlo od 24:36 do 27:00 minut a zapamatujte si jméno tiskaře, o kterém se bude hovořit.

Page 8: Renesance a humanismus

8

TISKY DO ROKU 1500 PODLE JAZYKA

Obr. 3

Page 9: Renesance a humanismus

9

ČESKÁ RENESANCE

První kontakty s renesancí zažily české země už za panování Karla IV., ale husitské války tento slibný vývoj zastavily.

Renesanci u nás dělíme na ranou (jagellonskou 1471-1526) a vrcholnou (1526-1620).

Oproti zbytku Evropy, kde spíš převládá zábavná forma, je u nás renesance hlavně naučná a vzdělávací. Například chybí sonety a převládají kroniky a cestopisy.

Najděte a přečtěte si část věnovanou Dílu Daniela Adama z Veleslavína a zapamatujte si název Bible, o jejíž vydání se zasloužil.

Page 10: Renesance a humanismus

10

LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY (BELVEDÉR)

Obr. 4

Page 11: Renesance a humanismus

11

ODBORNÁ LITERATURA

Přihlaste se kliknutím na odkaz Národní knihovna do databáze Národní knihovny České republiky a zadejte vyhledávání slov nebo slovního spojení, které je názvem tohoto výukového materiálu, s názvy a jmény autorů vyhledaných titulů na první stránce budete pracovat v křížovce.

Page 12: Renesance a humanismus

12

KŘÍŽOVKA – RENESANCE A HUMANISMUSKlikněte na níže uvedený odkaz křížovky a křížovku vyplňte. Po vyplnění nahlaste vyučujícímu počet dosažených procent (scóre), prohlížeč zavřete.KŘÍŽOVKA – RENESANCE A HUMANISMUS

Page 13: Renesance a humanismus

13

POUŽITÉ ZDROJE

Obr.1:Soubor:Michelangelo's Pieta 5450 cropncleaned edit.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí Creatie Commons Attribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg

Obr.2: Soubor:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí Creatie Commons Attribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg

Obr.3: Soubor:Incunabula distribution by language.png - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí Creatie Commons Attribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Incunabula_distribution_by_language.png

Page 14: Renesance a humanismus

14

POUŽITÉ ZDROJE

Obr.4: Soubor:Pražský hrad, Letohrádek královny Anny 02.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné pod licencí Creatie Commons Attribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Letohr%C3%A1dek_kr%C3%A1lovny_Anny_02.jpg

Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010. Křížovka byla vytvořena v programu Hot Potatoes 6

http://hotpot.uvic.ca