Rodinny Dom Sk

  • View
    267

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rodinny Dom Sk

007_prihovor:Document 1

26.9.2008

11:04

Strnka 1

editorialMil itatelia, poas poslednch 12 rokoch sme Vm pripravovali publikcie, ktor pomhali v rozvjan Vho technickho myslenia, prehadu na stavebnom trhu aformovan Vaej technickej zdatnosti. Cel sbor poznte pod oznaenm Stavebn tabuky a vetky potrebn informcie njdete na rovnakej web strnke. Poas naej innosti sme troka pozabudli na Vs, ktor staviate a chcete dosta o mono najviac korektnch informci. Pre Vs sme pripravili nov titul, ktor Vs bude pravdivo a jasne indormova o monostiach na stavebnom trhu. V dnenej dobe je marketing zkladnou predajnou stratgiou viacerch firiem. Ako si vybra? V om je skryt hodnota tovaru a o je iba marketingovm ahom? Ako je to vlastne s nzkoenergetickm domom? Meme vykurova dom s nulovmi nkladmi? to s zkladn otzky ud ktor sa pohybuj v stavebnctve krtko, ale chc si pred zaatm stavby pripravi obraz o najnovch technolgich a pracovnch postupoch. Rodinn dom je prvou lastovikou na tomto trhu. Cielene boli vyberan iba spolonosti, ktor maj vnimon technologick rove a hodnotu vrobkov. V alch slach Vs oboznmime vdy s najnovmi technickmi novinkami toho roku, pripravovanmi technickmi a inovatvnymi postupmi, ako i kontruknmi zaujmavosami, ktor by Vs mohli inpirova pri Vaom bvan. Dfame, e sa n zmer vydaril a bude Vm prnosom.

008_009_obsah:Document 1

29.9.2008

13:08

Strnka 1

ZOZNAM REKLM: NCHZ - Plastov obklad fasd, zatepovac systm ........................ 35 Ytong - proces vstavby ................................................. 36, 37, 38, 39 Miele ..................................................... predn vntorna strana oblky Prv stavebn sporitea .................................................................... 1 SPP ........................................................................................................ 2 Bramac .................................................................................................. 3 Fissler .................................................................................................... 4 Tondach ................................................................................................ 5 Coneco Racioenergia ......................................................................... 6 Domexpo ............................................................................................. 10 Stavebn tabuky ................................................................................ 16 Lindab ................................................................................................. 61 Roto - viac ne len svetlo ................................................................ 67 Infire krby .......................................................................................... 103 Redosta ............................................................................................. 120 Weber ................................................................................................ 188 Akn modely koda Max .............................................................. 195 Infoma ............................................................................................... 202 Nakladatelstv Mise ........................................................................... 203 Stavebnctvo a bvanie .................................................................... 204 Stavba mesank pre stavebnctvo a architektru .......................... 205 Stavebnk .......................................................................................... 206 Stavebn informace ........................................................................... 207 Hansgrohe ........................................................................................ 208 Keramag ................................................. zadn vntorn strana oblky Ytong ............................................................................................ 40, 41 Heluz - proces vstavby .............................................................. 42, 43 Heluz - Skvel tehly pre V dom ............................................ 44, 45 Stomix ..................................................................................... 46, 47, 48 Baumit ................................................................................................. 49 Ursa ..................................................................................................... 50 Knaufinsulation ....................................................................... 51, 52, 53 Kvalita z dielne Maslen ................................................................ 54, 55 Plen stren krytina Tondach .................................................. 56, 57 Rova-sk .................................................................................. 58, 59, 60 Lindab - o je dobr vedie o odkvapoch ....................................... 61 Strecha to je Bramac ................................................................... 62, 63 Maslen ................................................................................................. 64 Anavek ................................................................................................ 65 Roto nahrdza technicky zastaran okno novm ............................. 66 Dachmat- stren vlezy a sklpacie schody ............................ 68, 69 Hoco ............................................................................................. 70, 71 Rehau ........................................................................................... 72, 73 Plustec ................................................................................................ 74 Spectus window systems ................................................................ 75 Cobra .................................................................................................. 76 Cobra Schodiskov systmy .......................................................... 77 NCHZ Internova, okenn a dvern systm .................................... 77 Korado Kvalitn a tlov raditory pre 21. storoie ................... 78 Editoril ................................................................................................. 7 Obsah ................................................................................................8, 9 VYKUROVANIE STAVBA Stavba ................................................................................................. 11 Legislatva - Stavebn zakon ............................................... 12, 13, 14 Vyhlka 532 ...................................................................................... 15 Energetick audit budov .................................................................... 17 Intitt pre energ. pasvne domy ........ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Projektov dokumentcia ........................................... 26, 27,28, 29, 30 Hrub stavba ...................................................................................... 31 Mul-T-lock nov dimenzia zabezpeenia ....................................... 32 Korado- KORATHERM REFLEX ......................................................... 32 Foamglas Perinsul .............................................................................. 32 Tartex .................................................................................................. 32 Technopor ........................................................................................... 33 Baumit - Mylienky s budcnosou ................................................... 34 Stren izolan systm FATRAFOL -S ............................................. 35 Technick zariadenie budov .............................................................. 79 Kotly-pevn paliv .............................................................................. 80 Elektro kotly ........................................................................................ 81 Kvapaln paliv .................................................................................. 82 Plynov kotly ....................................................................................... 83 Slnen energia ................................................................................ 84 Tepeln erpadl ............................................................................... 85 Plon vykurovanie a chladenie Rehau ...................................... 86, 87 Bioohniska nvrat ku prrode a slavmu teplu ..................... 88, 89 Vykurovanie modernch novostavieb rodinnch domov - Geminox .............................................................................................................. 90 Kotle na drevo Attack DP ............................................................... 91 Kozubov vloky s centrlnym prvododom vzduchu POKROK vrobn drustvo ilina ...................................................................... 92 Univenta - solrne kolektory .............................................................. 93

RODINN DOM

8

008_009_obsah:Document 1

29.9.2008

13:08

Strnka 2

obsah / zoznam firiem

SPP vhody vyuitia zemnho plynu pri vykurovan a ohreve vody v rodinnch domoch .......................................................................... 94 Stiebel eltron technika pre Vae pohodlie ..................................... 95 Ekokomny srdce Vaeho domu ..................................................... 96 Geminox - vykurovacia technika ....................................................... 97 Baxi ............................................................................................... 98, 99 Junkers .............................................................................................. 100 Attack - vrobca tepelnej techniky .................................................. 101 Pokrok vrobn drustvo ilina ........................................................