Reus Festa Major 2010

 • View
  231

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista de las fiestas de Sant Pere de Reus del ao 2010

Transcript

 • Edita:

  Ajuntament de Reus,

  Regidoria de Cultura.

  Cartell de la Festa:

  Benedetta Tagliabue, amb la

  collaboraci dels estudiants de

  lEscola dArquitectura de Reus

  (EAR-URV), and friends

  Redacci:

  Dr. Avellana

  Disseny i maquetaci:

  Ovni comunicaci visual

  Fotografies:

  Niepce, Tjerek Van de Meulen

  (arxiu IMAC), CIMIR, Arxiu Muni-

  cipal, F.X.Cabrero/IMMR.

  Producci editorial:

  Editorial Mic

  D.L:

  17

  Sant Pere una Festa Major excellent Llus Miquel Prez i Segura, Alcalde de Reus

  Una Festa per a tots i totes, un Patrimoni de tots i totesEmpar Pont i Albert, Regidora cap drea de Cultura

  Un monument viuSalvador Palomar

  Reusxa, el monstre et crida a la FestaEntrevista amb Benedetta Tagliabue, creadora del cartell 2010

  ELS CSSOS, jocs tradicionals que tornen a la Festa

  La Vitxeta presumida torna a estrenar vestitUn vestit per a la Vitxeta, Josep Maria Casas Ru

  La Cabra 30 anys provocant la Festa

  El Seguici Petit no para de crixer

  El Ball de Pastorets engreixa el seguici

  La Botiga de la Festa pren un boc de festa a casa

  Entrevista amb Llus Miquel Prez,Alcalde de Reus

  Entrevista amb Empar Pont i Albert, Regidora cap drea de Cultura

  Entrevista amb Mariona Quadrada, Pregonera 2010

  Celtas Cortos i Berri-Txarrak, caps de cartell

  Programa dactes

  4

  6

  8

  11

  12

  141516

  18

  20

  22

  2426

 • la revista de la Festa4

  Recentment, la Festa Major de Sant Pere ha estat

  proclamada Festa Patrimonial dInters Nacional

  per la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixe-

  ment s motiu de satisfacci per als responsables

  poltics i tcnics municipals, les entitats de la ciu-

  tat i la ciutadania en general, que des de fa temps

  treballem conjuntament per tal que la nostra fes-

  ta compleixi els requisits indispensables que la fan

  mereixedora daquesta distinci. Es tracta de reco-

  nixer un fet que s evident, que Sant Pere s una

  de les festes majors ms importants i conegudes

  de Catalunya.

  Aquesta distinci s una bona notcia en un con-

  text de dificultats econmiques que afecten a tota

  la nostra societat. En tot cas, els dies de Festa Major

  sempre sn extraordinaris, per tot el que suposen,

  lajornament de la rutina i la represa de lactivitat a

  laire lliure amb larribada del bon temps. Tothom es

  mereix uns dies desbarjo i dalegria. Per aix la festa

  al carrer esdev tamb integraci i cohesi socials.

  Aix que hem de continuar vetllant per la nostra

  festa major com ho hem fet fins ara: conservant la

  tradici i innovant alhora. Enguany, es compleixen

  trenta anys de la Cabra de Reus, sincorporen el Vit-

  xet i la Vitxeta petits i la cabra petita, surt el Ball de

  Pastorets gran i la Vitxeta estrena vestit nou.

  El fet que la Festa Major de Sant Pere hagi estat

  proclamada Festa Patrimonial dInters Nacional

  fa que la celebraci denguany sigui molt especial.

  Com a alcalde de Reus, doncs, us convido a gaudir

  amb generositat i entusiasme dels moltssims actes

  programats i a celebrar aquest reconeixement a la

  feina ben feta.

  Bona Festa Major!

  Llus Miquel Prez i Segura

  Alcalde de Reus

  Sant Pere, una festa major excellent

  la revista de la Festa4

 • Quan comena el bon temps, els reu-

  sencs i les reusenques ja pensem en els

  Gegants, en la Tronada, en les barraques,

  en els concerts Ja comencem a tenir la

  Festa Major al cap, i esperem amb delit

  que arribi la setmana del 24 al 29 de juny.

  Les novetats i les singularitats daques-

  ta Festa Major sn ms que destacables.

  No podem comenar sense fer esment al

  cartell, fet per la prestigiosa arquitecta Be-

  nedetta Tagliabue, que ha comptat amb

  la collaboraci dels alumnes de lEscola

  dArquitectura de Reus. Any rere any, pro-

  curem que artistes de renom interpretin a

  partir del seu psit creatiu la nostra Festa

  Major. En aquest cas, la Benedetta Taglia-

  bue ha assumit el repte i ha vist la nostra

  festa com una festa ingent, monstruosa;

  per aix, el monstre de la festa que ha sor-

  tit del seu estudi ser el reclam per a la

  Festa Major de Sant Pere 2010.

