Rinsing Ungdomsskole

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure over Rising Ungdomsskole

Text of Rinsing Ungdomsskole

 • www.rising-ungdomsskole.dk1www.rising-ungdomsskole.dk

  ww

  w.ri

  sing

  -ung

  dom

  ssko

  le.d

  k

  Vores unge

 • 2ForordVi er en tid hvor forandringer, udfordringer, modstninger er en del af dagligdagen. Det glder for vores brn og unge, men er ogs et grundvilkr for Rising Ungdomsskole.

  Vi har bl.a. indenfor det sidste r flyttet de fleste af vores akti-viteter til det nye ungecenter CAMP U, samt indget i en radikal omlgning af klubtilbuddet i Odense Kommune.

  Vi har derfor valgt med denne pjece at tydeliggre hvad for en ungdomsskole vi er i dag og hvad vi str for.

  God lselyst.

  Erik RasmussenUngdomsskoleleder

 • 3De er strke, sjove, glade, kreative, skr-belige, kede af det, irriterende, vilde, har fart p, vil diskutere, er nysgerrige, og vi-debegrlige de unge rummer det hele, og hos Rising Ungdomsskole fr de mulig-heden for at bruge alt det, de kan.

  Rising Ungdomsskoles vision er at vre den samlende, tvrgende, helhedsorienterede aktr p brne- og un-geomrdet i Odense st. Vi ivrkstter aktiviteter og ini-tiativer, der sikrer brn og unge gode opvkstmuligheder, og giver plads til lring, medbestemmelse, medansvar og et aktivt fritids- og kulturliv.

  P baggrund af den vision, har Rising Ungdomsskole gen-nem rene udviklet et vld af aktiviteter, indsatser og til-bud. Nogle vil mske mene, at vi sprnger rammerne for ungdomsskolernes virke. Selv mener vi, at vi udfylder dem rigtig godt.

  Rising Ungdomsskole

 • 4Ungdomsskolen er baseret p frivillighed og almen dannelse. Det betyder,

  at det skal vre sjovt at komme hos os ellers

  gider de unge ikke lgge deres fritid i vores hnder.

 • 5Med vores placering i Odense st har vi en rigt varieret gruppe af unge, som vores indsats retter sig imod. Vi m-der unge fra Vollsmoses hjhuse og unge fra villakvarter-nes parcelhuse. Vi mder en del unge, som har brug for en hjlpende hnd p vejen mod uddannelse og job. Vi mder unge, som har det rigtig svrt, og som krver en omgende og vedholdende indsats. Og vi mder unge, der kan det hele, og som skal inspireres og engageres i ung-domsskolens frivillighed og tilbud.

  Alle unge kommer med ressourcer, som vi hjlper dem med at finde frem. Det kan vi gre, fordi ungdomsskolen bygger p frivillighed, og fordi det bare virker bedre, nr lysten driver vrket. Men ogs fordi vi aldrig stopper med at nytnke vores tilbud og de mder, vi underviser, vejle-der og er sammen med de unge p.

  Rising Ungdomsskoles nd bestr af lige dele evne til for-anderlighed, udvikling og handling. Gennem de vrdier har vi positioneret os som en af Odense Kommunes vig-tigste aktrer p ungeomrdet. I disse r, hvor der bliver tnkt strategisk i forhold til bde unge og velfrd, ser vi os selv som en sparringspartner, der ikke er til at komme uden om. Vi er involveret i det meste, og vi har strke netvrk bde blandt lokale aktrer, og i hele Odense by.

  Vores strkeste kort er vores erfaring og de metoder, vi har udviklet. Vores vrdier bygger p begreber som dia-

  log, fllesskab, tryghed og respekt. Mlet er at skabe rum for personlig udvikling for vores brn og unge - og at have medarbejdere, der er kompetente forbilleder og fagligt strke.

  P den mde er vi med til at styrke tosprogede unges in-tegration i det danske samfund, og ge samfundets for-stelse for unge med anden etnisk baggrund hvad enten det sker med Rising Ungdomsskole som eneste aktr, eller gennem partnerskaber, hvor vi str for en del af indsat-sen i et strkt samarbejde med andre kompetente sam-arbejdspartnere.

  Brne-og ungemiljer og ungestrategi

  I 2010 vedtog Odense Kommune sin po-litik om brne- og ungemiljer. Et spn-dende og nytnkende tiltag, som har til forml at tnke i helheder for og omkring Odenses brn og unge. For Rising Ung-domsskole betyder det, at vi fr endnu bedre mulighed for at tilbyde det aller-bedste for de unge i vores omrde.

  Lysten driver vrket

 • 6Alle unge kommer med ressourcer, som vi hjlper dem med

  at finde frem.

  Ungdomsskolen er baseret p frivillighed og almen dan-nelse. Det betyder, at det skal vre sjovt at komme hos os ellers gider de unge ikke lgge deres fritid i vores hn-der. Heldigvis nyder ungdomsskolen ogs stor frihed inden for egne rkker. Det betyder, at vi har al den frihed vi vil til at udvikle sjove, skve og anderledes mder at lre p og ikke mindst til at anstte folk, der brnder for det, de lrer fra sig.

  De kompetencer bruger vi i et udvidet samarbejde med folkeskolerne i Odense st om udviklingen af valgfag. Samarbejdet betyder, at flere ressourcer og kompetencer lgges sammen, hvilket skaber en mervrdi for valgfage-ne og de muligheder, de unge tilbydes. Nr folkeskolerne og ungdomsskolen i fllesskab tnker nyt, giver det gro-bund for andre mder at lre p til glde for de unge, som pludselig fr nye baner at boltre sig p.

