of 27 /27
ROBOTIKA IZAZOV NOVOM DRUŠTVU Bojan Jerbić Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu siječanj, 2016.

Robotika – izazov novom društvu

 • Author
  vukhanh

 • View
  247

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Robotika – izazov novom društvu

 • ROBOTIKA IZAZOV NOVOM

  DRUTVU

  Bojan Jerbi Fakultet strojarstva i brodogradnje

  Sveuilite u Zagrebu

  sijeanj, 2016.

 • DRUTVENE MJENE POTAKNUTE NOVIM TEHNOLOGIJAMAU studenom 2015. Bank of America objavljuje podui izvjetaj koji zakljuuje da "uspon inteligentnih strojeva" predstavlja "novu industrijsku revoluciju.

  ROBOT DRIVEN VS DATA DRIVEN AI-driven strojevi postaju sastavni dio naeg ivota kao sredstva rada, mobilnosti, sigurnosti, praktinosti i zabave.

  Prodaja robota porasla je za 29% u 2014. godini. Potencijalni dugoroni uinci ukljuuju zamjenu postojeih radnih mjesta automatizacijom (47% radnih mjesta u SAD-u mogao bi biti automatiziran/robotiziran) uz porast nejednakosti - vea potranja za kvalificiranim radnicima, nasuprot sve manje potranje nekvalificiranih.

 • TEHNOLOGIJA JE VANA , ALI KUDA NAS VODI?

  Technology Matters , (Dennis M. Bushnell, Chief Scientist, NASA Langley Research Center).

  4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA: PAMETNI STROJEVI BIG-DATA UMREAVANJE (Cyber-Physical Systems and Markets) ENERGETSKA UINKOVITOST

 • TRITE ROBOTA UBRZANO RASTE

  Japan Robotics Association procjenjuje ubrzani rast globalnog trita robota:

  11 milijardi US dolara u 2005, 30 milijardi US dolara u 2015 i 60 milijardi US dolara u 2025.

  Najvei rast potranje u sljedeih 5 godina oekuje se u podruju uslune robotike, obrane, suradnje s ljudima, interventne robotike, svemirske robotike, poljoprivrede, medicine, kao i u djelatnostima pomoi starijima i nemonima.

  Prema istraivanju ABI Research trite osobnih robota dosei e 19. milijardi US dolara u 2017. godini.

  Rast trita vojne robotike s 5,8 milijardi US dolara u 2010 porast e na vie od 8 milijardi US dolara u 2016. godini.

 • GLOBALNO TRITE ROBOTA

  95 00 05 10 25

  Oekivani udjeli na tritu robota

  Javni sektor

  $70

  $60

  $50

  $40

  $30

  $20

  $10

  Kuanstvo

  Bio-industrija

  Medicina

  x109

  Oso

  bna

  i ser

  visn

  a ro

  botik

  a

  Proizvodnja

 • GOSPODARSKI TRENDOVI U SAD

  01-95 05-96 09-97 02-99 06-00 11-01 03-03 08-04 12-05 04-07 09-08 01-10 06-11

  Trendovi u SAD (BDP, profit, investicije i zapoljavanje), 1995-2011

  zapo

  slen

  i / p

  opul

  acija

  74%

  72%

  70%

  68%

  66%

  64%

  62%

  60%

  58%

  Recesija

  BDP

  Raz

  ina

  BD

  P-a,

  pro

  fita,

  inve

  stic

  ija

  Izvor: Andrew McAfee (2012 TEDx)

  Zaposleni/populacija

  Profit Nefinacijski profit

  Investicije

 • BUDUNOST ZAPOLJAVANJA U INDUSTRIJI

  Europa predvia znaajno smanjenje broja zaposlenih u industriji:

  Radna snaga rapidno stari Nove tehnologije preuzimaju poslove Do 2050 radna populacija (od 15 do 64 godina)

  smanjit e se za 48 milijuna, ili 16%

  EU perspektiva

 • -1,5%

  -0,75%

  0%

  0,75%

  1,5%

  2,25%

  3%

  55 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  SADJapanEUAustralia/Novi ZelandRoboti / danasRoboti / trend

  Kumulativni broj robota

  (x1000)

  2000 1800

  - - -

  1000 - - -

  50

  GLOBALNI TRENDOVI

  Projekcija stope rasta/pada radne populacije, 1955-2050

 • NOVE TEHNOLOGIJE MIJENJAJU SLIKU DRUTVA

  U posljednjih 50 godina, broj ljudi koji rade u proizvodnji, administraciji i poljoprivredi znaajno je smanjen.

