Repetition och Fأ¶rdjupning av grundskolans biologi ... 1 Repetition och Fأ¶rdjupning av grundskolans

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Repetition och Fأ¶rdjupning av grundskolans biologi ... 1 Repetition och Fأ¶rdjupning av...

 • 1

  Repetition och Fördjupning av grundskolans biologi ¤betyder att du KAN svara på mer än E-nivå

  År 7 Biologisk mångfald 1. Studera bilden nedan. Där ser du exempel på liv på olika höjd och djup. Varför kan det inte finnas liv högre upp än på bilden? Ge tre tänkbara orsaker. ¤

  2. Studera kartan nedan. Vilket svenskt namn har växten i din flora? Vad brukar du kalla den? Varför har växter latinska namn?

 • 2

  3. Tabellen nedan visar hur många kända arter det finns i skogar i Sverige jämfört med Costa Rica i Mellanamerika. Sverige Costa Rica Träd 50 1500 Andra växter 2000 10500 Spindeldjur 745 560 Groddjur 13 150 Ormar 3 146 Fåglar 250 900 Fladdermöss 14 108 a)Varför finns det fler olika slags växter och djur i en regnskog än i en svensk skog? ¤ b) Människan förändrar skogen b la genom skogsbruk. Vad tror du detta får för konsekvenser? ¤ 4. Hur många par ben har:

  a) insekter b) spindlar c) kräftdjur

  5. Djur delas in i två stora grupper. Vilka? 6. Hur andas följande djur: a) grodor b)fiskar c) fåglar d)grisar e) insekter 7. Vad är det för skillnad på fullständig och ofullständig förvandling hos insekter? 8. Vilka olika sätt har insekterna för att skydda sig ifrån fiender? ¤ 9. Finns det arter av växter, djur och svampar som är viktigare att bevara än andra? ¤ 10. Ska arterna bevaras bara för att människan ska ha nytta av dem? Eller har de rätt att leva för sin egen skull? Motivera! ¤ 11. Är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden? 12. Vad är den minsta levande delen hos allt liv? 13. Vad hette den kände svenske biolog som gav många växter och djur namn på 1700-talet? 14. Vad är en art? 15. En Åsna kan få barn med en häst. Barnen kallas då mulåsnor. Trots detta så tillhör inte Åsnor och Hästar samma art. Varför inte? 16. Vad är penicillin? 17. Nämn några sjukdomar som vi kan vaccinera oss mot. 18. Vilken nytta har växter och djur av varandra? 19. Rita en figur där följande ord ska ingå; syre, vatten, koldioxid, ljusenergi, druvsocker, kolhydrater och fotosyntes.

 • 3

  20. Hur övervintrar djuren? Vad gör djuren som inte övervintrar? 21. Hur skyddar sig djur från rovdjuren? 22. Varför är det bra för arten hare att det finns rävar? ¤ 23. Förklara diagrammets utseende.¤

  24. Vilka skillnader och likheter finns det mellan en djurcell och en växtcell? ¤ 25. Vilka tre bevis finns det för att evolutionen verkligen har ägt rum? ¤ År 7 Ekosystem 26. Här är fem förslag på näringskedjor. Motivera vilka av förslagen som är riktiga:

  a) björk→fjärilslarv→lövsångare→sparvhök b) planktonalg→hoppkräfta→mört→gädda c) mussla→plankton→ejder→havsörn d) bladlus→nyckelpiga→rapphöna→människa e) morot→morotsfluga→flugsnappare→katt

  27. Ge ett exempel på ett ekosystem. 28. Rita en näringskedja där rödstjärt, tall, sparvhök, tallmätarlarv ingår. 29. Vad måste alltid en näringskedja börja med? 30. Rita en näringsväv där du själv är toppkonsument. ¤ 31. Vad betyder ordet ekologi? 32. Berätta om hur man undviker att plocka giftiga svampar 33. Vilka två organismer samarbetar i en lav och hur sker samarbetet? 34. Berätta om hur djur kan sprida frön.

 • 4

  35. Hur gör växter som sprider sig själva med frön? 36. Vad kan hända om två arter har samma ekologiska nisch? 37. Varför blir rovdjuren aldrig särskilt många även om det finns gott om mat? ¤

  38. Förklara varför maten räcker till fler om vi äter mer vegetariskt. ¤ 39. Vad kallas ett område i naturen med tydliga gränser som en ekolog kan undersöka? 40. Vad är en näringsväv? 41. Vad är en population? 42. Ge exempel på levande saker som påverkar livet i ett område. 43. Ge exempel på icke levande saker som påverkar livet i ett område. 44. Varför är det allvarligare att arter försvinner idag än det var tidigare? 45. Rita en bild av vattnets kretslopp. Bilden ska innehålla ett träd, ett moln och en sjö.

