ROCKFON® SYSTEM T24 A, E ECRâ„¢ .2016-12-22  rockfon system t24 a, e ecr rockfon system t24 a,

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROCKFON® SYSTEM T24 A, E ECRâ„¢ .2016-12-22  rockfon system t24 a, e ecr...

Systembeskrivning

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECRKorrosionsbestndigt (KB) brverk i klass D fr speciella anvndningsomrdenFuktiga miljer

Mngsidigt och enkelt brverkssystem som passar i fuktiga och krvande inomhusmiljer som simhallar, kk och vtutrymmen.

Korrosionsklass D (EN 13064)

Synligt och delvis dolt brverkssystem

Varje enskild undertaksskiva r demonterbar fr snabb tkomst till installationer

A-KANT

E-KANT

LIMITED S

YSTE

M WARRANTY

YEARSGRP

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

2

ROCKFON System T24 A, E ECR r speciellt anpassat fr fuktiga och krvande miljer som simhallar, kk och vtutrymmen dr korrosionsbestndighet, lng hllbarhet och skerhet r nyckelfaktorer.

Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR klass D i kombination med ROCKFON undertaksskivor med kant A eller E skapar undertakslsningar med synligt eller delvis dolt brverk. ROCKFONs undertaksskivor r 100% formstabila vid upp till 40 C. Undertaksskivor finns till en mngd olika anvndningsomrden.

Komponenterna i Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR klass D brverket som ingr i ROCKFON System T24 A, E ECR r tillverkade

av mlat, galvaniserat stl Z 275 som nr upp till kraven fr korrosionsklass D enligt standarden EN 13964 (se nedan). Tillbehr till systemet skall vara tillverkade enligt samma hga krav p korrosionsbestndighet.

Systemet omfattar brprofiler och tvrprofiler (i olika lngd) med lng upplagskant och klickfste, vilket ger stabilitet och snabb installation. Samtliga profiler r 24 mm breda och 38 mm hga, vilket skrar enkel integration av installationer

Systemet r fullt demonterbart.

BESKRIVNING

Profilerna r 38 mm hga. De mlade proflerna bestr av galvaniserat stl - Z 275 med extra skydd av zink och polyester fr att uppn korrosionsklass D.

Exempel p korrosionsbestndiga pendlar. Synligt eller delvis dolt brverkssystem med undertaksskivor kant A eller E.

A

12 /

25

E (Lutande)

5

10 20

/ 40

E (Rak)

12 /

50

5

6 / 8

3

2 1

4

5a5b

max. 450 mm

1200 mm1200 mm

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

3

MATERIALSPECIFIKATION OCH BERKNAD FRBRUKNING

1. BRPROFIL T24 KLASS D 3600 2. TVRPROFIL T24 KLASS D 600

5. PENDEL KLASS D

4. L-LIST 24/24 KLASS D 3050

1) Frbrukning beroende p rummets storlek och layout.

CHICAGO METALLIC T24 CLICK D2890 ECR KLASS D

UNDERTAKSSKIVA A ELLER E KANT

AVSLUTNINGSLISTER

TILLBEHR

3. TVRPROFIL T24 KLASS D 1200

UNDERTAKSSKIVA CHICAGO METALLIC T24 CLICK D2890 ECR - KB KLASS DAVSLUTNINGSLISTER

OCH TILLBEHR

1 2 3 4 5 6Frbrukninglm/m2

- Brprofil T24 Klass D 3600

Tvrprofil T24 Klass D 600

Tvrprofil T24 Klass D 1200

L-list 24/24 Klass D 3050

Pendel Klass D

Kantkil

MODULSTORLEK (MM) CONSUMPTION/M

600 x 600 2,78 st/m 0,83 lm/m 0,83 lm/m 1,67 lm/m 1) 0,70 st/m 1)

1200 x 600 1,39 st/m 0,83 lm/m - 1,67 lm/m 1) 0,70 st/m 1)

6. KANTKIL

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

4

EGENSKAPER

UNDERTAKSSKIVOR

MAXLAST (KG/M)

PENDELAVSTND MODULSTORLEK MAX 2,5 MM NEDBJNING MAX 4,0 MM NEDBJNING1200 600 x 600 11,1 18,4

1200 1200 x 600 12,1 19,8

KLASS RELATIV LUFTFUKTIGHET EXEMPEL P OMRDEN DR KLASS D KAN KRVASD > 90% relativ luftfuktighet

+ risk fr kondens+ aggressiv atmosfr

Simhallar SPA anlggnignar Tvtterier Industrier med aggresiv milj Duschutymmen

Mnga av ROCFKONs undertaksskivor (ven infrgade produkter) kan anvndas i miljer med varierande fuktighet, frutsatt att inget vatten kan trffa ytan. Se mer i produkternas datablad och p vr hemsida. I simhallar skall ROCKFON System T24 A, E ECR monteras p tillrckligt hg hjd frn vattenytan fr att minska risken fr stnk.

ROCKFON Sonar, ROCKFON Blanka, ROCKFON MediCare Plus och ROCKFON Hygienic r produkter som tl begrnsad eller enstaka vattenstnk. ROCKFON MediCare Block tl vattenstnk. Kontakta ROCKFON fr mer info.

Inga av ROCKFONS produkter fr utsttas fr kondens, varken p ytskikten eller ovan undertaket.

Systemets belastningskapacitet bestms utifrn maximalt tillten nedbjning av de enskilda komponenterna motsvarande 1/500 del av spnnvidden eller den ackumulerade nedbjningen av alla konstruktionskomponenterna som inte verskrider 2,5 eller 4,0 mm. Belastningskapaciteten uppges som jmnt frdelad belastning i kg/m2. Brverkets vikt r inkluderad, men inte skivornas vikt.