  En femtedel af en ungdomsrgang i Odense Kommune fr ikke en ungdomsuddannelse. Mlstningen er, at det om ganske f r er alle unge, som fr en sdan. Rising Ung-domsskole har taget udfordringen op, og udtnker kon-stant nye muligheder til at hjlpe unge med serise ud-fordringer. Vi ved af erfaring, at der ikke er nogen nem vej, men at det krver en nje tilrettelagt handlingsplan for den enkelte. Rising Ungdomsskole har udfrdiget en rkke forskellige tilbud, mlrettet vidt forskellige unge. Det giver os ram-merne til at arbejde mlrettet med den enkeltes udfor-dringer og muligheder.

  Derfor er vi ogs utrolig glade for, at det i 2011 lykkedes at f en gammel drm opfyldt. Her fik vi nemlig chancen for at flytte de fleste af vores aktiviteter sammen under t tag. Det betd blandt andet, at vi fik muligheden for sammen med andre uddannelsesinstitutioner og andre aktrer at skabe CAMP U et ungecenter for hele byen - som integrerer alle de vrdier, som Rising Ungdoms-skole bygger p. Vi er ganske enkelt gte begejstrede for muligheden for at skabe et attraktivt milj for unge, hvor fokus er p deres ressourcer, motivation og lyst til at lre. Her inddrager vi de unge i et forpligtende fllesskab, med mulighed for indflydelse og et ml om at medvirke til, at 95 procent af Odenses unge fr en ungdomsuddannelse.

 • 7P CAMP U bliver der arbejdet for at skabe et tiltrkkende uddannelses- og udviklingsmilj, hvor forskning, viden, faglig udvikling og uddannelse er i fokus et milj, som skaber liv i Vollsmose Centrum, og som det er menings-fuldt for uddannelses- og forskningsinstitutioner samt skoler at indg i, p grund af strke faglige fordele og mu-ligheder for at eksperimentere og samarbejde p tvrs.Mlgruppen er unge mellem 15 og 30 r fra hele Odense, som hos os oplever et ungemilj med ttte samarbejds-kanaler til virksomheder og ungdomsuddannelser. Sam-men med den enkelte unge mlretter vi et forlb, der pas-ser til den unges behov. Under samme tag finder du derfor Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobkonsulenter, forldrevejledning og meget meget mere ligesom vi har samarbejdsaftaler med forskellige ungdomsuddannelser og et forlb for folkeskoleelever, der ger kendskabet til job- og uddannelsesmuligheder.

  Midt i al fagligheden husker vi kreativiteten og kroppen. Vi har dans, film, teater, musik og design p programmet.

 • 8Fritidsbutikken understtter den store

  gruppe af frivillige i deres arbejde, og klder dem

  p gennem uddannelse.

  komne unge flygtninge og indvandrere fr en introduktion til det danske samfund, herunder danskuddannelse for 18-25-rige flygtninge- og indvandrere.

  Listen er lngere endnu pointen er, at vi til fulde udnyt-ter ungdomsskolelovens muligheder for at agere, nr der er brug for det. I Rising Ungdomsskole er der ikke langt fra tanke til handling, og derfor har vi opbygget et fintmasket net af muligheder, som griber mange af de unge, der har brug for en hjlpende hnd.

  Undervisning, vejledning og lring Kerneydelsen i Rising Ungdomsskole er undervisning. Vi underviser brn, piger, drenge, unge med vanskeligheder, unge med interesse for et srligt fag, i dansk, i engelsk, i tysk, i matematik, i knallert, i kajak, i syning, i bagning og 10. klasser. Vi underviser faktisk i alt det, som nogen kan forestille sig. Er der interesse for det, og har vi et hold s underviser vi i det.

  Det er mden, vi underviser p, som er interessant. Rising Ungdomsskole har finpudset kunsten at mlrette under-visningen til den mlgruppe, der har brug for det. Her er frivilligheden igen et vigtigt parameter gr vi det ikke godt nok, forsvinder eleverne, og vi har ingen sanktioner til at hente dem ind igen.

  Det har vret naturligt for Rising Ungdomsskole at inte-ressere sig for, hvordan vi bedst muligt ruster den tem-melig store andel af unge med anden etnisk baggrund i vores omrde til at deltage i det danske samfund. Gennem tiden har vi opbygget en stor mngde erfaring, som vi i dag ogs deler ud af, nr integrationsdiskussionen bliver aktuel andre steder i kommunen.

  Integration handler ikke kun om unge med forskellige kulturelle baggrunde, der skal lre Danmark at kende. Integration handler ogs om at bryde isolation, frygt for det danske samfund og meget ofte om at bryde den sociale arv. Det handler i hj grad om dialog og om at mde hinanden. De vrdier lgger vi vgt p i Rising Ungdomsskole, og vi ved, hvad vi taler om, for vi har efterhnden arbejdet med omrdet i mange r.

  I den forbindelse er vi aktive p mange plan. Vi har op-sgende medarbejdere, projekter for srligt udsatte unge, lektiehjlp, aktiviteter for piger, klubber for brn og klubber for unge. Vi har en hel afdeling, hvor sent an-

  Mangfoldighed

 • 9Heldigvis vil de allerfleste unge gerne noget med deres liv. Nogle har bare brug for at blive opdaget for at vi finder ind til det srlige, de kan og vil. Her er den differentierede undervisning det allerbedste redskab. Undervisning lagt an p den enkelte elevs styrker og udfordringer, fra lrere, som brnde