of 21 /21
RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) 6 OKTOBER 2018 I SABTU ROYALE CHULAN, SEREMBAN Mengilham Harapan,Mencipta Masa Depan

RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

Embed Size (px)

Text of RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber...

Page 1: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA)

6 OKTOBER 2018 I SABTU

ROYALE CHULAN, SEREMBAN

Mengilham Harapan,Mencipta Masa Depan

Page 2: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN PENCAPAIAN PRESTASI KPI

SUKU TAHUNAN KEDUA (JAN-JUN)

KRA KPI SASARAN 2018 PENCAPAIAN

6 Tahap kepuasan warga UKM (Pelajar / Kakitangan akademik / Kakitangan pelaksana) dan Pelanggan luar.(Catatan/Ulasan: SPPP, survey poll (2x setahun-Mac dan September), SPPP, Penyewaan Prasarana)

95% 97.3%

Kebolehcapaian akses internet dari luar(GBps)

1 1.024

Kelajuan akses internet dari luar (GBps) 0.49 0.379

Infra Tarikan1. Padang Kriket2. Pejabat Baharu BSM3. Ruang 24jam PTSL4. Ruang Baharu GSB KL5. Surau Inbiosis & Permata6. Dewan Kolej Ibu Zain (KIZ)7. Ruang Bilik MPP Pusanika8. Pejabat Baharu IDEA

15 8

Page 3: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

ISU/CABARAN DAN CADANGAN INTERVENSI

BIL. ISU/CABARAN CADANGAN INTERVENSI

1. Alat Ubah (Transformer) voltan tinggi di pencawang elektrik yang telah lama dan tahapkecekapan tenaga menurun dan menyebabkan‘heat loses’.

Penukaran sistem elektrik yang baharu.

2. Bekalan elektrik yang kerap terputus keranasistem eletrik di bangunan (dibina 1970an) telahuzur.

3. Janakuasa (Genset) yang terhad Digunakan untuk Kolej Kediaman dan PTJ kritikal.

4. Sistem pencegahan kebakaran di Kolej Kediamanuzur.

Cadangan rekabentuk akan disediakanoleh Prasarana-UKM dan perlumendapatkan kelulusan bajet dariJabatan Bendahari untuk dilaksanakan.

5. Lif yang telah uzur.

6. Sistem PABX (telefon) yang masih menggunakanteknologi analog.

Pengggantian Sistem PABX (telefon) menggunakan teknologi digital (ip phone)

7. Sistem kumbahan imhoff yang tidak efisien. Loji rawatan kumbahan diselenggara & imhoff tank FKAB telah didaftarkandengan SPAN dan memperoleh lesen.

Page 4: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 16: UKM APPS

Pembangunan

mobile apps bagi

sistem atas talian

berkaitan pelajar

(sistem akademik,

penginapan,

perpustakaan, dll)

AplikasiGayaSiswa

UKM

1. Profil Pelajar – Maklumat asas pelajarserta maklumat kolej kediaman

2. Akademik – Maklumat kursusberdaftar dan jadual kuliah(berdasarkan SistemMaklumat Pelajar SMP)

3. Berita Pelajar – Berita sumberdaripada Portal e-Pelajar

4. Peta UKM – Peta interaktif kampusUKM

5. Panduan – pelbagai panduan pentinguntuk pelajar

Menu Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)1. Membuat semakan tempat pemilihan

MPP2. Melihat senarai calon umum dan

calon fakulti3. Melihat keputusan pemilihan (Link ke

Web MPP )

Page 5: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

Perancangan Pembangunan Aplikasi Mobil UKM

2018-2019

INISIATIF TEKAD 16

Page 6: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD
Page 7: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD
Page 8: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD
Page 9: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 17: KAMPUSLESTARI

• Pengurangan

kenderaan melalui

sistem pengezonan

semula tempat letak

kenderaan di

Lingkungan 1.

• Bilangan kenderaan

yang pakir berdekatan

bangunan.

Kajian sedang dilakukan olehBahagian Keselamatan dan data lengkap akan diperoleh sepenuhnyapada 15 Oktober 2018.

• Café hijau

(Pengurusan Sisa

Makanan di PremisMakanan)

• 5 premis makanan

yang melaksanakan

sepenuhnya

pengurusan sisa

makanan secara

sistematik dan

seterusnya

menyumbang kepada

penghasilan baja

kompos.

