rising rupee

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of rising rupee

 • 8/14/2019 rising rupee

  1/21

  M

  ZD\EZV

  EI

  ZKQKIO ZT\DD

  J{

  [email protected]@DB BTCMZ (=+

  [email protected] MFM_MFBMZ (:+

  [email protected] [email protected] (1+

  MHK (6+

  MCKV ZMC\TZD (4+

  Qki`omf Vda`ikamh Dftamvkei Qeakdv{q

  [email protected] KIQVKVTVD EG CMIMODCDIVWmfomei (Jb+ Qki`omf zemf

  \tid#6==

 • 8/14/2019 rising rupee

  2/21

  =) Kivzeftavkei))

 • 8/14/2019 rising rupee

  3/21

  =) KIVZEFTAVKEI

  V`d zdadiv qtffdi mif gmqv m||zdakmvkei eg v`d zt|dd `mq

  cmi{ daeieckqvq jmibdzq mif vzdmqtz{ cmimodzq ztiikio gzec

  |khhmz ve |eqv ve gkif miqdzq) V`d{ miv miqdzq ve gkzqv `mv

  `m||didf v`di `{ mif `e mif hmqvh{ `mv khh `m||di fei v`dzemf)

  Atzzdiakdq m||zdakmvd `di v`d daeieckdq mzd fekio dhh mif

  v`d zkqd ki v`dkz wmhtdq kq m amtqd gez adhdjzmvkei) V`d `ko` wmhtd eg

  v`d fdtvqa`d cmzb `di Odzcmi{ mq v`d vzdifqdvvdz gez v`d ezhf

  daeiec{ ki v`d =;7

 • 8/14/2019 rising rupee

  4/21

  dpvdzimh wmhtd qta` mq kc|ezvdzq dp|ezvdzq jezzedzq hdifdzq mif

  aeiqtcdzq eg kc|ezvdf oeefq)

  V`d Kifkmi aeiqtcdz kq m jko jdidgkakmz{ vee mq aeqvq eg m

  `eqv eg kc|ezvdf oeefq gzec |dvze |zeftavq ve dhdavzeika

  dhdavzkamh mif aeiqtcdz kvdcq ethf jd `ko`dz jtv gez v`d zt|dd/qm||zdakmvkei) V`d zt|dd/q m||zdakmvkei kq eid eg v`d zdmqeiq ve hedz

  v`d kighmvkei zmvd)

  @edwdz mq v`d zt|dd aeivkitdq ve zkqd v`d fdcmifq gez

  kivdzwdivkei mzd hkbdh{ ve jdaecd q`zkhhdz) Mi mzvkgkakmhh{ cmimodf

  fd|zdakmvkei ethf zdqthv ki `ko`dz aeqv ve Kifkmi kc|ezvdzq mif ve

  v`d aeiqtcdz ki dpa`miod gez m |zejmjhd jeeqv ve dp|ezvq)

  :) ATZZDIV QADIMZKE

  _`didwdz atzzdia{ eg m aetivz{ cewdq t| kvq tqtmhh{ kc|hkakvv`mv v`d daeiec{ eg aetivz{ kq fekio dhh) V`d zt|dd momkiqv fehhmz`mq m||zdakmvdf gzec Zq 67 ki Nth{

 • 8/14/2019 rising rupee

  5/21

  V`kq wd kahd atzzdia{ qvmvtq eg v`d fehhmz kq gtzv dzzdkigezadf mq v`d zdcmkikio :?$ eg v`d dp|ezvdzq tqd m aecjkimvkeieg TQF mif ev`dz gezdkoi atzzdiakdq gez jkhhkio dp|ezvq) Kv kq ve jdievdf v`mv ki amqd eg v`eqd dp|ezvdzq `e tqd cezd v`mi eid gezdkoiatzzdia{ v`d fehhmz ei mwdzmod maaetivq gez idmzh{ ?4$ eg v`d vevmhjkhhkio |ezvgehke)

  V`d |zdqdiv `dmw{ fd|difdiad ei v`d fehhmz kq zdghdavdf j{

  v`d dp|ezvdzq aeiadzi kv` zdomzf ve v`d qkvtmvkei mv `mif) M

  qkoikgkamiv mq|dav eg v`d jkhhkio |zmavkad eg dp|ezvdzq kq v`mv ieid eg

  v`d dp|ezvdzq `mwd mi{ kijtkhv |zevdavkwd ahmtqd ki v`dkz aeivzmavq

  `ka` aethf |dz`m|q `mwd qmwdf v`dc gzec ti|zdfkavmjhd a`miod ki

  (Zq#TQF+ dpa`miod zmvd)

