REPERE GEOGRAFICEsgr-iasi.ro/.../REVISTA-REPERE-GEOGRAFICE-NR.-111-2016.pdf REPERE GEOGRAFICE NR. 11

 • View
  8

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of REPERE GEOGRAFICEsgr-iasi.ro/.../REVISTA-REPERE-GEOGRAFICE-NR.-111-2016.pdf REPERE GEOGRAFICE NR. 11

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 1 -

  REPERE GEOGRAFICE

  NR. 11 (1) – 2016

  La 80 de ani de la nașterea profesorului universitar doctor Ion Bojoi

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 2 -

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 3 -

  Societatea de Geografie din România Filiala Iași

  REPERE GEOGRAFICE

  NR. 11 (1) – 2016

  Editura Pim Iași

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 4 -

  ISSN 2393 – 1271; ISSN–L 1583 – 5286

  Redacția revistei: Bd. Carol I, nr. 20 A, etajul 3, sala 661 – Facultatea de Geografie și Geologie a Universității

  „Al. I. Cuza” Iași. E-mail: sgriasi@yahoo.ro; Facebook – Sgr Filiala Iasi/grup Revista Repere geografice

  Colectivul redacțional

  Președinte onorific prof. univ. dr. emeritus Ioan Donisă

  Redactori: Simona Albăstroiu, Dănuț Emil Ipate, Ionel Daniel Răduianu, Anca Iuliana Șipoteanu

  Secretarul redacției Dănuț Emil Ipate. Corectură și traducere lb.engleză Simona Albăstroiu. Corectură și

  traducere lb.franceză Anca Iuliana Șipoteanu. Editor - coordonator Viorel Paraschiv

  Comitetul științific

  Prof. univ. dr. Liviu Apostol - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie

  Prof. univ. dr. Constantin Cucoș - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Științe ale Educației și

  Psihologie - directorul D.P.P.D.

  Prof. univ. dr. Eugen Rusu - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie. Președinte

  S.G.R. - Filiala Iași

  Conf. univ. dr. Silviu Costăchie – Universitatea din București, Facultatea de Geografie, secretar A.G.U.R.

  Conf. univ. dr. Elena Sochircă – Universitatea din Tiraspol (Republica Moldova), cu sediul la Chișinău,

  Facultatea de Geografie – decan

  Cercetător științific dr. Cătălina Mărculeț - Institutul de Geografie al Academiei Române, București

  Lector univ. dr. Vasile Budui – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Geografie și Istorie

  Lector univ. dr. Daniela Larion – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie

  Dr. Ion C. Andronache – Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Centrul de Analiză Integrată și

  Management Teritorial / profesor la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Brăila

  Dr. Adrian Covăsnianu – Centrul de Cercetare CUGUAT-TIGRIS – Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, geograf la

  S.C. Pro - Activ Consulting S.R.L. Iași. S.G.R. Filiala Iași

  Dr. Nicolae Damian – profesor, director coordonator la Şcoala Gimnazială Pufeşti – Vrancea, cadru didactic

  asociat la Universitatea din Bucureşti – D. F. P. Focşani. S.G.R. Vrancea

  Dr. Mihaela Lesenciuc – Inspectoratul Școlar Județean Iași, profesor la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

  Dr. Marius - Claudiu Oancea – lector la Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, profesor la Liceul Teoretic Sebiș

  Dr. Viorel Paraschiv – profesor la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, S.G.R. - Filiala Iași

  Dr. Ionel - Daniel Răduianu – profesor la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, S.G.R. – Filiala Iași

  Dr. Lucian Șerban – Inspectoratul Școlar Județean Bacău, profesor la Colegiul Național „Gh. Vrânceanu”

  Bacău

  Marcel Balaban - profesor, London (U.K.), S.G.R. - Filiala Iași

  Viorica - Mihaela Livingston - profesor la Lexington School District One, South Carolina (U.S.A.), S.G.R. -

  Filiala Iași

  Data apariției: martie 2016 Notă: Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine în exclusivitate autorilor

  Foto coperte: 1 – Peisaje temporale: Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iași, în 1960 (www.delcampe.net) și 2016

  Lucian Șerban; 4 - peisaje din Podișul Central Moldovenesc (Brădicești-Dolhești, județul Iași), martie 2015 Viorel Paraschiv©

  EDITURA PIM

  Editură acreditată CNCSIS - 66/2010

  Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, Iași – cod 700497, Iași

  Telefon 0730.086.676. Fax 0332.440.715 www.pimcopy.ro

  mailto:sgriasi@yahoo.ro https://www.facebook.com/pages/Lexington-School-District-One/523233147751403?ref=br_rs http://www.delcampe.net/

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 5 -

  CUPRINS

  I. Aniversări și interviuri cu oamenii timpurilor noastre.

  Comemorări. Evocări.