  INFILTRACIJOM NOVIH TEHNOLOGIJA SMANJUJE SE POTREBA ZA LJUDSKIM RADOM.

  "U sljedeih 50 - 100 godina, nestat e trite rada u obliku koji poznajemo danas", kae Andrew McAffee (pomonik direktora Center for Digital Business, MIT Sloan School of Management).

 • GLOBALNA POTREBA ZA ROBOTIMA

  109 USD

  Azija

  Sjeverna Amerika

  EU

  Ostali

  (izvor: BCC Research 2011, leading market research company covering changes driven by science and technology)

 • TEHNOLOKI POTENCIJAL NASUPROT CIJENE RADA

  Kineski Foxconn, najvei svjetski proizvoa po ugovoru zapoljava vie od milijun radnika.

  U 2011. tvrtka je instalirala 10.000 robota. Danas, tvrtka uvodi robote po stopi od 30.000 godinje. Svaki robot kota oko 20.000 $ i koristi se za obavljanje rutinskih poslova kao to su bojanje, zavarivanja i montae.

  U skoroj budunosti Foxconn e imati milijun robotskih radnika.

 • KOGNITIVNI ASPEKT

  Danas su roboti i pametni strojevi sposobni raditi posao primjeren osobama prosjene inteligencije - koji je IQ 100.

  Ako robotska tehnologija i umjetna inteligencija nastavi razvoj po eksponencijalnoj stopi (npr. za 1,5 bodova godinje), do 2025. godine pametni strojevi e imati IQ vei od 90% populacije.

  Poveanje od 15 IQ bodova u deset godina znai jo 50 milijuna radnih mjesta u dosegu pametnih strojeva.

  Strojna inteligencija ima veliki utjecaj na vrijednost rada - i za velike grupe stanovnitva:

  LJUDSKA VRIJEDNOST JE VE DANAS PRETPOSTAVLJENA EKVIVALENTNOJ CIJENI STROJNE INTELIGENCIJE.

 • NEUROLOKI PRISTUP 1000 TB (Terabytes)

  !!! Singularitet znanstveno-tehnologijskog razvoja: Opu inteligenciju je relativno lako opisati, ali teko ostvariti (Murray Shanahanu, profesor kognitivne robotike na Imperial College London).

 • Izvor: Charles Artur, The Guardian, 27. 012. 2015.

  Menadement, poslovni i financijski sektor Raunarstvo, inenjerstvo i znanost Obrazovanje, umjetnost i mediji Zdravstvo Usluge Prodaja Uredsko poslovanje Poljoprivreda, ribarstvo Graevinarstvo Odravanje Proizvodnja Transport

  33% 20% 47%

  Vjerojatnost kompjutorizacije/robotizacije

  Zapol

  java

  nje

 • PROBLEMI: NEUSKLAENI RAZVOJ

  Problemi proizlaze iz neusklaenog razvoja:

  znanstveno-tehnolokog (imanentan, antropoloki, nezaustavljiv),

  ekonomskog (stalni rast potronje, monopol, neoliberalizam ) i

  drutveno-kulturnog (trom, ovisan o zastarjelom ekonomskom sustavu),

  infrastrukturni

 • 3 milijuna radnih mjesta do danas je otvoreno kao posljedica koritenja 1 milijun robota.

  Vie od milijun radnih mjesta oekuju se u sljedeih 5 godina zbog usvajanja robotske tehnologije .

  A green paper on legal issues in robotics International workshop on autonomics and legal

  implications Berlin, 2nd November 2012.

 • Robotics is a major opportunity for European economy!

  Christophe Leroux CEA LIST

  A green paper on legal issues in robotics International workshop on autonomics and legal implications, Berlin, 2nd November 2012

 • GDJE SMO TU MI?

 • Strukturne reforme? Pritisak na plae! Ouvanje radnih mjesta Porezi

  KONZERVATIVNA I NEINVENTIVNA POLITIKA

 • Inovativno drutvo i ekonomiju temeljenu

  na znanstveno-tehnolokom razvoju!