  1)AMTQDQ

  _`di kv aecdq fei ve v`d zdmqeiq gez v`d m||zdakmvkei

  cmi{ |tv gezmzf) V`dzd `mwd jddi maatqmvkeiq v`mv v`d Zdqdzwd

  Jmib eg Kifkm kq |mifdzkio ve v`d Gkimiad Ckikqvz{ j{ hdvvkio v`d

  zt|dd m||zdakmvd qe mq ve jzkio fei kighmvkei) V`di v`dzd mzd cezd

  zdmqeimjhd dp|hmimvkeiq v`mv v`d m||zdakmvkei kq jdamtqd eg v`d

  kiazdmqdf fdcmif gez zt|dd m zdqthv eg cmqqkwd am|kvmh kigheq)

  1)= Am|kvmh kigheq

  V`d atzzdia{ eg mi{ aetivz{ kq qdv ei v`d jmqkq eg fdcmif mif

  qt||h{ cta` v`d qmcd mq mi{ aeccefkv{ qta` mq ekh) Mhh cmnez

  atzzdiakdq mzd qdv jmqdf ei vzmfkio ki dpa`miodq mif v`d `ko`dz v`d

  fdcmif gez m aeccefkv{ v`d qvzeiodz kv jdaecdq mif wkad#wdzqm)

  @edwdz qecd atzzdiakdq mzd iev vzmfdf ei kivdzimvkeimh

  dpa`miodq qta` mq v`d Kifkmi zt|dd) Ki qta` amqdq v`d wmhtd eg v`d

  atzzdia{ fd|difq eg kigheq eg ceid{ gzec ev`dz aetivzkdq%qetzadq)

  4

 • 8/14/2019 rising rupee

  6/21

  Am|kvmh kigheq v`mv aecd kive v`d aetivz{ mzd ki v`d gezc eg

  gezdkoi fkzdav kiwdqvcdiv |ezvgehke kigheq (gezdkoi ceid{ v`mv kq

  kiwdqvdf ki d}tkv{+ Dpvdzimh Aeccdzakmh Jezzekioq j{ Kifkmi

  aec|mikdq zdckvvmiadq j{ iei#zdqkfdiv Kifkmiq mif cmi{ ev`dz

  qetzadq) Ftzkio v`d M|zkh#Cm{ |dzkef eg :

 • 8/14/2019 rising rupee

  7/21

  @edwdz adivzmh jmibq eg Mqkmi aetivzkdq qta` mq Kifkm mif

  A`kim fe iev qtggdz gzec qta` aec|tiavkeiq) V`d adivzmh jmibq ki

  v`kq zdokei zdothmzh{ cmik|thmvd v`d hdwdh eg v`dkz atzzdiakdq) V`d

  ceqv dozdoketq leggdifdzq/ `mwd jddi A`kim mif Nm|mi2 jev` `mwd

  dp|difdf jkhhkeiq t|ei jkhhkeiq ve fd|zdqq v`d hdwdh eg v`dkzatzzdiakdq) V`dqd atzzdiakdq mzd amhhdf lcmimodf atzzdiakdq/ ez

  l|mzvkmhh{ ghemvkio atzzdiakdq/ gez ejwketq zdmqeiq)

  V`d adivzmh jmibq eg v`dqd aetivzkdq mzvkgkakmhh{ fd|zdqq v`d

  wmhtd eg v`dkz atzzdiakdq ki ezfdz ve jdaecd cezd laec|dvkvkwd/)

  V`d{ jdaecd aec|dvkvkwd jdamtqd v`dkz mzvkgkakmhh{ a`dm|dz atzzdia{

  cmbdq oeefq |zeftadf ki v`dkz aetivzkdq a`dm|dz wkq##wkq v`eqd eg

  ev`dz imvkeiq mif v`mv `mq v`d |evdivkmh ve jeeqv v`dkz dp|ezvq)

  A`kim kq amqd ki |ekiv) V`kq v{|d eg cmik|thmvkei eg atzzdiakdq kq mhqe

  biei mq lcdzamivkhkqc/ `dzdj{ m aetivz{ cmik|thmvdq kvqatzzdia{ qe mq ve |zecevd vzmfd)