  Una festa que ha rebut el reconeixement

  ms important que pot tenir ara mateix

  una festa major: la Generalitat de Catalu-

  nya lha declarat Festa Patrimonial dInte-

  rs Nacional. Aquest fet recull la magnfica

  combinaci de tradici i de contempora-

  netat que any rere any fan ms gran i ms

  sentida la Festa Major de Sant Pere. s, per

  damunt de totes les coses, un homenat-

  ge a totes les persones que dediquen el

  seu temps a gaudir de la Festa Major, tant

  des de dintre com des de fora, tant les que

  hi participen activament com les que hi

  participen com a espectadores. Felicitats,

  doncs, perqu aquesta declaraci forma

  part del patrimoni collectiu que s una

  festa com la nostra.

  El Ball de Pastorets, els Vitxets petits, els

  Cssos, safegeixen a aquest enorme pro-

  grama transversal que representa la Fes-

  ta Major, un programa que afecta a tots

  i totes, grans i petits, autctons i nous

  reusencs. Per aix, aprofitant aquest po-

  tent component de cohesi social que

  porta incorporada la nostra Festa Major,

  enguany engeguem lambicis programa

  Voluntaris per la Festa, amb lobjectiu que

  tothom, sigui quin sigui el seu origen, vegi

  en la Festa Major elements que lidentifi-

  quen i que el fan sentir part dun collectiu.

  No voldria acabar aquestes ratlles sen-

  se lagrament a totes les persones que,

  dalguna manera o altra, contribueixen a

  esbossar somriures del 24 al 29 de juny.

  Des del cos tcnic fins als membres dels

  elements festius, des dels patrocinadors

  fins als mitjans de comunicaci, grcies

  a fer-nos transgredir amb qualitat durant

  aquests dies mgics.

  Bona Festa Major a tots i totes!!

  Empar Pont i Albert

  Regidora cap drea de Cultura

  Una Festa per a tots i totes, un Patrimoni de tots i totes

  Festa Major de Sant Pere 2010 5

 • la revista de la Festa6

  Hi ha una manera de fer festa

  que t en el carrer lespai es-

  cnic i en la plaa, el punt de

  trobada. La festa s un espec-

  tacle popular on actuants i es-

  pectadors formen part duna

  mateixa comunitat que cons-

  trueix i es reconeix en la festa.

  Un espectacle que sestructu-

  ra a partir de rituals coneguts

  i que mostra, ordenadament,

  les representacions sorgides

  dels diferents estaments soci-

  als, en forma de seguici o de

  demostracions festives que

  ocupen lmbit urb.

  En el passat aquests seguicis festius ses-

  tructuraven a partir de les manifestacions

  festives i les representacions institucionals

  dels gremis, motor econmic de la vila.

  Cada ofici tenia el seu patr moltes imat

  ges sortien a les professons de Corpus i de

  Sant Pere i la seva bandera. I contribua a

  lespectacle amb una dansa, un ball parlat

  o, potser, una figura de bestiari. En el cas

  reusenc, amb danses ballades pels propis

  membres de cada confraria dofici com

  en el cas del Ball de Cavallets, dels blan-

  quers i assaonadors; o el Ball de Galeres,

  dels passamaners o pagat pel gremi. El

  Ball de Diables anava a crrec dels boters;

  el de Valencians, dels pagesos i els paletes,

  el de Gitanes, dels teixidors; o el de Mossn

  Joan de Vic, dels sastres, per posar noms

  alguns exemples. Aquestes manifestacions

  festives participaven en lacompanyament

  de les autoritats i en les professons, per

  tamb en les seves evolucions pels car-

  rers omplien la ciutat de festa.

  La Vila comptava amb els seus propis en-

  tremesos festius: els Gegants i la Mulassa,

  des de comenaments del segle XVII; lli-

  ga, desapareguda al segle XVIII o els Nanos,

  que sn de la ciutat al segle XIX. El seguici

  festiu acompanyava al consistori en els seus

  desplaaments durant la festa, i les autoritats

  eclesistiques tancaven les professons.

  La festa major entre altres celebracions

  era plena de prctiques i moments defi-

  nits pels costum: lencesa de les lluminri-

  es, funcional i ornamental, i el guarniment

  de balcons amb teles i domassos; els balls

  de lliga davant de les autoritats; la ce-

  rimnia dobrir larmari on es conserva el

  bust del sant; el repic de les campanes o

  lesclat de la Tronada, anunciant la festa o

  solemnitzant determinats moments, com

  el retorn de Completes o el pas de la imat-

  ge del sant pel Mercadal.

  La festa major, al llarg del temps, ha viscut

  temps desplendor i altres de decadncia.

  Van desaparixer els antics gremis i, amb

  ells, moltes manifestacions festives, al segle

  XIX. Amb la industrialitzaci, les formes de

  vida van canviar i el creixement urb va pro-

  piciar altres espais de relaci. Al segon ter

  del segle XX, la festa major va acollir les des-

  filades de carrosses que havien caracteritzat

  anteriorment el carnaval. Lelecci de reines

  de la festa i el coso blanco va esdevenir el

  tret caracterstic de la festa franquista.

  Un monument viuSalvador Palomar

  la revista de la Festa6

 • Festa Major de Sant