  TREBAMO

 • USPJENO DRUTVO PODRAZUMIJEVA Drutvo temeljeno na inovacijskom razvoju (inovacijska metrika,

  oblikovanje i izgradnja inovacijske infrastrukture). Sposobnost za proizvodnju intelektualnih dobara. Sposobnost na promjene (nove gospodarske djelatnosti, nove ekonomske

  principe i zakone). Odrivi razvoj nasuprot stalnom rastu(?) Prepoznatljiv konkurentan obrazovni sustav (dualni?, kriteriji izvrsnosti). Vei udio tehniki obrazovane populacije. Novo poimanje znanosti i kulture (znanost inspirirana stvarnim

  drutvenim potrebama i novim spoznajama, nove primjene, od data driven prema robot driven - novi oblik IT-a).

  Drutvena odgovornost za tehnologijski razvoj. Unaprijeena legislativa i nove etike norme.

 • PREDNOSTI

  Industrijska tradicija Ouvani obrazovni i znanstveno-istraivaki sustav Imamo prirodne resurse i ceste Geostrateki poloaj

 • SLABOSTI Visoka nezaposlenost Nedovoljan broj tehniki obrazovanih kadrova Industrijska tehnoloka zaostalost Slab utjecaj sveuilita u sferi razvoja visokih tehnologija Nizak investicijski potencijal Malo lokalno trite Nedovoljna lokalna i globalna umreenost (gospodarska i

  znanstvena) Nedovoljna politika osvijetenost

 • 0

  125

  250

  375

  500Ja

  pan

  Sing

  apur

  Jun

  a Ko

  reja

  Njem

  aka

  ved

  ska

  Italij

  a

  Fins

  ka

  Belg

  ija

  SAD

  pan

  jols

  ka

  Kina

  Hrva

  tska ..

  .

  Euro

  pa

  Amer

  ika

  Azija

  /Pac

  ifik

  Afrik

  a

  Svije

  t

  66

  2

  547985

  1936

  141164

  89135124

  167

  292

  478

  169

  314

  0

  125

  250

  375

  500Ja

  pan

  Sing

  apur

  Jun

  a Ko

  reja

  Njem

  aka

  ved

  ska

  Italij

  a

  Fins

  ka

  Belg

  ija

  SAD

  pan

  jols

  ka ...

  Hrva

  tska ..

  .

  Euro

  pa

  Amer

  ika

  Azija

  /Pac

  ifik

  Afrik

  a

  Svije

  t

  322

  273150

  4

  84868998124126

  163164169

  295

  ROBOTSKA POPULACIJA KAO MJERA TEHNOLOKE RAZVIJENOSTI

  20102015

  broj robota na 10000 zaposlenih

 • MOGUNOSTI Podignuti meunarodnu obrazovnu konkurentnost (restrukturirati sveuiline institucije i

  uspostaviti motivirajue i razvojne kriterije izvrsnosti). Kroz dravnu potporu tehnologijskog razvoja stvoriti visoku tehnoloku infrastrukturu

  koja e privui investicije. Razviti regulativu koja e pogodovati privlaenju globalnih tehnolokih lidera. Ukljuivanje u globalnu razvojnu utrku u segmentu novih pametnih strojeva (hw i sw) i

  njihovih (robotskih) primjena specifinih za hrvatske prilike. Razviti znastveno-tehnoloku razvojnu strategiju koja e na komplementaran nain pratiti

  najvanije regionalne proizvodne sektore (npr. proizvodnja hrane, farmaceutska industrija, pratea turistika industrija, razvoj robotskih plataformi za mala poduzea + razminiranje + gaenje poara + nadzor granice, itd.).

  Razvoj jeftinih (Low-Cost) generikih pametnih sustava (robota, senzora, ). Umjetna inteligencija (razvoj kognitivnih upravljakih softvera). Nanotehnologije, nanorobotika (From bits to atoms, from atoms to products). Interdisciplinarni projekti (genetika, biotehnika, medicina, ).

 • ZAKLJUAK

  Nemojmo se uditi gubitku radnih mjesta, ve gubitku industrije zbog tehnologijskog zaostajanja.

  Nove tehnologije donose nove mogunosti, nove djelatnosti i

  nova radna mjesta!

 • HVALA