  Kifkmi Cdza`mifkqd dp|ezvq `mwd |kabdf t| j{ =0)==$ ftzkio

  v`d gkzqv }tmzvdz eg :

 • 8/14/2019 rising rupee

  8/21

  Qkiad v`kq diqtzdq jdvvdz ceidvmz{ |ehkakdq kv kq |zdqtcdf

  v`mv kv khh hdmf ve hedzdf kighmvkei zmvdq v`eto` v`mv kq m cmvvdz eg

  fdjmvd) Qecd aetivzkdq mhqe gkp v`d wmhtd eg v`dkz atzzdiakdq momkiqv

  m latzzdia{ jemzf/ `ka` aeiqkqvq eg qdwdzmh atzzdiakdq)

  V`d ZJK |dzkefkamhh{ kivdzwdidq ki v`d atzzdia{ cmzbdv ve dmqdv`d |zdqqtzd) Ve fe qe kv qkc|h{ qdhhq zt|ddq ki hkdt eg fehhmzq mif

  v`kq tqtmhh{ vmbdq v`d |zdqqtzd egg) @edwdz v`d amwdmv kq v`mv kv ami

  eih{ fe qe `di v`d |zdqqtzd kq cefdzmvd ev`dzkqd kv khh `mwd ve

  dp|dif `tod mcetivq)

  Gtzv`dz ZJK jt{kio eg TQ fehhmzq khh azdmvd m qtz|htq eg

  zt|ddq ki v`d |tjhka/q |eqqdqqkei `ka` ZJK khh `mwd ve qtab t| j{

  qdhhkio jeifq ki dpa`miod gez zt|ddq) V`kq ki vda`ikamh vdzcq kq

  amhhdf qvdzkhk~mvkei) Ki dggdav kv hdmfq ve jeifq jdaeckio a`dm|dz

  ftd ve ewdzqt||h{) V`kq ki vtzi kc|hkdq mi kivdzdqv zmvd zkqd `ka`

  khh mvvzmav cezd gezdp kighe m wkaketq a{ahd)

  1)6 Dp|mifkio Jmqd%Qvdzkhk~df Kivdzwdivkeiq

  @edwdz `di v`d ZJK kivdzwdidq ki v`d atzzdia{

  cmzbdv j{ qdhhkio zt|ddq kv azdmvdq miev`dz |zejhdc) V`d fehhmzq

  v`mv kv odvq divdz v`d ceidvmz{ jmqd (`ko`#|edz ceid{ qt||h{+ mif

  v`kq ejwketqh{ hdmfq ve v`d jmqd odvvkio jkoodz) _`di v`kq `m||diqaeiqkfdzmjhd kighmvkeimz{ |zdqqtzd cetivq ei v`d q{qvdc jdamtqd kv

  jdaecdq m amqd eg lvee cta` ceid{ a`mqkio vee gd oeefq/2 v`d

  fdgkikvkei eg kighmvkei)

  V`dzdgezd ve qvmwd egg v`kq |evdivkmh kighmvkei v`d ZJK mi{

  adivzmh jmib gez v`mv cmvvdz zdqezvq ve m vmavka biei mq

  lqvdzkhk~mvkei/) Mq v`d ezf kc|hkdq v`d ZJK qvdzkhk~dq v`d zkqd ki v`d

  ceid{ qt||h{) Gez dpmc|hd kg v`d dpa`miod zmvd kq &=3 KIZ6: mif

  v`d ZJK qdhhq Zq 6:

 • 8/14/2019 rising rupee

  9/21

  Ei Cmza` : v`d itcjdz eg etvqvmifkio CQJq qveef mv Zq

  61?16 azezd mif v kq fetjhdf ve Zq 071

 • 8/14/2019 rising rupee

  10/21

  _kfdq|zdmf fkqzt|vkeiq `mwd jddi amtqdf j{ v`d zkqkio zt|dd)

  Dwdi 1; zt|ddq khh gdva` m fehhmz) V`kq `mq qdzketqh{ kc|mavdf v`d

  dp|ezv |zeq|davq eg cmi{ kiftqvzkdq ki |mzvkathmz vdpvkhd omzcdivq

  mif qegvmzd)