 • 5

  År 8 Fotosyntes och förbränning 46. Beskriv med egna ord vad som händer vid fotosyntesen. Råvaror och vad som bildas. 47. Varifrån kommer den energi som finns i sockret som växten tillverkat med hjälp av fotosyntes? 48. Vad bildas vid alla förbränningar? 49. Fotosyntes och förbränning är varandras motsatser. Hur då? Förklara! 50. Varför släpper inte bladet ut allt syre som det producerat? ¤ 51. Är växterna ”effektiva” som maskiner? ¤ 52. Vilka faktorer påverkar hur effektiv fotosyntesen blir? ¤ 53. Varför kan man tända ett ljus med en tändsticka med det är väldigt svårt att tända ett helt vedträ med en tändsticka? ¤ 54. Varför påverkar inte eldningen av ved/energiskog växthuseffekten? Det släpps ju ut massor av koldioxid när man förbränner veden! ¤ 55. Är det verkligen rimligt att skylla växthuseffekten helt på ökningen av växthusgaser i atmosfären? Är det inte bra att det blir lite varmare i Sverige? Eva vill gärna ha en Olivlund i sin trädgård!:) Varför har forskarna så svårt att komma överens i den här frågan?! ¤ 56. Är det en bra princip att alla människor på jorden ska ha rätt att släppa ut samma mängd koldioxid? Diskutera argument för och emot ¤ 57. Förklara varför klorofyllet hos växterna är så viktigt för livet på jorden. 58. Tänk dig att du planterar en växt som väger 1 kg i en kruka med jord. Krukan och jorden väger tillsammans 3 kg. Under följande åren ger du bara växten enbart vatten. Efter 15 år väger växten betydligt mera. Varifrån har växten fått byggmaterialet? ¤ Åk 8 Hälsa och ANT 59. Gör ditt eget hälsoprogram för att hålla hud, skelett och muskler i trim. Skriv ned vad du bör göra och vad du bör undvika för att nå ett så gott resultat som möjligt. 60. En kompis bjuder på en cigarett. Vad kan få dig att tacka nej/ja? 61. Du blir bjuden på sprit. Du känner att du inte vill smaka. Du är övertygad om att det är nödvändigt att vara försiktig med alkohol. Vilka är dina tre viktigaste skäl för detta? 62. Vad gör du om en kamrat prövar knark? 63. Läs om den svenska narkotikalagstiftningen.(Ex på http://www.ne.se/narkotikalagstiftning) a) Är straffen för narkotikabrott för milda eller för stränga? ¤ b) Vad är tanken bakom straff? ¤

 • 6

  64. I Europa kommer då och då förslag om att användning och försäljning av knark ska bli tillåtna. Vad kan man ha för synpunkter på det? ¤ 65. I Sverige finns en 18-års gräns för tobak. Hur påverkar det tillgången och möjligheten till att få hjälp att sluta röka? 66. Det kan vara svårt att bedöma hur påverkad man är av alkohol. Det framgår av ett experiment där ett antal personer fick redogöra för hur de kände sig efter att druckit alkohol. Samtidigt testades de på olika sätt. Resultatet framgår av diagrammet. ¤

  a) Vilken alkoholhalt hade försökspersonerna när de förklarade sig helt nyktra? b) Ange något tillfälle i vardagslivet då denna kännedom kan ha betydelse?

  67. En person på 50 kg dricker två 50 cl burkar öl. Dessa innehåller 28g alkohol sammanlagt. Alkoholen förbränns i levern med konstant hastighet 0,1g alkohol förbränns per kg kroppsvikt och timme. a) Hur mycket förbränner personens lever på en timme? ¤ b) Hur många timmar tar det innan han är fri från alkoholen? ¤ c) Varför kan inte exemplet gälla föra alla personer som väger 50kg? ¤ 68. Varför är det så lockande för många människor att använda dopingpreparat. Vilka är riskerna med dessa preparat? År 8 Kroppen 69. Vilka antikroppar finns troligen i ditt blod? 70. Varför blir inte den immune sjuk? 71. Läs i en biologibok om kroppens försvar (immunförsvaret) och beskriv sedan blodets roll o kroppens försvar mot främmande ämnen. Följande ord bör ingå: vita blodkroppar, var, antigen, antikropp, immun, vaccin, allergi, sänka 72. Diagrammet nedan visar hur mycket flickor och pojkar växer i olika åldrar. Det visar medellängden och säger inget om hur lång du själv bör vara.

 • 7

  a) Hur lång var du när du föddes? b) Hur lång tror du att du blir när du är vuxen? Motivera. c) Vid vilken ålder är medellängden hos flickor större än hos pojkar? d) Vid vilken ålder växer man fortast?

  73. Tänk dig att du blir tillfrågad om att bli donator (ge bort sina organ). Hur gör man för att bli donator? 74. Vad är en influensaepidemi? 75. Varför är det osäkert om virus ska räknas som levande? ¤ 76. Nämn några virussjukdomar som man kan vaccinera sig mot. 77. Varför är det viktigt att många vaccinerar sig? 78. Du äter för att få energi och byggmaterial

  1) Maten kan delas in i kolhydrater, proteiner och fetter. Ge exempel på livsmedel som innehåller mycket fett osv.

  2) Varifrån kommer energin i maten? 79. Vad menas med ett hormon? Ge några exempel på hormoner och vad de påverkar i din kropp. 80. Vad har följande smådelar i en cell för uppgift?

  3) cellmembran 4) mitokondrier 5) cellkärna 6) cellsaft (kallas också cytoplasma)

  81. Ge 3 exempel på olika typer av celler som finns i din kropp. Ex fettcell. 82. Vad är det vi måste andas in och ut för att överleva? 83. Hur påverkar rökning /passiv rökning dina lung