1. Kafeteria Kolej Pendeta Zaabayang mengandungi 10 premismakanan telah bersetuju menjadilokasi pengurusan sisa makanansecara bersepadu.

2. Kempen kesedaran secara giatdilakukan kepada semua wargakolej.

3. Lestari UKM akan bekerjasamamelatih sukarelawan pelajaruntuk menggerakkan pengurusansisa makanan.

Page 10: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 17: KAMPUSLESTARI

• Pemasangan meter

air dan elektrik di

bangunan

• Bacaan meter air dan

elektrik

i. Meter Elektrik : 65 set metertelah siap/dalam proses pemasangan; 11 bangunan Pentadbiran &

Perkhidmatan 8 bangunan Fakulti 3 bangunan Pusat/Institut 10 bangunan Kolej Kediaman

ii. Meter Air : Semua 10 kolejkediaman telah dipasang meter air

iii. Bacaan meter elektrik & air telahdibuat sejak 2017

iv. Penyata Kegunaan Elektrik & Air bagi Kolej Kediaman telah muladihantar ke Jabatan Bendahariuntuk tindakan bermula Januari2018

v. Januari 2019 : Penyata KegunaanElektrik akan dipanjangkan keFakulti/Pusat.

Page 11: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 17: KAMPUSLESTARI

1. Penyegaran semula alur ilmu

Program Gotong-Royong Perdana untukmembersihkan TasikGhazali (Oktober/November 2018 yang melibatkan semuawargaUKM.

1. Lawatan Tapak di Tasik Ghazali.

2. Kempen Pemilikan Alur Ilmukepada PTJ.

2. Tandas berkualiti Pembangunan Kerangka Pengurusan Aset Tandas Berkualiti

1. Pengumpulan data/maklumatterkini telah dilaksanakan yang melibatkan Bangunan Canselori, DECTAR, Pusat Islam, FPI, ATMA, KDO, PUSANIKA, PTSL dan FKAB.

2. Audit Penarafan.3. Semakan stok tandas sedang

dilakukan terhadap aset tandasseluruh UKM, termasuk di kampus-kampus cawangan.

Page 12: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

Lawatan Tapak di Tasik Ghazali

https://www.youtube.com/watch?v=kN7WMzVLS6c

(20 Julai 2018) (26 Julai 2018)

Page 13: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

KEMPEN PEMILIKAN ALUR ILMU KEPADA PTJPlot yang dicadangkan adalah seperti berikut:

Bil. PTJ Kawasan1 FST Sains Nuklear Kimia, Fizik,

Biologi, Math (KUO KIY KPZ) Selepas Tasik Ghazali – Jambatan besi

2 FEP & Eco-teres Jambatan besi – Bulatan kunci air3 PTSL & Forensik Bulatan kunci air – Jambatan rumah

sampah4 PUSANIKA Rumah sampah – café FSSK5 FSSK (KDO & KTHO) Café FSSK – Parkir ATMA6 ATMA & Canselori Parkir ATMA – Café Canseloria7 FPI & KBH Café Canseloria – Bawah Kolong8 CITRA & Penerbit Bulatan Masjid9 Masjid & IPI Pintu masuk utama - Sg. Langat

10 Kebudayaan Lepas kolong traffic light

Page 14: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 17: KAMPUSLESTARI

3. Laluan pejalan kaki berbumbung

Membina laluanpejalan kaki berbumbung yang menghubungkan KPZ, FTSM, KompleksPenyelidikan, FKABdan FUU.

1. Perbincangan telah diadakanbersama PTJ terlibat.

2. Pengedaran soalan kaji selidik danpengumpulan data/maklumat(secara dalam talian) daripadapelajar.

3. Model rekabentuk telahdihasilkan.

4. Waste to wealth/Sisa kepada kekayaan (Baja Kompos)

Meningkatkankuantiti dan kualitiproduk komposcampuran sisamakanan dan sisatanaman.