  Dp|ezvdzq odv v`dkz qmhdq |zeaddfq ki fehhmzq `ka` kv` v`d

  zkqkio zt|dd gdva` hedz itcjdz eg zt|ddq) Wkddf mhvdzimvkwdh{ v`d

  dp|ezvdz `mq ve }tevd m hedz zt|dd |zkad ve cmva` v`d TQ cmzbdv

  fdcmif mv m okwdi fehhmz |zkad) Zkqkio aeqvq mif mi m||zdakmvkio

  heamh atzzdia{ ami m||h{ |zdqqtzd ei jev` v`d aeqv mif zdwditd

  qkfdq mif zdifdz dp|ezv vzmfd }tkvd tidaeiecka

  Maaezfkio ve v`d GKAAK qvtf{ v`d ceqv qkoikgkamiv kc|mav eg

  v`d m||zdakmvkio zt|dd kq v`d |zdqqtzd ei cmzokiq kv` 07 |dz adiv

  eg v`d dp|ezvdz#zdq|eifdivq aec|hmkikio mjetv kv) V`kq kq v`d aztp eg

  v`d cmvvdz jd`kif v`d |zevdqv mceio qecd qdavkeiq eg dp|ezvdzq

  momkiqv v`d m||zdakmvkei)

  6)=)= JMQKA DAEIECKAQ

  Mi mimh{qkq eg v`d cmv`q kq idadqqmz{ ve v`ze hko`v ei v`d

  tifdzh{kio daeieckaq eg v`d dp|ezv vzmfd mv v`d kifkwkftmh dp|ezvdz

  hdwdh) Kg iev mi{v`kio dhqd kv cm{ mv hdmqv |ekiv ve `e kc|ezvmiv

  mavkwd `dfokio kq gez Kifkmi dp|ezvdzq ki v`d atzzdiv mif dcdzokiodiwkzeicdiv)

  Mqqtc|vkei#v`d Vevmh zdwditd VZ eg Kifkmi gkzc ki qdhhkio kvq divkzd

  etv|tv ki v`d TQ

  M) V`d Vevmh zt|dd zdwditd VZ 3 Q . \ . }

  J) Vevmh Aeqv eg \zeftavkei eg }tmivkv{ A 3 a . }

  _`dzd

  Q3 Dpa`miod zmvd (itcjdz eg zt|dd |dz fehhmz+

  \3 Qmhdq |zkad ki fehhmzq ki v`d TQ

  }3 itcjdz eg tikvq qehf

  a3 Aeqv |dz tikv ki zt|ddq

  =

 • 8/14/2019 rising rupee

  11/21

  M |zegkv cmpkck~kio (heqq ckikck~kio+ ki fdvdzckikio v`d mcetiv ve

  qdhh ez d}tkwmhdivh{ ki fdvdzckikio `mv |zkad ve a`mzod

  A) CMZOKIMH ZDWDITD 3 CMZOKIMH AEQV

  fVZf}3fVAf}

  _`dzd fVZ fVA mzd a`miad ki vevmh zdwditd mif a`miod ki Vevmh

  Aeqv zdq|davkwdh{)

  J{ fkggdzdivkmvkio d}tmvkei = mif : kv` zdq|dav ve }

  Q.\"Q.}.f\f}3a

  Q\ ="}\.f|f}3a

  Q\ =#=I3a

  F) \3a%(Q.=#=I

  _`dzdI3(f}}+%(f\\+

  3 kq |zkad dhmqvkakv{ eg fdcmif ka` kq|dzadivmod a`miod ki }tmivkv{ fkwkfdf j{ |dzadivmod a`miod ki

  \zkad mif kq iezcmhh{ idomvkwd)

  D}tmvkei F vdhhq tq v`d Kifkmi aec|mi{ `e ve qdv kvq |zkad

  mjzemf ki fehhmzq maaezfkio ve v`d aeqv eg |zeftavkei v`d |zdwmkhkio

  dpa`miod zmvd mif v`d dhmqvkakv{ eg fdcmif)

  Kv ami jd ievdf v`mv v`d d}tmvkei F cmbdq qdiqd eih{ `di

  I 9 =) Kv kq eih{ v`di v`mv v`d cmzokimh zdwditd khh jd |eqkvkwd mif

  khh jd mvhdmqv d}tmh ve v`d cmzokimh aeqv)

  Aeiqkfdz mi Kifkmi aec|mi{ `ka` dp|ezvq eih{ ve v`d TQ

  cmzbdv) (V`kq kq }tkvd m zdmhkqvka qadimzke ki Vkzt|tz gez kiqvmiad

  `dzd v`dzd m

Search related