  1 Mărculeţ Cătălina, Mărculeţ Ioan - Prof. univ. dr. Octavia

  Bogdan, peste 55 de ani de activitate

  în geografia românească / Professor Doctor Octavia Bogdan,

  over 55 years of activity in the Romanian Geography

  11

  2 Damian Nicolae, Bogdan Mariana - Costică Neagu, la

  împlinirea vârstei de 70 de ani / Costică Neagu à 70-ème

  anniversaire

  13

  3 Stratulat Liliana – Eleganța la superlativ ! / Elegance at

  superlative! (interviu cu profesoara Marlena - Păpușa Asaftei,

  Iași)

  14

  4 Paraschiv Viorel - În spatele unor elevi de succes stă

  întotdeauna un profesor merituos! / Behind some students of

  success is always a meritorious teacher! (interviu cu profesorul

  Alexandru Iacob, Piatra Neamț)

  15

  5 Surdeanu Virgil - In memoriam Profesor Ion Bojoi / In

  memoriam Professor Ion Bojoi

  16

  6 Epure Teodor - Profesorul Bojoi Ion, un model de modestie

  magistrală / A model of great modesty – Professor Bojoi

  17

  7 Paraschiv Viorel - Pagini din istoria Societății de Geografie

  Române în primul an de funcționare, cu implicarea

  personalităților ieșene ale vremii / Pages from the history of

  the Romanian Society of Geography, in the first year of

  activity, involving the Iasi personalities of that time

  18

  II. Studii și cercetări științifice

  1 Pop Vasile Viorel - Modelarea versanților prin alunecări de

  teren: Studiu de caz alunecarea de la Măluț / Shaping slopes

  by landslides: Case study, the landslide of the Măluț

  21

  2 Vieriu Mihaela - Cătălina - Aspecte climatice caracteristice 22

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 6 -

  arealului comunei Cotnari, județul Iași / Climate aspects

  characteristic to the Cotnari area, Iași County

  3 Albăstroiu Simona - Water pricing - tool in water demand management / Prețul apei - instrument în gestionarea cererii

  de apă

  23

  4 Măcieş Doina - Lămîiţa, Măcieş Corneliu - Dănuţ - Aproape

  totul despre poduri (I) / Almost everything about the bridges

  (I)

  24

  5 Blînda Viorica - Construcții dihotomice în valorizarea

  factorilor de mediu/ Dichotomous buildings in the valorisation

  of the environmental factors

  25

  6 Scrumeda Gabriela - Aplicații și utilizări ale helioenergiei /

  Applications and uses of solar energy 27

  7 Ipate Emil, Scrumeda Gabriela, Ignat Corina -

  Reconstrucția ecologică a peisajelor / Ecological

  reconstruction of landscapes

  28

  8 Ignat Corina – Noi probleme ale organizării mediului urban/

  New problems of the organization of urban environment

  29

  III. Didactica geografiei

  1 Lesenciuc Mihaela - Opționalele geografice în oferta

  educațională a școlilor din județul Iasi (2014-2015).

  Demersuri metodologice / Facultative courses of geography in

  the educational offer of schools in Iasi County (2014-2015).

  Methodological approaches

  33

  2 Stănilă Cristian, Stănilă Andreea – Georgiana - Evaluarea

  în geografie prin metode alternative: jocul geografic /

  Alternative assessment methods in geography: geographical

  game

  34

  3 Mateiciuc Maria-Oana, Ipate Emil-Dănuţ - Confluențe în

  proiectarea didactică între geografie - limba și literatura

  română /

  Junctions in the teaching design between Geography and

  Romanian language and literature

  35

  4 Epure Teodor - Ipostaze moderne şi competenţe adecvate în 36

 • REPERE GEOGRAFICE NR. 11 (1) 2016

  - 7 -

  predarea geografiei / Modern perspectives and applicable

  skills in teaching geography

  5 Crețu Cristina - Abordarea integrată a conţinuturilor de

  explorarea mediului şi matematică, la clasa I / The integrated

  approach of contents from Environmental Exploration and

  Mathematics, in 1 st grade of primary school

  37

  IV. Geografia studenților/masteranzilor

  1 Manea Cosmina Andreea - Energia mareomotrică și efectele

  utilizării acesteia asupra mediului / Tidal energy and the

  effects of its use on the environment

  41

  2 Manea Cosmina Andreea - Case Study. Swedish Business

  Environment / Studiu de caz: Mediul de afaceri suedez

  42

  V. Geografia văzută de elevi

  1 Gheorghiu Ana-Maria, Vijulan Andreea Roxana - Două

  lucrări geografice rod al colaborării pro