30
Renesance jaderné Renesance jaderné energetiky ? energetiky ? Dana Drábová Dana Drábová Státní úřad pro jadernou Státní úřad pro jadernou bezpečnost bezpečnost Praha Praha

Renesance jaderné energetiky ?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renesance jaderné energetiky ?. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha. Naše civilizace existuje díky energii. Moderní energie vytvořila prosperitu - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Renesance jaderné energetiky ?

Renesance jaderné energetiky ?Renesance jaderné energetiky ?

Dana DrábováDana Drábová

Státní úřad pro jadernou bezpečnostStátní úřad pro jadernou bezpečnost

PrahaPraha

Page 2: Renesance jaderné energetiky ?

Naše civilizace existuje díky energiiNaše civilizace existuje díky energii

Moderní energie vytvořila prosperituModerní energie vytvořila prosperituBez energie přestane být dostupné prakticky všechno, Bez energie přestane být dostupné prakticky všechno, co dnes považujeme za běžnou součást života, někdy co dnes považujeme za běžnou součást života, někdy dokonce za přirozené právo:dokonce za přirozené právo:– Pitná vodaPitná voda– Zemědělství, dostatek potravin Zemědělství, dostatek potravin – Hromadná dopravaHromadná doprava– ElektřinaElektřina– Zdravotní péče …Zdravotní péče …

V zemích, jako je naše, energie nebyla v posledních V zemích, jako je naše, energie nebyla v posledních letech předmětem velkého zájmu. Koneckonců, letech předmětem velkého zájmu. Koneckonců, nezažívali jsme žádné významnější výpadky nebo nezažívali jsme žádné významnější výpadky nebo přerušení dodávek.přerušení dodávek.To se ale dost rychle a výrazně měníTo se ale dost rychle a výrazně mění

Page 3: Renesance jaderné energetiky ?

Slabiny se potvrzujíSlabiny se potvrzují

Nedaří se stabilizovat výši spotřeby Nedaří se stabilizovat výši spotřeby Nezávislost na vnějších zdrojích nedosažitelnáNezávislost na vnějších zdrojích nedosažitelnáRostoucí závislost na dováženém plynu Rostoucí závislost na dováženém plynu Výkyvy cen se rozšiřují na všechny komodity: ropa, plyn, Výkyvy cen se rozšiřují na všechny komodity: ropa, plyn, uhlí, uranuhlí, uranNeodvratný pokles konvenčních kapacitNeodvratný pokles konvenčních kapacit– Rezervy ropy a zemního plynu v Severním moři klesajíRezervy ropy a zemního plynu v Severním moři klesají– Restrukturalizace uhelného hornictvíRestrukturalizace uhelného hornictví– Ukončování jaderných programůUkončování jaderných programů

Příliš pomalý růst obnovitelných zdrojůPříliš pomalý růst obnovitelných zdrojůDosažení závazků z Kyota se jeví nemožnýmDosažení závazků z Kyota se jeví nemožnýmVlivy na životní prostředí rostouVlivy na životní prostředí rostou

Page 4: Renesance jaderné energetiky ?

Ukazují se nová rizikaUkazují se nová rizika

Zranitelnost infrastruktury – terorismusZranitelnost infrastruktury – terorismusGeopolitická nestabilita Středního Geopolitická nestabilita Středního VýchoduVýchoduNejistoty trhu s ropouNejistoty trhu s ropouPotřeba nových investicPotřeba nových investicRozsáhlé výpadkyRozsáhlé výpadkyNároky rozvojových zemíNároky rozvojových zemírostoucí nedůvěra ve stát a jeho institucerostoucí nedůvěra ve stát a jeho instituceKyoto a jeho vliv na konkurenceschopnostKyoto a jeho vliv na konkurenceschopnost

Page 5: Renesance jaderné energetiky ?
Page 6: Renesance jaderné energetiky ?

Tři výzvy pro energetikuTři výzvy pro energetiku

bezpečnost dodávekbezpečnost dodávek

změny klimatuzměny klimatu

energie pro chudéenergie pro chudé

Jakou roli bude při řešení energetického Jakou roli bude při řešení energetického hlavolamu, který před lidstvem stojí, hrát hlavolamu, který před lidstvem stojí, hrát jaderná energetika?jaderná energetika?

Page 7: Renesance jaderné energetiky ?

Několik čísel - 2005Několik čísel - 2005

Bloky v komerčním provozuBloky v komerčním provozu 441441

Instalovaný výkonInstalovaný výkon, GW(e), GW(e) 370370

Počet provozujících zemíPočet provozujících zemí 3131

Vyrobená elektřinaVyrobená elektřina, TWh, TWh 22626626 (16%)(16%)

Provozní zkušenost, Provozní zkušenost, rr-y-y 1120002000

Ve výstavběVe výstavbě 2424

Page 8: Renesance jaderné energetiky ?