Belastningskapacitet

KorrosionsbestndighetKlass D (EN13964)

BrandmotstndMnga av ROCKFONs undertakslsningar har testats och klassificerats enligt den Europeiska standarden EN 13501-2 och/eller nationella standarder. Kontakta ROCKFON fr info.

SystemgarantiSamtliga ROCKFON undertakslsningar har 30 rs garanti. Kontakta ROCKFON fr mer info och villkor.30

R

DemonterbarhetUndertaksskivor som monteras i ROCKFON System T24 A, E ECR r helt demonterbara.

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

5

MONTAGEANVISNING

ROCKFON undertaksskivor med kant A och E kan monteras i ROCKFON System T24 A, E ECR. Nedan visas exempel p layout och pendelplacering.

1

BreprofilTvrprofilStrop

1200600

1

3

600600

1200 mm 1200 mm

1200 mm

1

3

12001200

1200900

600900

900900

1

BrprofilTvrprofilPendel

1200600

1

3 3

3

3 3

600600

1200mm 900mm

1200mm

1

8

8

21 1 1 1

Under och efter montage av brverket r det viktigt att kontrollera att T-profilerna r monterade p exakt samma niv. Maxtoleransen r 1 mm och fr inte ackumuleras. Toleransen gller i alla riktningar.

Layoutfrslag och pendelplacering

Installationskrav

MODULSTORLEK(L x B) DIAGONAL (D) TOLERANS

MM600 x 600 814,0

+/- 1,001200 x 600 1309,0

Det r ocks viktigt att kontrollera rutornas diagonalmtt, fr att skerstlla att profilerna monteras i 90 graders vinkel, se nedan. Rekommenderade toleranser visas i diagrammet nedan.

L mm

D mmB mm

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

6

AVSLUTNINGSDETALJER

Nedan visas ngra alternativ fr avslutningsdetaljer. Ytterligare information och detaljer finns p www.rockfon.se

2. L-list, E-kant

1. L-list, A-kant. Kom ihg att alltid lsa undertaksskivorna med kantfjdrar eller kantkilar.

MINSTA MONTAGEHJD (MM)

Undertaksskivorna i ROCKFON System T24 A, E ECR r demonterbara. Montagehjden definieras som distansen frn skivans undersida till undersidan av materialet som pendlarna fsts i. D r minsta montagehjd fr enkelt montage och demontage.

D

SKIVTJOCKLEK (MM) MODULSTORLEK (MM) D (MM)

15 - 20 600 x 6001200 x 600 100

40 - 100 600 x 6001200 x 600 200

ROCKFON SYSTEM T24 A, E ECR

7

ROCKFONs undertaksskivor r enkla att tillpassa, vilket gr det ltt att integrera installationer. Skivorna kan skras med en skarp kniv.

Om undertaket skall kunna belastas med olika typer av installationer mste vikten verfras till brverket med hjlp av avlastningsskivor eller avlastningsprofiler. Vid anvndning av avlastningsprofiler rekommenderar ROCKFON inte lngre spann n 600 mm. Alternativt skall installationerna pendlas separat. Avlastningsskivor skall inte anvndas i strre modulstorlekar n 600 x 600 mm. ROCKFON rekommenderar anvndning av extra pendlar fr att minska risken fr nedbjning av skivorna ven vid anvndning av avlastningsskivor och avlastningsprofiler. Fr mer information om belastningskapacitet fr ROCKFON System T24 A, E ECR se tabellen nedan.

INSTALLATIONER

Planering

Noggrann planering och schemalggning av projektet lnar sig i form av frre skador p undertaket och drmed mindre arbete. ROCKFON rekommenderar att projektet gs igenom noggrant och i god tid med andra montrer som kommer att arbeta med eller i nrhet av undertaket. Genom att gra det minskar man risken fr skador och smuts p undertaksskivorna, vilket i slutndan betyder mindre kostnader.

Lokala bestmmelser skall alltid fljas nr man monterar installationer i ROCKFON System T24 A, E ECR i de fall de r striktare n de rekommendationer ROCKFON lmnat i ovanstende tabell.

Kontakta ROCKFON Teknisk support fr mer information om passande ljusarmaturer, tillbehr och ev. CAD ritningar ver hur de olika installationerna kan integreras i ROCKFON System T24 A, E ECR.

versikt av belastningskapacitet

INSTALLATIONENS VIKT

< 0,25KG/ST 0,25 3,0 KG/ST > 3,0KG/STSm installationer: Spotlights eller downlights, hgtalare, ventilation m.m. Ritning A Ritning B Separat pendling

Stora installationer: Downlights, hgtalare, ventilation m.m. Ritning A Ritning B Separat pendling

Modulanpassad belysningsarmatur eller ventilation

Ritning CBelastningskapacitet (om vikten r jmnt frdelad ver brverket i kg/m2)

MAX. LAST (KG/M)

PENDELAVSTND MODULSTORLEK (MM) MAX. 2,5 MM NEDBJNING MAX. 4,0 MM NEDBJNING1200 600 x 600 11,1 18,4

1200 1200 x 600 12,1 19,8

Systemets belastningskapacitet bestms utifrn maximalt tillten nedbjning av de enskilda komponenterna motsvarande 1/500 del av spnnvidden eller den ackumulerade nedbjningen av alla konstruktionskomponenterna som inte verskrider 2,5 eller 4,0 mm. Belastningskapaciteten uppges som jmnt frdelad belastning i kg/m2. Brverkets vikt r inkluderad men inte skivornas vikt.

Belastningskapacitet

Instal

Related documents