1. Meningkatkan promosi jualan bajakompos.2. Menjalinkan kerjasama denganpihak luar.

Page 15: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

KE FKAB (LAMA)

KE KAFE FKAB

KE BENGKEL FKAB (LAMA)

SIMPANG BGN. PENYELIDIKAN - FTSMJALAN KE KPZSIMPANG FTSMSIMPANG DARI FTSM &

KPZ

BENGKEL FKAB KE KAFE

KAFE FKAB

TANGGA KE FKAB (BARU)

TANGGA KE MOOT / FUU

CADANGAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG

Page 16: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

CADANGAN IMEJ BAGI RUPABENTUK STRUKTUR TEDUHAN DAN LALUAN PEJALAN KAKI:

LUKISAN BINAAN BAGI CADANGAN STRUKTUR TEDUHAN DAN LALUAN PEJALAN KAKI:

Page 17: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 18: UKM 2030

• Deraf akhir Pelan Induk UKM

(Kampus Bangi) telah siap untuk

dibentangkan dan mendapatkan

kelulusan JK Pembangunan.

• Dua (2) projek yang telah

dikenalpasti dan dalam proses

pelaksanaan adalah:

1. Projek Perumahan Staf Bukit

Puteri.

- Kertas cadangan projek

Perumahan Staf Bukit Puteri

telah diluluskan oleh MPU

Bil.12/2018 (10 Julai 2018)

untuk dibawa ke JK

Pembangunan/JK Pelaburan.

• Deraf Laporan akhir Pelan Induk UKM telah dibentangkan kepada JK Teknikal pada 23 April 2018 dan akan dibentangkan kepada JK Pembangunan.

• Menyediakan pelan induk UKM sehingga 2030

80%

Page 18: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

PELAPORAN KEMAJUAN TEKAD 18

MAC - SEPTEMBER

TEKAD INISIATIF/PROGRAM SASARAN 2018 PENCAPAIAN

KRA 6TEKAD 18: UKM 2030

2. Pembangunan Tanah UKM

Projek UKM 181 –

Pembangunan Tumpuan Baru

UKM (Komersial dan Rekreasi).

- Kertas kelulusan pembida berjaya

untuk Cadangan Pembangunan

Tanah UKM Projek UKM 181 –

Pembangunan Tumpuan Baru UKM

(Komersial dan Rekreasi)

disediakan untuk kelulusan MPU

dan JK Pembangunan.

Lawatan penanda aras

- Lawatan ke Chulalongkorn

University pada 31 Julai hingga 1

Ogos 2018.

- Lawatan ke Harvard University dan

MIT pada 9 hingga 16 September

2018.

• Deraf Laporan akhir Pelan Induk UKM telah dibentangkan kepada JK Teknikal pada 23 April 2018 dan akan dibentangkan kepada JK Pembangunan.

• Menyediakan pelan induk UKM sehingga 2030

80%

Page 19: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

ISU/CABARAN DAN CADANGAN INTERVENSI

BIL. ISU/CABARAN CADANGAN INTERVENSI

1 Laporan akhir tidak dapat dibentangkan dalam mesyuarat JK Pembangunan yang tidak dapat bersidang.

Mendapatkan tarikh pembentangan terawal selepas lantikan Pengerusi LPU.

2 Kekurangan kepakaran untukmembangunkan Apps.

Menghantar staf PTM menghadirikursus dengan agensi luar.

3 Peruntukan untuk perkakasan, perisiandan lesen termasuk lokasi untuk storandan pelayan.

Peruntukan tetap untuk migrasiteknologi dan lessen.

4 Kos yang tinggi untuk menyediakanlaluan pejalan kaki berbumbung

Mendapatkan wakaf/sumbangandaripada staf dan alumni UKM.

Page 20: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

ISU/CABARAN DAN CADANGAN INTERVENSI

BIL. ISU/CABARAN CADANGAN INTERVENSI

5 Pencemaran sisa makanan daripadaKafetaria yang sukar dikawal.

Mendapatkan kerjasama daripadawarga UKM usaha kurang/asing sisa(yang libatkan perubahan sikap/ amalan/ budaya).

6 Masalah pengasingan sisa makanandalam kalangan pelajar.

Mendapatkan kerjasama pengusahakafetaria memasang perangkap sisamakanan (sebagai bahan jana kompos).

7 Keadaan tandas yang kurangmemuaskan.

1. Penyediaan infra yang baik.2. Pengawasan/ penyeliaan

penyampaian aduan.3. Menanamkan sikap ownership.4. Tukar sikap/amalan/budaya.

Page 21: RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) · Maklumat Pelajar SMP) 3. BeritaPelajar – sumber daripada Portal e-Pelajar 4. Peta UKM –Peta interaktif kampus UKM 5. ... KRA 6 TEKAD

TERIMA

KASIHMengilham Harapan,Mencipta Masa Depan