Jak se vyvíjel počet reaktorů a Jak se vyvíjel počet reaktorů a instalovaná kapacitainstalovaná kapacita

Page 9: Renesance jaderné energetiky ?

Několik čísel - EUNěkolik čísel - EU

V EU-25 je v provozu 148 jaderných bloků V EU-25 je v provozu 148 jaderných bloků ve 13 zemích. Česká republika přinesla do ve 13 zemích. Česká republika přinesla do rozšířené EU čtyři bloky v JE Dukovany a rozšířené EU čtyři bloky v JE Dukovany a dva bloky v JE Temelín. Jejich celkový dva bloky v JE Temelín. Jejich celkový instalovaný výkon představuje 3760 MWe. instalovaný výkon představuje 3760 MWe. Tento příspěvek je z nově přistupujících Tento příspěvek je z nově přistupujících států největší. Podíl instalovaného výkonu států největší. Podíl instalovaného výkonu jaderných bloků ČEZ představuje 2,6 % jaderných bloků ČEZ představuje 2,6 % instalovaného výkonu všech jaderných bloků instalovaného výkonu všech jaderných bloků EU.EU.

Page 10: Renesance jaderné energetiky ?

Jadernou energetiku v EU-25 nelze Jadernou energetiku v EU-25 nelze opominoutopominout

EU-25 je největší „jaderná velmoc“ v EU-25 je největší „jaderná velmoc“ v mírovém využívánímírovém využívání

produkuje o produkuje o 8% 8% více Severní Amerika, více Severní Amerika, skoro trojnásobek produkce Japonska a skoro trojnásobek produkce Japonska a sedminásobek produkce RF sedminásobek produkce RF

Pouze 4 státy světa pokrývají svou Pouze 4 státy světa pokrývají svou spotřebu elektřiny více něž z 50% z jádra, spotřebu elektřiny více něž z 50% z jádra, všechny jsou v EU-25. všechny jsou v EU-25.

Page 11: Renesance jaderné energetiky ?
Page 12: Renesance jaderné energetiky ?

Reaktory v Evropě – uvádění do provozuReaktory v Evropě – uvádění do provozu

Page 13: Renesance jaderné energetiky ?
Page 14: Renesance jaderné energetiky ?

Přírůstky instalovaného výkonu v jádřePřírůstky instalovaného výkonu v jádře

Page 15: Renesance jaderné energetiky ?

Podíl jaderných elektráren na světové výrobě elektřiny

Page 16: Renesance jaderné energetiky ?

Instalovaný výkon jaderných elektrárenInstalovaný výkon jaderných elektráren

Page 17: Renesance jaderné energetiky ?

Současný a budoucí stav jaderné Současný a budoucí stav jaderné energetiky v zemích G8energetiky v zemích G8

Stát Současný počet

reaktorů

Instalovaný výkon (MW)

Podíl JE na celkové výrobě státu v r. 2005

Budoucnost jaderných elektráren v zemi

USA 103 99 200 19 % plánováno 13 nových reaktorů

Rusko 31 21 700 16 % plánováno 5 nových reaktorů

Francie 59 63 400 79 % plánován 1 nový reaktor + obnova stávajících

Japonsko 56 47 800 29 % plánováno 12 nových reaktorů

Anglie 23 11 900 20 % blíže nespecifikovaný rozvoj

Kanada 15 12 600 16 % zatím rozvoj neplánuje, plánuje náhradu „jádro za jádro“

Německo 17 20 300 31 % postupný útlum do roku 2021

Itálie 0 0 0 % možný návrat k jaderné energetice

Page 18: Renesance jaderné energetiky ?
Page 19: Renesance jaderné energetiky ?

Nové jaderné elektrárnyNové jaderné elektrárny

MoratoriumMoratorium– BelgieBelgie– NěmeckoNěmecko– NizozemíNizozemí– ŠpanělskoŠpanělsko– ŠvédskoŠvédsko– ItálieItálie

Bez jasného postojeBez jasného postoje– Velká BritánieVelká Británie

VýstavbaVýstavba– FinskoFinsko– FrancieFrancie– SlovenskoSlovensko– (Bulharsko, Rumunsko)(Bulharsko, Rumunsko)

Page 20: Renesance jaderné energetiky ?

Faktory ovlivňující osud jaderné Faktory ovlivňující osud jaderné energetiky energetiky

Ekonomické parametryEkonomické parametry

Úroveň bezpečnostiÚroveň bezpečnosti

Nakládání s vyhořelým palivemNakládání s vyhořelým palivem

Možnost vojenského zneužitíMožnost vojenského zneužití

Veřejné mínění, přístup politikůVeřejné mínění, přístup politiků

Legislativní požadavky, předvídatelnost Legislativní požadavky, předvídatelnost regulaceregulace

Page 21: Renesance jaderné energetiky ?

Rozhodující činitelé v ekonomice jádraRozhodující činitelé v ekonomice jádra

Investiční náklady a doba výstavbyInvestiční náklady a doba výstavby– Nespolehlivost údajůNespolehlivost údajů– Potíže s prognózami, hlídání rozpočtuPotíže s prognózami, hlídání rozpočtu– Efekt opakovaných projektů, úspory z velkého Efekt opakovaných projektů, úspory z velkého

objemu výrobyobjemu výroby

Cena kapitáluCena kapitáluVyužití instalovaného výkonuVyužití instalovaného výkonuNáklady na palivo, provoz a údržbuNáklady na palivo, provoz a údržbuŽivotnostŽivotnost

Page 22: Renesance jaderné energetiky ?

Investiční nákladyInvestiční náklady

ElektrárnaElektrárna Investiční náklady Investiční náklady (US$/kW)(US$/kW)

Doba výstavby Doba výstavby (rok)(rok)

jaderná jaderná (generace II)(generace II)

2000 - 25002000 - 2500 6 - 76 - 7

jaderná jaderná (generace III)(generace III)

1500 - 20001500 - 2000 4 - 64 - 6

uhelnáuhelná 1000 - 20001000 - 2000 4 - 54 - 5

plynová plynová (PPC)(PPC)

500 - 900 500 - 900 2 - 32 - 3

větrnávětrná 1250 - 20001250 - 2000 11

solárnísolární 5000 - 150005000 - 15000 11

fotovoltaickáfotovoltaická 15000 - 2500015000 - 25000 11

Page 23: Renesance jaderné energetiky ?

19/04/23 Dukovany

Dukovany - Faktor způsobilosti bloku

WANO - Unit Capability Factor

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

Dukovany - average World - average World - median

Page 24: Renesance jaderné energetiky ?

Podíl nákladů na palivo na ceněPodíl nákladů na palivo na ceně

Page 25: Renesance jaderné energetiky ?

Náklady na kWhNáklady na kWh

Page 26: Renesance jaderné energetiky ?

Jak dlouho vydrží uran?Jak dlouho vydrží uran?

Page 27: Renesance jaderné energetiky ?

Postupná změna názoruPostupná změna názoru

V poslední doběV poslední době– veřejnost více rozlišuje mezi Černobylem a elektrárnami veřejnost více rozlišuje mezi Černobylem a elektrárnami

provozovanými v EU (projekt, dozor, kultura)provozovanými v EU (projekt, dozor, kultura)– jaderné elektrárny mají výborné statistiky bezpečnosti jaderné elektrárny mají výborné statistiky bezpečnosti – roste ekonomická výhodnost stávajících elektráren roste ekonomická výhodnost stávajících elektráren – změny podnebí jsou zřetelnějšízměny podnebí jsou zřetelnější– ceny ropy lámou rekordyceny ropy lámou rekordy– dynamická výstavba jaderných elektráren v Asii pokračujedynamická výstavba jaderných elektráren v Asii pokračuje– bezpečnost dodávek elektřiny je velké téma bezpečnost dodávek elektřiny je velké téma

politici opět začínají brát jádro na milostpolitici opět začínají brát jádro na milost

Jaderná energetika neposkytuje ideální a pohodlné řešení, ale Jaderná energetika neposkytuje ideální a pohodlné řešení, ale může k řešení přispět a získat nám tím ČASmůže k řešení přispět a získat nám tím ČAS

Page 28: Renesance jaderné energetiky ?

Jeden z četných průzkumů veřejného Jeden z četných průzkumů veřejného míněnímínění

Page 29: Renesance jaderné energetiky ?

Pes je zakopaný i v detailech

Charakteristiky akademického rektoruCharakteristiky akademického rektoru

• Je bezpečný a jednoduchý

• Je malý a laciný

• Je rychle postaven.

• Je velmi flexibilní ve svém účelu.

• Nepotřebuje rozsáhlý vývoj a většinou používá dostupné komponenty.

Charakteristiky typické jaderné elektrárny

• Je právě ve výstavbě.

• Je ve zpoždění za plánem.

• Je velmi drahá.

• Je velká.

• Je těžkopádná

• Je značně komplikovaná.

• Vyžaduje velice rozsáhlý vývoj na zdánlivě malých detailech.

• Vyžaduje dlouhý čas výstavby.

Page 30: Renesance jaderné energetiky ?